close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Aloe vera het natuurlijk alternatief

IntégréTéléchargement
NL
Aloe
Dranken
aloe-inspired
Wonder of weldaad?
Aloë vera. Geen natuurlijk extract is zo populair. Van cosmetica tot toiletpapier
en van afwasmiddelen tot drankjes, het ‘wondermiddel’ aloë vera lijkt overal in te
zitten. Forever Living Products garandeert u dat pure aloë vera gel het belangrijkste
bestanddeel is in bijna al haar producten, zodat u optimaal kunt profiteren van de
positieve effecten op uw gezondheid en welzijn. Voor een goed inzicht in de herkomst,
de werking en de toepassingen van dit natuurproduct, maken wij u wegwijs in de
weldadige wereld van aloë vera.
Wat is aloë vera eigenlijk?
Aloë vera wordt ook wel ’wonderplant’, ‘natuurlijke genezer’ en ‘brandwondenplant’
genoemd. Hoewel er meer dan 300 soorten aloë bestaan, is de Aloë Vera Barbadensis,
bekend als aloë vera, de krachtigste. Aloë vera bevat veel stoffen die een gunstige
invloed op de gezondheid hebben. De plant, die op een cactus lijkt, is lid van de
leliefamilie. Deze familie omvat ongeveer 3.700 soorten bloeiende planten, waaronder
de knoflook, de ui en de asperge. Aloë vera is na vier jaar volwassen en kan de
inhoud van haar bladeren, een mix van gel en sap, worden geoogst en gebotteld
voor het eindproduct.
Historie
Aloë vera was bekend in de beschavingen van de Oude Grieken, Romeinen,
Babyloniërs, Indiërs en Chinezen. Al duizenden jaren wordt de plant gebruikt
vanwege haar weldadige werking. Een legende suggereert dat Alexander de Grote
werd overgehaald om het eiland Socotra in de Indische Oceaan te veroveren, om
grote hoeveelheden aloë vera te verzamelen voor zijn gewonde soldaten. In 1964
stelde dr. Bill Coats, een apotheker uit Dallas in de Amerikaanse staat Texas, zich
als doel de voordelen van aloë vera aan de wereld kenbaar te maken.
Vier jaar later had hij een stabilisatieproces ontwikkeld
dat de gel behoedt voor de schadelijke effecten van
oxidatie. Dr. Coats wijdde zich aan het ontrafelen van
de biologische samenstelling van de plant en bereikte waar
nog niemand in was geslaagd: het aan de plant onttrekken en
op natuurlijke wijze stabiliseren van de gel, waarbij de kracht
en heilzame eigenschappen van aloë vera optimaal bewaard
blijven. Het stabilisatieproces van dr. Coats is gepatenteerd
en is eigendom van Forever Living Products International
(Aloe Vera of America).
Onze aloë vera dranken
Forever Aloe Vera Gel art. 15
Pure gestabiliseerde aloë vera gel die de natuurlijke gel uit de
plant met 200 verschillende bouwstoffen zo goed mogelijk
benaderd. Deze rijke bron van voedingsstoffen biedt de perfecte
aanvulling op een uitgebalanceerd voedingspatroon. Helpt de
immuniteit te verhogen, stimuleert de spijsvertering en zorgt
voor een fitter gevoel. Drink het om een gezonde levensstijl te
ondersteunen en om lekker in uw vel te zitten.
Aloe Berry Nectar art. 34
Alle voordelen van Forever Aloe Vera Gel gecombineerd met een
zoet mengsel van appel en cranberry sap. Deze drank smaakt
fris en fruitig en is erg populair bij kinderen.
Forever Aloe Bits n’ Peaches art. 77
Aloe Bits N’Peaches bevat, naast alle voordelen van de Forever
Aloe Vera Gel, ook stukjes voedingsrijk aloë vera vruchtvlees,
gedrenkt in perzikconcentraat. Door de aangename smaak van
zongerijpte perzikken is de drank ideaal voor het hele gezin.
Forever Freedom art. 196
Forever Freedom bevat naast alle voordelen van de Forever
Aloe Vera Gel ook MSM, glucosamine en chondroïtine. Hiermee
is het niet alleen een perfecte basis aanvulling van
voedingstoffen maar ook de ideale drank voor sporters
en voor iedereen die ook op oudere leeftijd nog actief
wil blijven.
N.B. Bevat de volgende allergenen:
garnalen-, krab- en
kreeftelementen
Het natuurlijke alternatief
Aloë vera is rijk aan gebalanceerde voedingsstoffen waarvan de gezamenlijke werking
en balans een krachtiger effect produceren dan wanneer de stoffen apart gebruikt
worden. De stoffen versterken elkaars effect. Dit proces heet synergie. De plant bezit
eigenschappen die o.a. de immuniteit te verhogen, stimuleert de spijsvertering en zorg
voor een fitter gevoel. Om baat te hebben bij de rijke voedingsstoffen van aloë vera, kan
men de gel drinken of op de huid aanbrengen. Gecombineerd met andere ingrediënten
of producten zoals crème en lotion, zal de conditie van de huid merkbaar verbeteren.
Het ene aloë vera product is het andere niet
Veel producten die op de markt beschikbaar zijn, maken gebruik van de goede naam
van aloë vera. Het percentage aloë vera in deze producten verschilt nogal. Producten
van Forever Living Products bevatten een hoog percentage aloë vera zodat u maximaal
de positieve eigenschappen kunt benutten. Forever Living Products beheert het hele
garanderen. Voor meer informatie over aloë vera en de producten van Forever Living
Products kunt u contact opnemen met uw Zelfstandig Forever Business Owner.
Uw Zelfstandig Forever Business Owner:
Helena Pietercil
info@uw-welzijn.be
www.uw-welzijn.be
+32(0) 468 33 22 97
Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland
© 2016 Forever Living Products. Wijzigingen voorbehouden. NL 1008.14
productieproces, van plant tot eindproduct en kan hierdoor de hoogwaardige kwaliteit
FR
Boissons à
l’aloe vera
aloe-inspired
Bienfaisant ou Miraculeux ?
À l’heure actuelle, il n’existe aucun autre extrait naturel de popularité comparable
à l’aloe vera. Le ‘produit miracle’ qu’est l’aloe vera semble être utilisé partout : des
produits cosmétiques au papier toilette, des détergents aux boissons. Forever Living
Products vous garantit que le gel pur d’aloe vera est le composant principal de tous
ses produits, pour que vous puissiez profiter de façon optimale de ses vertus sur la
santé et sur le bien-être au quotidien. Pour une bonne compréhension de l’origine,
des effets et de l’utilisation de ce produit naturel, nous aimerions vous faire découvrir
le monde bienfaisant de l’aloe vera.
Qu’est ce que l’aloe vera ?
L’aloe vera est également surnommée « Plante miraculeuse », « Guérisseur naturel » ou
« Plante des brûlures ». Parmi plus de 300 espèces d’aloès, l’Aloe Vera Barbadensis,
plus communément connue sous le nom d’aloe vera, est la plus puissante. L’aloe vera
contient un nombre exceptionnel de substances agissant de façon positive sur la santé. La
plante, ressemblant au cactus, appartient à la famille des liliacées. Cette famille comprend
environ 3 700 espèces de plantes bulbeuses à fleurs tels que l’ail, l’oignon, et l’asperge.
Au bout de quatre ans, l’aloe vera devient adulte, et le contenu de ses feuilles, un mélange de gel et de sève, peut être extrait et mis en bouteilles pour obtenir le produit fini.
Histoire
Les vertus du gel d’aloe vera étaient déjà connues de nombreuses civilisations : de
l’antique Mésopotamie à la Grèce des débuts de l’ère chrétienne, en passant par l’Égypte
des pharaons, et par les civilisations indienne et chinoise. Depuis des milliers d’années,
la plante est utilisée pour ses effets bienfaisants et salutaires. Une légende raconte
même qu’Alexandre le Grand s’est laissé convaincre de conquérir l’île de Socotra située
dans l’océan Indien, afin de se procurer de grandes quantités d’aloe vera
pour soigner ses soldats blessés. En 1964, le Dr. Bill Coats, un
pharmacien de Dallas au Texas, s’est fixé comme objectif de
faire connaître les vertus de l’aloe vera au monde entier. Puis,
quatre ans plus tard, il a découvert une méthode de stabilisation
protégeant le gel contre les effets nocifs de l’oxydation. Dr. Coats
s’est consacré à l’analyse chimique de la composition biologique
de la plante, et a su réaliser ce que personne n’avait réussi à faire
auparavant : extraire et stabiliser le gel par un procédé naturel tout en
préservant de façon optimale l’efficacité et les propriétés bénéfiques
de l’aloe vera. Le brevet appartient à Forever Living Products International
(Aloe Vera of America).
Nos boissons à l’aloe vera
Forever Aloe Vera Gel art. 15
Du gel d’aloe vera pur et stabilisé presque comparable au gel
naturel de la plante avec ses 200 principes actifs. Cette source
riche en nutriments offre le complément parfait à un régime
alimentaire équilibré. Aide à augmenter l’immunité, stimule la
digestion et veille à ce que vous vous sentiez plus en forme.
Buvez-le pour favoriser un style de vie sain et vous sentir chaque
jour bien dans votre peau.
Aloe Berry Nectar art. 34
Toutes les propriétés bénéfiques de l’Aloe Vera Gel associées
à un doux concentré de pommes et de canneberges. Cette
boisson fraîche et fruitée est très populaire auprès des enfants.
Forever Aloe Bits n’ Peaches art. 77
L’Aloe Bits N’Peaches contient, en plus de tous les avantages
de l’Aloe Vera Gel, de petits morceaux de pulpe d’aloe vera
riches en éléments nutritifs et imprégnés d’un concentré de
pêche. Grâce à son goût agréable de pêches onctueuses, cette
boisson est idéale pour toute la famille.
Forever Freedom art. 196
En plus des nombreux avantages de l’Aloe Vera Gel, le
Forever Freedom contient également du MSM, de la
glucosamine et de la chondroïtine. Il ne constitue donc
pas uniquement un complément parfait en nutriments de
base mais c’est aussi une boisson idéale pour les sportifs
et tous ceux qui souhaitent rester actifs à un
âge avancé.
N.B. Contient de la crevette,
du crabe et du homard
(agents allergènes)
L’alternative naturelle
L’aloe vera est riche en nutriments équilibrés, qui en agissant ensemble, produisent
un effet plus puissant qu’utilisées séparément. Les substances se renforcent
mutuellement et agissent en «synergie». La plante possède des propriétés qui aident
à augmenter l’immunité, stimulent la digestion et apportent un sentiment de regain
d’énergie. Pour profiter des riches substances de l’aloe vera, son gel peut être bu ou
appliqué directement sur la peau. Son association à d’autres ingrédients ou produits
comme de la crème et de la lotion, améliore sensiblement la condition de la peau.
Quels produits utiliser contenant de l’aloe vera ?
De nombreux produits sur le marché se servent de la bonne réputation de l’aloe vera.
Le pourcentage d’aloe vera contenu dans ces produits diffère assez. Les produits de
Forever vous proposent une grande teneur en aloe vera pour profiter au maximum des
propriétés bénéfiques. Forever Living Products contrôle l’ensemble du processus de
de plus amples informations sur l’aloe vera et les produits de Forever Living Products,
veuillez contacter votre Forever Business Owner indépendant.
Votre Forever Business Owner indépendant :
Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, Pays-Bas
© 2016 Forever Living Products. Sous réserve de modifications. FR 1008.14
production, de la plante jusqu’au produit fini, ce qui assure une qualité supérieure. Pour
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
428 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler