close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

002 - De Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1454/002
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1454/002
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
9 mei 2016
9 mai 2016
WETSVOORSTEL
PROPOSITION DE LOI
tot wijziging van de wet van 31 januari 2009
op de continuïteit van de ondernemingen,
wat het hoger beroep in het kader van een
gerechtelijke reorganisatie door een collectief
akkoord betreft
modifiant la loi du 31 janvier 2009 relative
à la continuité des entreprises en ce qui
concerne l’appel dans le cadre d’une
réorganisation judiciaire par accord collectif
De heer Benoît Friart toevoegen als
mede-indiener van dit voorstel.
Ajouter M. Benoît Friart comme coauteur de
la présente proposition.
Zie:
Voir:
Doc 54 1454/ (2015/2016):
Doc 54 1454/ (2015/2016):
001:
001:
Wetsvoorstel van mevrouw Duméry c.s..
Proposition de loi de Mme Duméry et consorts.
3973
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
410 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler