close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Bekijk hier onze verhuurbrochure - Agence Sissau

IntégréTéléchargement
middelkerke 2016
Genieten van de zee, zomer & winter!
Vakantiewoningen prijslijst
Locations de vacances prix courant
Ferienwohnungen mietpreise
Zeedijk 130 | B-8430 Middelkerke | T 059 30 19 91 | info@sissau.be | www.sissau.be
VERHUUR - VERKOOP - SYNDIC
LOCATION - VENTE - SYNDIC
Verhuur
Location
Verkoop
Vente
Syndic
Syndic
Middelkerke is aantrekkelijk in elk seizoen. In de zomer vindt u
er een geanimeerde en gezinsvriendelijke sfeer. In de winter is de
zee extra mooi en hebt u het strand vaak helemaal voor u alleen.
Agence Sissau biedt u flexibele formules in alle prijsklassen, van
een weekend of een midweek tot 6 maanden. En de prijs? Vergeet
niet dat 6 maanden huur in de winter vaak overeenkomt met 1
maand in de zomer...
Ons aanbod van verkooppanden is steeds geactualiseerd: appartementen, studio’s, villa’s, winkels, garages… Wij bieden een zeer
ruime keuze en garanderen u deskundig advies en een persoonlijke, klantgerichte service. Wat ook uw budget is, bij ons bent u
zeker dat u kwaliteit krijgt. Zo bent u zeker van een doordachte,
winstgevende belegging
Wij beschikken over een uitgebreide syndicdienst en beheren
meer dan 200 gebouwen. Een ervaren en deskundig team zorgt
voor een snelle en uitstekende service
2
Middelkerke est attrayante en toute saison. En été, vous y trouverez une atmosphère animée et familiale. En hiver, la mer est
particulièrement belle et vous aurez souvent la plage pour vous
tout seul. Agence Sissau vous propose des formules flexibles dans
toutes les classes de prix, d’un week-end ou une demi-semaine à
6 mois. Quant au prix… n’oubliez pas que 6 mois de location en
hiver correspondent souvent à 1 mois en été !
Agence Sissau dispose d’une offre constamment actualisée
d’immeubles à vendre : appartements, studios, villas, magasins, garages… Nous vous proposons un choix très varié, des conseils
d’expert et un service personnalisé, orienté-client. Quel que soit
votre budget, nous vous garantissons une qualité optimale. Ainsi,
vous serez certain d’avoir réalisé un placement intelligent et rentable.
Nous avons un grande service de syndic et gérons plus de 200
bâtiments. Une équipée spécialisée et expérimentée vous assure
une service rapide et excellente.
Zeedijk 130 | B-8430 Middelkerke | Tel. 059 30 19 91 | www.sissau.be | info@sissau.be
Middelkerke – Westende
Europese gemeente in het
midden van de Belgische
kust, omvat de badplaatsen
Middelkerke, Westende en
Lombardsijde en de mooie
achterlandcentra Leffinge,
Wilskerke, Slijpe, SintPieterskapelle, Schore en
Mannekensvere.
Commune
européenne
à mi-chemin de la côte
belge, regroupe les stations
balnéaires de Middelkerke,
Westende et Lombardsijde
ainsi que les beaux villages
de Leffinge,Wilskerke, Slijpe,
Sint-Pieterskapelle, Schore
et Mannekensvere, situés à
l’arrière-pays.
Europäische Gemeinde in
der Mitte der belgischen
Küste, umfasst die Badeorte
Middelkerke,
Westende
und Lombardsijde und die
hübschen Hinterlandorte
Leffinge, Wilskerke, Slijpe,
Sint-Pieterskapelle, Schore
und Mannekensvere.
Onze unieke badplaats met
bijna 16.000 inwoners is
daarmee qua oppervlakte de
grootste kustgemeente (77km2).
Ze biedt de toerist een
onvermoede rijkdom midden
een prachtig natuurdecor.
Notre station balnéaire unique
compte
16.000
habitants
environ et est la commune
du littoral la plus étendue (77
km2). Elle offre au touriste une
richesse inattendue dans un
décor naturel splendide.
Unser einzigartiger Badeort
mit fast 16.000 Einwohnern ist
damit an Oberfläche die grösste
Küstengemeinde (77km2). Sie
bietet dem Badegast einen
unvermuteten Reichtum mitten
in einer prächtigen Natur.
Ons team staat
voor u klaar
Notre équipe
est à votre service
Unser Team
steht für Sie bereit
elke dag van 9u tot 12u30 en
van 13u30 tot 17u30.
tous les jours de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30.
Alle Tage von 9 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Gesloten op zondag en feestdagen.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Geschlossen an Sonn- und Feiertagen.
3
VERHUUR
4
LOCATIONS
PRIJZEN ALLES INBEGREPEN
PRIX TOUT COMPRIS
Alle huurprijzen welke in deze prijslijst
opgenomen worden zijn prijzen “alles inbegrepen”, d.w.z. dat deze het volgende
omvatten :
- De huurprijs gevraagd door de eigenaar
- Verzekering, brand en glasbraak
- Verzekering annulatierisico
-Bureelkosten
- Alle taksen
-Het normale verbruik van koud en
warm water, elektriciteit en gas, die
volgende schijven niet overschrijden
per maand:
Elektriciteit : 130 Kw/maand
Gas : 70m3
Water : 3m3
Indien alles elektrisch is, 250 Kw per
maand i.p.v. 130 Kw, maar dan valt de
post gas weg.
Buiten de prijs “alles inbegrepen” dient
de huurder een waarborg te betalen van
€125, waarvan volgende kosten eventueel afgetrokken kunnen worden.
- het meerverbruik boven de aangeduide schijven
- de kosten van opkuis (dit in het geval
dat de huurders dit niet zelf hebben
gedaan) en de aangebrachte schade
aan woning en meubilair
Tous les prix mentionnés dans le présent
prix courant sont « tout compris » c’està-dire qu’ils comprennent ce qui suit :
loyer
demandé
par
les
- Le
propriétaires
- L’assurance villégiature – incendie et
bris de glaces
- L’assurance risque annulation
- Les frais de bureau
- Toutes les taxes
- Les consommations normales d’eau
chaude et froide, gaz, électricité qui ne
dépassent pas les tranches suivantes
par mois :
Electricité 130 Kw
Gaz : 70 m3
Eau chaude : 3m3
Si tout est électrique , 250 Kw par
mois à la place de 130 Kw.
Mais dans ce cas, le poste gaz tombe.
De waarborg wordt steeds per bank
teruggestort.
Algemeen voorbehoud : De informatie
in de brochure werd door Agence Sissau ter goeder trouw verzameld en zo
eerlijk mogelijk weergegeven.
Kennelijke fouten en vergissingen in deze
brochure binden ons niet.
Nous remboursons la garantie toujours
par banque.
Les informations reprises dans cette
brochure ont été rassemblées de bonne
foi par l’agence Sissau et restituées aussi
honnêtement que possible.
Toutes fautes, ou omissions dans cette
brochure ne nous engagent en aucun cas.
Gedurende
de
wintermaanden
bedraagt de waarborg €250.
Het verbruik van warm en koud water,
gas, elektriciteit en centrale verwarming
zijn niet in de huurprijs inbegrepen, d.w.z.
van 1 oktober tot begin van de paasvakantie. Dit verbruik wordt aangerekend
volgens opname van de tellers + het vast
recht of door een vaste forfaitprijs per
dag en van de waarborg afgehouden.
Pendant l’hiver la garantie s’élève à
€250. Les consommations d’eau froide
et chaude, gaz, électricité et chauffage
central ne sont pas incluses dans le prix
de location, c’est-à-dire du 1 octobre au
début des vacances de pâques. Cellesci sont facturées d’après le relevé des
compteurs ou par prix forfaitaire par
jour et déduit de la garantie.
En supplément du prix «tout compris»
le locataire payera une garantie de €125,
de laquelle l’agence pourra éventuellement déduire ce qui suit :
- Les consommations dépassant les
tranches mentionnées plus haut
- Les frais de nettoyage (ceci si les locataires quittent l’appartement sans le
nettoyage) et les dégâts au logement
ou aux meubles
VERMIETUNG
INKLUSIV PREISE
ALLE KOSTEN INBEGRIFFEN
Alle Mietpreise in dieser Liste sind Preise « alle Kosten inbegriffen », das besagt :
- Netto Mietpreise
- Rücktrittskostenversicherung, Brand
und Glasbruch.
-Bearbeitungskosten
- Alle Steuern
- Normal-Verbrauch von Kalt-und
Warmwasser/Elektrizität/Gas,
die
folgende Verbrauchseinheiten nicht
überschreiten dürfen: Pro Monat:
Elektrizität: 130 Kw.
Gas: 70 m3
Warmwasser: 3 m3
Falls alles elektrisch ist, sind 250 Kw.
anstatt 130 Kw. erlaubt. In diesem Fall
fällt der Posten Gas weg.
Außer den Inklusiv-Preisen muß der
Mieter €125 hinterlegen, wovon eventuell nachstehende Kosten verrechnet
werden:
- Bei Mehrverbrauch die Verbrauchseinheiten
- Reinigungskosten (im Falle von nicht
sauber hinterlassenem App/Studio)
- Schäden an Wohnung oder Mobiliar.
-Heizungskosten
Wir werden die Kaution auf Ihr Könto
uberweisen.
Die Informationen in dieser Broschüre
wurden durch Agentur SISSAU A.G.
wahrheitsgetreu zusammengestellt. Für
ersichtliche Fehler und Verwechslungen
übernehmen wir keine Haftung.
Während der Wintermonate vom
1. Oktober bis Anfang der Osterferien
beträgt die Kaution €250 und der
Verbrauch von Warm- und Kaltwasser,
Gas und Heizung sind nicht in den
Mietpreisen enthalten. Der Verbrauch
wird abgerechnet nach Ablesen der
Zählerstände und Grundgebühr bzw. des
Tagespreises und wird einbehalten von
der Kaution.
INHOUD
CONTENU
Onze kantoren................................................................................................................................................. Nos agence..................................................................................................................................................................... 2
Inleiding...................................................................................................................................................................... Introduction................................................................................................................................................................... 3
Uitleg: Prijzen alles inbegrepen.................................................................................................. Explications: Prix tout compris.....................................................................................................4-5
A Studio’s zonder slaaphoek..................................................................................................... Studio sans coin à dormir.......................................................................................................................... 7
B Studio’s met slaaphoek.............................................................................................................. Studio avec coin à dormir................................................................................................................ 8-12
C Appartementen met 1 slaapkamer........................................................................... Appartements avec 1 chambre à coucher............................................................. 13-15
D Appartementen met 1 slaapkamer en slaaphoek.................................. Appartements avec 1 chambre à coucher + coin à dormir.................... 16
Thema weekends.......................................................................................................................................... Weekends de festivités............................................................................................................................... 17
Plan van Middelkerke met ligging van de appartementen..................... Plan de Middelkerke avec situation des appartements......................... 18-19
E Appartementen met 2 slaapkamers........................................................................ Appartements avec 2 chambres à coucher.......................................................... 20-29
F Appartementen met 2 slaapkamers en slaaphoek............................... Appartements avec 2 chambres à coucher + coin à dormir................. 30
G Appartementen met 3 slaapkamers........................................................................ Appartements avec 3 chambres à coucher.......................................................... 31-32
H Vakantiewoningen............................................................................................................................. Maisons de vacances...................................................................................................................................... 33
I Privaat parkings en garages.................................................................................................. Parking et garages privés......................................................................................................................... 33
Algemene voorwaarden...................................................................................................................... Conditions générales.................................................................................................................................... 34
Syndic............................................................................................................................................................................ Syndic.................................................................................................................................................................................. 35
UITLEG GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN
EXPLICATION DES ICONES
IKONEN
Lift
Ascenseur
Fahrstuhl / Lift
Zonneterras
Terrasse ensoleillée
Sonnenterrasse
Ligbad
Baignoire
Liegebad
Zeezicht
Vue sur mer
Meeresblick
Terras vooraan
Terrasse à l’avant
Terrasse vorne
Stortbad
Douche
Dusche
Lateraal zeezicht
Vue latérale sur mer
Seitlicher Meeresblick
Televisie
Télévision
Fernseher
Zwembad
Piscine
Schwimmhalle
Huisdieren niet toegelaten
Animaux domestiques pas admis
Haustiere nicht erlaubt
Aantal bedden
Nombre de lits
Anzahl Betten
Wifi
Zeedijk 130 | B-8430 Middelkerke | Tel. 059 30 19 91 | www.sissau.be | info@sissau.be
5
JAARVERHUUR
LOCATION A L’ANNEE
Mogelijkheid tot huren van studio’s, appartementen,
woningen of garages op jaarbasis. Wij bieden steeds een
ruime keuze tussen verschillende panden aan en er is voor
ieder wat wils.
Possibilité de louer des studios, appartements, maisons ou
des garages à l’année. Nous avons une grande offre et pour
chaque-un il y a une possibilité.
Voor elk budget een oplossing!
Pour chaque budget, une solution!
WINTERVERHUUR
LOCATION D’HIVER
In de winter kunt u aan de kust volledig tot rust komen
en uw batterijen komen opladen. Daarom hebben wij een
interessante formule: 6 wintermaanden verhuur.
Pendant l’hiver, vous pouvez toujours venir se reposer.
Pour cette raison, nous avons une formule intéressante :
location pour les 6 mois d’hiver.
 Budgetvriendelijk logeren aan zee
 Vaste stek voor 6 maanden
 Geen domicilie verplicht
 Geen extra belastingen
 Prix de location intéressante
 Même appartement pour toute la période
 Pas obligatoire de mettre une domicile
 Pas de taxes supplémentaires.
Prijzen op aanvraag
Prix sur demande
6
ALMO
3
Zeedijk 132-133
Studio entièrement rénové situé à quelques pas du casino
de Middelkerke. Le studio se compose d’un living, une cuisine
équipée et une salle de bains avec douche. Logement pour 3
personnes. Aménagement jeune et moderne !
Volledig vernieuwde studio gelegen op enkele stappen van het
casino van Middelkerke. De studio bestaat uit een woonkamer,
een geriefelijke keuken en een badkamer met douche.
Slaapgelegenheid voor 3 personen. Jong en fris gemeubeld !
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
236
307
ZOMER / ETE
0901
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
186
317
401 - 317
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
135
163
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
459
742
645
409
409
742
459
487
1.215
655
795
1.215
795
655
742
487
459
MONTEREY
Zeedijk 158
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
4
Verzorgde studio gelegen in een aangename residentie op
enkele stappen van het Casino. Ruime woonkamer met
slaaphoek, gerieflijke keuken en badkamer. Terras kant zuiden.
Studio bien entretenu situé dans une résidence agréable, à
quelques pas du Casino. Salle à manger spacieuse avec cuisine et
une salle de bains. Une terrasse côté sud.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
193
313
0501
ZOMER / ETE
0501
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
224
239
288 - 239
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
152
180
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
485
586
545
347
376
544
347
362
1.002
571
653
1.002
653
571
544
362
347
SENATOR
Zeedijk 179
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
A
4
Verzorgde studio met balkon aan de zonnekant, open
panoramisch zicht op het hinterland, goed onderhouden,
slaapgelegenheid voor 4 personen. Budgetvriendelijk !
Studio’s zonder slaaphoek - Studios sans coin à dormir
0901
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
Studio ensoleillé avec balcon, une vue panoramique sur
l’arrière-pays, bien soignés et logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
200
300
0706
ZOMER / ETE
0706
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
217
185
246 - 185
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
152
180
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
458
452
517
334
334
516
334
334
948
542
625
948
625
543
516
334
334
7
VERDIENDE RUST
4
Zeedijk 54
Recent opgefriste en goed onderhouden studio’s aan voor- en
achterzijde van het gebouw. Bestaande uit ruime woonkamer
met open, ingerichte keuken, badkamer met ligbad, toilet en
enkele wastafel. Slaapgelegenheid voor 4 personen.
Studios bien entretenue et rafraichi situés à l’avant et à l’arrière du
bâtiment. Se composant d’un living spacieuse avec cuisine ouverte
équipée, salle de bain avec baignoire, toilette et lavabo simple.
Logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
0701
200
300
217
246
302 - 246
155
0702
347
476
375
315 - 343
399 - 315
183
211
0902
237
420
249
315 - 343
399 - 315
183
211
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
Studio’s met slaaphoek - Studios avec coin à dormir
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0701
403
458
522
346
347
521
346
346
953
554
638
953
637
555
521
346
346
0702
680
932
760
537
538
829
565
579
1.380
718
885
1.380
887
747
764
568
523
0902
579
781
781
484
484
764
534
568
1.324
680
960
1.324
900
680
764
568
534
MONACO
4
Zeedijk 109-110
Goed onderhouden residentie gelegen in volle centrum,
tegenover het casino. De studio’s beschikken over een ruime
woonkamer met balkon, een open keuken, een badkamer met
bad of douche en toilet en een aparte slaaphoek.
Résidence bien entretenue située en plein centre en face du
casino. Studios avec living avec balcon, cuisine ouverte, une salle
de bains avec baignoire ou douche et toilette et un coin à dormir
séparé.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
217
0302
387
588
383
346 - 600
495 - 377
194
0402
376
567
416
372 - 578
536 - 372
189
218
0602
320
405
256
346
426 - 346
183
211
0902
320
405
256
346
426 - 346
183
211
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
0302
779
876
787
601
602
1.044
646
680
1.447
982
0402
773
874
727
608
609
930
629
620
1.429
879
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
996
1.402
995
1.080 1.429 1.079
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
982
921
702
618
879
907
701
610
0602
667
843
677
454
509
788
510
523
1.371
731
940
1.371
939
732
815
592
482
0902
667
843
677
454
509
788
510
523
1.371
731
940
1.371
939
732
815
592
482
B GOVENOR
4
Parijsstraat 18
Studio met schuin zicht over het Epernayplein. De studio
heeft een woonkamer met zithoek langs de Leopoldlaan, een
eethoek, open ingerichte keuken, badkamer met ligbad, lavabo
en toilet. Uiterst centrale ligging!
Studio avec une vue laterale par la Place Epernay. Le studio a
un living avec coin salon le long du Leopoldlaan, un coin repas,
cuisine ouverte équipée, salle de bains avec baignoire, lavabo et
toilette. Situation très centrale!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
360
392
0207
ZOMER / ETE
8
0207
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
361
472
472
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
658
775
686
495
495
719
568
568
1.324
736
915
1.324
915
736
596
467
467
HERMITAGE I
4
Koninginnelaan 56-60
Nouvelle Construction! Studio situé à quelques pas de la plage.
Se composant d’un living spacieux, cuisine équipée ouverte, salle
de bains avec douche, meuble-lavabo et toilette, coin à dormir et
débarras au couloir.
Nieuwbouw! Leuke en ruime studio op enkele stappen van
het strand gelegen. Bestaande uit ruime woonkamer, open
ingerichte keuken, badkamer met douche, lavabomeubel en
toilet, slaaphoek en berging op de gang. Ruim en zonnig terras.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
347
407
ZOMER / ETE
10304
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
270
388
482 - 388
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
625
843
677
427
454
815
510
537
1.360
788
996
1.360
996
788
737
537
510
LEOPOLD
4
Leopoldlaan 89
Aangename studio in recent gebouw vlakbij het casino. De
studio bestaat uit een woonkamer met open, ingerichte
keuken, badkamer met ligbad, toilet en enkele wastafel, aparte
slaaphoek. Zeer gezellig en recent ingericht.
Studio agréable dans une jeune résidence tout près du casino.
Le studio se compose d’un living avec cuisine ouverte équipée,
salle de bain avec baignoire, toilette et lavabo simple, coin à
dormir séparée. Une décoration charmante et récente.
WINTER / HIVER
0404
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
271 - 292
379
ZOMER / ETE
0404
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
299
442 - 358
358 - 442
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
510
760
621
427
427
733
482
482
1.315
699
869
1.315
869
699
760
551
399
MEREL 1
4
J.Vandenheuvelstraat 8
Nieuwbouwresidentie met zeer ruime studio’s en schuin
zeezicht! Bestaande uit woonkamer met open, ingerichte
keuken, badkamer met douche, enkele wastafel en toilet,
aparte slaaphoek met dubbelbed. Extra berging op de gang.
Ruim terras aan de zonnekant!
Nouvelle constructions avec des studios spacieuses et vue sur
mer latérale! Se composant d’un living avec cuisine, ouverte et
équipée, salle de bain avec douche, lavabo simple et toilette,
coin à dormir séparée. Débarras supplémentaire sur le couloir.
Grande terrasse côte ensoleillé.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
292
465
0303
ZOMER / ETE
0303
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
271
332
416 - 332
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
536
635
654
431
431
765
487
487
1.348
708
917
1.348
916
709
793
570
459
WIMBLEDON
B
4
Leopoldlaan 139
Residentie gelegen naast de tennis en op 25m mee van zee
en strand. In blok D (0506), leuke en opgefriste studio met
woonkamer, ingerichte keuken, badkamer met ligbad, lavabo
en toilet. Slaapgelegenheid voor 4 personen. In blok B (P/7),
volledig gerenoveerde en gezellige studio met woonkamer,
ingerichte keuken, badkamer met ligbad en douchescherm,
lavabo en toilet, aparte slaaphoek en zongericht terras.
Slaapgelegenheid voor 4 personen
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
195
195
315
315
0506
P/7
ZOMER / ETE
0506
P/7
Résidence située à cote du tennis et à 25m de la plage et de
la mer. Dans bâtiment D (0506), un studio se compose d’un
living, une cuisine équipée, une salle de bains avec baignoire, un
lavabo et une toilette. Logement pour 4 personnes. Décoration
agréable et moderne. Dans bâtiment B (P/7), un studio rénovée
et confortable se compose d’un living, une cuisine équipée,
une salle de bains avec baignoire, un lavabo et une toilette,
coin de dormir sépare et terrasse ensoleillé. Logement pour
4 personnes.
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
224
224
305
305
376 - 305
376 - 305
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
183
211
211
Studio’s met slaaphoek - Studios avec coin à dormir
10304
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
516
516
551
551
552
552
362
362
390
390
551
551
362
362
376
376
1.010
1.010
584
584
668
668
1.010
1.010
667
667
585
585
551
551
412
412
397
397
9
DIPLOMAT
4
Zeedijk 169
Brede studio met frontaal zeezicht. De studio bestaat uit een
ruime woonkamer met salon en eethoek, open keuken met
microgolf, badkamer met ligbad, enkele wastafel en toilet,
slaaphoek met opklapbed.
Studio spacieuse avec vue sur mer frontale. Se composant d’un
living avec salle à manger et salon, cuisine ouverte avec microondes, salle de bain avec baignoire, lavabo simple et toilette,
coin à dormir avec lit pliant.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
291
490
0803
ZOMER / ETE
Studio’s met slaaphoek - Studios avec coin à dormir
0803
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
311
413
413
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
638
705
649
412
441
732
482
482
1.316
731
939
1.316
939
732
705
564
427
SENATOR
4
Zeedijk 179
Op korte wandelafstand van het casino vindt u deze studio.
Indeling: woonkamer met balkon en open keuken, badkamer
met ligbad en een open slaaphoek. Ideale ligging, prachtig
zeezicht!
A courte distance du Casino vous trouverez ce studio.
Composition: living avec balcon et cuisine ouverte, salle de
bains avec baignoire et lavabo et un coin à dormir ouvert.
Situation idéale, vue sur mer magnifique!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
291
490
0702
ZOMER / ETE
0702
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
311
413
413
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
638
705
649
412
441
732
482
482
1.316
731
939
1.316
939
732
705
564
427
DEL REY
4
Leopoldlaan 198
Zonnige aangename studio gelegen ter hoogte van de tennis.
Woonkamer met balkon en een open Amerikaanse keuken,
een open slaaphoek, badkamer met bad. Slaapgelegenheid
voor 4 personen.
Studio ensoleillé situé à la hauteur du tennis. Living avec balcon
et cuisine ouverte américaine, un coin à dormir et une salle de
bains avec baignoire. Logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
211
330
0102
ZOMER / ETE
B DIRECTOR
0102
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
256
273
336 - 273
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
446
474
537
332
362
536
318
362
1.083
616
715
1.083
714
616
536
362
318
4
Zeedijk 181
Aangename studio met frontaal zeezicht dichtbij het Casino
van Middelkerke. Bestaande uit woonkamer met open,
ingerichte keuken, badkamer met ligbad, toilet en enkele
wastafel, en slaaphoek. Slaapgelegenheid voor 4 personen.
Studio agréable avec vue sur mer directe près du Casino de
Middelkerke. L’appartement se compose d’un living avec cuisine
équipée ouverte, salle de bains avec baignoire, toilette et lavabo
et un coin à dormir. Logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
558
573
0402
ZOMER / ETE
10
0402
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
421
333
460 - 333
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
194
224
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
730
886
725
575
596
971
575
595
1.488
765
994
1.488
994
765
982
668
545
EMPERADOR
4
P. Pouletstraat 19
Residentie gelegen op 400m van het Casino. Verschillende
studio’s met schuin zicht op zee bestaande uit een
woonkamer met balkon en een open Amerikaanse keuken,
een open slaaphoek, badkamer met bad. Slaapgelegenheid
voor 4 personen.
Résidence située à 400m du Casino. Plusieurs studio’s avec vue
mer latérale se composant d’un living avec balcon et cuisine
ouverte américaine, un coin à dormir et une salle de bains avec
baignoire. Logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0103
201 - 195
328
235
305 - 315
376 - 305
183
211
0604
195
315
224
305
376 - 305
183
211
ZOMER / ETE
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0103
516
551
570
371
400
569
371
386
1.010
584
668
1.050
692
605
569
422
406
0604
516
551
552
362
390
551
362
376
1.010
584
668
1.010
667
585
551
412
397
EXCEPTION
4
Zeedijk 220
Ruime studio met open slaaphoek rustig gelegen tussen het
centrum van Middelkerke en Westende. Woonkamer met
balkon en een open ingerichte keuken, een open slaaphoek,
badkamer met ligbad. Slaapgelegenheid voor 4 personen.
Flat moderne avec coin à dormir. Le bâtiment se trouve au
calme entre le centre de Middelkerke et Westende. Living avec
balcon et cuisine ouverte américaine, un coin à dormir et une
salle de bains avec baignoire. Logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
304
426
0803
ZOMER / ETE
0803
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
271
457
584 - 457
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
602
797
798
517
517
797
517
573
1.413
848
904
1.413
903
848
797
596
512
AVENUE
4
Zeedijk 253
Knusse studio met aparte slaaphoek op het rustigere stuk van
de Zeedijk. Bestaande uit woonkamer met open, ingerichte
keuken, badkamer met ligbad, toilet en enkele spoelbak.
Slaapgelegenheid voor 4 personen.
Studio avec situation calme sur la digue. Se composant
d’un living avec cuisine ouverte, coin à dormir, salle de bain
avec baignoire, lavabo simple et toilette. Logement pour 4
personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
293
426
0402
ZOMER / ETE
0402
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
360
414
414
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
190
217
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
575
649
649
418
432
719
464
478
1.386
780
880
1.386
881
781
719
478
464
MANAGER
B
4
Zeedijk 275
Ruime studio’s met open slaaphoek gelegen aan de rustige
kant van de Zeedijk tussen het centrum van Middelkerke en
Westende. Woonkamer met balkon en een open Amerikaanse
keuken, een open slaaphoek, badkamer met ligbad.
Studio’s met slaaphoek - Studios avec coin à dormir
Pasen
Pâques
14 d/j
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Flats modernes avec coin à dormir. Le bâtiment se trouve au calme
entre le centre de Middelkerke et Westende. Living avec balcon et
cuisine ouverte américaine, un coin à dormir et une salle de bains
avec baignoire. Logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0306
293
426
360
414
414
190
217
0308
293
426
360
330
414 - 330
189
211
0808
293
426
360
330
414 - 330
189
211
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0306
575
649
649
418
432
719
464
478
1.386
780
880
1.386
881
781
719
478
464
0308
558
649
649
418
432
700
459
474
1.324
721
855
1.324
855
722
700
474
459
0808
558
649
649
418
432
700
459
474
1.324
721
825
1.324
825
722
700
474
459
11
TWINS
4
Zeedijk 282
Toffe moderne studio met aparte slaaphoek gelegen aan
de rustige kant van de Zeedijk tussen het centrum van
Middelkerke en Westende. Woonkamer met balkon en een
open keuken, een aparte slaaphoek, en een badkamer met
ligbad. Slaapgelegenheid voor 4 personen. Aanrader!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
275
293
424
426
0102
0702
ZOMER / ETE
Studio’s met slaaphoek - Studios avec coin à dormir
0102
0702
B
12
Flat moderne avec coin à dormir situé dans une résidence
tranquille. Le bâtiment se trouve entre le centre de Middelkerke
et Westende. Living avec balcon et cuisine ouverte américaine,
un coin à dormir et une salle de bains avec baignoire. Logement
pour 4 personnes. A recommander !!!
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
290
360
332
330
399 - 332
414 - 330
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
183
189
211
211
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
611
558
690
649
809
649
523
418
535
432
809
700
523
459
534
474
1.533
1.324
851
721
968
855
1.533
1.324
967
855
851
722
809
700
534
474
523
459
VERDIENDE RUST
5
Centraal gelegen residentie gelegen op wandelafstand van
het Epernayplein en het casino. Woonkamer met ruim
zonneterras met zicht op het hinterland, 1 slaapkamer met
zonneterras met zicht op zee, een ingerichte open keuken en
een badkamer met douche, lavabo en toilet.
Résidence située au centre de Middelkerke à seulement
deux pas du casino et de la place Epernay. Séjour ouvrant sur
terrasse plein sud avec vue sur l’arrière-pays, une chambre à
coucher donnant sur terrasse vue mer, cuisine ouverte équipée
et salle de bains avec douche, lavabo et toilette.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
293
488
1001
ZOMER / ETE
1001
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
338
394
483 - 394
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
205
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
624
857
824
568
568
841
568
601
1.429
847
1.072 1.429 1.071
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
848
841
601
557
BELVEDERE
4
Zeedijk 96-97
Zeer centraal gelegen aangename residentie. Appartement
met ingerichte woonkamer, gerieflijke keuken, badkamer en
een ruime slaapkamer. Terrassen langs voor - en achterzijde.
Résidence située au centre de Middelkerke. Appartement avec
living avec balcon, une cuisine et une salle de bains commode.
Chambre à coucher spacieuse, terrasses avant et arrière.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
405
361
599
518
0202
0702
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0202
0702
740
732
April
Avril
Mei
Mai
1.017 1.039
1.034 1.035
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
407
347
505 - 629
635 - 552
505
560 - 635
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
220
205
248
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
673
620
673
651
1.145
1.101
717
684
684
706
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
1.957 1.109 1.244 2.153 1.355 1.244 1.039
1.752 1.009 1.106 1.752 1.106 1.009 1.101
STELLA
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
684
706
684
685
4
Zeedijk 105
Gezellig appartement gelegen in een residentie op de Zeedijk
bij het casino. Het appartement bestaat uit een open ingerichte
keuken, een woonkamer, een badkamer met douche en één
slaapkamer. Slaapgelegenheid voor 4 personen.
Un appartement agréable avec une chambre à coucher, situé
sur la digue dans les environs du casino. L’appartement se
compose d’une cuisine équipée ouverte, un living, une salle de
bains avec douche et une chambre à coucher. Logement pour
4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
361
518
0102
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0102
732
April
Avril
Mei
Mai
1.034 1.035
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
347
635 - 552
560 - 635
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
205
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
620
651
1.101
684
706
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
1.752 1.009 1.106 1.752 1.106 1.009 1.101
BEAULIEU
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
706
685
4
Zeedijk 134
Rustig gelegen residentie vlakbij het casino van Middelkerke.
Gezellige appartementen met ruime woonkamer, keuken,
badkamer met lavabo en ligbad. Comfortabele slaapkamer.
Résidence située tout près du casino de Middelkerke.
Appartements agréables avec living, cuisine, salle de bains avec
lavabo et baignoire. Chambre à coucher confortable.
Appartementen met 1 slaapkamer - Appts. avec 1 chambre à coucher
Zeedijk 54
C
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0602
275
424
290
332
399 - 332
198
226
0702
346
578
509
411
529 - 411
247
262
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
1.028 1.607 1.027
0602
671
764
883
583
595
882
583
594
1.607
911
0702
676
862
740
520
520
922
620
620
1.626
899
936
Aug.
Août
1.626
Aug.
Août
1-15
935
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
911
882
594
583
900
922
620
620
13
VERO - KARL
4
Appartementen met 1 slaapkamer - Appts. avec 1 chambre à coucher
Zeedijk 136
Modern dakappartement met ruime zonneterrassen.
Woonkamer met prachtig zicht op zee, strand en casino.
Volledig ingerichte nieuwe keuken, nieuwe badkamer en één
slaapkamer. Jong en fris gemeubeld. Aanrader!!!
Etage technique moderne avec des grandes terrasses
ensoleillées. Living avec vue splendide sur mer, plage et casino.
Cuisine équipée, nouvelle salle de bains et une chambre à
coucher. Aménagement jeune et moderne. A recommander!!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
313
386
1001
ZOMER / ETE
1001
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
259
362
455 - 362
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
205
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
489
822
697
474
474
780
474
515
1.447
806
945
1.447
945
807
869
676
676
ZEEWIND
4
J.Van Den Heuvelstraat 15-19
Jong gebouw met prachtige éénslaapkamer appartementen.
Woonkamer met open Amerikaanse keuken en gerieflijke
badkamer. Aparte slaapkamer voorzien van alle comfort,
terras langs de voorzijde. Aanrader !!!
Bâtiment jeune avec appartements splendides. Living avec
cuisine ouverte américaine et une salle de bains commode.
Une chambre à coucher prévue de tout confort et une
terrasse avant. A recommander !!!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
347
435
0202
ZOMER / ETE
0202
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
427
470 - 427
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
205
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
541
780
781
482
565
794
510
510
1.585
842
1.022 1.585 1.022
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
842
794
579
482
EXCLUSIV
4
Zeedijk 164-165
Goed gelegen residentie op enkele stappen van het casino.
Modern appartement met gezellige woonkamer, moderne
open keuken voorzien van alle comfort en een gerieflijke
badkamer met ligbad en lavabo. Mooie zonneterrassen.
Résidence située à quelques pas du casino. Appartement
moderne avec living agréable, cuisine moderne munie de tout
confort. Salle de bains commode avec lavabo et baignoire.
Terrasse ensoleillée.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
321
644
0701
ZOMER / ETE
C EMPERADOR
0701
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
383
429
546 - 429
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
528
891
892
593
593
891
551
593
1.752
967
1.273 1.752 1.274
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
968
836
620
537
4
P. Pouletstraat 19
Residentie gelegen op 400m van het Casino. Verschillende
hoekappartementen bestaande uit een woonkamer met
balkon en een open Amerikaanse keuken, een slaapkamer,
badkamer met bad. Slaapgelegenheid voor 4 personen.
Plusieurs appartements avec vue sur mer frontales, se
composant d’un living, cuisine ouverte, une chambre à coucher,
salle de bain avec baignoire et toilette séparée. Logement pour
4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0202
257
386
259
455
455
205
233
0602
292
454
321
445 - 557
446 - 445
205
233
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
14
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0202
489
822
697
426
426
822
488
600
1.494
806
1.025 1.494 1.026
807
822
600
488
0602
668
746
786
474
380
785
474
515
1.474
806
1.012 1.474 1.011
807
785
515
474
FASHION 1
2
Appartement op enkele minuten stappen van het casino.
Indeling: woonkamer met open keuken, badkamer met ligbad,
aparte toilet en één slaapkamer met een dubbel bed. Zonnig
terras aan de woonkamer.
Appartement sur quelques minutes du Casino. Organisation:
living avec cuisine ouverte, salle de bain avec baignoire, toilette
séparée et une chambre à coucher avec un lit double. Living
avec une terrasse ensoleillé.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
349
521
0701
ZOMER / ETE
0701
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
350
392
528 - 392
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
205
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
624
813
813
579
579
824
579
579
1.417
847
1.033 1.417 1.054
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
848
824
579
512
FLAIR
4
Zeedijk 225
Ruim appartement met gezellige woonkamer met balkon,
gerieflijk ingerichte keuken, marmeren badkamer met ligbad
en lavabo, toilet en een ruime slaapkamer.
Appartement spacieux avec un living agréable avec balcon, une
cuisine équipée commode, une salle de bains avec baignoire et
lavabo, toilette et une chambre à coucher spacieuse.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
292
454
0202
ZOMER / ETE
0202
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
338
432 - 433
550 - 432
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
205
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
775
836
846
501
544
868
481
521
1.745
917
1.235 1.745 1.235
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
917
836
543
501
MELANIE
4
Zeedijk 265 A
Standingvolle, rustig gelegen residentie. Goed onderhouden
appartementen. Gezellig ingerichte woonkamer met prachtig
zicht op zee en strand, mooie moderne open keuken en
badkamer met bad. Jong en fris gemeubeld !!!
Résidence de standing située tranquille. Appartements très
bien entretenus. Living aménagé agréable avec vue splendide
sur la mer et la plage. Cuisine équipée moderne et salle de
bains avec baignoire. Aménagement jeune et moderne !!!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0601
461
608
489
584
584
205
233
0801
332
493
338
404
512 - 404
205
233
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0601
850
0801
778
April
Avril
Mei
Mai
1.003 1.015
891
697
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
730
729
1.092
816
816
1.764 1.034 1.188 1.764 1.189 1.035 1.036
730
708
508
508
868
592
592
1.617
564
456
897
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
1.091 1.617 1.091
Aug.
Août
16-31
897
Sept.
807
BRAZILIA
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
4
Zeedijk 297
Duplex penthouse appartement met groot terras en prachtig
zeezicht! Bestaande uit een woonkamer met open ingerichte
keuken op de benedenverdieping, een badkamer met ligbad en
toilet en een slaapkamer op de bovenverdieping.
Zeer rustige ligging, gezellige inrichting.
Duplex penthouse appartement avec grande terrasse et vue
magnifique sur mer! Se composant d’un living avec cuisine
équipée à l’étage en bas, une salle de bains avec baignoire et
toilette et une chambre à coucher à l’étage en haut. Situation
tranquille, décoration chaleureuse.
Appartementen met 1 slaapkamer - Appts. avec 1 chambre à coucher
Zeedijk 199
C
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
413
472
TV
ZOMER / ETE
TV
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
424
317
491 - 317
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
246
274
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
817
1.014
898
542
541
1.064
597
651
1.953
957
1.235 1.953 1.234
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
957
961
767
541
15
Appt. met 1 slaapkamer + slaaphoek - appt. avec 1 chambre à coucher + coin à dormir
AZUR PALACE
4
Zeedijk 120
Goed onderhouden residentie gelegen vlak bij het casino
en het Epernayplein. Moderne appartementen met living,
gerieflijke open keuken, badkamer met ligbad, een slaaphoek
en 1 slaapkamer. Slaapgelegenheid voor 4 personen.
A courte distance du casino vous retrouverez cette résidence
moderne. Appartements confortables avec cuisine américaine,
salle de bains avec baignoire, un coin à dormir et une chambre
à coucher. Logement pour 4 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
1A
525 - 465
860
7A
405 - 377
711
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
930
1A
968
1.049
7A
792
1.073 1.073
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
596 - 513
207
225
640 - 696
207
235
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
511
513
529
584 - 724
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
577
577
1.049
608
697
2.008 1.057 1.296 2.008 1.295 1.057 1.108
750
618
629
629
1.129
674
741
2.024 1.132 1.345 2.080 1.272 1.200 1.123
797
718
BEAULIEU
6
Zeedijk 134
Aangename residentie gelegen vlakbij het casino en het
Epernayplein. Appartement met woonkamer, gerieflijke
keuken, badkamer met wastafel en douche, 1 slaapkamer en
een slaaphoek. Slaapgelegenheid voor 6 personen.
Résidence agréable située tout près du casino de Middelkerke.
Appartement avec living, cuisine commode, salle de bains avec
lavabo et douche, une chambre à coucher et un coin à dormir.
Logement pour 6 personnes.
WINTER / HIVER
0101
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
414 - 395
518
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
D PETER PAN
0101
926
April
Avril
Mei
Mai
1.036 1.036
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
339
510
545 - 510
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
223
250
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
617
738
1.030
646
829
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.010 1.318 1.276 2.010 1.276 1.256 1.018
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
819
590
6
J.Van den Heuvelstraat 1
Verzorgde residentie gelegen in de omgeving van het casino en
het Epernayplein. Ruime woonkamer met balkon en met een
gerieflijke Amerikaanse keuken, badkamer met ligbad, aparte
slaapkamer en een slaaphoek. Comfortabel appartement !
Résidence agréable située aux alentours du casino et de la
place Epernay. Living spacieux avec balcon et avec une cuisine
américaine commode, une salle de bains et une chambre à
coucher. Appartement confortable !
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
352
494
0205
ZOMER / ETE
16
0205
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
366
320
419 - 320
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
207
235
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
602
800
686
464
465
800
521
521
1.366
747
890
1.366
890
748
800
577
464
VALENTIJNWEEKEND FEBRUARI 2016
Uw geliefde verrassen met een romantisch weekendje aan zee? Dat kan tijdens het Valentijnsweekend in Middelkerke en Westende. Ga gezellig tafelen in de charmante restaurants die voor
de gelegenheid een speciaal valentijnsmenu bereiden. Ook de vele andere activiteiten in de stad
zullen ervoor zorgen dat u en uw partner een onvergetelijk weekend beleven!
WEEKEND DE SAINT-VALENTIN FEVRIER 2016
Surprendre votre amour en lui donnant un weekend romantique à la mer? C’est possible pendant
le weekend de Saint-Valentin à Middelkerke et Westende. Les restaurants vous charment avec leur
menu adapté au thème de la romance. Aussi les autres activités dans la ville rassurent que vous et
votre partenaire auront un weekend inoubliable.
BIERWEEKEND JUNI 2016
Dankzij dit evenement ziet Middelkerke er drie dagen lang uit als de langste toog van ons land.
Op de hele dijk kan je terecht om de lekkerste streekbieren te proeven. Je kan er ook genieten van
muziek, straatanimatie en een portie humor. Sfeer en ambiance gegarandeerd!
Grâce à cet événement Middelkerke se voit comme le bar le plus longue de notre pays. Vous pouvez
vous promener sur la digue afin de goûter des bières régionales excellentes. Aussi presents sont
beaucoup d’animation, musique et humour. Ambiance garantie!
LANDBOUWWEEKEND SEPTEMBER 2016
Middelkerke heeft veel meer dan alleen zijn zee en strand. Het vlakke, ‘blote’ polderland is een
landbouwstreek bij uitstek. Tijdens het landbouwweekend komen onze landbouwers naar de kust
afgezakt, met pak en zak, met machines en dieren, met dagverse producten en veel goesting. U
moet erbij geweest zijn om het te geloven en dan nog geloof je soms niet wat je ziet.
WEEKEND D’AGRICULTURE SEPTEMBRE 2016
Middelkerke a beaucoup plus d’atouts qu’on pense. Outre la plage et la mer, Middelkerke a aussi
un beau paysage de polders où l’agriculture vit ! Pendant le weekend d’agriculture, les agriculteurs
visitent le centre en apportant leurs machines, leurs animaux, leurs produits frais et aussi avec
beaucoup de volonté. Il faut le croire : le weekend va vous surprendre de mille façons.
HERFSTWEEKEND OKTOBER 2016
Tijdens het herfstweekend zijn er op het Epernayplein verschillende activiteiten zoals optredens van
jachthoornblazers, het trainen met jachthonden en roofvogelshows. Er zijn in winkels diverse degustaties van typische wildlekkernijen en restauranthouders brengen de beste gerechten met herfstproducten.
WEEKEND DE L’AUTOMNE OCTOBRE 2016
Thema weekends - Weekends de festivités
WEEKEND DE LA BIERE JUIN 2016
Pendant le week-end automnal il y a des plusieurs activités sur la place Epernay, telle que des photos
de spectacles de la chasse, des chiens de chasse et spectacle de faucons. Dans les magasins plusieurs
dégustations de produits typiques et les restaurants vous proposent leurs meilleurs plats d’automne.
CHAMPAGNEWEEKEND NOVEMBER 2016
Al 18 jaar lang kunt u hier in november genieten van de lekkerste champagne uit de Franse streek
Epernay. Een tiental rasechte, ambachtelijke champagneboeren zakken drie dagen lang af naar
het casino van Middelkerke. Hier laten ze u met veel plezier proeven van hun beste flessen. Kom en
geniet !
WEEKEND DE CHAMPAGNE NOVEMBRE 2016
Pendant déjà 18 années, vous pouvez jouir des champagnes les plus délicieux de la région Epernay. Une dizaine d’agriculteurs champagne artisanal restent trios jours dans le casino de Middelkerke. Avec plaisir ils vous laissent goûter de leurs meilleures bouteilles. Venez et jouissez!
17
Zeedijk 130 | B-8430 Middelker
110
120
116
112
Plan van Middelkerke met ligging van de diverse gebouwen.
Nummering van de gebouwen
1 Long Beach
2 Sea Sight
3Elisabeth
4 De Wandelaar
5Santiago
6 Zephirs
7 Verdiende Rust
8Ensor
9 Sandpiper
10President
11 Garages Kleine Kerkweg
12 Fairway
13 Ster der Zee
14 Oxford 1-11
15Rafette
16 ‘t Park 1-11
17 Square
18 Zandbank 111
19 Zandbank 11
20 Zandbank 1
21Cintra
22Belvedere
23Stella
18
24Monaco
25Zandkorrel
26Telstar
27 Calgary 1-11-111
28Laguna
29 Governor
30 Casino Palace
31 Epernay 1
32 Epernay 11
33 Binny
34Zonnekant
35 Viking 1-11
36Erasmus
37 Azur Palace
38Admiral
39Avallon
40 Mara Vista
41Elite
42 Normandie
43Almo
44Beaulieu
45 Vero-Karl
46Rimini
47Zonneweelde
48 Metropole 1-11
49 Parking Sissau
50 Leopold
51 De Boei 1-11-111-1V-V
52 Westhelling
53 Atlantis 111
54 Peter Pan
55Ascona
56 Vandenheuvel
57 Di Caprio
58Zuidkant
59Zeewind
60Mouettes
61Dirica
62Mesanges
63 Atlantis 1
64 Valdor
65Adeline
66 Costa del Sol
67 Da Vinci
68Riff
69 Golf Azur - Flushing Meadow
rke | Tel. 059 30 19 91 | www.sissau.be | info@sissau.be
114
115
109
121
118
119
123
117
113
108
125 124
111
122
70 Villa Heirweg
71 Wimbledon C
72 Neckar 11
73 Neckar
74 Monterey
75Lord
76Amalfi
77Exclusiv
78 Diplomat
79 Embassy
80Senator
81Director
82 Bayard
83 Del Rey
84 Griff
85 Symphonie
86 Les Goelands
87 Emperador
88Carola
89Prestige
90 Fashion 1
91 Fashion 11
92 Harmony
Plan van Middelkerke met ligging van de vakantiewoningen welke in deze catalogus voorkomen.
93 Rapallo 1-11-111
94 Exception
95Bermuda
96Majestic
97Flair
98Sunbeam
99Falcon
100Avenue
101Manager
102Twins
103 Magnum 1-11
104Koussestraat
105 Princess Garden
106Chivas
107Carthago
108 Royal Casino
109Libretto
110Brazilia
111Floreal
112 Green Garden
113Sirius
114Chablis
115 Chardonnay
Plan de Middelkerke avec situation des logements
de vacances repris dans ce catalogue.
116Eagle
117Hermitage
118Calvados
119 Merel I
120 Huize Noordzee
121Kingston
NIEUWBOUWPROJECTEN
NOUVEAUX APP. EN CONSTRUCTION
122
123
124
125
PARK AVENUE
MEREL II
MOOREA
BORA BORA
Plan von Middelkerke mit der Lage von Ferienwohnungen, welche in diesem Katalog aufgefürt sind.
19
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
E
20
VERDIENDE RUST
6
Appartementen gelegen in het hartje van Middelkerke. Ruime
woonkamer met zicht op zee en strand. Open keuken, twee
badkamers met bad, een berging, twee slaapkamers, een terras
aan de voor- en aan de achterkant.
Appartements situés au centre de Middelkerke. Living spacieux
avec vue sur mer et plage, cuisine ouverte, deux salles de bains
commodes, deux grandes chambres à coucher et un débarras.
Terrasses avant et arrière.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
363
363
363
363
363
363
535
535
535
535
535
535
0001
0101
0201
0301
0401
0501
ZOMER / ETE
0001
0101
0201
0301
0401
0501
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
363
363
363
363
363
363
463
463
463
463
463
463
586 - 463
586 - 463
586 - 463
586 - 463
586 - 463
586 - 463
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
264
264
264
264
264
292
292
292
292
292
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
766
766
766
766
766
766
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
954
954
954
954
954
954
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
654
654
654
654
654
654
710
710
710
710
710
710
1.899
1.899
1.899
1.899
1.899
1.899
1.040
1.040
1.040
1.040
1.040
1.040
1.242
1.242
1.242
1.242
1.242
1.242
1.899
1.899
1.899
1.899
1.899
1.899
1.241
1.241
1.241
1.241
1.241
1.241
1.040
1.040
1.040
1.040
1.040
1.040
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
710
710
710
710
710
710
654
654
654
654
654
654
STER DER ZEE MIDDELKERKE
6
Zeedijk 76
Zeer centraal gelegen en knap appartement met twee
slaapkamers. Ruime woonkamer met open keuken,
badkamer met ligbad en enkele wastafel, apart toilet et ruime
slaapkamers. Prachtig zicht op zee en strand!
Appartement avec situation très centrale et deux chambres
à coucher. Living spacieuse avec cuisine ouverte et équipée,
salle de bain avec baignoire et lavabo simple, toilette séparée,
chambres spacieuses. Vue sur mer fantastique.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
488
772
0701
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0701
April
Avril
Mei
Mai
1.040 1.266 1.189
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
488
768 - 769
768
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
788
856
1.373
861
889
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.386 1.313 1.505 2.386 1.521 1.307 1.255
ZANDBANK III
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
844
743
6
J.Van Hinsberghstraat 31
Residentie met mooi ingerichte appartementen gelegen op
enkele stappen van de Zeedijk. Moderne en ruime, zonnige
woonkamer. Zowel de keuken, badkamer, alle slaapkamers zijn
voorzien van alle comfort.
Résidence située à quelques pas de la Digue. Living spacieux
avec balcon, une cuisine équipée ouverte, une salle de bains avec
baignoire et 2 chambres à coucher.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0401
390
541
377
484
624 - 484
264
292
0502
446
624
391
484
624
264
292
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0401
898
1.064
954
595
595
1.066
638
694
2.146 1.069 1.347 2.146 1.346 1.069
967
720
542
0502
926
1.119
982
569
595
1.149
693
791
2.064 1.125 1.403 2.064 1.402 1.125
967
706
556
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
Zeedijk 54
E
21
ZANDBANK II
6-8
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
J.Van Hinsberghstraat 33
Centraal gelegen residentie met ruime appartementen. Zeer
ruime woonkamer met prachtig zicht op zee en strand. Open
Amerikaanse keuken, ruime badkamer met ligbad en lavabo,
apart toilet en 2 ruime slaapkamers.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
514
444
486
764
642
865
0301
0402
0702
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0301
0402
0702
April
Avril
Mei
Mai
1.191 1.367 1.245
1.045 1.203 1.092
984 1.203 1.092
Résidence située au centre de Middelkerke. Grand living
avec balcon et vue splendide sur la mer et la plage. Cuisine
américaine ouverte, salle de bains avec baignoire et lavabo,
toilette séparée et 2 grandes chambres à coucher.
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
477
419
449
658
547
547
844 - 658
715 - 547
715 - 547
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
264
264
292
292
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
730
650
650
792
707
707
1.552
1.369
1.369
853
761
761
945
845
845
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
2.783 1.463 1.764 2.783 1.764 1.462 1.453 1.031
2.480 1.317 1.594 2.480 1.594 1.317 1.287 928
2.480 1.317 1.594 2.480 1.594 1.317 1.287 928
ZANDBANK I
Sept.
Sept.
16-30
806
720
720
6
Zeedijk 92-93
Moderne residentie met mooi gemeubelde appartementen.
Praktisch ingerichte living met prachtig zicht ! Gerieflijke
Amerikaanse keuken en badkamer, 2 ruime slaapkamers en
terras langs de voor– en achterkant.
WINTER / HIVER
0301
0501
1001
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
416
444
558 - 502
587
642
814
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0301
0501
1001
April
Avril
Mei
Mai
898 1.064 954
1.045 1.203 1.092
990 1.297 1.205
Résidence moderne avec des appartements très bien meublés.
Living pratique avec une vue magnifique! Cuisine américaine
commode, une salle de bains, 2 chambres à coucher très
spacieuses et terrasse avant et arrière.
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
427
419
494
519
562 - 551
774 - 830
659 - 519
715 - 562
775
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
264
264
292
292
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
568
650
762
595
707
740
1.092
1.369
1.341
664
761
797
720
845
797
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.146 1.149 1.427 2.146 1.428 1.150 1.009
2.480 1.317 1.594 2.480 1.594 1.317 1.287
2.472 1.187 1.523 2.584 1.523 1.244 1.205
BELVEDERE
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
706
928
807
568
720
740
6
Zeedijk 96-97
Zeer centraal gelegen residentie met verzorgde
appartementen. Vanuit uw appartement heeft u een prachtig
zicht op zee, strand en casino. Het bestaat uit een woonkamer,
badkamer met ligbad of douche en lavabo. Terrassen langs
voor - en achterzijde.
Résidence située au centre de Middelkerke. Vous avez une vue
splendide sur mer, plage et casino. Living agréable avec balcon,
une cuisine équipée séparée, salle de bains avec baignoire ou
douche et lavabo et 2 chambres à coucher. Terrasses avant et
arrière.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
413
472
0701
ZOMER / ETE
E MONACO
0701
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
424
317
491 - 317
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
235
263
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
817
1.014
898
542
541
1.064
597
651
1.953
957
1.235 1.953 1.234
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
957
900
767
541
6
Zeedijk 109-110
Verzorgd appartement met mooi ruim zeezicht. Ruime
woonkamer met ingerichte Amerikaanse keuken, aparte
badkamer en toilet en 2 ruime slaapkamers. Zonneterras langs
voor- en achterzijde.
Appartement soigné avec vue sur mer splendide. Living spacieux
avec cuisine américaine équipée, une salle de bains, une toilette
séparée et 2 grandes chambres. Terrasses avant et arrière.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0803
459
726
460
518
660 - 518
264
292
0901
520
613
446
597
753 - 597
273
302
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
22
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0803
846
1.064 1.014
639
640
1.203
733
789
2.146 1.149 1.427 2.146 1.427 1.150 1.009
545
545
0901
878
1.104 1.135
673
703
1.134
687
745
2.242 1.197 1.489 2.242 1.489 1.198 1.047
704
587
ZANDKORREL
4
Recent gebouw met stijlvol afgewerkte appartementen.
Woonkamer met open keuken, volledig ingerichte badkamer
met bad, toilet apart en 2 slaapkamers. Jong en fris gemeubeld.
Résidence récente avec une situation centrale. Living avec
cuisine ouverte, salle de bains avec baignoire et lavabo, une
toilette séparée et 2 chambres à coucher. Aménagement jeune
et moderne !
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
520
613
0501
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0501
878
April
Avril
Mei
Mai
1.104 1.135
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
446
597
753 - 597
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
273
302
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
673
703
1.134
687
745
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.242 1.197 1.489 2.242 1.489 1.198 1.047
MARGAUX
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
704
587
4
Parijsstraat 8 - 10
Nieuwbouwresidentie op een zonnige ligging, hartje
Middelkerke. Het appartement bestaat uit een ruime
woonkamer met zithoek en eethoek, een open perfect
ingerichte keuken, badkamer met ligbad of douche, afzonderlijk
toilet en twee ruime slaapkamers.
Nouvelle résidence sur une situation ensoleillée, centre
Middelkerke. L’appartement s’est composé d’un grand living
avec coin salon et coin repas, une cuisine ouverte équipée, salle
de bain avec douche où baignoire, toilette séparée et deux
grandes chambres.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
431
630
0401
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0401
749
April
Avril
Mei
Mai
1.233 1.039
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
384
687
688
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
651
652
1.233
749
805
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.207 1.280 1.505 2.207 1.505 1.281 1.233
CASINO PALACE
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
805
749
6
Parijsstraat 3
Jonge residentie met stijlvol afgewerkte appartementen. Ruime
en modern ingerichte woonkamer met open keuken (vaatwas,
combi-oven, koelkast met vriesvak),ingerichte badkamer met
bad en vast douchescherm, toilet apart en 2 slaapkamers.
Mogelijkheid tot het bijhuren van een garage in hetzelfde
gebouw.
Jeune résidence avec des appartements classique. Living
spacieuse et moderne avec cuisine ouverte, équipée (lavevaisselle, four et microondes, frigo avec congélateur), salle de
bains avec baignoire et écran de douche, une toilette séparée et
2 chambres à coucher. Possibilité de louer un garage au même
résidence.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
431
630
30201
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
30201
749
April
Avril
Mei
Mai
1.233 1.039
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
384
687
688 - 687
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
651
652
1.233
749
805
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.207 1.280 1.505 2.207 1.505 1.281 1.233
EPERNAY I & II
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
805
749
6
Leopoldl 59-63
Zeer verzorgde residentie met ruime appartementen. Vanuit
uw appartement heeft u een prachtig zicht op het casino en
het Epernayplein. Het appartement beschikt over een ruime
woonkamer met open keuken, gerieflijke badkamer en 2
ruime slaapkamers. Aanrader!!!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
388
444
475
642
10102
10702
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
10102 871
981
951
10702 1.045 1.203 1.092
Résidence très bien entretenue avec des appartements
spacieux. Vous avez une vue splendide sur le casino et la place
Epernay. L’appartement est équipé d’un living avec cuisine
ouverte, salle de bains commode et 2 grandes chambres à
coucher. A recommander !!!
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
336
419
482
562 - 551
573 - 482
715 - 562
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
264
292
292
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
Zeedijk 111
E
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
581
650
637
707
1.065
1.369
637
761
693
845
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.050 1.129 1.354 2.067 1.353 1.130 987
2.480 1.317 1.594 2.480 1.594 1.317 1.287
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
706
928
598
720
23
ZONNEKANT
6
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
A.Vancailliestraat 20
Ruim en heel goed gelegen appartement. Bestaande uit
woonkamer met open ingerichte keuken, badkamer met
ligbad, douchescherm en dubbele wastafel, apart toilet, en twee
ruime slaapkamers. Slaapgelegenheid voor 6 personen. Uniek
zicht op het Epernayplein en op het Casino van Middelkerke.
Appartement bien spacieuse en avec situation superbe! Se
composant d’un living avec cuisine ouverte et équipée, salle
de bain avec baignoire et écran de douche, lavabo double,
toilette séparée, deux chambres à coucher. Logement pour 6
personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
471
650
0201
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0201
April
Avril
Mei
Mai
1.104 1.273 1.154
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
446
595 - 585
760 - 595
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
683
744
1.452
803
892
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.645 1.400 1.698 2.645 1.698 1.399 1.363
VIKING
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
982
758
5
Van Cailliestraat 29
Appartementen met prachtig zicht op het Epernayplein en de
zee. Ruime woonkamer met balkon, open, ingerichte keuken
met alle comfort, badkamer met douche, apart toilet en twee
ruime slaapkamers. Mogelijkheid tot het bijhuren van een
garage. Topper !
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
638
638
919
919
20404
20803
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
20404 1.041 1.369 1.370
20803 1.039 1.369 1.370
Appartements avec vue exceptionnelle sur la place Epernay
et la mer. Living spacieuse avec balcon, cuisine ouverte et
complètement équipée, salle de bain avec douche, toilette
séparée et deux chambres à coucher. Possibilité de louer un
garage. A recommander !
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
558
558
765
765
955 - 765
955 - 765
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
265
293
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
791
789
820
818
1.658
1.658
963
961
1.075 3.057 1.663 1.887 3.057 1.887 1.663 1.658 1.075
1.073 3.057 1.661 1.885 3.057 1.884 1.661 1.658 1.073
MEI
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
963
961
5
Koninginnelaan 54
Zeer centraal gelegen appartement! Ruime woonkamer met
geriefelijke keuken, badkamer met ligbad en enkele wastafel,
twee slaapkamers en apart toilet. Geen lift in het gebouw.
Gelegen aan de zonnekant!
Appartement très centrale! Se composant d’un living avec
cuisine équipée, salle de bains et lavabo simple, deux chambres
à coucher et toilette séparée. Pas d’ascenseur dans la bâtiment.
Côte ensoleillé!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
349
521
4
ZOMER / ETE
E MIDS AZUR
4
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
350
392
528 - 392
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
205
233
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
624
813
813
579
579
824
579
579
1.417
847
1.033 1.417 1.054
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
848
824
579
512
5
Leopoldlaan 81-83
Modern en stijlvol ingericht appartement bestaande uit
een ruime woonkamer met open, ingerichte keuken
(vaatwas, oven, microgolf, koelkast), badkamer met ligbad
en douchemogelijkheid, dubbele wastafel, apart toilet, twee
slaapkamers, waarvan 1 met dubbelbed en 1 met stapelbed.
Mogelijkheid tot het bijhuren van een parking.
Appartement moderne se composant d’un grande living
avec cuisine ouverte équipée (four, microondes, frigo et lave
vaisselles) , salle de bain avec baignoire et possibilité de prendre
une douche, lavabo double, toilette séparée, deux chambres
dont une avec lit double et une avec lit superposés. Possibilité
de louer un parking en avec.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
459
726
0202
ZOMER / ETE
24
Pasen
Pâques
14 d/j
0202
846
April
Avril
Mei
Mai
1.064 1.014
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
460
518
660 - 518
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
639
640
1.203
733
789
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.146 1.149 1.427 2.146 1.427 1.150 1.009
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
710
710
PETER PAN
6
Aangenaam modern appartement met terras. Het bestaat uit
een living met balkon voorzien van een TV, radio en video,
een ingerichte keuken met oven, microgolf en vaatwasmachine
alsook een nette badkamer met bad, een wasmachine en een
droogkast.
Résidence moderne située aux alentours du casino. Il se
compose d’un living avec TV, radio et magnétoscope, cuisine
équipée avec four, micro-ondes et lave-vaisselle, et une salle de
bains avec baignoire, machine à laver et un sèche-linge.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
360
489
0201
ZOMER / ETE
0201
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
622
796 - 622
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
861
928
928
542
569
928
555
596
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
1.925 1.013 1.291 1.925 1.291 1.013
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
927
666
596
VANDENHEUVEL
6
Leopoldlaan 101-105
Aangename ruime hoekappartementen gelegen op
wandelafstand van het Epernayplein en het strand. Deze
appartementen bestaan uit een ruime living met balkon met
schuin zicht op zee, een open keuken, een badkamer met
ligbad en 2 slaapkamers.
Appartements spacieux et convenables, situé aux alentours du
casino et tout près de la digue. Ces appartements modernes se
compose d’un séjour donnant sur un balcon vue mer latérale,
une cuisine équipée ouverte, une salle de bains avec baignoire
et 2 chambres à coucher.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
390
390
561
561
0301
0701
ZOMER / ETE
0301
0701
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
391
391
484
484
624 - 484
624 - 484
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
264
292
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
884
884
1.064
1.064
954
954
596
596
595
595
1.066
1.066
638
638
694
694
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
2.064 1.069 1.347 2.064 1.346 1.069
2.064 1.069 1.347 2.064 1.346 1.069
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
967
967
680
680
542
542
ZEEWIND
4
J.Van Den Heuvelstraat 15-19
Residentie gelegen op 20 meter van de Zeedijk. Prachtig
ingerichte woonkamer met open keuken, volledig ingerichte
badkamer met douche/bad, wastafel, 2 slaapkamers en private
berging. Uiterst verzorgd !!!
Résidence située à quelques mètres de la plage. Living
splendide avec cuisine ouverte, salle de bains avec bain/douche,
lavabo, deux grandes chambres. Très bien entretenu!!!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
530
590
0401
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0401
937
April
Avril
Mei
Mai
1.099 1.048
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
505
770 - 765
766 - 770
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
699
679
1.241
740
740
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.306 1.300 1.523 2.306 1.524 1.301 1.352
MESANGES
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
853
740
4-6
Zeedijk 142-143
Prachtig residentie met tweeslaapkamer appartementen. Mooi
ingerichte ruime woonkamers, luxe ingerichte open keuken,
badkamer met ligbad en lavabo, apart toilet en 2 ruime slaapkamers.
Mooie terrassen langs voor - en achterzijde. Aanrader !!!
Résidence avec des appartements à deux chambres, living
splendide, cuisine ouverte munie de tout confort, salle de
bains avec baignoire et lavabo, toilette séparée et 2 grandes
chambres. Belles terrasses avant et arrière. A recommander!!!
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
J.Van den Heuvelstraat 1
E
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0202
638
919
558
765
955 - 765
264
292
0802
638
919
558
765
955 - 765
264
292
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0202
1.092 1.482 1.483
789
818
1.508
845
900
2.756 1.372 1.761 2.756 1.760 1.373 1.508 1.108
817
0802
1.039 1.369 1.370
789
818
1.508
845
900
2.756 1.372 1.761 2.756 1.760 1.373 1.508 1.108
817
25
ATLANTIS 1
4
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
Zeedijk 145
E
Ruim en heel goed gelegen appartement met frontaal zeezicht.
Bestaande uit woonkamer met open ingerichte keuken,
badkamer met ligbad, apart toilet, en twee slaapkamers.
Slaapgelegenheid voor 4 personen. Mooi terras aan de vooren achterkant!
Appartement bien spacieuse en avec situation superbe avec
vue sur mer frontale! Se composant d’un living avec cuisine
ouverte et équipée, salle de bain avec baignoire, toilette
séparée, deux chambres à coucher. Logement pour 4
personnes. Belles terrasses avant et arrière.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
638
919
0206
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0206
April
Avril
Mei
Mai
1.039 1.369 1.370
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
558
765
955 - 765
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
264
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
789
818
1.508
845
900
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
2.756 1.372 1.761 2.756 1.760 1.373 1.508 1.108
VALDOR
Sept.
Sept.
16-30
817
4
Zeedijk 151
Comfortabel appartement met ruime living met balkon,
open keuken, badkamer met bad, toilet en 2 slaapkamers.
Slaapgelegenheid voor 6 personen.
Appartement confortable avec living avec balcon, cuisine
équipée ouverte, salle de bains avec baignoire, toilette et 2
chambres à coucher. Logement pour 6 personnes.
WINTER / HIVER
0201
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
516 - 443
617
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0201
856
April
Avril
Mei
Mai
1.286 1.315
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
384
683 - 650
650 - 683
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
223
269
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
796
797
1.397
845
909
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.256 1.266 1.379 2.256 1.378 1.267 1.397
EXCLUSIV
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
900
845
6
Zeedijk 164-165
Mooi en smaakvol opgeknapt appartement op een zesde
verdieping. Bestaande uit woonkamer met open, ingerichte
keuken, badkamer met ligbad en douchegordijn, apart toilet en
2 slaapkamers. Heel centraal gelegen en prachtig zicht op zee.
Leuk vakantieappartement!
Belle appartement bien équipée avec beaucoup de gout. Se
composant d’un living avec cuisine, ouverte équipée, salle de
bain avec baignoire et rideau de douche, toilette séparée et
deux chambres à coucher. Situation centrale et belle vue sur
mer d’un sixième étage. Appartement des vacances chouette !
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
520
702
0602
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0602
878
April
Avril
Mei
Mai
1.155 1.155
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
477
653
782 - 653
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
273
302
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
710
710
1.211
738
738
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.330 1.297 1.354 2.330 1.354 1.298 1.099
SENATOR
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
712
682
6
Zeedijk 179
Zeer centraal gelegen appartementen met prachtig zicht op zee, strand
en casino. Woonkamer met balkon en gerieflijke Amerikaanse keuken,
badkamer met ligbad en lavabo, apart toilet en 2 ruime slaapkamers.
Appartements agréables avec vue sur mer, plage et casino. Living
avec balcon et cuisine américaine, salle de bains avec baignoire
et lavabo, toilette séparée et 2 chambres à coucher spacieuses.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
0405
278
467
348
462
585 - 462
264
292
0701
278
467
348
462
585 - 462
264
292
0901
586 - 474
646
393
709 - 541
585 - 709
264
292
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
26
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
April
Avril
Mei
Mai
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
952
1.143 1.756 1.092
Aug.
Août
16-31
Sept.
953
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0405
736
1.066
928
533
575
1.017
555
605
1.756
1.017
605
555
0701
736
1.066
928
533
575
1.066
577
628
1.871 1.013 1.213 1.871 1.214 1.013 1.066
628
577
0901
740
1.066
928
533
575
1.185
740
740
1.968 1.075 1.300 1.968 1.300 1.076 1.185
740
740
CAROLA
6
Rustige residentie gelegen op de zeedijk van Middelkerke.
Zeer ruim appartement op de derde verdieping met een
mooi zicht op zee en op de dijk. Indeling: woonkamer,
afzonderlijke keuken, badkamer met ligbad, aparte toilet en
twee slaapkamers.
Résidence tranquille sur la digue de Middelkerke. Appartement
très spacieux au troisième étage. Une très belle vue sur la mer
et la digue. Organisation: living, cuisine séparée, salle de bain
avec baignoire, toilette séparée et deux chambres à coucher.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
499
642
0301
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0301
947
April
Avril
Mei
Mai
1.305 1.112
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
503
530
676 - 530
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
277
305
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
698
699
1.305
794
850
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.277 1.280 1.392 2.277 1.392 1.280 1.305
NOVAL
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
850
794
7
Zeedijk 194
Knap opgefrist appartement met zeezicht op de 6e verdieping.
Bestaande uit woonkamer met open ingerichte keuken,
badkamer met douche, apart toilet, en twee slaapkamers.
Slaapgelegenheid voor 7 personen. Goed ingericht en leuk
gelegen.
Appartement bien rafraichi avec belle vue sur mer frontale due
6ieme étage! Se composant d’un living avec cuisine ouverte
et équipée, salle de bain avec douche, toilette séparée, deux
chambres à coucher. Logement pour 7 personnes. Situation
chouette.
WINTER / HIVER
6C
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
519 - 497
646
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
6C
923
April
Avril
Mei
Mai
1.177 1.177
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
471
821 - 709
810 - 709
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
273
302
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
698
727
1.233
726
771
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.386 1.213 1.549 2.386 1.550 1.214 1.087
BERMUDA
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
740
626
6
Zeedijk 221
Aangenaam appartement gelegen op het rustige gedeelte van
de Zeedijk. Appartement met ruime living, ingerichte keuken,
badkamer met ligbad, toilet en 2 slaapkamers.
Appartement agréable situé au côté calme de la digue.
Appartement avec living spacieux, cuisine équipée, salle de
bains avec baignoire, toilette et 2 chambres à coucher.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
0401
416
0901
307
April
Avril
Mei
Mai
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
659 - 519
264
292
541 - 552
273
302
8 dagen
8 jours
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
646
419
519
535
356
552
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
gewoon weekend
weekend ordinaire
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
0401
846
1.064
954
568
595
1.092
664
720
2.146 1.149 1.427 2.146 1.428 1.150 1.009
706
568
0901
934
1.043
931
542
654
1.043
729
729
2.173 1.163 1.482 2.173 1.483 1.163
636
547
942
EAGLE
4
Leopoldlaan 308
Knap hoekappartement in nieuwbouwresidentie gelegen aan
de zonnekant. Panoramisch zicht op het hinterland. Bestaande
uit woonkamer met open, ingerichte keuken (combi microgolf
- oven, vaatwas), badkamer met ligbad en enkele wastafel,
apart toilet en twee slaapkamers. Berging met wasmachine,
voorzien van alle comfort!
Appartement sur le coin d’une jeune résidence. Vue
panoramique sur l’arrière-pays. Se composant d’un living,
cuisine ouverte (four, micro-ondes, lave vaisselles), salle de
bain avec baignoire et lavabo simple, toilette séparée et deux
chambres à coucher. Débarras avec machine à laver. Toute le
confort prévu.
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
Zeedijk 192
E
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
404
521
0403
ZOMER / ETE
0403
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
404
471
528 - 471
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
624
813
813
579
579
824
579
579
1.417
847
1.033 1.417 1.054
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
848
824
579
512
27
SUNBEAM
7
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
Zeedijk 234
Residentie gelegen even buiten het centrum van Middelkerke.
Appartementen met ruime woonkamer. Gerieflijke keuken,
badkamer met ligbad en 2 lavabo’s, toilet en 2 slaapkamers.Terrassen
langs voor - en achterzijde. Slaapgelegenheid voor 7 personen
Résidence située à quelques pas du centre de Middelkerke.
Appartements avec living spacieux, cuisine équipée, salle
de bains avec baignoire et 2 lavabos, toilette et 2 chambres.
Terrasses avant et arrière. Logement pour 7 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
362
362
362
362
362
362
449
449
449
449
449
449
0201
0301
0401
0601
0701
0801
ZOMER / ETE
0201
0301
0401
0601
0701
0801
Pasen
Pâques
14 d/j
747
747
747
747
747
747
April
Avril
Mei
Mai
911
911
911
911
911
911
828
828
828
828
828
828
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
364
364
364
364
364
364
400
400
400
400
400
400
484 - 400
484 - 400
484 - 400
484 - 400
484 - 400
484 - 400
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
267
267
267
267
267
267
296
296
296
296
296
296
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
517
517
517
517
517
517
Mei
Mai
16-31
559
559
559
559
559
559
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
995
995
995
995
995
995
586
586
586
586
586
586
Juni
Juin
16-30
614
614
614
614
614
614
Juli
Juillet
2.049
2.049
2.049
2.049
2.049
2.049
Juli
Juillet
1-15
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
Juli
Juillet
16-31
1.335
1.335
1.335
1.335
1.335
1.335
Aug.
Août
2.049
2.049
2.049
2.049
2.049
2.049
Aug.
Août
1-15
1.335
1.335
1.335
1.335
1.335
1.335
Aug.
Août
16-31
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
Sept.
995
995
995
995
995
995
CONCORDE
Sept.
Sept.
1-15
697
697
697
697
697
697
Sept.
Sept.
16-30
586
586
586
586
586
586
8
Zeedijk 250
Zonnige residentie op de hoek van de Zeedijk en een zijstraat.
Dit hoekappartement bestaat uit een woonkamer met
frontaal zeezicht, een ingerichte keuken, een badkamer met
ligbad en twee slaapkamers. Terras met frontaal zeezicht en
ook aan de zonnekant.
Résidence ensoleillée au coin de la digue et une rue latérale.
Cet appartement de coin se compose d’un living avec vue sur
mer, une cuisine équipée, une salle de bains avec baignoire et
deux chambres à coucher. Terrasses avec vue sur mer et au
côté ensoleillé.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
401
578
61
ZOMER / ETE
61
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
449
542
686 - 542
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
285
317
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
852
976
988
566
619
1.032
566
780
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.105 1.100 1.435 2.105 1.434 1.100 1.032
SYDNEY
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
619
566
8
Zeedijk 271 - 272
Ruim en aangenaam gelijkvloers appartement met zeer
ruim terras. Bestaande uit woonkamer, ingerichte keuken,
badkamer met ligbad en douchescherm en twee slaapkamers.
Op het rustigere stuk van de zeedijk. Mogelijkheid tot het
huren van garage in het gebouw!
Appartement rez-de-chaussée agréable et spacieuse avec
grande terrasse. Se composant d’un living, cuisine équipée, salle
de bain avec baignoire et écran de douche et deux chambres à
coucher. Possibilité de louer un garage dans le bâtiment même.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
395
278
570
467
0003
0602
ZOMER / ETE
E MANAGER
0003
0602
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
442
348
534
462
677 - 534
585 - 462
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
310
264
346
292
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
842
736
963
1.066
974
928
560
533
613
575
1.018
1.066
560
577
774
628
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.071 1.084 1.414 2.071 1.414 1.085 1.166
1.871 1.013 1.213 1.871 1.214 1.013 1.066
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
612
628
560
577
6
Zeedijk 275-276
Rustig gelegen, aangename residentie. Gerenoveerd
appartement met living met balkon, ingerichte keuken,
badkamer met bad, toilet en 2 slaapkamers. Mogelijkheid tot
het huren van een garage in het gebouw zelf.
Entre la plage et les dunes vous retrouvez cette résidence.
Appartement renové avec living ouvrant sur balcon vue mer,
cuisine équipée, salle de bains avec baignoire, toilette et 2
chambres à coucher donnant sur balcon Sud. Il est possible de
louer un garage dans le bâtiment même.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
418
610
0403
ZOMER / ETE
28
Pasen
Pâques
14 d/j
0403
893
April
Avril
Mei
Mai
1.020 1.034
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
474
560 - 569
724 - 569
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
317
354
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
591
647
1.078
591
808
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.218 1.158 1.505 2.218 1.504 1.159 1.226
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
647
591
Appartementen met 2 slaapkamers - Appts. avec 2 chambres à coucher
E
29
Appt. met 2 slaapkamers + slaaphoek - Appts. avec 2 chambres + coin à dormir
F
30
ADELINE
8
Zeedijk 154
Ruim en aangenaam ingericht appartement met twee
slaapkamers en slaaphoek in het commerciële hart van
Middelkerke. Woonkamer met volledig ingerichte keuken
(vaatwas, oven, microgolf), apart, toilet, badkamer met
dubbele wastafel en ligbad, twee slaapkamers waarvan 1 met
douchekamer, aparte slaaphoek en berging met wasmachine.
Appartement bien équipée et spacieuse avec deux chambres
à coucher et coin à dormir dans le centre de Middelkerke.
Grande living avec cuisine équipée (four, micro-ondes, lavevaisselles), toilette séparée, salle de bain avec lavabo double
et baignoire, deux chambres à coucher dont une avec salle de
douche, coin à dormir séparée, débarras avec machine à laver.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
638
919
0701
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0701
April
Avril
Mei
Mai
1.039 1.369 1.370
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
558
765
955 - 765
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
789
818
1.508
845
900
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
2.756 1.372 1.761 2.756 1.760 1.373 1.508 1.108
HUIZE NOORDZEE
Sept.
Sept.
16-30
817
6
Zeedijk 202
Aangenaam en leuk vakantieappartement. Bestaande uit
woonkamer met open ingerichte keuken, badkamer met
ligbad en douchescherm, enkele wastafel, apart toilet, twee
slaapkamers en een slaaphoek. Prachtig zeezicht vanop de
achtste verdieping. Logement voor 6 personen.
Appartement de vacances chouette. L’appartement est
composé d’un living avec nouvelle cuisine complètement
équipée, salle de bain, avec baignoire, écran de douche, toilette
séparé, deux chambres + coin a dormir. Vue super du huitième
étage. Logement pour 6 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
561
671
0803
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0803
925
April
Avril
Mei
Mai
1.164 1.197
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
489
653 - 765
824 - 653
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
273
302
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
706
739
1.196
722
783
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.302 1.228 1.528 2.302 1.529 1.228 1.111
MONTANA
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
746
618
6
Zeedijk 248
Appartement met twee slaapkamers en slaaphoek op het
rustiger stuk van de Zeedijk. Bestaande uit woonkamer met
open, ingerichte keuken, badkamer met douche en dubbele
lavabo, apart toilet, slaaphoek en twee slaapkamers. Garage
beschikbaar in het gebouw. Zeer ruim appartement met zicht
op zee!
Appartement avec deux chambres à coucher et coin à dormir
sur la digue. Se composant d’un grande living, cuisine ouverte
équipée, salle de bain avec douche et lavabo double, toilette
séparée, deux chambres et coin à dormir. Garage dans le
bâtiment compris. Appartement spacieuse.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
446
872
0601
ZOMER / ETE
0601
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
533
730
730
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
308
336
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
1.054
1.293
1.154
715
732
1.154
701
740
2.581
1.294
1.558
2.581
1.557
1.295
1.237
851
670
6
Van Cailliestraat 29
Mooi en luxueus appartement met schitterend zicht op het
Epernayplein en de Zeedijk. Het appartement bestaat uit een
woonkamer met open, ingerichte keuken voorzien van alle
toestellen, drie slaapkamers, drie badkamers, een berging en
een terras. Zeer centrale ligging!
Appartement luxueux et bien aménagé avec une vue
magnifique sur la place Epernay et la digue. Luxueux!
Appartements se composent d’un living avec cuisine équipée
ouverte, trois chambres à coucher, trois salles de bains, un
débarras et une terrasse. Situation très centrale!
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
638
919
20401
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
20401 1.041 1.369 1.370
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
558
765
955 - 765
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
265
293
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
791
820
1.658
963
1.075 3.057 1.663 1.887 3.057 1.887 1.663 1.658 1.075
RIMINI
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
963
6-8
Zeedijk 137
Residentie gelegen in het volle centrum van Middelkerke.
Enkele appartementen werden reeds gerenoveerd of
gedeeltelijk gerenoveerd. Woonkamer, keuken, badkamer
met ligbad of douche, toilet en 3 slaapkamers. Vanuit het
appartement heeft u een prachtig zicht op zee, strand en
casino.
Résidence située en plein centre de Middelkerke. Certains
appartements ont étés rénovés ou partiellement rénovés.
Séjour, cuisine équipée, salle de bains avec baignoire ou
douche, WC et trois grandes chambres à coucher. De votre
appartement vous avez une belle vue sur mer, plage et casino.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
446
488
488
466
872
605
605
578
0203
0401
0503
0601
ZOMER / ETE
0203
0401
0503
0601
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
533
385
385
370
730
630 - 851
630 - 851
617 - 834
730
816 - 630
816 - 630
801 - 617
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
308
245
245
242
336
293
293
289
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
1.166
1.138
1.138
1.093
1.349
1.433
1.433
1.409
1.266
1.434
1.434
1.409
715
970
858
954
732
858
858
845
1.265
1.545
1.545
1.518
701
923
923
908
740
979
979
964
2.693
3.112
3.112
3.052
1.389
1.641
1.641
1.612
1.558
1.809
1.809
1.776
2.693
3.112
3.112
3.052
1.557
1.809
1.809
1.775
1.390
1.642
1.642
1.612
1.293
1.545
1.433
1.518
851
979
979
964
670
923
923
908
10
2
DIRECTOR
Zeedijk 181
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Zeer centraal gelegen appartement met prachtig zicht op
zee, strand en casino. Woonkamer met balkon en gerieflijke
Amerikaanse keuken, badkamer met ligbad en lavabo,
badkamer met douche, toilet apart en 3 slaapkamers.
Appartement agréable avec vue sur mer, plage et casino. Vaste
séjour ouvrant sur balcon vue mer, salle de bains avec baignoire
et lavabo, salle de bains avec douche, toilette et 3 chambres à
coucher spacieux.
Appartementen met 3 slaapkamers - Appts. avec 3 chambres à coucher
VIKING II
G
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
867
1.029
0201
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0201
April
Avril
Mei
Mai
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
591
918
1.192 - 918
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
293
321
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
1.516 2.113 2.114 1.181 1.182 2.113 1.181 1.181 3.365 1.434 2.063 3.365 2.062 2.063 2.113 1.181 1.181
31
SEA FLOWER
6
Appartementen met 3 slaapkamers - Appts. avec 3 chambres à coucher
Zeedijk 193
G
Gerenoveerd, gezellig dijkappartement, rustig gelegen op
de 2de verdieping. Woonkamer, moderne open ingerichte
keuken, 3 slaapkamers waarvan 2 met dubbelbed en 1 met
stapelbed, badkamer met ligbad en lavabo, apart toilet, internet
en digitale TV.
2
Appartement rénové et chaleureux, situé tranquille au 2ième
étage. Living, cuisine équipée ouverte moderne, 3 chambres à
coucher dont 2 avec lit double et une avec lits superposés, salle
de bains avec baignoire et lavabo, toilette séparée, internet et
télévision digitale.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
414
836
2A
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
2A
April
Avril
Mei
Mai
1.070 1.225 1.141
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
500
687
687
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
619
636
1.561
790
958
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.736 1.517 1.517 2.736 1.517 1.405 1.169
RAPALLO I
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
755
574
6
Zeedijk 213
Charmant appartement op de gelijkvloerse verdieping met
drie slaapkamers. Indeling als volgt: woonkamer, ingerichte
keuken, badkamer met ligbad en drie slaapkamers. Garage in
het gebouw inclusief! Slaapgelegenheid voor 8 personen.
Appartement charmant avec trois chambres à coucher au rezde-chaussée. Organisation: living, cuisine équipée, salle de bain
avec baignoire et trois chambres à coucher. Garage dans le
bâtiment inclusif. Logement pour 8 personnes.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
446
872
3
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
3
April
Avril
Mei
Mai
1.054 1.293 1.154
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
533
730
730
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
715
732
1.154
701
740
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.581 1.294 1.558 2.581 1.557 1.295 1.237
FLAIR
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
851
670
7
Zeedijk 226
Ruim 3 slaapkamer appartement op de zeedijk. Het
appartement bestaat uit een woonkamer met frontaal
zeezicht, open, ingerichte keuken, drie slaapkamers waarvan 1
met dubbelbed, de andere 2 met stapelbed, apart toilet, twee
badkamers waarvan 1 met douche en 1 met ligbad. Private
parking inbegrepen in de huurprijs.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
446
872
0702
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
0702
April
Avril
Mei
Mai
1.054 1.293 1.154
Appartement spacieuse avec trois chambres à coucher sur
la digue de Middelkerke. Se composant d’un living avec vue
sur mer frontale, cuisine ouverte équipée, trois chambres à
coucher dont une avec lit double, les deux autres avec des lits
superposées, deux salles de bains dont une avec baignoire et
l’autre avec douche. Logement pour 6 personnes. Emplacement
de parking compris.
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
533
730
730
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
308
336
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
715
732
1.154
701
740
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.581 1.294 1.558 2.581 1.557 1.295 1.237
MANAGER
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
851
670
6
Zeedijk 275-276
Uniek appartement met drie slaapkamers op het rustigere
stuk van de Zeedijk. Frontaal zeezicht als zicht op het
hinterland! Bestaande uit woonkamer met volledig ingerichte
keuken, twee badkamers met ligbad, drie slaapkamers en extra
zithoek.
Appartement unique avec trois chambres à coucher avec
situation calme. Vue sur mer frontale et vue à l’arriere. Se
composant d’un living avec cuisine complètement équipée,
deux salles de bain avec baignoire, trois chambres et living
supplémentaires.
WINTER / HIVER
0602
0603
1001
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
446
872
532 - 533
730
1.204
1.320
757
1.047
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
32
0602
0603
1001
April
Avril
Mei
Mai
1.054 1.293 1.154
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
730
308
336
1.360 - 1.047
293
321
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
715
732
1.154
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
740
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
2.581 1.294 1.558 2.581 1.557 1.295 1.237
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
851
670
1.330 2.499 2.500 1.329 1.330 2.499 1.329 1.329 3.843 2.448 2.449 3.843 2.448 2.449 2.499 1.329 1.329
6
Westendelaan 170
Deze vakantiehuisjes zijn gelegen in een vakantiedomein net
buiten het centrum van Middelkerke. Elk huisje is voorzien
van een terras en heeft een klein tuintje. Ruime living met
open keuken, badkamer met bad of douche, slaapkamer met
dubbel bed en slaapkamer met stapelbed. Elk huisje heeft ook
een parkeerplaats.
Ces maisons de vacances sont situées dans une domaine de
vacances hors du centre de Middelkerke. Chaque maison est
prévue d’une terrasse et d’un petit jardin. Living spacieux avec
cuisine américaine, salle de bains avec baignoire ou douche,
une chambre avec un grand lit et une chambre avec des lits
superposés. Chaque maison dispose d’un parking.
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
321
464
2
ZOMER / ETE
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
371
380
484 - 330
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
178
206
zomerprijzen verbruik inbegrepen. zie pagina 4 / prix d’été consommation inclus, voyez page 4
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mai
01-15
Mei
Mai
16-31
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
463
762
623
393
394
762
463
519
1.456
810
922
1.456
922
810
762
519
463
2
Vakantiewoningen - Maisons de vacances
PRINCESS GARDEN I
H
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
8 dagen
8 jours
65
104
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mei
Mai
Mai
16-31
01-15
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
82
88 - 81
79
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
21
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
28
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
97 113113 72 72 138 85 85206109134206134109126 97 85
ParkingSISSAU
Garages & Parking
Richtprijzen garagebox
I
WINTER / HIVER
HERFSTvak.
vac. d’AUTOMNE
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KERSTvakantie
vacances de NOËL
KROKUSvak.
vac. de CARNAVAL
15 dagen
15 jours
56
87
ZOMER / ETE
Pasen
Pâques
14 d/j
April
Avril
Mei
Mai
Mei
Mei
Mai
Mai
01-15 16-31
8 dagen
8 jours
04/01 - 31/01
01/10 - 28/10
07/11 - 30/11
01/12 - 22/12
01/02 – 29/02
01/03 – 25/03
62
56
68 - 56
Juni
Juin
Juni
Juin
1-15
Juni
Juin
16-30
Juli
Juillet
Juli
Juillet
1-15
Juli
Juillet
16-31
Aug.
Août
gewoon weekend
weekend ordinaire
Verlengd
weekend
3 dagen-2 nacht
3 jours-2 nuits
Weekend
prolongé
18
Aug.
Août
1-15
Aug.
Août
16-31
24
Sept.
Sept.
Sept.
1-15
Sept.
Sept.
16-30
79 9494 6262 10556 56180871121801128710581 68
33
Algemene voorwaarden toepasselijk op de verhuring
van vakantiewoningen aan de Belgische Kust
Conditions générales régissant la location de résidences
de vacances au littoral belge
CIB - Confederatie van Immobiliënberoepen van België
CIB – Confédération des Immobiliers de Belgique
Artikel 1 - Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurders van gemeubileerde woningen, de immobiliënkantoren en de huurders.
Article 1 - Les présentes conditions générales régissent les rapports entre les bailleurs
d’habitations meublées, les agences immobilières et les locataires.
Artikel 2 - De overeenkomst tussen verhuurder en immobiliënkantoor bestaat in een huur van
werk, namelijk het tehuurstellen en zoeken van een huurder. Hiertoe mag het immobiliënkantoor
borden en affiches plaatsen, voor zover de verhuurder het hiermede eens is en de basisakte of het
reglement van inwendige orde in het gebouw het niet verbieden. Tevens zijn volgende opdrachten
hierin begrepen: het onthaal van de huurder, het laten schoonmaken van de woning indien zulks
met de verhuurder overeengekomen is, het controleren van de meters, tenzij een forfaitair bedrag
wordt aangerekend voor het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.
De taak van het immobiliënkantoor omvat noch het opmaken en controleren van de inventaris,
noch een staat van bevinding van de woning, tenzij een afzonderlijke overeenkomst met afzonderlijke bezoldiging afgesloten werd. Indien een huurder wordt gevonden treedt het immobiliënkantoor ook op als mandataris van de verhuurder. Het mandaat behelst het stellen van de volgende
rechtshandelingen: het verhuren van de vakantiewoning, het innen van de huurprijs op de wijze
omschreven in artikel 7, het innen van een waarborgsom tot dekking van de verplichtingen van de
huurder op de wijze omschreven in artikel 8.
Deze handelingen worden verricht in naam en voor rekening van de verhuurder. Wanneer het
kantoor de naam van de verhuurder niet vermeldt, zijn de regels inzake commissie van toepassing
en is het immobiliënkantoor gehouden tot het vervullen van alle verplichtingen die uit het verhuurcontract voortvloeien.
Article 2 - La convention conclue entre le bailleur et l’agence immobilière constitue un contrat
de louage d’ouvrage, notamment la mise en location du bien et la recherche d’un locataire. A cet
effet, I’agence immobilière peut apposer des panneaux et des affiches, pour
autant que le bailleur soit d’accord et que ni l’acte de base ni le règlement d’ordre intérieur de
l’immeuble ne s’y opposent. Cette convention comprend également les missions suivantes: I’accueil
des locataires; le nettoyage de l’habitation, s’il a été convenu ainsi
avec le bailleur; le relevé des compteurs, sauf si un montant forfaitaire est facturé pour la consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage.
L’agence immobilière n’est pas chargée de dresser ou de vérifier l’inventaire, ni de faire un état des
lieux du logement, sauf convention spéciale et moyennant rétribution distincte. Lorsque l’agence
immobilière trouve un locataire, elle agit comme mandataire du bailleur. Le mandat comprend les
actes juridiques suivants : la location de la résidence de vacances; la perception des loyers, conformément aux modalités de l’article 7, et d’une garantie destinée à couvrir les obligations du locataire,
conformément aux modalités de l’article 8.
Ces actes sont exécutées au nom et pour compte du bailleur. Lorsque l’agence immobilière ne
mentionne pas le nom du bailleur, les règles en matière de commission sont d’application et l’agence
immobilière est tenue de remplir toutes les obligations qui découlent du contrat de location.
Artikel 3 - De opdracht aan het immobiliënkantoor kan exclusief of niet exclusief zijn. De duurtijd van de exclusieve opdracht wordt steeds schriftelijk gespecificeerd. Wanneer de verhuurder
tijdens de duurtijd van de exclusieve opdracht zelf of door een derde verhuurt, zal hij gehouden
zijn het commissieloon te betalen en een forfaitaire schadevergoeding van € 50,00. In geval van
nietexclusieve opdrachten gaat de verhuurder de verbintenis aan de afgesloten verhuringen zo
spoedig mogelijk aan het immobiliënkantoor kenbaar te maken. Wanneer door de nalatigheid van
de verhuurder een dubbele verhuring ontstaat, zal hij gehouden zijn de volledige schade aan de
huurder te vergoeden en dit op de wijze bepaald in artikel 10.
Artikel 4 - De verhuurder mag zelf of door een derde niet met de huurder, door het immobiliënkantoor aangebracht, onderhandelen met de bedoeling nieuwe verhuringen af te sluiten, gedurende
een periode van vijf jaar te rekenen vanaf het einde van de aan het immobiliënkantoor gegeven
opdracht. Ingeval hij dit toch doet blijft het commissieloon op de eventueel afgesloten verhuringen
verschuldigd. Er zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding van € 50,00 geëist worden.
Artikel 5 - Het immobiliënkantoor mag de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het ongestoord en normaal genot van de woning laten schoonmaken, herstellen en vervangen. Het immobiliënkantoor mag die kosten afhouden van de aan de verhuurder verschuldigde bedragen. Indien het
normaal genot niet kan verzekerd worden, mag het immobiliënkantoor beslissen de huurder in een
andere woning onder te brengen.
Artikel 6 - Het immobiliënkantoor zal tegen het einde van het jaar een gedetailleerde rekening
voorleggen aan de verhuurder. Intussen mag de verhuurder wel voorschotten vragen.
Artikel 7 - De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten
moeten betaald worden 15 dagen vóór de aanvangsdatum van de huur.
Artikel 8 - Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom betaald worden. De
waarborg wordt terugbetaald binnen de twee maand na het vertrek van de huurder, indien hij aan
al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 9 - Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal het immobiliënkantoor het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt, zal de eerste huurder het verschil
in opbrengst + commissieloon van 15% + B.T.W. op de herverhuring aan het immobiliënkantoor
moeten betalen. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het
volledige saldo aan de verhuurder verschuldigd. De huurder is geen schadevergoeding verschuldigd
(noch voorschot, noch verschil in opbrengst, noch commissieloon), wanneer het gehuurde goed
niet kan betrokken worden wegens het overlijden van een lid van zijn gezin. Wanneer de huurder
zelf overlijdt, zijn de erfgenamen tot generlei betaling gehouden.
Artikel 10 - In geval van dubbele verhuring te wijten aan het immobiliënkantoor, betaalt dit de
gestorte sommen aan de huurder terug, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van
€ 75,00.
Artikel 11 - De huurder heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder of het immobiliënkantoor nodig om onder te verhuren en dieren in de woning binnen te brengen.
Artikel 12 - De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goed huisvader. Dit
betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden,
dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de woning
moet schoonmaken (bij ingebreke blijven zullen de kosten voor schoonmaken van de waarborgsom afgehouden worden) en dat beschadigingen onmiddellijk aan het immobiliënkantoor moeten
gemeld worden. Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door het
aantal bedden, hetzij door formele aanduiding.
Artikel 13 - De huurder moet door bemiddeling van het immobiliënkantoor het huurrisico
verzekeren tegen brand, waterschade en glasbraak.
Artikel 14 - In de woningen waar een inventaris bestaat, is de huurder gehouden de juistheid
ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 24 uur. Hetzelfde geldt
voor de netheid van de woning.
Artikel 15 - Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches
niet wegnemen en moet hij bezoek van het immobiliënkantoor toelaten dagelijks van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 18 uur.
Artikel 16 - Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels, kan enkel geschieden
tijdens de openingsuren van het kantoor.
Artikel 17 - In uitvoering van artikel 30 van de Plichtenleer van het BIV (Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars) zal de vastgoedmakelaar de door de verhuurder opgegeven huurprijs verhogen
met een aan de vastgoedmakelaar door de huurder verschuldigde commissie. Deze huurprijsverhoging zal in voorkomend geval ook de aanvullende verhuringsprestaties dekken zoals verzekeringen,
water- en energieverbruik, schoonmaak, taksen, enz.
De vastgoedmakelaar zal in al zijn aankondigingen en publicaties steeds ondubbelzinnig vermelden
welke diensten en leveringen begrepen zijn in de prijs die de huurder zal betalen.
Artikel 18 - Toerisme Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar
verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van een
toeristisch logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen (Toerisme Vlaanderen, Vakantiewoningen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel,
Tel +3225040300, vakantiewoningen@toerismevlaanderen.be).
Article 3 - La mission conférée à l’agence immobilière peut être exclusive ou non-exclusive.
La durée de la mission exclusive est toujours précisée par écrit. Lorsque, pendant la durée de la
mission exclusive, le bailleur loue le bien lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, il sera tenu de
payer la commission, outre une indemnité forfaitaire de € 50,00. Si la mission est non-exclusive, le
bailleur s’engage à informer l’agence immobilière aussitôt que possible des locations conclues. S’il y
a double location, due à la négligence du bailleur, ce dernier sera tenu d’indemniser intégralement
le locataire, conformément aux modalités de l’article 10.
Article 4 - Pendant une période de cinq ans à partir de la fin de la mission conférée à l’agence
immobilière, le bailleur s’interdit de négocier lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers avec le
locataire apporté par l’agence immobilière, en vue de conclure de nouvelles locations. Si le bailleur
n’observe pas cette interdiction, il sera tenu de payer la commission sur les locations éventuelles.
En outre, une indemnité forfaitaire de € 50,00 sera due.
Article 5 - L’agence immobilière a le droit de faire nettoyer, réparer ou remplacer Ies objets nécessaires à la jouissance tranquille et normale du logement. L’agence pourra retenir des montants
dûs au bailleur les frais ainsi exposés. Si la jouissance normale du logement ne peut être assurée,
I’agence immobilière aura le droit de loger le locataire dans un autre logement.
Article 6 - A la fin de chaque année, I’agence immobilière soumettra au bailleur un décompte
détaillé. Entretemps, le bailleur aura cependant le droit de demander des avances.
Article 7 - Aucune réservation d’un logement de vacances n’est possible sans paiement préalable
d’une avance égale à 50% du loyer total. Le solde du loyer ainsi que les frais supplémentaires devront être réglées 15 jours avant la date de début de la location.
Article 8 - A la date prévue pour le paiement, le locataire devra verser également une garantie.
Cette garantie sera remboursée dans les deux mois qui suivent le départ du locataire, pour autant
que ce dernier ait satisfait à toutes ses obligations.
Article 9 - Si le locataire reste en défaut de payer le solde à la date convenue, l’agence immobilière
aura le droit de relouer le logement. Dans ce cas, le premier locataire sera tenu de payer à l’agence
immobilière la différence de rapport locatif, majorée d’une commission de 15%, T.V.A. en sus, sur la
nouvelle location. Si l’agence immobilière ne parvient plus à relouer le logement, le locataire sera
redevable au bailleur de l’intégralité du solde. Le locataire n’est pas tenu de payer des dommagesintérêts (ni l’acompte, ni la différence de rapport locatif, ni la commission) lorsque le logement ne
peut être occupé par suite d’un décès d’un membre de son ménage. En cas de décès du locataire
lui-même, ses héritiers ne sont tenus à aucun paiement.
Article 10 - En cas de double location due à la faute de l’agence immobilière, celle-ci remboursera
au locataire les sommes versées, majorées d’une indemnité forfaitaire de € 75,00.
Article 11 - Le locataire ne peut sous-louer ou admettre des animaux dans le logement que
moyennant l’accord écrit du bailleur ou de l’agence immobilière.
Article 12 - Le locataire doit user du bien loué en bon père de famille. Cela Implique notamment que les objets qui font partie de l’équipement ne peuvent être déplacées, que le règlement
d’ordre intérieur doit être respecté, que lors de son départ, le locataire doit nettoyer le logement
(à défaut, les frais de nettoyage seront déduits de la garantie), et que tout dégât doit être signalé
immédiatement à l’agence immobilière. Le nombre de personnes admises à loger dans la résidence
est déterminée soit par le nombre de lits, soit par une stipulation du contrat.
Article 13 - Le locataire est tenu de faire assurer, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, les
risques locatifs contre l’incendie, les dégâts des eaux et le bris de vitres.
Article 14 - Dans les logements où il existe un inventaire, le locataire est tenu d’en vérifier
l’exactitude et de faire connaître par écrit – dans les 24 heures – ses observations à ce sujet. Il en
est de même en ce qui concerne la propreté du logement.
Article 15 - Afin de permettre la location ultérieure du logement, le locataire ne peut enlever les
panneaux et affiches et il est en outre tenu de tolérer les visites de l’agence immobilière chaque
jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures.
Article 16 - Les clefs ne peuvent être enlevées et rapportées que pendant les heures d’ouverture
de l’agence immobilière.
Article 17 - En exécution de l’article 30 de la déontologie de l’IPI (Institut Professionnel des
Agents Immobiliers), l’agent immobilier augmentera le loyer indiqué par le bailleur d’une commission à charge du locataire.
Cette augmentation du loyer couvrira le cas échéant également les prestations supplémentaires
de location comme les assurances, la consommation en eau et énergie, le nettoyage, les taxes, etc.
Dans toutes ses annonces et publications, l’agent immobilier mentionnera toujours de façon non
équivoque les services et fournitures qui sont compris dans le prix à payer par le locataire.
Artikel 18 - Toerisme Vlaanderen est l’instance compétente qui délivre l’autorisation, auprès de
laquelle toet complément d’information sur la réglementation en matière d’exploitation d’un logement de vacances ainsi que sur les voies de recours possibles en cas de litige peut être obtenu et le
touriste peut introduire une plainte, (Toerisme Vlaanderen, Vakantiewoningen, Grasmarkt 61, 1000
Brussel, Tel +3225040300, vakantiewoningen@toerismevlaanderen.be).
Bij Agence Sissau is beheer niet zomaar een extraatje.
Onze uitgebreide syndic-dienst beheert 200 gebouwen
met in totaal ruim 2.500 appartementen, tot ver buiten
Middelkerke. Sissau werkt hiervoor met ervaren, vakbekwame mensen. Deze onafhankelijke dienst regelt voor u
alle administratieve, financiële en technische aspecten en
staat u bij met raad en daad.
Avec Agence Sissau, la gestion est bien plus qu’un service supplémentaire. Notre syndic professionnel gère près de 200 bâtiments pour un total de plus de 2.500 appartements, jusque
bien au-delà de Middelkerke. Sissau travaille, à cet effet, avec
des spécialistes qualifiés et expérimentés. Ce service indépendant règlera pour vous tous les aspects administratifs, financiers et techniques, et est toujours prêt à vous prodiguer son
aide et ses conseils.
35
Zeedijk 127 - 130 • 8430 Middelkerke
Residentie
Bora Bora
J. Van Hinsberghestraat 1 | 8430 MIDDELKERKE
www.creatief.be
T 059 30 19 91 • info@sissau.be
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
5
Taille du fichier
4 398 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler