close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Bulletin Cyclone - Ministère des transports

IntégréTéléchargement
NITOMBO HERY HAINGANA ILAY ANDRO RATSY NIFORONA AO AMIN'NY
RANOMASIMBE
INDIANA KA NAHAFENO NY FEPETRA ARY NOMENA ANARANA
MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
HOE CORENTIN. TAMIN'NY 12 ORA ATOANDRO TEO DIA ANY AMIN'NY 2500 KM
ATSINANAN'NY CAP MASOALA NO NISY NY FOIBENY. MAHATRATRA 75 KM/ORA
NY RIVOTRA ENTINY. RAHA NY TOMBANA MIKASIKA NY DIANY DIA TSY HISY
FIANTRAIKANY AMIN'NY TOETR'ANDRO ETO MADAGASIKARA ITY ANDRO RATSY
ITY.ITY IHANY KOA NO FILAZANA FARANY MIKASIKA AZY RAHA TSY MISY NY
FIOVANA GOAVANA.
AO ANATIN'NY 05 ANDRO HO AVY DIA TSY MISY ANDRO RATSY HAFA AHIANA
HIFORONA.
LA PERTURBATION TROPICALE N°03 S'EST INTENSIFIEE LARGEMENT DEPUIS LES
DERNIERES 06 HEURES ET A DESORMAIS REMPLI LES CRITERES DE BAPTEME.
ELLE A ETE ALORS BAPTISEE A 12 HEURES LOCALES SOUS LE NOM DE CORENTIN.
SON CENTRE EST LOCALISE A ENVIRON 2500 KM (15.8S/74.8E)A L'EST DE CAP
MASOALA. UN VENT MOYEN DE 75 KM/H EST OBSERVE AUTOUR DE SON CENTRE.
DU POINT DE VUE TRAJECTOIRE, CE SYSTEME N'INFLUENCERA PAS LE TEMPS
QU'IL FERA A MADAGASCAR.CECI EST PAR CONSEQUENT LE DERNIER BULLETIN
CONCERNANT CE SYSTEME SAUF EN CAS DE CHANGEMENT BRUSQUE DE LA
SITUATION.
IL N'Y A PAS DE RISQUE DE FORMATION D'UNE AUTRE PERTURBATION DANS
LES CINQ PROCHAINS JOURS.
N°3/16 -MTTM/SG/DGM/DEM/SMO/PREVI.002
FILAZANA MANOKANA MOMBA NY RIVODOZA VOARAY NY 21 JANOARY 2016
TAMIN'NY 03 ORA TOLAK'ANDRO
BULLETIN CYCLONIQUE SPECIAL DU 21 JANOARY 2016 A 15 HEURES LOCALES
www.transport.gov.mg
www.meteomadagascar.mg
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
149 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler