close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Afvalkrant Mesen

IntégréTéléchargement
afvalkrant
IVVO KLANTENDIENST | BARGIESTRAAT 6 | 8900 IEPER | TEL. 057 21 41 60 | WWW.IVVO.BE
STAD MESEN
VILLE DE MESSINES
rso
Voir ve ion
vers
pour la
phone
franco
Dit is een informatieblad, geen reclamefolder !
Mesen | jaargang 11 - maart 2016
TE KOOP
Compost in zakken
Ook jij kan zorgen voor
een propere buurt!
We willen nog steeds van Mesen een propere stad
maken en daartoe kan iedereen zijn steentje bijdragen.
HOE?
• Veeg voor eigen deur.
Een propere stoep maakt al heel wat
mensen blij.
• Jouw viervoeter doet graag een
wandeling in Mesen maar ruim ook
de hondenpoep op en deponeer deze in de straatvuilbakjes. Hondenpoep zakjes kan je verkrijgen op het stadhuis.
(2,50 euro per rol)
• Breng je glas naar de glasbol,
laat dan zeker geen afval achter
bij de bol. Dit zorgt voor een
vuile blik en kan ook leiden tot
gevaarlijke situaties.
• Giet jouw frituurolie niet in de
riolering maar breng het gratis
naar het recyclagepark.
Nieuw vanaf april 2016!
Voortaan wordt ook compost
aangeboden in zakken van
40 liter.
Geen brol rond
de glasbol
ikstorten.
bij de glasbol is slu
Afval achterlaten
tes.
betaalt zware boe
Wie betrapt wordt,
!
per en goedkoper
Dus, hou het pro
27/10/14 16:03
VWP-BrolRondBol-2000x1250-IVVO.indd
Deze zakken compost met Vlaco
kwaliteitslabel kan je aankopen
voor de prijs van 3,50 euro per
zak op het recyclagepark
van Nieuwkerke (Heuvelland).
Voor andere verkooppunten surf naar
www.ivvo.be/verkoop-van-compost-boomschors
of bel naar 057/21 41 60.
PROMO: Koop 3 zakken en betaal maar 10 euro.
1
En ben je het zoals velen beu om
zwerfvuil te zien liggen, vraag dan
opruimmateriaal aan op het stadhuis
en hou de buurt proper. Want een
propere buurt is toch een plezantere
buurt om te vertoeven?!
len
a
h
2 = n
tale
e
b
1
Compostactie
Tot eind mei loopt de compostactie ‘2 halen = 1 betalen’.
Wie compost in bulk koopt, krijgt een tegoedbon voor
dezelfde hoeveelheid gratis. Waar kan je hiervoor
terecht? Op het recyclagepark van Nieuwkerke kan
je enkel terecht met zakken. Kom je met een aanhangwagen, meld je dan aan bij de IVVO composteringsinstallatie aan de Bargiestraat 6 te Ieper en
dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot
16.30 uur.
Voor de openingsuren van het recyclagepark,
surf naar www.ivvo.be/recyclageparken
of kijk op jouw afvalkalender.
Kostprijs:
• 1 euro per zak, zakken zelf
meebrengen en zelf te scheppen
• 7 euro per aanhangwagen
enkele as
• 14 euro per aanhangwagen
dubbele as
Meer info of bestellingen:
057/23 08 80
Vergroot de hoop
Vanaf 15 juni tot eind augustus organiseren IVVO en jouw
gemeente opnieuw de actie ‘Vergroot de hoop’.
Breng taxussnoeisel gratis naar het recyclagepark/groenpark
dit t.v.v. kankerbestrijding. Vorig jaar mochten we aan het Kinderkankerfonds vzw
een cheque overhandigen van 8.855 euro.
PMD
=
P
M
Plastic flessen
D
Metalen verpakkingen
Drankkartons
Gooi ENKEL Plastic flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons bij PMD. DAT IS KINDERSPEL
Samen > Goed sorteren > Beter recycleren
FOST-SO2151-OC-2016-Advertorials-A5-vert-IVVO.indd 1
15/02/16 20:36
afvalkrant
SORTEERVRAAG
Waarom nooit kapotte lampen
Waarom
nooit kapotte
lampen
in de vuilnisbak
of glasbol
gooien?
in de vuilnisbak of glasbol gooien?
VOOR MENS EN NATUUR
Door de lampen in te zamelen, ecovriendelijk te verwerken en te recycleren, recupereren
VOOR MENS
ENherbruikbare
NATUUR stoffen uit lampen, zoals glas, fluorescentiepoeder en metaal.
we heel wat
Door deDie
lampen
in te
zamelen,
ecovriendelijk
te verwerken
te recycleren,
recupereren
hebben
nog
een mooie
toekomst als
grondstof en
voor
nieuwe producten.
En de nietwe heelherbruikbare
wat herbruikbare
stoffen
lampen,
fluorescentiepoeder
enverwijderd
metaal.
stoffen?
Dieuit
worden
opzoals
een glas,
milieuvriendelijke
manier
uit
Die hebben
een mooie toekomst als grondstof voor nieuwe producten. En de nietonze nog
leefomgeving.
herbruikbare stoffen? Die worden op een milieuvriendelijke manier verwijderd uit
onze leefomgeving.
DE OPLOSSING VLAKBIJ:
DE RECYCLAGEPARKEN EN RECYCLEPUNTEN
DE OPLOSSING
SpaarlampenVLAKBIJ:
en zogenaamde tl-lampen zijn gasontladingslampen. Daar zit wat kwik in
DE RECYCLAGEPARKEN
EN RECYCLEPUNTEN
(maximum 2,5 mg) en dat maakt hen tot Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Als de lamp zou
Spaarlampen en zogenaamde tl-lampen zijn gasontladingslampen. Daar zit wat kwik in
breken, ontsnappen de kwikdampen.
(maximum 2,5 mg) en dat maakt hen tot Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Als de lamp zou
Gooi ze dus nooit in de vuilnisbak of glasbol. Breng ze naar het recyclagepark of depobreken, ontsnappen de kwikdampen.
neer ze in de speciale inzamelunits die je in veel winkels vindt: de RecyclePunten.
Gooi ze dus nooit in de vuilnisbak of glasbol. Breng ze naar het recyclagepark of depoDat is heel veilig: spaarlampen bijvoorbeeld zigzaggen in zo’n RecyclePunt zacht naar
neer ze in de speciale inzamelunits die je in veel winkels vindt: de RecyclePunten.
beneden – zo breken ze niet!
Dat is heel veilig: spaarlampen bijvoorbeeld zigzaggen in zo’n RecyclePunt zacht naar
beneden – zo breken ze niet!
VERWERKEN EN RECYCLEREN: TWEE PROCESSEN
Bij het ene verwerkingsproces verwerkt men rechte tl- of
VERWERKEN
EN RECYCLEREN: TWEE PROCESSEN
fluorescentielampen om daaruit zoveel
mogelijk glas te recupereren. Eerst breekt een pletwals de lampen. Een trilplaat scheidt het glas en de
Bij het ene verwerkingsproces verwerkt men rechte tl- of fluorescentielampen om daaruit zoveel
losgesprongen
eindjes.
Zo krijgt
een trommelmagneet de metalen eindjes makkelijk te
pakken. Een
tweede
Aanvraag
ophaling
mogelijk glas
te recupereren.
EerstGROFVUIL
breekt een pletwals de lampen. Een trilplaat scheidtAanvraag
het glas en ophaling
de
magneetrol
trektZo
dekrijgt
overblijvende
kleinere metaalstukjes
aan. De makkelijk
rest komt te
in pakken.
een metaalafscheider
losgesprongen
eindjes.
een trommelmagneet
de metalen eindjes
Een tweede voor
SNOEIHOUT
Met grofvuil
kanferro
je intrekt
beperkte
mate terecht
op
hethaalt
recylagepark.
eerstvolgende
ophaling
vanvoor
snoeihout aan huis vindt
plaats op:
en
non-ferro.
Een trilzeef
uiteindelijk het
glas
het
flDe
uorescentiepoeder
uit elkaar.
VERWERKING
magneetrol
de overblijvende
kleinere
metaalstukjes
aan.
Deen
rest
komt
in een metaalafscheider
RECHTE LAMPEN
De eerstvolgende ophaling van grofvuil aan huis vindt plaats op:
ferro en non-ferro. Een trilzeef haalt uiteindelijk het glas en het fluorescentiepoeder
uit elkaar.
Dinsdag
19 april 2016
VERWERKING
RECHTE
LAMPEN
Dinsdag 12 april 2016
Het andere verwerkingsproces behandelt de overige tl-lampen, spaarlampen
en kwikdamplampen
en
Naam & voornaam
de eindjes
van de rechte behandelt
tl-lampen.de
Datoverige
gaat allemaal
naarspaarlampen
een shredderenofkwikdamplampen
breekmolen die de
Het andere
verwerkingsproces
tl-lampen,
enlampen
Naam & voornaam
verbrijzelt.
De verkleinde
delen
dan in een
trommel
waar een
reuzenmagneet
de grootste
de eindjes
van de rechte
tl-lampen.
Datkomen
gaat allemaal
naar
een shredder
of soort
breekmolen
die de lampen
Straat Nr.
metalen
componenten
aantrekt
en
afzondert.
Daarnawaar
scheiden
zeven reuzenmagneet
de overige ferrode
engrootste
non-ferro, het
verbrijzelt.
De
verkleinde
delen
komen
dan
in
een
trommel
een
soort
Straat Nr.
en het fluorescentiepoeder.
Dat laatste
wordt
veiligzeven
opgeslagen.
Het ferro
bevaten
zeldzame
aardmetalen:
metalenglas
componenten
aantrekt en afzondert.
Daarna
scheiden
de overige
non-ferro,
het
Terugsturen vóór 12 april2016 naar het Stadsbestuur van Mesen, Markt 22,
kostbare
grondstoffen voor
nieuwe
producten.
het fluorescentiepoeder.
Dat
veilig opgeslagen.
Het bevat
zeldzame
aardmetalen:
VERWERKING
Terugsturen vóór 5 april
2016 naarglas
het en
Stadsbestuur
van Mesen, Markt
22,laatste wordt
8957 Mesen.
Je kan je aanvraag
ook
binnenbrengen
op het stadhuis van
OVERIGE LAMPEN
8957 Mesen. Je
kan je aanvraag ook kostbare
binnenbrengen
op het stadhuis
van Mesen
Mesen of mailen naar milieu@mesen.be. Voor ophaling van snoeihout betaal je
grondstoffen
voor nieuwe
producten.
VERWERKING
OVERIGE
LAMPEN
of mailen naar
milieu@mesen.be.
Voor ophaling van grofvuil betaal je 25 euro.
10 euro. De retributie wordt contant vereffend bij de aanvraag. Zet snoeihout
Tijdens beide processen worden het stof en de kwikdamp constant afgezogen, opgevangen en gezuiverd. De verwerkingsinstallaties
De retributie wordt contant vereffend bij de aanvraag. Zet grofvuil buiten op de
buiten op de avond voorafgaand aan de ophaling, na 20 uur.
Tijdens zijn
beide
processen
worden
het
stof
en
de
kwikdamp
constant
afgezogen,
opgevangen
en gezuiverd.
De verwerkingsinstallaties
avond voorafgaand
aan
de
ophaling,
na
20
uur.
veiligheidshalve volledig gesloten. Het glas en de metalen worden soms
naverwarmd
om het eventuele
kwik te doen verdampen.
Handtekening
van
de
aanvrager:
De illustraties
fictief
en dienen louter
als voorbeeld
voor de
visualisatie van de processen.
zijn veiligheidshalve volledig gesloten. Het glas en de metalen worden soms naverwarmd
omzijn
het
eventuele
kwik
te doen
verdampen.
Handtekening van de aanvrager:
De illustraties zijn fictief en dienen louter als voorbeeld voor de visualisatie van de processen.
Enkel schriftelijke aanvragen worden behandeld!
Enkel schriftelijke aanvragen worden behandeld!
BEKIJK DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE VERWERKINGSPROCESSEN OP
BEKIJK DE VERSCHILLENDE
STAPPEN
VAN
DEGEBEURT
VERWERKINGSPROCESSEN
WATMETMIJNLAMP.BE
>>>
HOE
DE VERWERKING? OP
QUESTION DE TRI
Pourquoi ne faut-il jamais jeter
ses ampoules usagées à la poubelle
Waarom
nooit
kapotte
lampen
ou dans la bulle à verre ?
in de vuilnisbak of glasbol gooien?
PAR RESPECT POUR L’HOMME ET LA NATURE
En collectant, en traitant et en recyclant les ampoules de manière écologique, nous
VOOR MENS
EN NATUUR
en récupérons
de nombreux
matériaux réutilisables, comme le verre, la poudre
Door defllampen
in teet
zamelen,
ecovriendelijk
te verwerken
te recycleren,
recupereren
uorescente
le métal.
Ceux-ci ont encore
un bel en
avenir
devant eux
comme matières
we heelpremières
wat herbruikbare
uit produits.
lampen, zoals
glas,est-il
fluorescentiepoeder
en metaal.
pour de stoffen
nouveaux
Et qu’en
des matériaux non
réutilisables ?
Die hebben
nogéliminés
een mooie
toekomst
als grondstof
nieuwe
producten. En de nietIls sont
de notre
environnement
devoor
manière
écologique.
herbruikbare stoffen? Die worden op een milieuvriendelijke manier verwijderd uit
onze UNE
leefomgeving.
SOLUTION
DE PROXIMITÉ :
LES PARCS À CONTENEURS ET LES POINTSDERECYLAGE
Les ampoules économiques et ce qu’on appelle les ampoules TL sont des lampes à
DE OPLOSSING
VLAKBIJ:
décharge. On
y trouve un peu de mercure (maximum 2,5 mg), ce qui les classe dans
DE RECYCLAGEPARKEN
EN RECYCLEPUNTEN
la catégorie des Petits Déchets Dangereux (PDD). Si l’ampoule se brise, elle libère des
Spaarlampen en zogenaamde tl-lampen zijn gasontladingslampen. Daar zit wat kwik in
vapeurs de mercure. Évitez donc surtout de les jeter à la poubelle ou à la bulle à verre.
(maximum 2,5 mg) en dat maakt hen tot Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Als de lamp zou
Déposez-les au parc à conteneurs ou dans les unités de collecte spéciales qui sont
breken, ontsnappen de kwikdampen.
installées dans de nombreux magasins : les PointsdeRecyclage. Il s’agit d’un geste de
Gooi ze dus nooit in de vuilnisbak of glasbol. Breng ze naar het recyclagepark of depoprudence : les ampoules économiques, par exemple, zigzagueront en douceur vers le bas
neer ze in de speciale inzamelunits die je in veel winkels vindt: de RecyclePunten.
du PointdeRecyclage sans se briser !
Dat is heel veilig: spaarlampen bijvoorbeeld zigzaggen in zo’n RecyclePunt zacht naar
beneden – zo breken ze niet!
TRAITER ET RECYCLER : DEUX PROCESSUS
Le premier processus traite les ampoules fluorescentes ou TL droites pour en extraire autant de verre
que possible. Dans un premier temps, un cylindre brise les ampoules. Une plaque vibrante sépare le
VERWERKEN EN RECYCLEREN: TWEE PROCESSEN
verre des extrémités détachées. Un aimant de tambour peut alors facilement récupérer les extrémités
Bij het ene verwerkingsproces verwerkt men rechte tl- of fluorescentielampen om daaruit zoveel
métalliques. Un second rouleau aimanté attrape alors les plus petites pièces métalliques restantes. Le
Demande
desbreekt
ENCOMBRANTS
Demande
d’enlèvement
du BOIS TAILLE
mogelijk
glas ted’enlèvement
recupereren. Eerst
een pletwals de lampen. Een trilplaat scheidt
het glas
en de
reste passe ensuite par un séparateur de métaux, qui trie le métal ferreux/non ferreux. Un crible vibrant
losgesprongen eindjes. Zo krijgt een trommelmagneet de metalen eindjes makkelijk te pakken. Een tweede
TRAITEMENT
s’occupe
enfi
n
de
séparer
le
verre
et
la
poudre
fl
uorescente.
DES AMPOULES DROITES
Les encombrants
peuvent
être
déposés au parc
de recyclage
à condition
queDe rest komt
L’ enlèvement
suivant du bois taillé
magneetrol
trekt de
overblijvende
kleinere
metaalstukjes
aan.
in een metaalafscheider
voors’effectuera: :
ceux-ci n’excèdent pas une certaine taille. L’enlèvement à domicile des
ferro en
non-ferro. Een trilzeef haalt uiteindelijk het glas en het fluorescentiepoeder
uit le
elkaar.
VERWERKING
encombrants
s’effectuera:
Mardi
19 avril 2016
Le
second
processus
traite
les
autres
ampoules
TL,
ampoules
économiques
et
ampoules
RECHTE
LAMPENà vapeur de
Mardi le 12 avril 2016
mercure, ainsi que les extrémités des ampoules TL droites. Toutes passent dans un broyeur (ou moulin
Het andere verwerkingsproces behandelt de overige tl-lampen, spaarlampen en kwikdamplampen en
Nom et Prénom
à broyer), qui brise les ampoules. Réduites en petits morceaux, elles arrivent alors dans un tambour, où
Nom et Prénom
de eindjes van de rechte tl-lampen. Dat gaat allemaal naar een shredder of breekmolen die de lampen
Rueles
N°.séparent
une sorte d’aimant géant attire et isole
plus grands composants métalliques. Des cribles
verbrijzelt. De verkleinde delen komen dan in een trommel waar een soort reuzenmagneet de grootste
Rue N°.
les composants
et nonDaarna
ferreux, le verre
et lade
poudre
fluorescente.
Cette dernière
est
metalenensuite
componenten
aantrekt ferreux
en afzondert.
overige
ferro en non-ferro,
het
Renvoyezscheiden
avant le zeven
12 avril
2016
à l’administration
de Messines,
Place 22,
Renvoyez avant le 5 avril 2016 à l’administration
de
Messines,
Place
22,
8957
Messines.
Vous
également
déposer
votreprécieuses
demande àpour
la maison
en toute sécurité. Elle
des terres
quipouvez
sontHet
des
matières
premières
glas en stockée
het fluorescentiepoeder.
Dat contient
laatste wordt
veiligrares,
opgeslagen.
bevat
zeldzame
aardmetalen:
8957 Messines. Vous TRAITEMENT
pouvez également déposer votre demande à la maison
communale de Messines ou l’envoyer par email via milieu@mesen.be.
lesgrondstoffen
nouveaux
produits.
DES AUTRES
AMPOULES
kostbare
voor nieuwe producten.
communale deVERWERKING
Messines
ou l’envoyer
par email
via milieu@mesen.be.
L’enlèvement du bois taillé vous coûtera 10 euros. Le paiement de cette rétribuOVERIGE
LAMPEN
L’enlèvement
des encombrants
vous coûtera 25 euros. Le paiement de cette rétion s’effectue au comptant à la demande. Veuillez sortir le bois taillé à la veille
tribution s’effectue au comptant à la demande. Veuillez sortir vos encombrants à
de l’enlèvement, après 20 heures.
Au
cours
des deux
processus,
la poussière
et les vapeurs
mercure opgevangen
sont constamment
aspirées,
et purifiées. Les
beide
processen
het stof
en de kwikdamp
constantde
afgezogen,
en gezuiverd.
Deréceptionnées
verwerkingsinstallaties
la veilleTijdens
de l’enlèvement,
après
20worden
heures.
Signature
du demandeur
:eventuele
installations de
traitement
sont Het
entièrement
des raisons
de sécurité.
Le het
verre
et les métaux
sont
parfois
chauffés pour
zijn veiligheidshalve
volledig
gesloten.
glas en defermées
metalenpour
worden
soms
naverwarmd
om
kwik te
doen
verdampen.
Signature du demandeur :
sont filouter
ctives als
et ne
sont quevoor
des exemples
pour la
visualisation
des processus.
De illustratiesLes
zijnillustrations
fictief en dienen
voorbeeld
de visualisatie
van
de processen.
faire évaporer le mercure éventuel.
Seules les demandes écrites seront prises
en compte !
DÉCOUVREZ
Seules
les demandes écrites seront prises en compte !
LES
DIFFÉRENTES
BEKIJK DE VERSCHILLENDE
STAPPEN
VAN DEDE
VERWERKINGSPROCESSEN
OP
ÉTAPES DES
PROCESSUS
TRAITEMENT SUR
infodéchets
IVVO SERVICE CLIENTS | BARGIESTRAAT 6 | 8900 IEPER | TÉL. 057 21 41 60 | WWW.IVVO.BE
STAD MESEN
VILLE DE MESSINES
Ceci est un journal d’information, pas une brochure publicitaire !
Messines | année 11 - mars 2016
Vous aussi pouvez contribuer
à la propreté de votre quartier!
Nous voulons toujours faire de Messines une ville
propre, et chacun peut apporter sa petite pierre
à l’édifice, pour y parvenir ensemble
Rien par terre
autour de la
bulle à verre
COMMENT?
• Balayez devant votre
propre porte. Un trottoir propre rend les
gens heureux.
• Votre ami à quatre pattes aime faire une
promenade dans les rues de Messines,
mais pensez aussi à ramasser ses crottes
et à déposer celles-ci dans les petites
poubelles de rue. Vous pouvez obtenir des
sachets ramasse crottes à l’hôtel de ville.
(2,50 euros par rouleau)
• Déposez votre verre dans la bulle à verre,
et en aucun cas, n’abandonnez de déchets
à proximité de la bulle. Cela ne donne pas une vue très jolie et peut également
créer des situations dangereuses.
• Ne versez pas votre huile de friture à
l’égout, mais déposez-la gratuitement
au parc de recyclage.
r.
C’est votre quartie
propre.
Merci de le garder
e voor
mezijd
m
o
e
i
Z
alige
landst
r
e
d
e
de N
editie
À VENDRE
Compost en sacs
Nouveau à partir d’avril 2016!
Dorénavant, du compost est
également proposé en sacs
de 40 litres.
Ces sacs de compost portant
le label de qualité Vlaco sont
proposés à la vente au prix de
3,50 euros par sac dans les
parcs de recyclage de Neuve-Eglise
(Heuvelland). Pour connaître les
autres points de vente, surfez sur
www.ivvo.be/verkoop-van-compost-boomschors
ou appelez le n° 057/21 41 60.
PROMO: Achetez 3 sacs et ne payez que 10 euros.
Et si comme beaucoup, vous en avez assez
de voir traîner des déchets sauvage, demandez du
matériel de nettoyage à l’hôtel de ville et maintenez
votre cadre de vie propre. Car un quartier propre,
c’est un quartier plus agréable à vivre. Vous ne trouvez pas?
ur
2 po rix
Vente de compost
p
le
Jusqu’à fin mai se déroule l’action ‘2 pour le prix d’1”.
d’1
pouder compost en vrac reçoit un bon lui per- Coût:
Qui 2
achète
ix gratuitement la même quantité.
mettant de
prretirer
• 1 euro par sac, sacs à
e
l
Où pouvez-vous vous adresser? Au parc de recyclage
apporter soi-même et à
d’1 vous pouvez uniquement vous
de Neuve-Eglise,
remplir soi-même
présenter avec des sacs. Si vous disposez d’une remorque, présentez-vous à l’installation de compostage de l’IVVO, Bargiestraat 6 à Ypres, et ce de 8h30 à
16h30 du lundi au vendredi.
Pour consulter les heures d’ouverture du parc de
recyclage, surfez sur www.ivvo.be/recyclageparken
ou retrouvez toutes les informations utiles sur votre
calendrier spécial déchets.
• 7 euros par remorque à
simple essieu
• 14 euros par remorque
à double essieu
Pour plus d’infos ou pour
commander: 057/23 08 80
Vergroot de hoop
(Les haies de l’espoir)
À partir du 15 juin jusqu’à la fin août, l’IVVO et votre commune
organisent à nouveau l’action ‘Vergroot de hoop’. Apportez gratuitement le bois
de taille de vos haies de taxus (ifs) au parc de recyclage/de collecte des végétaux,
et ce, en faveur de la lutte contre le cancer. Cette année, nous avons pu remettre
à la Fondation pour le Cancer des Enfants asbl un chèque de 8.855 euros.
PMC
=
P
M
C
Bouteilles en Plastique Emballages Métalliques
Cartons à boissons
Jetez UNIQUEMENT les bouteilles en Plastique, les emballages Métalliques et les Cartons à boissons
dans le sac PMC. C’EST UN JEU D’ENFANT
Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux
FOST-SO2151-OC-2016-Advertorials-A5-vert-IVVO.indd 2
15/02/16 20:37
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
1 980 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler