close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

ANNEXE 2 Informations sur les Lots

IntégréTéléchargement
APPEL A PROJETS N°02-2015
ANNEXE 2 -1
SITUATION EXISTANTE (fin 2013)
EXPLOITATION EXISTANTE
Taux d'accès
5,91%
ANOSY
REGIONS
Source
Centres d'exploitation
GE
Amboasary
617
GE
Betroka
817
185
GE
Taolagnaro
3 800
3 800
GE
Manambaro
64
-
GE
Ranopiso
48
-
Eolienne
Analapatsy
GE
Ranomafana
24
-
GE
Isoanala
64
-
GE
Tsivory
64
-
2,49%
ANDROY
TOTAL
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
Solaire /Eolienne
GE
Eolienne /GE
10,40%
ATSIMO ANDREFANA
TOTAL
TOTAL GENERAL
116
5
5
Perm: Entreprise Vonjy
5 503
4 106
Ambovombe
797
315
Bekily
261
197
Beloha
100
57
Tsihombe
148
38
75%
Antanimora Sud
96
Bekitro
20
-
Exploitation en arrêt
Tranoroa
20
-
Exploitation en arrêt
Ambondro
14
Beraketa
48
Faux cap
13
5
1 517
686
166
130
214
80
73
61
TOTAL
GE
GE
GE
GE
GE
GE +Hydro
GE
GE
GE
GE + Hydro
GE
GE
GE
GE
GE
GE
Solaire
OBSERVATIONS
P Disponible (kW)
P installée (kW)
Ampanihy Ouest
Ankazoabo Sud
Benenitra
Beroroha
Betioky Sud
Bezaha
Morombe
Sakaraha
Toliary
Ankaraobato
Ankililoaka
Fotadrevo
Antanimieva
Ejeda
Andranovory
Ambahikily
Mahaboboka
60
14
-
Exploitation en arrêt
118
69
354
175
320
120
698
60
1 060
60
20 990
6 750
20
Société Taza Production
45%
5
28
-
Exploitation suspendue
64
-
Exploitation en arrêt
12
-
Exploitation en arrêt
56
-
Exploitation en arrêt
48
-
Exploitation en arrêt
32
-
Exploitation en arrêt
0,2
0,2
24 253
7 510
31%
31 273
12 302
39%
APPEL A PROJETS N°02-2015
ANNEXE 2 -2
RECAPITULATION DES LOTS
REGIONS
Lots
Projets
ATSIMO ANDREFANA
1
2
3
TOTAL
9
25
10
44
ANOSY
1
2
3
4
TOTAL
ANDROY
1
2
TOTAL
TOTAL 3 REGIONS
P (kW)
Population
Population
grappe
Nbre FKT
Nbre Pôles de devel.
Coût indic. (MEuro)
928
2 174
1 025
4 127
25
55
18
98
17
37
13
67
32 182
78 016
39 317
149 515
37 309
81 450
45 580
164 339
6,59
11,32
7,98
25,89
8
5
3
13
29
757
257
2 124
1 400
4538
21
5
52
30
108
16
4
1
15
36
23 210
9 195
58 750
41 131
132286
26 909
7 851
59 134
47 683
141577
3,57
1,80
9,50
2,78
17,64
51
18
69
4 638
1 204
5 842
79
28
107
62
20
82
86 016
33 670
119 686
96 507
38 602
135 109
14,48
4,64
19,13
142
14 507
313
185
401 487
441 025
62,66
LOTS REGION ATSIMO ANDREFANA
LOT 1
Lots
Projets
Source d'énergie
TONGOBORY
Solaire/Diesel
78
ANTOHABATO
Solaire/Diesel
53
BESELY
AMBATRY AMBONY
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
99
32
EJEDA NORD
Eolien/Diesel
100
SOAMANONGA I
Solaire/Diesel
54
MITSINJO SALOAMBANY
Solaire/Diesel
170
BELAMOTY ANKILITELO
Solaire/Diesel
160
BEFAMOTY
Solaire/Diesel
182
TOTAL
LOT 2
P (kW)
FKT desservis
TONGOBORY
TAMEANTSOA
ANTOHABATO
FENOAGNIVO
BESELY
AMBATRY AMBONY
AMBATRY TANAMBAO
EJEDA NORD
BEKINAGNA
TANANDAVA
SOAMANONGA I
SOAMANONGA II
AMPIPITSY
MITSINJO SALOAMBANY
FANJAKA
FENOANDALA
SALOAMBANY
SALOANIVO
SALOBE
TANAMBAO BAS
BELAMOTY ANKILITELO
SAVAZY I
SAVAZY II
SAVAZY IV
BEFAMOTY
928
MAHABOBOKA
ANDRANOVORY
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
ANDRANOHINALY
AMBOHIMAHAVELONA
AMBOLOFOTY
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
40
41
80
80
100
MANOROKA
MANOROFIFY
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
100
100
-
ANDRANOVORY
VORONDREO VAOVAO
ANDRANOHINALY
AMBOHIMAHAVELONA
AMBOLOFOTY
AMPIHAMY
BELAVENOKA
FENOARIVO
MANOROKA
MANOROFIFY
AMBARARATA
ANTALIABO
ANTANIMENA ONILAHY
Nbre FKT
Nbre Pôles
de Dev.
2
1
2
2
1
2
2
2
3
3
3
1
7
3
4
2
1
1
25
17
1
1
1
1
4
1
2
1
1
2
1
4
1
2
Commune
District
Population
TONGOBORY
TAMEANTSOA
ANTOHABATO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
1 395
1 465
1 159
ANTOHABATO
ANKAZOMBALALA
AMBATRY MITSINJO
AMBATRY MITSINJO
EJEDA
EJEDA
EJEDA
SOAMANONGA
SOAMANONGA
SOAMANONGA
SALOBE
FENOANDALA
FENOANDALA
SALOBE
SALOBE
SALOBE
SALOBE
BELAMOTY
BELAMOTY
BELAMOTY
BELAMOTY
TANAMBAO HAUT
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
AMPANIHY OUEST
AMPANIHY OUEST
AMPANIHY OUEST
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
BETIOKY ATSIMO
571
4 740
499
458
1 146
2 084
1 372
748
950
456
736
753
1 879
1 074
788
788
765
1 740
611
1 417
2 145
2 443
-
32 182
-
ANDRANOVORY
ANDRANOVORY
ANDRANOHINALY
AMBOHIMAHAVELONA
AMBOLOFOTY
AMBOLOFOTY
AMBOLOFOTY
SAINT AUGUSTIN
SAINT AUGUSTIN
MANOROFIFY
MANOROFIFY
MANOROFIFY
ANTANIMENA ONILAHY
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
2 400
1 656
2 138
1 936
773
510
823
1 073
3 735
4 520
1 295
1 010
1 198
Population
grappe
Coût indic.
(MEuro)
3315
0,65
2006
0,42
5495
1109
0,78
0,27
5336
0,21
2497
0,47
7864
1,35
6855
1,25
2832
1,20
37 309
6,59
1920
2749
2244
3685
0,33
0,15
0,15
0,21
4330
9301
0,21
0,41
Eolien/Diesel
80
SOALARA HAUT
Eolien/Diesel
80
ANAKAO BAS
Eolien/Diesel
80
ANAKAO HAUT
BEHELOKA BAS
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
80
80
AMBALABOY
Solaire/Diesel
175
BEHOMPY MAHASOA
Eolien/Diesel
80
MANGILY
MANOMBO I
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
201
ANKILIMALINIKE
Solaire/Diesel
55
SARIRIAKA
Solaire/Diesel
63
ANKADOBARIKA
Solaire/Diesel
54
138
TSIANISIHA I
Solaire/Diesel
121
MILENAKA
ANKILILOAKA I
AMBARARATAFALY
ANKILILOAKA II
ANALAMISAMPY
TOTAL
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
60
134
90
IABORAO
BEFANDRIANA SUD
TANANDAVA STATION
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
LOT 2
AMPASINIHITA
Biomasse
62
AMPASINIHITA
TANANDAVA
SOALARA HAUT
ANTANAMBAO
ANAKAO BAS
SOALARA BAS
ANAKAO HAUT
BEHELOKA BAS
BEHELOKA HAUT
AMBALABOY
BERAVY
IFATY
TSIVONOE
BEHOMPY MAHASOA
AMPIHALIA
MANGILY
MANOMBO I
AMBOHIMANDROSO
AVARADROVA MIKAMBA
FITSITIKE
KARIMELA MAMIRATRA
TSIHAKE
ANKILIMALINIKE
TANAMBE MANIRISOA
SARIRIAKA
AMPASAMALINIKE
ANKATRAKATRAKA
BENETSE
ANKADOBARIKA
ANDROTSY
ANTSONOMARIFY
MAROFOTY
TSIANISIHA I
BEROROHA
TSIANISIHA II
MILENAKA
ANKILILOAKA I
AMBARARATAFALY
ANKILILOAKA II
ANALAMISAMPY
2 174
36
94
134
-
IABORAO
BEFANDRIANA SUD
TANANDAVA STATION
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
4
2
2
1
6
4
2
2
4
1
1
4
1
1
3
2
1
1
2
1
1
2
3
2
55
1
1
3
SAINT AUGUSTIN
SAINT AUGUSTIN
SOALARA SUD
SOALARA SUD
ANAKAO
SOALARA SUD
ANAKAO
BEHELOKA
BEHELOKA
BELALANDA
BELALANDA
BELALANDA
BELALANDA
BEHOMPY
BEHOMPY
BELALANDA
MANOMBO SUD
MANOMBO SUD
MANOMBO SUD
MANOMBO SUD
MANOMBO SUD
MANOMBO SUD
ANKILIMALINIKE
ANKILIMALINIKE
ANKILIMALINIKE
ANKILIMALINIKE
ANKILIMALINIKE
ANKILIMALINIKE
MAROFOTY
MAROFOTY
MAROFOTY
MAROFOTY
TSIANISIHA
MAROFOTY
TSIANISIHA
MILENAKA
ANKILILOAKA
ANKILILOAKA
ANKILILOAKA
1 023
673
1 789
535
2 374
3 639
2 935
1 106
1 138
833
932
2 328
1 084
1 053
685
2 046
557
455
1 040
1 894
858
1 331
1 862
653
479
638
770
674
1 563
1 105
1 209
1 168
498
4 364
983
2 504
3 039
2 126
1 006
1966
0,15
2694
0,15
6971
0,29
3402
2601
0,15
0,15
6002
1,37
2015
0,15
7113
1,54
2916
0,47
2969
0,60
1739
0,20
1,14
6776
1,01
2903
3523
3631
0,49
0,95
0,72
0,30
37
1
1
2
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
TOLIARY-II
-
BASIBASY
BEFANDRIANA SUD
AMBAHIKILY
-
MOROMBE
MOROMBE
MOROMBE
78 016
1 500
5 240
3 485
81 450
1739
6075
6812
11,32
0,30
0,79
1,10
LOT 3
ANTONGO
Solaire/Diesel
211
3
1
AMBAHIKILY
AMBAHIKILY
ANTONGO VAOVAO
ANTONGO VAOVAO
MOROMBE
MOROMBE
MOROMBE
MOROMBE
575
1 816
1 800
3 361
62
KONDY
1
1
ANTONGO VAOVAO
MOROMBE
2 463
ANDRANOLAVA BETSILEO
BEROBONTSY
MANINDAY I
ANDRANOMAINTSO
ANDALAMENGOKY
MIARY LAMATIHY
ANDAMASINY VINETA
AMBAHATSY II
AMPANDRA
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
ANDRANOLAVA
ANDRANOLAVA
AMBINANY
SAKARAHA
SAKARAHA
MIARY LAMATIHY
ANDAMASINY VINETA
ANDAMASINY VINETA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
SAKARAHA
1 569
1 109
7 643
1 025
1 328
3 238
1 081
916
1 168
ANDRANOLAVA BETSILEO
Solaire/Diesel
76
MANINDAY I
ANDRANOMAINTSO
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
137
74
MIARY LAMATIHY
ANDAMASINY VINETA
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
108
56
AMPANDRA
Solaire/Diesel
TOTAL ATSIMO ANDREFANA
SOAVARY
TANANDAVA VILLAGE
ANTONGO
AMBOHIBE
37
1 025
4 127
-
18
13
98
67
-
-
8838
1,71
0,20
3105
0,64
8860
2728
1,10
0,61
3754
2315
0,77
0,46
1354
0,30
39 317
45 580
7,98
149 515
164 339
25,89
LOTS REGION ANOSY
LOT 3
LOT 2
LOT 1
Lots
Projets
Source
d'énergie
P (kW)
ANTANAMBAO BEAKANGA
Solaire/Diesel
62
IFOTAKA
Solaire/Diesel
163
ESIRA
MAROMBY
TRANOMARO I
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
45
43
64
MIEBA
Eolien/Diesel
100
MANINDRA
Eolien/Diesel
200
TANANDAVA SUD I
TOTAL
Eolien/Diesel
JANGANY
TSANERENA
MAHABO
Solaire/Diesel
ISOANALA NORD
IANABINDA
TOTAL
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Hydro
80
757
44
60
86
67
257
ANKAREFO
Hydro
130
FANJAHIRA
Hydro
756
FKT desservis
ANTANAMBAO BEAKANGA
TOMBONAHY
IFOTAKA
ANALOALO
TANAMBAO
ESIRA
MAROMBY
TRANOMARO I
TRANOMARO II
MIEBA
ANALAGNA
ANAPEMBA
BEHARA AMBONY
BEHARA POSTE II
MANINDRA
ANKILIBE VAHAVOLA
BEROROHA AMBATO
NASAMBOLA
SAMPONA CENTRE
VAHAVOLA
TANANDAVA SUD I
JANGANY
TSANERENA
MAHABO
IABORANO
ISOANALA NORD
IANABINDA
ANKAREFO
AMBALATEZA
AMPASIMASAY
BEVENTIHAZO
MANANTENINA BAS
MANANTENINA HAUT
FANJAHIRA
VATOMIVARINA
AMBATOMAINTY
ANDANIVATO
ANKERA
Nbre FKT
Nbre Pôles
de Dev.
2
1
3
3
1
1
2
1
1
2
5
5
6
2
1
1
21
16
1
1
2
1
1
1
1
1
5
6
17
4
Commune
District
Population
1 348
642
2 024
2 247
921
1 598
1 415
1 461
702
540
1 264
475
732
474
738
853
760
1 215
1 342
1 388
1 071
Population
grappe
Coût indic.
(MEuro)
2307
0,5
6019
1,2
1853
1640
2508
0,3
0,3
0,5
4040
0,2
7300
0,4
MAROTSIRAKA
MAROTSIRAKA
IFOTAKA
IFOTAKA
IFOTAKA
ESIRA
MAROMBY
TRANOMARO
TRANOMARO
BEHARA
BEHARA
BEHARA
BEHARA
BEHARA
SAMPONA
SAMPONA
SAMPONA
SAMPONA
SAMPONA
SAMPONA
TANANDAVA SUD
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
AMBOASARY-ATSIMO
JANGANY
BETROKA
1 902
2205
MAHABO
MAHABO
ISOANALA
IANABINDA
BETROKA
BETROKA
BETROKA
BETROKA
1 654
1 052
2 164
2 423
3137
0,4
0,3
0,6
2509
0,5
MANANTENINA
MANANTENINA
MANANTENINA
SOAVARY
MANANTENINA
MANANTENINA
IFARANTSA
IFARANTSA
ISAKA-IVONDRO
IFARANTSA
IFARANTSA
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
23 210
9 195
1 311
1 560
1 315
1 199
1 072
1 283
638
1 020
1 060
728
1 012
1242
26 909
7 851
0,2
3,57
1,80
1,1
20997
3,1
Hydro
1 238
LOT 3
EFAHO
TOTAL
2 124
ANALAPATSY I
Eolien/Diesel
80
ANKILIVALO
FENOATSIMO
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
80
80
ELARINA
ERARA
EVONJE
FANGEHA
IFARANTSA
IHAZOAMBO
MAHABO
MANDISO ANDREFANA
MANDISO ATSINANANA
NAGNARENA
SOAMANONGA
TRANOAMBO
EFAHO
AMBAHIHY
AMBOLOBE
ANALABE
ANATAKY
ANDROANGABE
ANONOBE
BAKETRA
BESEVA
EMAGNOBO
EMALITSY
EMANINDRY
EMINIMINY
EMOITA
ENAKARA HAUT
ENANILIHA
ENOSIARY
ETSILESY
FENOANDALA
FENOEVO
FENOEVO EFITA
ISAKA IVONDRO
MAHANORO
MANGATSIAKY
MANOMBO
MAROSAVOA
NAMANONA
RANOFOLO
RANOMAINTY
SOATAMBORO
ANALAPATSY I
ANALAPATSY II
ANKILIVALO
FENOATSIMO
29
MANAMBARO
ISAKA-IVONDRO
IFARANTSA
IFARANTSA
IFARANTSA
ISAKA-IVONDRO
MANDISO
MANDISO
MANDISO
MANDISO
MANDISO
MANDISO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
1 021
914
850
1 041
2 222
1 171
788
1 094
2 109
754
701
988
EMAGNOBO
RANOMAFANA
ENAKARA-HAUT
EMAGNOBO
ENAKARA-HAUT
EMAGNOBO
ENANILIHA
FENOEVO-EFITA
EMAGNOBO
ENAKARA-HAUT
ENANILIHA
ENANILIHA
ENAKARA-HAUT
ENAKARA-HAUT
ENANILIHA
ENANILIHA
ISAKA-IVONDRO
ENAKARA-HAUT
RANOMAFANA
FENOEVO-EFITA
ISAKA-IVONDRO
FENOEVO-EFITA
RANOMAFANA
RANOMAFANA
RANOMAFANA
FENOEVO-EFITA
RANOMAFANA
FENOEVO-EFITA
EMAGNOBO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
855
610
969
1 058
1 261
2 656
1 057
1 181
1 418
1 011
564
765
852
1 097
2 237
662
949
1 173
1 446
936
1 211
511
830
696
995
971
2 099
580
2 249
ANALAPATSY
ANALAPATSY
RANOPISO
RANOPISO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
1
52
1
2
1
1
3
1
1
5,3
38137
58 750
884
1 808
1 186
814
59 134
9,50
3121
0,2
1375
2986
0,2
0,2
LOT 4
MANISY
Eolien/Diesel
160
ANKARAMENA
Eolien/Diesel
100
MANAMBARO II
Eolien/Diesel
100
TAVIALA
Eolien/Diesel
100
LOHARANO
SOANIERANA
ANDRAMAKA
ESALO
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
40
80
80
100
MAHATALAKY EROANGA
TSIHAROA AMPASY
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
80
320
TOTAL
TOTAL ANOSY
1 400
4 538
MAROVATOBE
MAROVATOFORIHA
MANISY
ANKILITSIAROVA
TANAMBAO
TSIATORO
ANKARAMENA
AMBOLIFASY
BEFENO
EBOBAKA
MANAMBARO II
ANTANAMASY
TSIHARY
TAVIALA
ANALANDRAVY
LOHARANO
SOANIERANA
ANDRAMAKA
ESALO
NOSIBE
MAHATALAKY EROANGA
TSIHAROA AMPASY
BELAVENOKA ANDRIAMBE
FARAFARA VATAMBE
MANANARA II
TSIHAROA AMBONDRO
4
3
4
2
3
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
5
1
30
15
108
36
ANALAPATSY
RANOPISO
ANKARAMENA
ANKARAMENA
ANKARAMENA
ANKARAMENA
ANKARAMENA
ANKARAMENA
ANKARAMENA
ANKARAMENA
MANAMBARO
MANAMBARO
MANAMBARO
ANKARAMENA
ANKARAMENA
SARISAMBO
SOANIERANA
SOANIERANA
MANAMBARO
MANAMBARO
MAHATALAKY
MAHATALAKY
MAHATALAKY
MAHATALAKY
MAHATALAKY
MAHATALAKY
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
TAOLAGNARO
1 289
473
1 171
762
1 219
1 399
828
640
1 129
823
956
979
1 839
2 717
1 100
807
1 530
2 548
2 145
1 163
2 310
1 032
1 196
2 427
3 235
722
5276
0,3
3965
0,2
4375
0,2
4425
0,2
936
1774
2954
3835
0,1
0,2
0,2
0,2
2678
9983
0,2
0,6
41 131
47 683
2,78
132 286
141 577
17,6
LOTS REGION ANDROY
LOT 1
Lots
Projets
Source
d'énergie
TANANDAVA
Eolien/Diesel
AMBARARATA TOBY I
MAROVAHO
AMBATOMAINTY ANIVORANO
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
BEVOSITRA
ANKILIARIVO
ANKILIBE ANTSAKOAMASY
ANTSOSA
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
BESAKOA IFARANTSA
Eolien/Diesel
MAROFOTOTSY II
Eolien/Diesel
ANKATSAKATSA
Eolien/Diesel
VOHIMARY II
SARAKATY
ANTANIMARY
AMPIHAMIBE MAHAZOSOA
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Solaire/Diesel
SARIHANGY
ANKAKO
AMPIHAMIBE MAHAZOSOA
ANDROHONDROHO
BEVOALAVO
EHAVO
ANKILIFALY
ANDABOLY
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Eolien/Diesel
Solaire/Diesel
Eolien/Diesel
ANDALATANOSY ATSIMO
MODOIOKE
BEHENA
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
ANDRANOLALIKY
MAROFANY
VOHITRARIVO
IMANOMBO
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
P (kW)
FKT desservis
Nbre FKT
1 661
TANANDAVA
AMBIRIMENA I
41 AMBARARATA TOBY I
70 MAROVAHO
62 AMBATOMAINTY ANIVORANO
VORAVY
40 BEVOSITRA
43 ANKILIARIVO
39 ANKILIBE ANTSAKOAMASY
81 ANTSOSA
ANTSAKOAMPOLO
56 BESAKOA IFARANTSA
IFARANTSA
60 MAROFOTOTSY II
BETEZA CENTRE
60 ANKATSAKATSA
ANDRANONAONDRY
ANJA NORD CENTRE
37 VOHIMARY II
40 SARAKATY
41 ANTANIMARY
100 AMPIHAMIBE MAHAZOSOA
ANKILIVINONJY
ANKOROROKE MAHAZOSOA
80 SARIHANGY
80 ANKAKO
100 AMPIHAMIBE MAHAZOSOA
80 ANDROHONDROHO
80 BEVOALAVO
40 EHAVO
80 ANKILIFALY
38 ANDABOLY
ANKILIFALY
70 ANDALATANOSY ATSIMO
42 MODOIOKE
83 BEHENA
AMBONDROMBE
21 ANDRANOLALIKY
42 MAROFANY
21 VOHITRARIVO
39 IMANOMBO
Nbre Pôles
de Dev.
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Commune
District
Population
Population
grappe
Coût indic.
(MEuro)
TANANDAVA
TANANDAVA
TANANDAVA
BEKITRO
BEKITRO
BEKITRO
BEKITRO
BEKITRO
MORAFENO BEKILY
BETEZA
BETEZA
BERAKETA
BERAKETA
BETEZA
BETEZA
ANJA NORD
ANJA NORD
ANJA NORD
ANKARANABO NORD
BETEZA
ANTSAKOAMARO
MAROALOPOTY
MAROALOPOTY
MAROALOPOTY
AMBOVOMBE
AMBANISARIKA
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
BEKILY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
1 439
1 096
1 192
2 261
982
1 126
1 122
1 433
1 030
1 102
1 168
1 007
443
1 049
875
563
696
912
687
1 145
1 216
1 050
1 503
575
1 659
1 101
2939
0,64
1382
2621
2443
0,31
0,51
0,51
1301
1194
2632
0,30
0,33
0,30
0,62
1681
0,42
2230
0,47
2517
0,50
1348
1327
1410
3626
0,32
0,30
0,31
0,29
AMBANISARIKA
AMBOHIMALAZA
SIHANAMARO
AMBOVOMBE
ANTANIMORA ATSIMO
ANTANIMORA ATSIMO
ANDALATANOSY
ANDALATANOSY
ANDALATANOSY
ANDALATANOSY
ANDALATANOSY
ANDALATANOSY
ANDALATANOSY
IMANOMBO
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
1 867
1 639
1 145
1 315
723
624
2 263
1 317
1 436
1 114
836
1 388
871
1 043
2164
1900
1327
1524
1561
0,15
0,15
0,21
0,15
0,15
0,30
0,15
0,34
2623
1527
2956
0,51
0,32
0,68
969
1609
1010
1209
0,18
0,32
0,18
0,30
1276
LOT 1
ANKARANA ANIVO
AFONDRATEHAKY
ANJEBA
AMBORY BAS
ANKOROKOROKA
AMBANDITSE
MAROVATO
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
Solaire/Diesel
39
39
40
42
42
69
40
NAMALAZA I
AMBOROKAHAKE
ANDRAMANERA
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
80
80
80
ANALAISOKE
IMONTOMBE
TERABOVO
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
80
40
100
AMBONDRO ANATIROVA
Solaire/Diesel
80
IANAKAFY
Solaire/Diesel
80
ANTANANDAVA
Solaire/Diesel
80
BELINDO ANALAHOVA
Solaire/Diesel
80
MANJA SOALOKA
BERATRO I
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
80
TSIMANANKIARAKY
HABOHABO SUD
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
40
100
TOTAL
4 638
ANKILIVAHARY
Eolien/Diesel
117
KORONGA
Eolien/Diesel
119
40
ANKARANA ANIVO
AFONDRATEHAKY
ANJEBA
AMBORY BAS
ANKOROKOROKA
AMBANDITSE
MAROVATO
NAMALAZA II
NAMALAZA I
AMBOROKAHAKE
ANDRAMANERA
ANKAZOMANGA
ANALAISOKE
IMONTOMBE
TERABOVO
AMBOHITSE
ERAHO
SIHANAMITOHY MAROLAVA
AMBONDRO ANATIROVA
MORAFENO
IANAKAFY
ANALAMANOY
ANTANANDAVA
ANALAMASY
MIANDRA
BELINDO ANALAHOVA
TARANAKE
MANJA SOALOKA
BERATRO I
NAGNALO
TSIMANANKIARAKY
HABOHABO SUD
ERADA I
ERADA II
ERADA III
HABOHABO NORD
ANKILIVAHARY
ANTANANTSOA
KORONGA
MAHASIRA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
4
2
1
2
2
4
2
2
1
2
1
1
5
1
3
79
62
2
1
2
1
1
1
JAFARO
JAFARO
JAFARO
JAFARO
JAFARO
JAFARO
MAROVATO BEFENO
MAROVATO BEFENO
MAROVATO BEFENO
MAROVATO BEFENO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
AMBONDRO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
SIHANAMARO
AMBONAIVO
AMBONAIVO
AMBONDRO
ERADA
ERADA
ERADA
ERADA
ERADA
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
AMBOVOMBE-ANDROY
TRANOROA
TRANOROA
TRANOROA
TRANOROA
BELOHA
BELOHA
BELOHA
BELOHA
1 003
1 043
1 121
1 339
1 340
2 049
1 381
1 344
1 204
1 229
1 167
741
1 053
1 097
1 250
1 209
1 116
1 057
1 846
1 347
746
688
910
761
559
1 353
1 130
1 380
1 357
921
1 246
951
767
692
796
810
86 016
2 571
1 535
1 668
2 799
1163
1209
1300
1552
1553
2375
1769
0,30
0,30
0,30
0,32
0,32
0,50
0,13
1396
1425
2212
0,15
0,15
0,15
1221
1272
5370
0,15
0,13
0,21
3702
0,15
1663
0,15
3801
0,15
2878
0,15
1600
2641
0,15
1444
4655
0,13
0,21
96 507
14,48
4759
0,89
5179
0,92
0,13
LOT 2
MARORAZA TRANOROA
BEHABOBO
Eolien/Diesel
Eolien/Diesel
45
43
MAHAFALY
KIRIMOSA
TSINAHA
TAMONTOPOTY
AMBOHIMANDROSO ANTREAKY
MAROVATO
ANOVY SUD
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
80
80
80
40
80
80
80
MOKABE
Solaire/Diesel
40
TEVORO
NIKOLY CENTRE
ANATSOSA CENTRE
IMONGY CENTRAL
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
Solaire/Diesel
40
40
40
80
TSIDAMBO BESARA
Solaire/Diesel
40
SAKAMASY
TOTAL
Solaire/Diesel
TOTAL ANDROY
40
1 204
5 842
MARORAZA TRANOROA
BEHABOBO
BEHABOBO NORD
MAHAFALY
KIRIMOSA
TSINAHA
TAMONTOPOTY
AMBOHIMANDROSO ANTREAKY
MAROVATO
ANOVY SUD
ANJA HAUT
MORAFENO
MOKABE
ANTARITARIKA II
TEVORO
NIKOLY CENTRE
ANATSOSA CENTRE
IMONGY CENTRAL
ANDRATINO
IMONGY I
TSIDAMBO BESARA
FEKONY
SAKAMASY
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
28
20
107
82
TRANOROA
BEHABOBO
BEHABOBO
MAROLINTA
BELOHA
KOPOKY
KOPOKY
BELOHA
MAROVATO
BETANTY (FAUX CAP)
BETANTY (FAUX CAP)
BETANTY (FAUX CAP)
ANTARITARIKA
ANTARITARIKA
TSIHOMBE
NIKOLY
NIKOLY
IMONGY
IMONGY
IMONGY
TSIHOMBE
IMONGY
TSIHOMBE
BELOHA
BELOHA
BELOHA
BELOHA
BELOHA
BELOHA
BELOHA
BELOHA
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
TSIHOMBE
1 620
907
962
1 652
1 322
1 434
1 286
1 203
1 526
1 042
645
522
967
877
1 446
1 037
1 058
490
627
1 091
1 110
1 049
1 224
1878
2166
0,34
0,36
1915
1533
1662
1491
1395
3159
2561
0,15
0,15
0,15
0,13
0,15
0,15
0,15
1533
0,13
1676
1202
1227
2560
0,13
0,13
0,13
0,15
1287
0,13
1419
0,13
33 670
38 602
4,64
119 686
135 109
19,1
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
9
Taille du fichier
120 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler