close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

71e - Waregem Koerse 2015

IntégréTéléchargement
1
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
2
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
VOORWOORD - AVANT-PROPOS
Marc Van Cauwenberghe
DE VOORZITTER - LE PRÉSIDENT
Beste sportvrienden,
Chers amis sportifs,
Voor U ligt onze nieuwe publiciteitsbrochure 2016, want wij
staan aan de drempel van de 71ste uitgave van “ Nokere Koerse
- Danilith Classic” op woensdag 16 maart 2016.
Vous avez dans vos mains notre nouvelle brochure publicitaire 2016, car nous approchons du 16 mars, date à laquelle
se déroulera la 71ème édition de la course » Nokere-Danilith
Classic ».
Het is steeds onze bedoeling geweest om een mooie en grote wielerwedstrijd in te richten die zijn plaats heeft bij de Vlaamse klassiekers. Want “ Nokere Koerse – Danilith-Classic” heeft vanaf het
seizoen 2016 de status verworven van een UCI Hors Categoriewedstrijd. Ons hoogtepunt bereikt na 70 jaar Nokere Koerse.
Hierdoor zullen er meer World-Tour- en pro-continentale ploegen
deelnemen en tevens zullen er meer gekende renners aan de start
verschijnen. Verder zal onze wedstrijd ook live worden uitgezonden door de VRT, RTBF en Euro Sport.
Nu staan al onze leden en medewerkers reeds klaar om deze
wielerwedstrijd in de beste omstandigheden te organiseren. De
vertrekplaats is net als vorig jaar : De markt in Deinze ( 12.15 uur)
en nadien nog 9 doortochten op “Nokere Berg”.
Het organiseren van een Hors-Categorie-wedstrijd kan ook niet
zonder de trouwe steun van heel veel sponsors en adverteerders,
en deze kunt U allemaal terugvinden in deze publiciteitsbrochure.
Ook een woordje van dank aan de gemeente Kruishoutem, de
Stad Deinze, de politie- en veiligheidsdiensten en de vele andere
medewerkers.
Wij rekenen alvast op een sportieve en dynamische koers met
veel spanning en afwisseling want sport, commerce en een
wielerfeest gaan hand in hand.
Graag begroeten wij U op woensdag 16 maart 2016 en ook op
zaterdag 12 maart 2016 vanaf 14 uur voor een internationale
wedstrijd voor Junioren Interclub, alles op “Nokere Berg”.
Alvast bedankt voor uw steun, medewerking, sympathie en
interesse voor onze wedstrijden.
Notre objectif est encore toujours d’organiser une belle
grande épreuve cycliste qui trouve sa place dans les courses
flamandes classiques. Car la course de Nokere-Danilith Classic
a été promue dès cette saison 2016 au rang de concours UCI
Hors catégorie. C’est l’apogée obtenue après 70 éditions des
courses de Nokere.
Grâce à cette promotion, nous verrons plus d’équipes du
tour mondial et pro-continentales participer ainsi que des
coureurs plus connus sur la ligne de départ. De plus notre
concours sera émis en direct par la RTBF, la VRT et Euro-sport.
Dès à présent tous nos membres et collaborateurs sont fin
prêts pour organiser cette course dans les meilleures conditions. Comme l’année passée le départ sera donné de la
Grand Place de Deinze (à 12.15 hr). S’en suivront encore
9 tours sur la montagne de Nokere.
L’organisation d’un concours hors catégorie n’est pas envisageable sans le soutien fidèles de très nombreux sponsors
et annonceurs. Vous trouverez ceux-ci dans cette brochure
publicitaire. Nous voulons également remercier la commune
de Kruishoutem, la ville de Deinze, les services de police et de
sécurité et les nombreux autres collaborateurs.
Nous espérons une course sportive et dynamique pleine de
tensions et de rebondissements car le sport, le commerce et
la fête cycliste vont main dans la main.
Nous serons heureux de vous accueillir le mercredi 16 mars
ainsi que le samedi 12 mars 2016 dès 14 heures pour le
concours international des interclub juniors qui e déroulera
également sur la montagne de Nokere.
Merci d’ores et déjà de votre soutien, collaboration,
sympathie et intérêt pour nos concours.
Marc Van Cauwenberghe
voorzitter VZW Nokere-Sport
Marc Van Cauwenberghe
président de l’ASBL Nokere Sport
1
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
VOORWOORD
Philippe Muyters
VLAAMS MINISTER VAN SPORT
Beste sportliefhebber,
Vlaanderen wil zich blijven profileren als een regio waar een goed
sportklimaat heerst en waar sport een sociale en maatschappelijke rol
vervult. Het Vlaams sportbeleid is er dan ook op gericht de sportparticipatie te verhogen. Als Vlaams minister van Sport wil ik zoveel mogelijk
mensen aanzetten om ieder op zijn niveau, zo geregeld mogelijk te
laten sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden.
Topsport heeft in dat opzicht een voorbeeldfunctie. Topatleten kunnen
inspireren en jong en oud stimuleren om meer en beter aan sport te
doen. Op belangrijke topsportevenementen met internationale topconcurrenten, kunnen onze Vlaamse topsporters en beloftevolle jongeren
hun rol als (sport)ambassadeur maximaal waarmaken. De Vlaamse
overheid reikt topsporters en organisatoren van topsportevenementen
daarom graag de hand om dit ook op Vlaamse bodem samen waar te
maken.
De Vlaamse overheid biedt ondersteuning aan internationale topmanifestaties in Vlaanderen en Brussel. Deze evenementen moeten Vlaanderen een positieve internationale uitstraling bezorgen. Ze kunnen onze
getalenteerde atleten optimale ontplooiingsmogelijkheden bieden om
topsportprestaties te leveren op Europees en wereldniveau. De jonge
talenten krijgen op hun beurt de gelegenheid om internationale ervaring op te doen voor het eigen enthousiaste publiek.
Het ondersteunen van actieve topsportpartners is om al de hierboven
genoemde redenen dan ook een belangrijk onderdeel van het Vlaams
sportbeleid. Deze toporganisatie voldoet aan al de door de Vlaamse
overheid vooropgestelde doelstellingen zoals vastgelegd in het Vlaams
sportbeleid via de criterialijst Topsport Vlaanderen.
Geniet van het sportieve spektakel dat u te zien zal krijgen en laat het
een inspiratiebron zijn om ook zelf aan het sporten te slaan!
Met sportieve groeten,
Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport
2
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
VOORWOORD - AVANT-PROPOS
Joop Verzele
BURGEMEESTER KRUISHOUTEM
LE BOURGMESTRE KRUISHOUTEM
Dat Nokere Koerse een vaste waarde is, weten we al langer dan vandaag. Iedere wielerliefhebber tekent deze datum op in zijn agenda.
Reeds jaren is dit een klassieker van formaat. Toch krijgt deze
zeventiger er een opsteker bij: de titel die deze koers verdient!!!
“Hors categorie” !!!
Que la course de Nokere soit une valeur sure est connu depuis longtemps. Chaque amateur cycliste note cette date dans son agenda.
Depuis des années, c’est un classique de grand format. Et pourtant,
cette septuagénaire ajoute une plume à son chapeau : le titre que cette
course mérite !! Hors catégorie !!
Ere wie ere toekomt: een dikke pluim voor de equipe die hiervoor zorgt.
Een sterke bestuursploeg, een goede koersdirecteur, vele sponsors, vele
vrijwilligers. Kortom, zo’n resultaat bereik je enkel via de juiste teamspirit, een degelijke kwaliteit en een sterke ploeg medewerkers.
De Nokeraar wordt dit jaar op zijn wenken bediend met een aardig
extraatje de bijkomende wedstrijd voor juniores op zaterdag. Een bijkomende troef voor de gemeente en de koers. Jong geleerd is oud gedaan! Nokere Koerse hoort vanaf nu bij de “grote mensen”!
Bij een goede organisatie hoort een professioneel veiligheidsbeleid.
Veel dank aan de lokale politiediensten, civiele bescherming, dienst
100, rode kruis en de lokale brandweerdienst, die samen met andere
vrijwilligers de veiligheid garanderen. Fijn is dit!
Honneur à qui de droit : un grand bravo à l’équipe qui s’en charge.
Une bonne équipe dirigeante, un bon directeur de course, de nombreux sponsors et autant de volontaires. En bref, vous n’obtenez un tel
résultat que grâce à un vrai esprit d’équipe, une vraie qualité et des
collaborateurs compétents.
Les habitants de Nokere sont particulièrement soignés cette année
avec, en extra, un nouveau concours pour juniors le samedi. Un atout
de plus pour la commune et la course. Quand on a appris jeune, on va
loin ! La course de Nokere fait vraiment partie des grands maintenant.
A bonne organisation, service de sécurité professionnel. Un tout grand
merci aux services de la police locale, la protection civile, le service 100
et le corps de pompiers volontaires qui garantit, grâce à la présence des
volontaires la sécurité. C’est beau.
Dat het kersverse huwelijk Deinze – Kruishoutem een blijver is, weten we al langer. De stad Deinze staat synoniem voor “fiets”. Dat dit
huwelijk direct zou zorgen voor een promotie naar “hors categorie”
is blijkbaar geen verrassing. De organisatie van de start van Nokere
Koerse vorig jaar in Deinze was een voltreffer. Bedankt Deinze, jullie
start vorig jaar was een waar volksfeest, met alles erop en eraan. Een
feest vol ambiance en muziek. Een meerwaarde voor de wielerliefhebber, daar iedere wielerfanaat de renners en hun bus kon bewonderen
van dichtbij. Een unicum!
Bij elk bezoek aan Nokere merk ik dat de bewoner ter plaatse fier is
op wie de Nokeraar is en waar Nokere toe in staat is.Beste mensen
van Nokere, niet alleen op wielergebied bewijzen jullie de kracht van
samenhorigheid en initiatief nemen. Blijf jullie authenticiteit behouden.
Een deelgemeente die Kruishoutem telkens weer op de kaart zet op
meer dan één gebied. Bied verder dit” Scala” aan! Ik ben fier op jullie.
Zelfs op wereldniveau zal Nokere steeds meer bekend geraken. De durf
van Nokere Koerse om verder te gaan, resulteert in een enorme extra
dimensie naar de media toe. De rechtstreekse uitzending en de verslaggeving van de wedstrijd op meerdere zenders is een feit. Proficiat
hiervoor. Nokere en Kruishoutem zullen even het middelpunt zijn van de
belangstelling in België, Europa en zelfs daarbuiten.
De gemeente Kruishoutem is zich alvast bewust van deze meerwaarde
en springt meer dan ooit mee op de kar, zowel financieel, als logistiek.
Een bewuste en juiste keuze.
Nous savons depuis longtemps que le récent mariage de Deinze et
Kruishoutem est fait pour durer. La ville de Deinze est synonyme de
vélo. Ce n’est manifestement pas une surprise que ce mariage débouche si vite sur la sélection « hors catégorie ». L’organisation du départ
de la course de Nokere à Deinze l’année dernière é été un vrai succès.
Merci Deinze, le départ l’année dernière était une vrai fête populaire
tout à fait en ordre. Une fête pleine de musique et d’ambiance. Une
plus-value pour l’amateur cycliste lors de laquelle chacun a pu admirer
les coureurs et leur bus de prêt. Expérience unique.
Lors de chaque visite à Nokere je remarque combien les habitants sont
fiers d’être habitant de Nokere et des réalisations que Nokere rends possible. Chers habitants de Nokere, ce n’est pas uniquement sur le plan cycliste que vous démontrez votre force de cohésion et d’initiative. Gardez
l’authenticité qui vous caractérise. Un hameau qui place chaque fois Kruishoutem sur la carte à différents niveaux. Continuez. Je suis fier de vous.
Nokere est de plus en plus connu aussi au niveau mondial. La force de
Nokere d’aller toujours plus loin se montre dans la dimension supplémentaire qui se dessine dans les médias. Le reportage en direct et le
résumé du concours est un fait sur plusieurs médias. Nokere et Kruishoutem seront le centre de la Belgique, de l’Europe et bien au-delà.
Ik wens iedereen ‘in zijn hoedanigheid’ alle succes toe in de nieuwe
uitdaging die Nokere Koerse te wachten staat. Maak van deze uitgave
alweer een unicum. De burgemeester zal alvast trots op het podium
staan bij een alweer geslaagde editie van Nokere Koerse.
La commune de Kruishoutem est bien conscient de cette plus-value et
participe autant sur le plan financier que matériel. Un choix conscient
et assumé.
Je souhaite à chacun, quelle que soit sa qualification plein succès dans le
nouveau défi qui attends la course de Nokere. Refaites de cette édition
une expérience un que. Le bourgmestre sera à nouveau sur le podium
pour honorer une nouvelle édition réussie.
Veel succes.
Vriendelijke groeten,
Pleins succès
Avec mes amitiés,
Tot in Deinze, Rendez-vous à Deinze ;
Tot op Nokereberg,
Et sur la montagne de Nokere
Joop Verzele
Fiere burgervader
Joop Verzele,
Fier Bourgmestre
3
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
VOORWOORD - AVANT-PROPOS
Jan Vermeulen
Norbert De Mey
BURGEMEESTER STAD DEINZE
SCHEPEN VAN SPORT STAD DEINZE
LE BOURGMESTRE DEINZE
ECHEVIN DU SPORT DE LA VILLE DE DEINZE
Beste wielervrienden,
Beste wielervrienden,
Nokere Koerse – Danilith Classic kondigt de lente aan. De sympathieke wielerwedstrijd
start sinds vorig jaar in Deinze. In 2014 won Deinzenaar Kenny Dehaes zelfs de wedstrijd na de spannendste sprint ooit.
Vorig jaar konden we met trots aankondigen dat Nokere Koerse-Danilith Classic voor
de eerste maal van start zou gaan op de Markt in Deinze. Dit jaar kwam het goede
nieuws er dat de internationale wielerunie UCI het label ‘buiten categorie’ toekende
aan de wedstrijd, waarmee deze op hetzelfde niveau komt van bvb. de Omloop Het
Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen. Dit zal ongetwijfeld het deelnemersveld ten
goede komen, waardoor nog meer topploegen de weg naar de start in Deinze zullen
vinden. Een mooie bekroning voor het vele werk van het organisatiecomité, de veiligheidsdiensten, de talloze vrijwilligers en iedereen die meehelpt om deze wedstrijd
vlekkeloos te laten verlopen.
De stad Deinze is tevreden dat de vele bezoekers van de start van onze stad en streek
genieten. Bovendien kan je met de fiets pendelen tussen Deinze en Kruishoutem. De
wedstrijd haalt de banden met Kruishoutem nog meer aan. Deinze is de stad van de
kip, Kruishoutem de hoofdstad van het ei. Een betere band kan er tussen twee buurgemeenten niet bestaan. Het ene kan namelijk niet zonder het andere.
Fietsen zit intussen goed ingebakken in het DNA van onze stad. Niet alleen de koers,
maar ook de functionele fietsverplaatsingen zijn belangrijk. Daarom investeert de stad
verder in haar fietsinfrastructuur en fietscultuur. Nokere Koerse – Danilith Classic is
hiervoor belangrijk. De stad wil de wedstrijd aangrijpen voor een “10 days of cycling”campagne, met deze wedstrijd als begin en Gent-Wevelgem als apotheose.
Samen met de streek wil Deinze als Fietsstad 2015 het fietsen nog prominenter op de
voorgrond plaatsen. Op die manier zal er een groter draagvlak komen om nog meer te
investeren in fietspaden en infrastructuur.
Veel succes aan Nokere Koerse - Danilith en dat de beste moge winnen!
Jan Vermeulen
Burgemeester stad Deinze
Nokere Koerse – Danilith Classic wordt dit jaar voor de eerste maal live uitgezonden
op tv. Onze stad en streek zullen daarbij zeker mooi in beeld gebracht worden.Wie
nog twijfelde om een bezoekje te brengen aan fietsstad Deinze of de Leiestreek zal
bij deze overtuigd worden!
De voorbije twee jaar was de winst telkens voor het Lottoteam. Maken zij er dit
jaar een hattrick van? Of worden we verrast door een van de andere topteams? We
ontdekken het graag samen met u tijdens de ontknoping van de 71e Nokere Koerse –
Danilith Classic op woensdag 16 maart
Norbert De Mey
Schepen van sport stad Deinze
Chersamis du cyclisme,
Chersamis du cyclisme,
La course de Nokere-DanilithClassic annonce le printemps. Ce concours sympathique
démarre depuis l’année passée de Deinze. C’est le Deinzois Kenny Dehaes qui a remporté le concours en 2014 après le plus passionnant des sprints.
Nous pouvions annoncer avec fierté l’année dernière que la course de NokereDanilithClassic démarrait pour la première fois de la Grand-Place de Deinze. Cette
année est arrivée la bonne nouvelle de l’union internationale du cyclisme qui
a décerné le label « hors catégorie » au concours qui arrive de ce fait au même
niveau que la course du Nieuwsblad ou » à travers les Flandres », par exemple.
Cela sera certainement favorable sur le plan des coureurs avec la présence plus
massive encore d’équipes du plus haut niveau lors du départ de Deinze. Une belle
récompense pour le comité organisateur, les services de sécurité, les innombrables
volontaires et chaque personne qui veilleà ce que ce concours se déroule sans la
moindre anicroche.
La ville de Deinze est heureuse que les nombreux visiteurs présents lors du départ
découvrent notre ville et notre région. De plus vous pouvez vous rendre à vélo de
Deinze à Kruishoutem. Le concours renforce encore les liens entre Deinze et Kruishoutem. Deinze est la ville du poulet, Kruishoutem la capitale de l’œuf. Un meilleur lien
entre les deux communes voisines est impensable. L’un ne va pas sans l’autre.
Le vélo fait entre temps partie de l’ADN de notre ville. Les courses ne sont pas les
seules importantes, les déplacements fonctionnels à vélo le sont autant. Pour cette
raison, la ville continue à investir dans l’infrastructure et la culture cycliste. Pour cela,
la course de Nokere-DanilithClassic est importante. La ville souhaite profiter de l’occasion pour lancer la campagne « 10 jours du cyclisme » avec cette course comme début
et Gand-Wevelgem comme apothéose.
Avec la région, Deinze en tant que ville du vélo 2015 veut placer le vélo à l’honneur
de manière encore plus importante. Cela donnera une plus grande assise à plus d’
investissements en infrastructures et routes cyclistes.
Plein succès à la course de Nokere-DanilithClassic, et que le meilleur gagne.
Jan Vermeulen
Bourgmestre de la ville de Deinze
4
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
La course de Nokere-DanilithClassic sera émise pour la première fois en direct à
la TV. Grâce à cela notre ville et notre région seront mis en image de bien belle
manière. Que ceux qui doutaient encore de faire une visite à notre ville et la région
de la Lys soient enfin convaincus.
L’équipe du Lotto a remporté les deux dernières éditions. Vont-ils continuer cette
série ? Nous le découvrirons avec plaisir ensemble lors du dénouement de la 71ème
édition de la course de Nokere-DanilithClassic le mercredi 16 mars.
Norbert de Mey
Echevin des sports de la ville de Deinze
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gedelegeerd bestuurder Voorzitter:
koersdirecteur :
Marc Van Cauwenberghe
Rony De Sloovere
09 383 54 57 - 0475 32 22 94
0479 930 671
Ondervoorzitter:
Geert Delmulle
09 383 65 75
Ondervoorzitter - woordvoerder - communicatieverantwoordelijke
Robrecht Bothuyne
0478 21 91 47
Secretaris - VIP-Coördinator:
Carl Dedeken
0496 84 19 58
Financieel beheerder
Kurt Van Marcke
0495 59 87 38
Bestuurslid:
Nathalie Blauwblomme
0497 59 70 54
Bestuurslid:
Frank Desmedt
0475 72 80 91
Bestuurslid:
Guido Eeckhout
0472 33 98 94
Bestuurslid:
Kristof Goeminne
0478 52 20 94
Bestuurslid:
Etienne Marlier
09 383 53 70
Ereschatbewaarder Bestuurslid:
Roger Marlier
056 68 91 24
Bestuurslid:
Kris Nachtergaele
09 386 89 61
Bestuurslid:
Frans Staelens
09 383 59 05
Bestuurslid:
Gil Steyvers:
0473 293954
Bestuurslid:
Frederic t’Kindt
Tel. 056 29 65 70
Bestuurslid:
Francis Vandenborre
056 61 29 65
Bestuurslid:
Paul Wielfaert
09 383 60 65
Bestuurslid:
Kris Vaernewyck
0471 66 94 99
Bestuurslid:
Jozef Van Den Broecke
056 60 21 92
5
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
ALGEMEEN UURROOSTER - HORAIRE
Dinsdag 15 maart 2016 - Gemeentehuis - Markt 1 - KRUISHOUTEM
15.00 u - 16.45 u
Afhalen rugnummers Eliterenners
17.00 u
Vergadering + lottrekking sportdirecteurs Eliterenners
Woensdag 16 maart 2016 - Stadhuis - Markt - DEINZE
10.00 u - 11.15 u
Uitreiking volgbewijzen en documenten pers en genodigden
11.30 u Tekenen controleblad
12.00 u
Opstellen volgers
12.15 u
Vertrek Eliterenners Markt Deinze
16.50 u
Aankomst Eliterenners te NOKERE
Mardi 15 mars 2016 - La mairie - Place 1 - KRUISHOUTEM
15.00 h - 16.45 h
Remise des dossards des coureurs Elite
17.00 h
Réunion + tirage au sort des directeurs sportifs des coureurs Elite
Mercredi 16 mars 2016 - Hôtel de ville - Place - DEINZE
10.00 h - 11.15 h
Remise des documents et laissez-passer presse et invités
11.30 h Signer la feuille de contrôle des coureurs Elite
12.00 h
Rassemblement des suiveurs
12.15 h
Départ coureurs Elite Place à Deinze
16.50 h
Arrivée coureurs Elite à NOKERE
6
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
PALMARES
JAAR
ANNÉE
DEELNEMERSWINNAAR
PARTICIPANTS GAGNANT
TWEEDE
DEUXIEME
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982
1983 1984 1985
1986 1987 1988
1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015
82 Marcel Kint Theo Middelkamp 86 Briek Schotte Michel Remue 39 Emanuel Thoma André Pieters 132 Berten Sercu Michel Remue 131 Roger Cnockaert André Declerck 145 Nest Sterckx Maurice De Simpelaere 42 Jules De Poortere Roger Decock 143 Gerard Buyl Maurice Blomme 31 Wim Van Est André Pieters 111 Baziel Wambeke Rik Jochums 70 Jan Zagers Roger Decock 86 Jozef Schils Briek Schotte 107 Marcel Ryckaert Roger Declerck 30 André Aucquier Pino Cerami 91 Arthuur De Cabooter Gilbert Desmet Niet verreden wegens wegeniswerken / travaux publics
146 Gilbert De Smet I Louis Troonbeeckx 151 Leon Van Daele Jozef Vloeberghs 32 Frans De Mulder Daniël Doom 81 Robert De Middeleir Leon Van Daele 98 Arthuur De Cabooter Jos Mathy 148 Jacques De Boever Oswald De Clercq 119 Walter Godefroot Jacques De Boever 132 Frans Brands Roger Cooreman 138 Roger Rosiers Frans Mintjes 59 Andre Dierickx Patrick Sercu 112 Herman Van Springel Eric Leman 138 Tony Houbrechts Rony Van Marcke 93 Noël Van Tieghem Claude Magni (Ita) 147 Freddy Maertens Pierrino Gavazzi (Ita) 105 Marc De Meyer Willy Teirlinck 158 Luc Leman Lucien De Brauwere 169 Frans Van Looy Gerrit Knetemann (Ned) 91 Gustaaf Van Roosbroeck Jan Aling (Ned) 88 Hendrik De Vos William Tackaert 140 Jos Van De Poel Johan Vandevelde (Ned) 101 Gerrit Knetemann (Ned) Herman Van Springel 76 William Tackaert Ludo De Keulenaer 56 Walter Schoonjans Patrick Cocquyt 104 Jan Bogaert Patrick Versluys 85 Didier Foubert Patrick Versluys 119 Luc Colyn Jan Van Camp 49 Etienne De Wilde Francky Van Oyen 51 Patrick Versluys Yves Godimus 54 Rik Van Slycke André Mierzejewski(Pol) 38 Herman Frison Roger Vandenbossche 109 Koen Van Rooy Johan Capiot 127 Johan Capiot Peter De Clercq 103 Michel Cornelisse (Ned) Jan Bogaert 92 Peter De Clercq Michel Cornelisse (Ned) 130 Jo Planckaert Michel Vermote 174 Hendrik Van Dyck Jelle Nydam (Ned) 138 Hendrik Van Dyck Wim Feys 134 Scott Sunderland (Aus) Leon Van Bon (Ned) 164 Jeroen Blijlevens Michel Van Haecke 176 Hendrik Van Dyck Nico Mattan 164 Michel Van Haecke Bart Voskamp (Ned) 156 Aurélien Clerc (Sui) Jans Koerts (Ned) 173 Matthé Pronk (Ned) Magnus Backstedt (Zwe) 168 Max Van Heeswijk (Ned) Rudi Kemna (Ned) 185 Steven de Jongh (Ned) Igor Abakoumov 188 Bert Roesems Wouter Weylandt 190 Leon Van Bon (Ned) Aart Vierhouten (Ned) 191 Wouter Weylandt Jurgen Roelandts 190 Graeme Brown (Aus) Ben Swift (GBR) 187 Jens Keukeleire (Bel) Kris Boeckmans (Bel) 196 Gert Steegmans (Bel) Stefan Van Dijk (Ned) 185 Francesco Chicci (Ita) Kris Boeckmans (Bel) Niet verreden wegens weersomstanigheden (sneeuw)
187 Kenny Dehaes (Bel) Tom Van Asbroeck (Bel)
188
Kris Boeckmans
Justin Jules (Fr)
DERDE
TROISIEME
Gustaaf Van Overloop
Desiré Keteleer
Briek Schotte
Odiel Van Den Meerschaut
Jeroom Renier
Michel Remue
Flander Janssens
Valeer Ollivier
Rafaël Jonckheere
Julien Pasca
Roger Desmet
Henri Denijs
Lucien Mathijs
Francis Kemplaire
Julien Schepens
Pol Rosseel
Gilbert Maes
Norbert Kerckbove
André Noyelle
Gustaaf De Smet
Reindert De Jongh (Ned)
Roger Blockx
Michel Jacquemin
Michel Jacquemin
Bernard Van De Kerkhove
Maurice Eyers
Willy Planckaert
Gerard Vianen (Ned)
Ronald De Witte
Jan Raas (Ned)
Geert Malfait
Roberto Cerieto (Ita)
Jos Jacobs
Tony Houbrechts
Paul Jesson (N-Z)
Claude Criquelion
Rudi Matthys
Gerald Veldschoten (Ned)
Eric Stevens
Jan Bogaert
Rony Van Holen
Ludo Giesberts
Danny Janssens
Peter Spanhoven
Filip Van Vooren
Martin Koekelhoren (Ned)
Benjamin Van Itterbeeck
Mario De Clercq
Chris Peers
Geert Van Bondt
Michel Cornelisse (Ned)
Bart Voskamp (Ned)
Chris Peers
Wielfried Cretskens
Jan Koerts (Ned)
Nico Eeckhout
Steven de Jongh (Ned)
Hendrik Van Dyck
Jo Planckaert
Geert Omloop
Jeremy Hunt (GBR)
Geert Steurs
André Greipel (GER)
Sebastien Chavanel (Fr)
Bobbie Traksel (Ned)
Graeme Brown (Aus)
Boy Van Poppel (Ned)
Nacer Bouhanni (Fr)
Scott Thwaites (GBR)
7
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
ZIEKENHUIZEN - HÔPITAUX
NUTTIGE ADRESSEN - ADRESSES UTILES
ZIEKENHUIZEN - HÔPITAUX
WAREGEM
O.L.V. Lourdes, Vijfseweg 150
056 62 31 11
OUDENAARDE
AZ Oudenaarde, Minderbroedersstraat 3
055 33 61 11
DEINZE
St.-Vincentius, Schutterijstraat 34
09 387 71 11
NUTTIGE ADRESSEN - ADRESSES UTILES
U.C.I.
CH 1860 AIGLE - SUISSE Tel. + 41 (24) 468 58 11
Fax: +41 (24) 468 58 12
ADMIN@UCI.CHWWW.UCI.CH
Inschrijving
Inscription
Gemeentehuis Kruishoutem
La mairie - Kruishoutem
Tel: 0479 930 671
Secretariaat
10.00 u - 12.00 u
12.30 u - 18.00 u
Secrétariat
10.00 h - 12.00 h
12.30 h - 18.00 h
Stadhuis Deinze
NOKERE zaal NOCRA - Hovebroekweg
(achter de kerk) Tel: 09 383 03 64
Hôtel de ville Deinze
NOKERE local NOCRA - Hovebroekweg
(derrière l’église) Tél: 09 383 03 64
Kleedkamers renners
Vestiaires coureurs
na de wedstrijd: Sporthal KRUISHOUTEM, Nieuw Plein
après la course: Centre sportif KRUISHOUTEM, Nieuw Plein
Tel: 09 383 62 31
Parking renners
Parking coureurs
Kruishoutem: Nieuw Plein
Tekenen controleblad Markt Deinze
Signer la feuille de contrôle Place de Deinze
Medische controle
Contrôle médical
Vrije basisschool Nokere - Waregemsestraat 40A (recht over aankomst)
Tel. 0473/29 39 54
Vrije basisschool Nokere - Waregemsestraat 40A (droit à l’arrivée)
Tel. 0473/29 39 54
Dokter in koers
Docteur en course
Dr. Lorenzo Lefevere - Dienstverantwoordelijke Spoed: Eddy De Jonghe
Dr. Lorenzo Lefevere - Responsable service Urgent: Eddy De Jonghe
8
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
KOERSLEIDING & JURY
DIRECTION DE COURSE & JURY
KOERSLEIDING & JURY
DIRECTION DE COURSE & JURY
KOERSLEIDING - DIRECTION DE COURSE
Koersdirecteur
Directeur de course
Rony De Sloovere
Adjunct Koersdirecteur
Directeur adjoint
Jacques De Boever
Verantwoordelijken seingevers
Responsables signaleur
Roger Marlier - Kurt Van Marcke - Frederic t’Kindt
Verantwoordelijken security team
Responsables de la sécurité
Hendrik Janssens
Kurt Van Marcke - Frederic t’Kindt
Verantwoordelijken Coördinatie ploegenCyclotivity
Responsables des équipes
JURY
Voorzitter UCI - Président UCI
Laurent Idelot (Fr)
Aankomstrechter - Juge à l’arrivée
Luc De Groote
Commissarissen UCI
Commissaires UCI
Guy Dobbelaere - Luc Herpelinck
Commissaris - Commissaire
Rudi Segers
Commissarissen moto
Commissaires moto
Johan Gusse - Mario De Wandel
Piloot moto - Pilote moto
Willy Van Rentegem - Leon Godefridis
Telecom - Radio Tour
Melchior Avonds - Marc Bollen
Telecom: Info moto
Eddy Lissens
Uitslag - Résultat
Freddy Van Steen
Medisch Inspecteur
Controleur médical
Controle arts - Docteur
Foto finish
Freddy Donie
Neutrale wagens & moto
Voitures et motos neutres
Service Support Shimano - Cees Priem
Dokter - Docteur
Dr. Lorenzo Lefevere
Ziekenwagen - Ambulance
Vlaams Kruis
9
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
PLAN MARKT DEINZE - PLAN PLACE DEINZE
10
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
DRUKKE RIJ
VANDE R H A E G E N
Waregemsesteenweg
15
•
9770
Kruishoutem
Te l . 0 9 / 3 8 3 5 2 1 4 • d r u k v a n d e r h a e g e n @ s k y n e t . b e
www.drukvanderhaegen.be
11
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
Het Danilith Bouwsysteem.
Het recept voor traditioneel
huisgemaakte kwaliteitswoningen.
Danilith voelt zich thuis op Nokere Koerse. Net als deze classic hebben we er al een mooi
parcours opzitten. Al 95 jaar maken we in onze ateliers woningen volgens het Home made Home
snelbouwsysteem: met traditionele materialen, perfect geïsoleerd en smaakvol afgewerkt. Proeven
van ons recept? Ontdek uw Home made Home op www.danilith.com of kom langs op onze opendeurdag
op 19 of 20 maart.
A LA CARTE
12
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
PROJECTS
COMFORT
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
TECHNISCHE INLICHTINGEN
MANNEN ELITE - Categorie UCI-1.HC
Afstand
199,5 km
Prijzen
18.800,00 EURO
Inschrijving
DINSDAG 15 maart 2016, gemeentehuis Kruishoutem (raadszaal)
- Uitreiking kaderplaatjes - rugnummers en alle koersformaliteiten van 15.00 uur tot 16.45 uur
- Vergadering koersdirecteurs om 17.00 uur - gevolgd door lottrekking
Permanentie
- 10.00 u - 11.30 u
- 12.00 u - 18.00 u
WOENSDAG 16 maart 2016, stadhuis - Markt - Deinze
Uitreiking documenten en volgbewijzen pers en genodigden Stadhuis Deinze
Zaal NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (achter de kerk)
Tekenen controleblad
- 11.15 u - 12.00 u
Markt Deinze
Opstelling en Start
- Om 12.00 u opstelling volgers, pers en genodigden in de BRIELSTRAAT te Deinze
evenals sportdirecteurs, dokter, ziekenwagen en bezemwagen.
- Opstelling renners op de MARKT te Deinze om 12.05 u
- Officieuze start om 12.15 u: De renners blijven achter de wagen van de koersdirecteur (vliegende start)
- Officiële start: Brug over Schipdonkkanaal Deinze
- Koersdirecteur: Rony De Sloovere
- Adjunct Koersdirecteur: Jacques De Boever
Persbureau en Persverantwoordelijke: E. De Veirman - Sport info
sportinfo@telenet.be - 0474/637 537
Perszaal: NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (achter de kerk)
Bevoorrading: Kruishoutem Anzegemsesteenweg (km 107,50 - zie pagina 15)
Radio Tour: De informatie van de wedstrijd op frequentie 164.63125 MHz Radiotour - kanaal 1
Medische diensten:
- Dr. Lorenzo Lefevere, dokter in de wedstrijd
-Ziekenwagen: Vlaams Kruis
Aankomst: Nokeredorpstraat - Helling van 6% in kasseien gedurende 400 m
Parking volgers met A-teken: Voorbij de aankomst links - Waregemsestraat
Kleedkamers: Sporthal Kruishoutem - Nieuw Plein - Kruishoutem
Parking renners: Kruishoutem - Nieuw Plein
Opmaken uitslag: zaal NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (achter de kerk)
Medische controle: Vrije Basisschool Nokere- Waregemsestraat 40A (recht over aankomst)
13
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
HOMMES ELITE - Catégorie UCI-1.HC
Distance
199,5 km
Prix
18.800,00 EURO
Inscription
MARDI 15 mars 2016, la mairie - Place - Kruishoutem
- Remise des dossards, plaques de cadre et toutes les formalités de course de 15.00 h à 16.45 h
- Réunion des directeurs sportifs à 17.00 h - suivi du tirage au sort
Permanence
- 10.00 h - 11.30 h
- 12.00 h - 18.00 h
MERCREDI 16 mars 2016, Hôtel de Ville - Place - Deinze
Remise des documents et laissez passer presse et invités - Hôtel de Ville Deinze
Local NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (derrière l’église)
Signature feuille de contrôle
- 11.15 h - 12.00 h
place Deinze
Rassemblement et départ
- A 12.00 h rassemblement des suiveurs, presse et invités au Brielstraat à Deinze
et aussi les directeurs sportifs, le docteur, l’ambulance et la voiture-balai
- Rassemblement des coureurs au place à Deinze à 12.05 h
- Départ officiel à 12.15 h: Les coureurs restent derrière les voitures des commissaires de course (lancé départ)
- Départ officiel: pont Schipdonkkanaal Deinze
- Directeur de course: Rony De Sloovere
- Directeur adjoint: Jacques De Boever
Bureau de presse et Chef de Presse: E. De Veirman - Sport info
sportinfo@telenet.be - 0474/637 537
Salle de presse: Local NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (derrière l’église)
Ravitaillement: Kruishoutem Anzegemsesteenweg (au km 107,50 - voir pg. 15)
Radio Tour: Les informations courses sont émises sur la fréquence Radiotour 1 de 164.63125 MHz
Services médicals:
- Dr. Lorenzo Lefevere, docteur de la course
-L’ambulance: Vlaams Kruis
Arrivée: Nokeredorpstraat - Montée de 6% en pavés pendant 400 m
Parking suiveurs avec “A”: Après la ligne d’arrivée, à gauche - Waregemsestraat
Vestiaires et douches: Centre sportif Kruishoutem - Nieuw Plein - Kruishoutem
Parking coureurs: Kruishoutem - Nieuw Plein
Etablissement du résultat: Local NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (derrière l’église)
Contrôle médical: Vrije basisschool Nokere - Waregemsestraat 40A (droit à l’arrivée)
14
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
WEGENPLAN - PLAN DE ROUTES
15
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
WEGWIJZER - ITINERAIRE
Km+
(O-VL)
Deinze
Markt (officieuze start)
Brielstraat
Tweebruggenlaan (N35) Brug Schipdonkkanaal
OFFICIELE START - DEPART OFFICIEL - OFFICIAL START
Kouter (N466)
Petegem a/d Leie
Kruishoutem
Ooike
Bevere
Petegem a/d Schelde
Elsegem
(W-VL)
Kerkhove
Kaster
Tiegem
Anzegem
Waregem
(O-VL)
Wortegem
Kruishoutem
Nokere
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Lozer
Ouwegem
Huise
Wannegem
Nokere
Oude Brugsepoort
Krommebrug (N466b)
Kongoplein
Markt
Volhardingslaan
Vaart Linkeroever
Vaart Rechteroever
Brielstraat
Tweebruggenlaan (N35)
Gaversesteenweg (N35)
Km-
39k/u
42k/u
45k/u
0,0 199,5 12:15 12:15 12:15
2,1 197,4 12:18 12:18 12:17
2,6 196,9 12:19 12:18 12:18
3,6 195,9 12:20 12:20 12:19
5,0 194,5 12:22 12:22 12:21
Oudenaardsesteenweg (N494)
8,0 191,5 12:27 12:26 12:25
Deinsesteenweg (N494)
Deinsesteenweg (N494)
9,0 190,5 12:28 12:27 12:27
Tjollevelddreef
Nieuwstraat
12,9 186,6 12:34 12:33 12:32
Kerkstraat
Markt
Hoogstraat
Oudenaardsesteenweg (N459)
Oudenaardsesteenweg (N459)
Deinzestraat (N459)
13,4 186,1 12:35 12:34 12:32
Deinzestraat (N459)
Minderbroedersstraat
20,0 179,5 12:45 12:43 12:41
14,2 185,3 12:36 12:35 12:33
16,1 183,4 12:39 12:38 12:36
18,6 180,9 12:43 12:41 12:39
Westerring (N60)
Kortrijkstraat (N453)
23,6 175,9 12:51 12:48 12:46
Kortrijkstraat (N453)
Oudenaardsesteenweg (N453)
Oudenaardsesteenweg (N453)
Bruggesteenweg (N36)
Bruggesteenweg (N36)
Scheldestraat (N36)
Tiegemstraat
Oostdorp
Kapellestraat (N494)
24,0 175,5 12:51 12:49 12:47
(8%) Vossenhol – Tiegemberg
Berglaan
Kerkstraat (N382)
Grote Leiestraat
Anzegemsesteenweg
Flanders Fieldweg
Wortegemseweg
36,1 163,4 13:10 13:06 13:03
Waregemseweg
Wortegemplein
Kruishoutemseweg (N494)
48,1 151,4 13:29 13:23 13:19
Oudenaardseweg
28,6 170,9 12:59 12:55 12:53
30,6 168,9 13:02 12:58 12:55
31,5 168,0 13:03 13:00 12:57
32,0 167,5 13:04 13:00 12:57
33,4 166,1 13:06 13:02 12:59
39,1 160,4 13:15 13:10 13:07
42,9 156,6 13:21 13:16 13:12
50,4 149,1 13:32 13:27 13:22
Kruishoutemseweg (N494)
Nokeredorpstraat
(400m)
(6%) Nokereberg
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Kruishoutemseweg (N437)
51,0 148,5 13:33 13:27 13:23
Waregemsesteenweg
Waregemsesteenweg
61,0 138,5 13:48 13:42 13:36
Markt
Kasteelstraat (N437)
Ouwegemsesteenweg (N435)
Ouwegemsesteenweg (N435)
Kolpaart
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
59,2 140,3 13:46 13:39 13:33
63,4 136,1 13:52 13:45 13:39
68,4 131,1 14:00 13:52 13:46
Kolpaart
71,7 127,8 14:05 13:57 13:50
Kloosterstraat
72,6 126,9 14:06 13:58 13:51
73,9 125,6 14:08 14:00 13:53
Wannegem-Dorp
Oudenaardsesteenweg (N459)
Anzegemsesteenweg (N494)
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
16
55,0 144,5 13:39 13:33 13:28
66,9 132,6 13:57 13:50 13:44
Lange Aststraat
Wannegemstraat
Huisepontweg
Kerkstraat
52,3 147,2 13:35 13:29 13:24
75,7 123,8 14:11 14:03 13:55
76,5 123,0 14:12 14:04 13:57
Kruishoutemseweg (N494)
(400m)
(6%) Nokereberg�
78,3 121,2 14:15 14:06 13:59
81,1 118,4 14:19 14:10 14:03
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
WEGWIJZER - ITINERAIRE
START 8 PLAATSELIJKE RONDEN
RONDE 1
Nokere
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
RONDE 2
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
RONDE 3
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
RONDE 4
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
RONDE 5
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
RONDE 6
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
RONDE 7
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
RONDE 8
(W-VL)
Waregem
(O-VL) Kruishoutem
Nokere
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
Waregemsesteenweg
83,6 115,9 14:23 14:14 14:06
Kruishoutemseweg (N437)
87,8 111,7 14:30 14:20 14:12
Markt
Anzegemsesteenweg (N494)
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
Kruishoutemseweg (N437)
Markt
95,9 103,6 14:42 14:32 14:22
98,6 14:50 14:39 14:29
102,6
96,9 14:52 14:41 14:31
106,9
92,6 14:59 14:47 14:37
Kruishoutemseweg 107,5
(6%) Nokereberg 110,7
92,0 15:00 14:48 14:38
113,2
86,3 15:09 14:56 14:45
115,7
83,8 15:13 15:00 14:49
117,4
82,1 15:15 15:02 14:51
121,7
77,8 15:22 15:08 14:57
Kruishoutemseweg 122,3
(6%) Nokereberg 125,5
77,2 15:23 15:09 14:58
128,0
71,5 15:31 15:17 15:05
130,5
69,0 15:35 15:21 15:09
132,2
67,3 15:38 15:23 15:11
136,5
63,0 15:45 15:30 15:17
Kruishoutemseweg 137,1
(6%) Nokereberg 140,3
62,4 15:45 15:30 15:17
142,8
56,7 15:54 15:39 15:25
145,3
54,2 15:58 15:42 15:28
147,0
52,5 16:01 15:45 15:31
Kruishoutemseweg (N437)
Markt
Anzegemsesteenweg
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
Hoogstraat
(400m)
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
Kruishoutemseweg (N437)
Markt
Anzegemsesteenweg
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
Hoogstraat
(400m)
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
Waregemsesteenweg
92,7 106,8 14:37 14:27 14:18
100,9
Hoogstraat
(400m)
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
Waregemsesteenweg
92,1 107,4 14:36 14:26 14:17
98,4 101,1 14:46 14:35 14:26
Anzegemsesteenweg
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
Waregemsesteenweg
Hoogstraat
Kruishoutemseweg (N494)
(400m)
(6%) Nokereberg
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
Waregemsesteenweg
86,1 113,4 14:27 14:18 14:09
Kruishoutemseweg (N437)
Markt
Hoogstraat
88,8 15:05 14:53 14:42
74,0 15:28 15:14 15:02
59,2 15:50 15:35 15:22
151,3
48,2 16:07 15:51 15:36
Anzegemsesteenweg
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
Kruishoutemseweg 151,9
(400m)
(6%) Nokereberg 155,1
47,6 16:08 15:52 15:37
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
157,6
41,9 16:17 16:00 15:45
Kruishoutemseweg (N437)
160,1
39,4 16:21 16:03 15:48
161,8
37,7 16:23 16:06 15:50
Waregemsesteenweg
Markt
Hoogstraat
44,4 16:13 15:56 15:41
166,1
33,4 16:30 16:12 15:56
Anzegemsesteenweg
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
Kruishoutemseweg 166,7
(400m)
(6%) Nokereberg 169,9
32,8 16:31 16:13 15:57
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
172,4
27,1 16:40 16:21 16:04
Kruishoutemseweg (N437)
174,9
24,6 16:44 16:24 16:08
176,6
22,9 16:46 16:27 16:10
180,9
18,6 16:53 16:33 16:16
181,5
Kruishoutemseweg (N494)
(400m)
(6%) Nokereberg 184,7
18,0 16:54 16:34 16:17
187,2
12,3 17:03 16:42 16:24
189,7
9,8 17:06 16:46 16:27
191,4
8,1 17:09 16:48 16:30
195,7
3,8 17:16 16:54 16:35
196,3
Kruishoutemseweg (N494)
(400m)
(6%) Nokereberg 199,5
199,5
3,2 17:17 16:55 16:36
Waregemsesteenweg
Markt
Anzegemsesteenweg (N494)
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
Waregemsestraat
Nokerseweg
Zuiderlaan (R35)
Waregemsesteenweg
Waregemsesteenweg
Anzegemsesteenweg (N494)
Tjoenstraat
Nokeredorpstraat
AANKOMST – ARRIVE – FINISH
Hoogstraat
Kruishoutemseweg (N437)
Markt
Hoogstraat
29,6 16:36 16:17 16:01
14,8 16:59 16:38 16:21
0,0 17:21 17:00 16:41
0,0 17:21 17:00 16:41
17
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
PROFIEL WEDSTRIJD - PROFILE DU COURSE
18
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
SITUERING - EMPLACEMENT
5
6
2
7
10
4
8
11
0
9
3
0: aankomst - arrivée
1: laatste km - dernier km
2: laatste 3 km - dernier 3 km
3: secretariaat zaal NOCRA
4: afleiding volgers laatste ronde
descente des suivers dernière tour
5:
parking renners - Nieuw plein Kruishoutem
1
6:
7
8:
9: 10:
11:
sporthal Kruishoutem - Centre Sportif
kleedkamers renners - Vestiaire et douches
bevoorrading - ravitaillement
dopingcontrole - contrôle antidopage
VIP tent - VIP dorp
Afvalzone renners/coureurs de la zone déchets
Afvalzone renners/coureurs de la zone déchets
19
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
WEDSTRIJDREGLEMENT
ARTIKEL 1: ORGANISATIE
“Nokere Koerse - Danilith Classic” wordt georganiseerd door de vzw Nokere-sport, Waregemsestraat
30, 9771 Nokere en wordt verreden volgens de UCI-reglementering. De wedstrijd wordt betwist op
16 maart 2016.
ARTIKEL 2: TYPE WEDSTRIJD
De wedstrijd staat open voor alle renners van de categorie Man Elite. De wedstrijd maakt deel uit
van de UCI Europe Tour kalender en staat gerangschikt onder klasse 1.HC. In overeenstemming met
de UCI reglementering zullen onderstaande punten toegekend worden voor de UCI rangschikking
“Continental Mannen Elite”:
Position
Classe 1.HC
Position
Classe 1.HC
1
200
14
15
2
150
15
10
3
125
16 t/m 30
5
4
100
31 t/m 40
3
5
85
6
70
7
60
8
50
9
40
10
35
11
30
12
25
13
20
ARTIKEL 3: DEELNAME
Nokere Koerse staat open volgens artikel 2.1.005 van het UCI-reglement voor sportgroepen: UCI
World Teams (max. 70%), Continentale profploegen UCI en Continentale Belgische ploegen UCI en
de Belgische nationale ploeg en continentale buitenlandse ploegen (max. 2) Het aantal renners per
ploeg bedraagt minimum 5 en maximum 8 renners, volgens artikel 2.2.003 van het UCI-reglement.
Het aanwerven van de sportgroepen gebeurt door middel van de officiële UCI-formulieren.
Dit officieel UCI bulletin moet ingevuld en ondertekend ten laatste tegen 01 maart 2016 naar Cycling Service, Hoofdstraat 8, NL-5109 AC s’-Gravenmoer, Nederland, fax 0031-162 371561, worden teruggestuurd.
ARTIKEL 4: PERMANENTIE
De permanentie wordt gehouden op woensdag 16 maart 2016 van 10u tot 11.30u in het stadhuis
van Deinze - Markt en van 12.30u - 18.00u in zaal NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (achter de kerk).
Het bevestigen van de startende renners en het afhalen van de rugnummers door de verantwoordelijke gelicentieerde ploegleiders gebeurt op dinsdag 15 maart 2016 tussen 15u en 16.45u in het
gemeentehuis te Kruishoutem.
De vergadering van de ploegleiders, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het UCI-reglement, in
aanwezigheid van het college van wedstrijdcommissarissen, vindt plaats om 17u in het gemeentehuis
van Kruishoutem (raadszaal).
ARTIKEL 5: RADIO-TOUR
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie 164.63125 MHz. Radiotour - kanaal 1
20
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
WEDSTRIJDREGLEMENT
De telecommunicatieapparatuur voor de wagens van de koerscommissarissen, koersdirecteur, pers
en genodigden, wordt ter beschikking gesteld van de KBWB.
ARTIKEL 6: NEUTRALE ASSISTENTIE
De neutrale assistentie gebeurt door het Shimano-team. De service wordt verzekerd door 3 wagens.
ARTIKEL 7: VEILIGHEID
De deelnemers en de toegestane volgers zijn verplicht alle aanwijzingen van officials en federale
politie onmiddellijk op te volgen.
De persfotografen op de motor en aan de aankomst dienen de reglementaire kazuifel te dragen.
ARTIKEL 8: STARTCONTROLE
Ieder deelnemend renner is verplicht eigenhandig het controleblad te tekenen op woensdag
16 maart 2016 tijdens de permanentie op het podium van de Markt te Deinze. Het dubbel
rugnummer is verplicht.
Ieder renner is verplicht zich aan de officieuze startlijn op te stellen en vandaar uit de start te nemen.
ARTIKEL 9: TIJDSLIMIET
Ieder renner die later aankomt dan de tijd van de winnaar vermeerderd met 8%, wordt niet weerhouden in de uitslag.
Deze limiet kan in uitzonderlijke omstandigheden verhoogd worden door de wedstrijdjury in overleg met de koersdirectie.
ARTIKEL 10: KLASSEMENT
Het individueel klassement zal steeds opgesteld worden naar de volgorde waarin de renners de eindmeet overschrijden. Er wordt eveneens een bergklassement voorzien (zie pag. 26).
ARTIKEL 11: PRIJZEN
De toegekende prijzen aan de aankomst bedragen:
1
7.515,00
6
565,00 11
190,00 16
190,00
2
3.760,00
7
565,00 12
190,00 17
190,00
3
1.875,00
8
375,00 13
190,00 18
190,00
4
935,00
9
375,00 14
190,00 19
190,00
5
745,00 10
190,00 15
190,00 20
190,00
Totaal der prijzen: 18.800 euro
Bergklassement: 250 euro
ARTIKEL 12: ANTIDOPINGCONTROLE
Het antidopingreglement van de UCI wordt integraal toegepast. Bovendien wordt de antidopingwet
van de Vlaamse Gemeenschap toegepast conform de geldende Belgische en Vlaamse wetgeving. De
antidopingcontrole heeft plaats in de Vrije Basisschool - Waregemsestraat 40A (recht over aankomst).
Iedere renner dient zich persoonlijk te vergewissen of hij zich moet aanbieden bij de antidopingcontrole.
De organisator en de medische inspecteur zullen aan de aankomstlijn en aan het antidopinglokaal
een lijst uithangen met de rugnummers van de renners welke zich moeten aanbieden voor de dopingcontrole.
21
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
WEDSTRIJDREGLEMENT
ARTIKEL 13: HULDIGING
Conform artikel 1.2.112 van het UCI reglement wordt de winnaar van “Nokere Koerse - Danilith Classic”
evenals de tweede en de derde verwacht op het podium voor de huldigingceremonie en dit ten laatste 15
minuten na de aankomst.
De eerste 3 van de uitslag dienen zich na de wedstrijd aan te bieden in de perszaal - zaal NOCRA Hovebroekweg - Nokere (achter de kerk).
ARTIKEL 14: VERANTWOORDELIJKHEID
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade aan apparatuur
door derden tijdens en na het evenement.
ARTIKEL 15: KOERSDIRECTEUR
De functie van koersdirecteur wordt waargenomen door
Rony De Sloovere, Waregemsestraat 30 - 9771 Nokere
Geboortedatum: 26/02/1959. Tel. en fax 0032 9 383 54 31
GSM 0032 479 930 671. E-mail: info@nokerekoerse.be
ARTIKEL 16: ONKOSTENVERGOEDING
De onkostenvergoeding zal uitbetaald worden als volgt: de sportbestuurders dienen in het bezit
te zijn van een factuur. Deze zullen op het door hen vermelde rekeningnummer worden gestort
binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. De factuur moet worden geadresseerd aan de
Maatschappelijke zetel van de vereniging: VZW Nokere-Sport - Waregemsestraat 30 - 9771 Nokere
ARTIKEL 17: MILIEU
De bevoorradingszone is zoals voorzien in Art. 2.3.026 van de UCI reglementen uitgerust met een
afvalzone. De renners zijn verplicht om zich binnen deze afvalzone van hun afval te ontdoen.
22
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
RÈGLEMENT PARTICULIER
ARTICLE 1: ORGANISATION
L’épreuve Nokere Koerse - Danilith Classic est organisée par vzw Nokere Sport, Waregemsestraat 30,
9771 Nokere sous les règlements de l’Union Cycliste Internationale. Elle se dispute le 16 mars 2016.
ARTICLE 2: TYPE D’ÉPREUVE
L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories Hommes Elite. Elle est inscrite au calendrier UCI
Europe Tour. L’épreuve est classée en classe 1.HC. Conformément au règlement UCI, elle attribue les
points suivants:
Position
Classe 1.HC
Position
Classe 1.HC
1
200
14
15
2
150
15
10
3
125
16 t/m 30
5
31 t/m 40
3
4
100
5
85
6
70
7
60
8
50
9
40
10
35
11
30
12
25
13
20
pour le classement UCI “Continental Hommes Elite”.
ARTICLE 3: PARTICIPATION
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes: UCI WorldTeams (max. 70%), UCI professional continental teams + UCI continental teams of the country + UCI Foreign
continental team (max.2) + National teams of the country of the organiser. Conformément à l’article 2.2.003
du réglement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de minimum 5 et de maximum 8 coureurs.
Ce bulletin officiel de l’UCI doit être rempli et signé au plus tard le 1er Mars 2014 à vélo Services, principal 8,
NL-5109 AC-s’Gravenmoer, Pays-Bas, fac 0031-162 371 561 à être retourné.
ARTICLE 4: PERMANENCE
La permanence de départ se tient, le 16 mars 2016 de 10h à 11.30h à l’Hôtel de Ville de Deinze, Place,
Deinze et de 12.30h à 18.00h à local NOCRA - Hovebroekweg - Nokere (derrière l’église).
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se fait à la permanence de 15h à 16.45h le 15 mars 2016 à la mairie de Kruishoutem.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence
des Membres du Collège des Commissaires, est fixée à 17h et aura lieu à la mairie - Place 1 - 9770
Kruishoutem (dans la salle des Conseils).
ARTICLE 5: RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence 164.63125 MHz. Radiotour - kanaal 1
Le matériel de télécommunication pour les voitures des commissaires de course, du directeur de
course, de la presse ainsi que des invités sera mis à disposition par la RLVB.
23
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
RÈGLEMENT PARTICULIER
ARTICLE 6: ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par le Service Support Shimano. Le service est assuré au moyen de 3 voitures.
ARTICLE 7: SÉCURITÉ
Les participants ainsi que les suiveurs, qui devront impérativement être en possession d’un laissezpasser officiel, sont tenus à obéir immédiatement à tout indication donnée par un officiel ou par un
membre de la police fédérale.
ARTICLE 8: LE CONTRÔLE DE DÉPART
Chaque participant est tenu de signer la feuille de contrôle de départ le mercredi 16 mars 2016 lors
de la permanence, sur le podium érigé à la Place de Deinze. Le dossard double est obligatoire.
Chaque coureur est tenu de ce présenter sur la ligne de départ officielle et de prendre le départ de
cet endroit.
ARTICLE 9: LE LIMITE TEMPS
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement. Le délai peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en consultation avec l’organisateur.
ARTICLE 10: CLASSEMENTS
Le classement individuel sera toujours rédigé dans l’ordre dans lequel les coureurs ont franchi la ligne
d’arrivée. Nous prévoyons aussi un classement de la montagne (voir page 27).
ARTICLE 11: LES PRIX
Les prix attribués à l’arrivée sont les suivants:
1
7.515,00
6
565,00 11
190,00 16
190,00
2
3.760,00
7
565,00 12
190,00 17
190,00
3
1.875,00
8
375,00 13
190,00 18
190,00
4
935,00
9
375,00 14
190,00 19
190,00
5
745,00 10
190,00 15
190,00 20
190,00
Pour un motant total de 18.800 euro.
Prix de la montagne: 250 euro
ARTICLE 12: ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la législation antidopage de la Communauté Néerlandophone s’applique conformément aux dispositions de
loi de la Belgique ainsi que de la Communauté Néerlandophone.
Le contrôle antidopage a L’ecole - Waregemsestraat 40A (droit à l’arrivée), le local sera intitulé “Medische Contrôle”.
Le médecin - inspecteur et les organisateurs afficheront la liste des dossard des coureurs qui devront
se présenter au contrôle antidopage.
24
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71e
NOKERE KOERSE - DANILITH CLASSIC
RÈGLEMENT PARTICULIER
ARTICLE 13: PROTOCOLE
Le gagnant de la course de Nokere est brièvement interviewé par la télévision immédiatement après
l’arrivée et ce, dans un espace installé à cet effet. Après cette interview (1/4 d’heure après l’arrivée)
il se rend pour la cérémonie sur le podium avec les deuxième et troisième coureur ayant gagné la
course. Le gagnant doit se rendre dès la fin du contrôle anti-dopage dans la salle de presse.
ARTICLE 14: RESPONSABILITES
L’organisateur ne peut pas être tenu responsable pour les accidents et/ou dommages des matériel
des tiers avant, pendant et après l’épreuve.
ARTICLE 15: DIRECTEUR DE COURSE
La fonction de directeur de course sera tenue par:
Rony De Sloovere, Waregemsestraat 30 - 9771 Nokere
Date de naissance: 26/02/1959. Tel. et fax 0032 9 383 54 31
GSM 0032 479 930 671. E-mail: info@nokerekoerse.be
ARTICLE 16: INDEMNITÉS
Les indemnités seront payées comme suit: Les directeurs sportifs doivent être en possession d’une
facture. Les montants facturés seront versés sur
le compte en banque qu’ils communiqueront sous houtaine. Les factures doivent être
adressées au siège social de l’organisation:
asbl Nokere-sport
Waregemsestraat 30 - 9771 Nokere
ARTICLE 17: ENVIRONNEMENT
La zone d’approvisionnement est, comme prévu dans art. 2.3.026 du règlement UCI, équipé d’une
zone de déchets. Les coureurs sont tenus d’éliminer les déchets dans cette zone.
25
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71 e
REGLEMENT BERGKLASSEMENT
EREPRIJS “GEMEENTE KRUISHOUTEM”
1.
Het bergklassement is begiftigd met 250 euro aan geldprijzen:
1°: 250 euro
2.
Tijdens ZEVEN doortochten op NOKERE BERG worden, bij het overschrijden van de
aankomstlijn, punten toegekend.
De punten worden toegekend tijdens de doortocht op het einde van de 1° (= na 95,9 km) 2° - 3°- 4°- 5°- 6°- 7° ronde (= na 184,7 km).
5 punten aan de eerste
3 punten aan de tweede
1 punt aan de derde
3.
Indien er na de laatste spurt (op het einde van de 7° ronde = na 184,7 km) in de opgemaakte
eindstand twee of meer renners met hetzelfde aantal punten voorkomen, zal de volgorde in
het eindklassement bepalend zijn, rekening houdend met het aantal keren waarop de
betrokken renner als eerste of in tweede orde, als tweede of derde tijdens de doortochten
over de eindstreep reed.
4.
Om als winnaar van het bergklassement te worden uitgeroepen, moet men de wedstrijd op
16 maart 2016 uitrijden.
5.
De winnaar van het bergklassement wordt dadelijk na de aankomst op het podium verwacht
voor een korte hulde en om persoonlijk zijn geldprijs in ontvangst te nemen.
Bij deze doortochten worden de volgende punten toegekend:
26
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
71 e
REGLEMENT CLASSEMENT DE LA MONTAGNE
PRIX D’HONNEUR “COMMUNE DE KRUISHOUTEM”
1.
Le grand prix de la montagne est doter de 250 euro:
1°: 250 euro
2.
Durant SEPT passages sur NOKERE - BERG on décerne des points, en passant la ligne d’arrivée.
Les points seront décernés durant le passage à la fin du 1° (= après 95,9 km) 2° - 3°- 4°- 5°- 6°- 7° tour (= après 184,7 km).
5 points au premier
3 points au deuxième
1 point au troisième
3.
S’il y a après le dernier sprint, (à la fin du 7° tour = après 184,7 km) deux ou plusieurs coureurs
qui ont les mêmes points, l’ordre du classement de la fin sera déterminé, en tenant compte du
nombre de fois que le coureur en question a dépassé la ligne d’arrivée durant les passages.
Comme premier, ou en deuxième ordre, comme deuxième ou troisième.
4.
Pour être proclamé gagnant du grand prix de la montagne, on doit terminer la course le
16 mars 2016.
5.
Le vainqueur du grand prix de la montagne est attendu sur le podium, tout de suite après
l’arrivée pour une petit hommage, et pour recevoir personnellement son prix.
A ces passages, on décerne les points suivants:
27
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
28
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
OPENDEUR OP 19 & 20 MAART - doorlopend van 10u tot 17u
Verlengde Batibouwvoorwaarden tot eind maart 2016.
Roterijstraat 107 te Waregem - Tel 056 60 15 32 - info@vanderbauwhede.be
29
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
30
D R U K K E R I J VA N D E R H A E G E N
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
NV Brouwerij Roman – Hauwaart 105 9700 Oudenaarde – info@roman.be
BLOND • DUBBEL • CUVÉE 974 • TRIPEL
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
4 715 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler