close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

002 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1620/002
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1620/002
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
18 februari 2016
18 février 2016
WETSVOORSTEL
PROPOSITION DE LOI
tot aanvulling van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van
terrorisme, wat betreft het financieren
van verenigingen die aanzetten tot haat,
discriminatie, geweld of segregatie
complétant la loi du 11 janvier 1993 relative
à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme, en ce qui
concerne le financement d’associations
incitant à la haine, à la discrimination, à la
violence ou à la ségrégation
De heer Stéphane Crusnière toevoegen als
mede-indiener van dit voorstel.
Ajouter M. Stéphane Crusnière comme
coauteur de la présente proposition.
Zie:
Voir:
Doc 54 1620/ (2015/2016):
Doc 54 1620/ (2015/2016):
001:
001:
Wetsvoorstel van de heren Bonte en Vanvelthoven.
Proposition de loi de MM. Bonte et Vanvelthoven.
3490
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
411 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler