close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Bekijk rouwbrief

IntégréTéléchargement
Om je heengaan treuren wij, om wie je was zijn we je innig dankbaar.
Je quitte ceux que j'aime, pour rejoindre ceux que j'ai aimés.
MEVROUW
MADAME
Célima Taverniers
Célima Taverniers
weduwe van Marcel César
veuve de Marcel César
geboren te Zétrud-Lumay op 10 augustus 1929 en godvruchtig overleden te Leuven
in het WZC Dijlehof op 1 maart 2016,
omringd door haar dierbaren en gesterkt door het ziekensacrament.
née à Zétrud-Lumay le 10 août 1929 et pieusement décédée à Leuven
au WZC Dijlehof le 1 mars 2016,
entourée de ses proches, et munie des Saints Sacrements..
Dit melden u:
Vous en font part:
Pierre en Marleen César - Van Tongelen
Jasmien en Mark
Jan en Hilde César - Vranckx
Leen en Kevin
Lies
Daan
Luk en Chris Boon - César
Nele
Pierre et Marleen César - Van Tongelen
Jasmien et Mark
Jan et Hilde César - Vranckx
Leen et Kevin
Lies
Daan
Luk et Chris Boon - César
Nele
Paul en Patricia César - Devouge
Jan en Annemie Vanwingh - César
Gert
Tom
Paul et Patricia César - Devouge
Jan et Annemie Vanwingh - César
Gert
Tom
haar kinderen en kleinkinderen
?
Robert en Mimi Brasseur - Taverniers
haar zus en schoonbroer
ses enfants et petits-enfants
?
Robert et Mimi Brasseur - Taverniers
sa soeur et son beau-frère
Haar neven en nichten
Ses neveux et nièces
De families Taverniers, César, Collaert en Fouyen.
Les familles Taverniers, César, Collaert et Fouyen.
Met dank aan de directie en het personeel van WZC Dijlehof,
en speciale dank aan het ganse zorgteam van Hoogdijle voor de liefdevolle zorgen.
La famille remercie la direction et le personnel du WZC Dijlehof,
et spécialement l'équipe de Hoogdijle pour leur gestes de tendresse.
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de
Heilig-Hartparochiekerk te Kessel-Lo (Blauwput) op woensdag 9 maart 2016 om 10.30 uur.
Nadien volgt de bijzetting in het familiegraf op de parkbegraafplaats “Diestseveld” te Kessel-Lo.
La messe de funérailles sera célébrée le mercredi 9 mars 2016 à 10h.30 en l'église paroissiale
Heilig-Hart à Kessel-Lo (Blauwput), suivie de l'inhumation au cimetière “Diestseveld” à Kessel-Lo.
Réunion et condoléances à l'église (Diestsesteenweg) à partir de 10h.10.
Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Diestsesteenweg) vanaf 10.10 uur.
U kan een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Kerkstraat 31 te Kessel-Lo (Blauwput) op dinsdag 8 maart 2016 van 19 tot 20 uur.
Un dernier hommage peut lui être rendu au funerarium Pues,
Kerkstraat 31 à Kessel-Lo le mardi 8 mars 2016 de 19 à 20 heures.
Le dimanche 10 avril 2016 messe de commémoration en l'église précitée.
Op 10 april 2016 herdenkingsviering in voornoemde kerk.
Begr. PUES
016 - 60 15 06
condoleren: www.pues.be
P.F. PUES
016 - 60 15 06
condoléances: www.pues.be
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
10 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler