close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

29/05/2016 bois de hal hallerbos

IntégréTéléchargement
AZ
AN
T
EN
LE D(!)MANCHE 29 MAI 2016, C’EST LA FÊTE DES VOISINS
Zondag 29 mei 2016, is het feest van de Buren
LA
AN
Éditeur responsable : Édith Grandjean - 3, rue Belotte - 1490 Court-Saint-Étienne • Graphisme: Sylvie Renard/CCBW • 2016
Ne pas jetter sur la voie publique
K AP I TTE L B E E K
KAPITT
EL
GROOTHEIDE
VROENENBOS
BE
EK
L’agenda culturel du Brabant wallon
Voor 9 cultuurcentra, is dit het ideale moment voor een feestelijke en culturele ontmoeting. Halle, Beersel, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Itter, Tubeke, KasteelBrakel, Rebecq en Centre culturel du Brabant wallon ontvangen je in het Hallerbos, het kruispunt tussen onze verschillende steden en gemeenten.
ID E
De steden en gemeente van/et des communes de
Halle, Beersel, Braine-le-Château, Ittre, Rebecq, Tubize.
HE
Op het programma : akoestische concerten, cultuuracts, een barbecue, Een bar met streekbieren, een horde fotografen een lange rij openluchtschilders !
E N B OS
RIL
RO
KAM
PEN
DAA
L
DRSIE
VR O E
N
De Meiboom Halle, Het Meiboompje Alsemberg, ANB Vlaanderen en
l’École des arts van/de Braine l’Alleud.
Au programme : des concerts acoustiques, des spectacles, un barbecue, un bar avec des bières locales, une horde de photographes et une longue ligne
de peintres en plein air !
KAPITTEL
Avec KUNSTEN BO(!)S DES ARTS, le Bois de Hal devient un lieu de rencontre culturelle entre Flamands et Wallons.
LE
BE
EK
DRIES
Partners/partenaires
Pour 9 centres culturels, c’est la journée idéale pour organiser une rencontre culturelle et festive. Hal, Beersel, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Ittre, Tubize,
Braine-le-Château, Rebecq et le Centre culturel du Brabant wallon vous accueillent dans le Bois de Hal, carrefour entre nos différentes communautés.
Met de steun van/avec le soutien
Met KUNSTEN BO(!)S DES ARTS, wordt het Hallerbos een culturele ontmoetingsplek tussen Vlamingen en Walen.
HA
L
Organisatie/Organisation
12: 00 > 18 :00
BEE
B OS
bus
8
ACHT DREVEN
ZWAR
TE
14
4
NOTE
LAAR
SDREE
F
EIG
EN
BR
AK
EL
10
8
5
RODE
12: 00 - 15 €
AN
EE
FV
5
FV
13
AMER
IKAAN
SE EIK
ENDR
EEF
11
EF
RE
SD
ER
D
N
BU
TIG
ER
VE
W EG
C O L VA
IP
12
DR
EEF
1
EE
F
EE
DR
EN
RK
LO
9
ELAARS
DR
fietsstalling
À midi, un barbecue géant,
faisant la part belle aux produits
locaux, est organisé à l’entrée du bois
’s Middags is er een barbecue,
met de focus op lokale producten
en producenten
F
AN
ZE
CO
VE
LIP
NB
AIN
RO
NN
EN
Barbecue
DR
3
EE
EIKE
NDR
EEF
Om te eten :
Boterham met plattekaas, taart Crastofé , mattentaart ...
E NOT
7
6
VLASMARKTDREEF
DR
ZO N I Ë N
VEE
RTIG
BUN
DER
SDR
EEF
F
2
EN
ZWART
EIKENDR EE
PLA
TA
NEN
DRE
EF
SE
EIK
De bar biedt bieren van Brasserie Lefebvre en Boon Brouwerij
9
AN
9

Zondag 29 mei 2016, van 12u tot 19u
Dimanche 29 mai 2016, de 12h à 19h
Kom en proef onze lokale producten !
IKA
Wanneer/Quand
ER
Waar/Où
AM
Achtdreef, Hallerbos - Bois de Hal
Eten en drinke/Bar et Petite restauration:
Les Jacinthes (chemin de Colipain - Braine-le-Château)
DE
Bereikbaarheid/Accès
RO
KELDERGAT
3 parkings met pendelbus naar het bos tussen 11u30
en 20u.
Toegang met de fiets en te voet via de verschillende
ingangen van het bos.
Deux parkings de délestage - Navettes entre 11h30 et
20h.
Accès à pied ou à vélo par les différentes entrées du
bois
Petite restauration :
tartine de fromage blanc, tarte au Crastofé, matons…
TRANENDAL
www.kunstenboisdesarts.be
Le bar vous propose des bières de la Brasserie Lefebvre et de la Brasserie Boon
Meer info/plus d’infos
Venez déguster nos produits locaux !
K
LORKEN
DREE
F
Bar
COLIPAIN
WAUTHIER-BRAINE
WAALS GEWEST
E19
Navette vers /shuttle naar parking :
toutes les 30 min /elke 30 min
Terugkeer naar CC de Meent en CC ‘t
Vondel om 17:30 – 18:30 – 19:30
MONS
CHARLEROI
BAR
Installatie
Circus
1
theater
muziek
2
BARbecue
3
Dans
BAR
Animatie
4
5
6
7
8
BAR 9 BBQ
10
Installation
11
Cirque
12
BENJAMIN
VANDEWALLE
(-> 18:00)
GEERT
VAN HASSELT
13:00 -> 13:30
CAROLINE
WITTEMANS
(-> 18:00)
CRAZY BUBBLES
(->18:00)
GREEN MOON
LEPORELLO
LES TAUPES
O’TCHALAÏ
MAGALI MAYENNE
14:00 -> 14:30
NELE
VAN DEN BROECK
BALLO & CANTO
CIRQUE CIRQULAIRE
SUSKEWIET
14:30 -> 15:00
SIRENA ROMANTICA
15:00 -> 15:30
LEPORELLO
LES TAUPES
15:30 -> 16:00
MAGALI MAYENNE
BALLO & CANTO
16:00 -> 16:30
GREEN MOON
CIRQUE CIRQULAIRE
NELE
VAN DEN BROECK
ZAPOÏ L’ELAN
(-> 18:00)
O’TCHALAÏ
MAXIME MANDRAKE
TAKINO
MARIS/
VAN BOCKSTAL/
GEENAERT
MARIS/
VAN BOCKSTAL/
GEENAERT
OLIVIER ACE
(-> 18:00)
COMFORTADEL
COLETTE
& BROCHET
KOPFKINO
DIDIER LALOY
GEERT
VAN HASSELT
O’TCHALAÏ
SUSKEWIET
DIDIER LALOY
17:00 -> 17:30
MAGALI MAYENNE
NELE VAN DEN
BROECK
TAKINO
O’TCHALAÏ
Animations
13:00 -> 13:30
TEEN TAAL
COMFORTADEL
13:30 -> 14:00
14:00 -> 14:30
HELABA CIE
COMFORTADEL
QUEVAUVILLERS
& HOLVOET
OSAMA ABDURASOL
HELABA CIE
COMFORTADEL
MARELLE ET LUNE
«MYSTERIEUSE
MACHINE»
Danse
14
HELABA CIE
ATTENTION
JONGLEURS
KOPFKINO
SUSKEWIET
13
Bbq
12:30 -> 13:00
DIDIER LALOY
MAXIME MANDRAKE
SIRENA ROMANTICA
16:30 -> 17:00
17:30 -> 18:00
COLETTE
& BROCHET
GEERT
VAN HASSELT
MARELLE ET LUNE
«BOUTROULE»
GREEN MOON
BERT KRUISMANS
ISABELLE DE
HERTOGH
MARIS/
VAN BOCKSTAL/
GEENAERT
Musique
PUURLAIN (13-16)
MARELLE ET LUNE
«LISERON»
SIRENA ROMANTICA
13:30 -> 14:00
Théâtre
SCULPTURE
TORCHIS - SLIB
(-> 18:00)
KARTELLE (12-14)
12:30 -> 13:00
22
14:30 -> 15:00
TEEN TAAL
15:00 -> 15:30
QUEVAUVILLERS
& HOLVOET
15:30 -> 16:00
OSAMA ABDURASOL
16:00 -> 16:30
TEEN TAAL
16:30 -> 17:00
BALLO & CANTO
17:00 -> 17:30
OSAMA
17:30 -> 18:00
HALLERBOS
29/05/2016
BOIS DE HAL
Suskewiet is de folkrockgroep rond Klaas Keymolen.
Geruime tijd geleden repeteerden ze op de zolder van
‘t Smiske (Asse) ondergedoken - op donderdagavond
althans - om zichzelf op te
leiden tot rasechte folkmuzikanten. Dat had tot gevolg dat ze de helft van de tijd allerhande dansjes
stonden te doen om toch maar de juiste groove te
hebben bij de juiste dans. Ondertussen hebben ze
reeds heel wat mensen aan het dansen gekregen
met hun muziek.
Suskewiet est un groupe de folk rock autour de
Klaas Keymolen. Depuis quelque temps - très
discrètement - ils répètent dans le grenier ‘t Smiske
(Asse) en cachette pour se former aux musiques
folkloriques. Cela signifie qu’ils faisaient la moitié du
temps, toutes sortes de danses juste pour être dans
le bon groove et le bon rythme. Après la formation,
ils présentent leur examen sur différentes scènes.
5
14 :00 - 3 16 :30
Ensemble Leporello
Spookriedels
Het Brusselse Ensemble Leporello heeft zich sinds 30
jaar een profiel aangemeten
van een gezelschap dat zonder decors en technologie
theater maakt en speelt.
De acteurs - met hun lijf, hun
stem en hun samenspel - zijn het decor, zorgen
voor de klankband, vormen het koor en vertolken
de personages.
Een soort van ‘puur’ totaaltheater dat uitmunt
in muzikaliteit, orkestratie en aandacht voor een
geraffineerde lichaamstaal.
‘Spookriedels’ zijn korte, satirische interventies,
waarbij een reeks filosofische vragen op ritmischpoëtische wijze worden verklankt en in beweging
gezet. Concept, tekst en muziek door The Fentum Factor
Partituren : Steve Reich, Herman Van Veen, Amadeus
Mozart, A.C. Béèl e.a.
Arrangement partituren : Koen Quintyn
Coaching en libretti : Dirk Opstaele
Met (wisselende bezetting) : Lula Béry, Maarten
Schuermans, Iris Carta, Irene Carpentier, Marjolijn
Debulpaep...
L’Ensemble Leporello, de Bruxelles, a 30 ans et fait
du théâtre sans technologie ni décor.
Les acteurs - avec leur corps, leur voix et leur
interaction - en sont le décor, la bande son, le
chœur et les personnages. Une sorte de théâtre qui
excelle dans la musicalité, l'orchestration et porte
l'attention sur un langage corporel sophistiqué.
Les « Spookriedels » sont de courtes interventions
satiriques qui se déroulent dans l’espace public
et dans lesquelles une série de questions
philosophiques sont mises en mouvement et
exprimées de manière poétique et rythmée.
Concept, texte et musique : The Fentum Factor
Partition : Steve Reich, Herman Van Veen, Amadeus
Mozart, A.C. Béèl e.a.
Arrangement : Koen Quintyn
Coaching : Dirk Opstaele
Avec : Lula Béry, Maarten Schuermans, Iris Carta,
Irene Carpentier, Marjolijn Debulpaep...
1
13 :30 > 15 :30
Nele Van Den Broeck
Dit is het feestje van Nele.
Ken je Nele al ? Nele is dringend aan vakantie toe, maar
tijd en geld ontbreken. Dus
tokkelt ze op haar ukelele en
als ze dat beu is, fluit ze haar
vriendinnen samen. Na een
gin-tonic of twee halen ze de muziekinstrumenten
boven.
Ceci est la fête de Nele. Connaissez-vous déjà
Nele ? Nele a un besoin urgent de vacances, mais
elle manque de temps et d'argent. Alors, elle gratte
son ukulélé et quand elle en a assez, elle rassemble
ses amies. Après un gin tonic ou deux ils obtiennent
les instruments ci-dessus.
1
14 :00 - 3 16 :00 - 5 17 :00
Animation /animatie
circus / Cirque
DAnse / dans
installatie / Installation
Musique / muziek
theater / Théâtre
Kartelle
du pain, du vin et madame
Groot picknickkleed waarop
bezoekers kunnen zitten en
eten. In het midden van het
kleed staat een dame : Madame speelt graag van ‘in
Frankrijk zijn’
Waar ze ook wordt neergepoot, ze brengt een lekker zomerbriesje met zich
mee en je waant je terstond op vakantie.
Ze vertelt over haar eerste French Kiss, ze bezingt
la douce France, ze droomt over ritjes op de Vespa,
ze roept de geur van lavendel op, van zonnecreme,
van zoute stranden en zeeën waarin het gevaarlijk
zwemmen is met haar kleed.
En ze vertelt ook over haar grootste droom : Frankrijk
werkelijk eens bezoeken. Wie weet…
Grande robe / nappe de pique-nique sur laquelle les
visiteurs peuvent s’asseoir et manger. Au milieu du
tapis, une dame : Madame la joue volontiers « à la
française ».
Là où elle s’installe, elle amène avec elle une agréable
brise d'été et vous vous sentez immédiatement en
vacances. Elle raconte son premier French Kiss,
elle chante la douce France, elle rêve de balades
en Vespa, elle évoque le parfum de lavande, de la
crème solaire, des plages et des mers salées où il
est dangereux de nager avec sa robe.
Et elle parle de son plus grand rêve : visiter la
France. Qui sait...
9
12 :00 > 14 :00
Sattar Khan en Yentl de Werdt
Teen Taal
De Rajastaanse percussionist
Sattar Khan en danseres
Yentl de Werdt ontmoeten
elkaar in het bos. Hoe verhouden ze zich tot elkaar ?
Hoe zijn ze met elkaar verbonden ? Samen gaan ze op
zoek naar een taal waar ritmes elkaar kruisen. Men
speelt rond de beat. Het is aan de luisteraar om
deze ontbrekende beat te horen of zien. Indiase
muzikanten geloven dat teentaal (16 slagen) de koning is van alle ritmes.
Le percussionniste rajasthannais Sattar Khan et la
danseuse Yentl de Werdt se rencontrent dans les
bois. Comment se sont-ils liés ? Comment sont-ils
reliés ? Ensemble, ils essaient de trouver un langage
dans lequel les rythmes se croisent. Ils jouent
autour du beat. Il appartient au public d'entendre ou
de voir le rythme manquant. Les musiciens indiens
croient que le teentaal (16 coups ) est le roi de tous
les rythmes.
14
13 :30 - 15 :00 - 16 :30
Magali Mayenne
De Belgische sopraan Magali
Mayenne begon haar muzikale
studies met viool en piano.
Daarna studeerde ze zang
aan het Conservatorium van
Bergen. Haar zangleraars zijn
Jules Bastin en Elena en
Franz-Ferdinand Nentwig. In 1988 nam ze ook deel
aan een master class van Walter Berry. Daarnaast
nam ze ook lessen bij Jocelyne Dienst en Sarah
Walker.
Onder haar eerste rollen in opera kunnen we
melding maken van Mercédès/Carmen (Festival
de Gigondas), Rose/Street Scene (Weill) (Brussel,
Doornik en Aarlen) en Marcelinna/Le Nozze di
Figaro (Operastudio van de Munt).
Nadien is ze vooral te horen in de Opéra de Wallonie
te Luik als Flosshilde/Das Rheingold, Siegrune/Die
Walküre, Laura/Luisa Miller, Ein Brautfungfer/Der
Freischütz, Suor Infirmiera/Suor Angelica, Contessa
de Ceprano/Il Paggio/Rigoletto en Venus/Orphée
aux Enfers (Offenbach).
La soprano belge Magali Mayenne a commencé ses
études musicales par le violon et le piano. Elle a
ensuite étudié le chant au Conservatoire de Mons.
Ses professeurs de chant sont Jules Bastin et Elena
et Franz Ferdinand Nentwig. En 1988, elle a participé
à une masterclasse de Walter Berry. Elle a également pris des leçons avec Jocelyne Dienst et Sarah
Walker.
Parmi ses premiers rôles à l’opéra, on peut citer Mercédès / Carmen (Festival de Gigondas)
Rose / Scène de Rue (Weill) (Bruxelles, Tournai et
Arlon) et Marcelinna / Le Nozze di Figaro (Opéra
Studio de La Monnaie).
Ensuite, à l’Opéra de Wallonie de Liège comme Flosshilde / Das Rheingold, Siegrune / Die Walküre, Laura / Luisa Miller, Ein Brautfungfer / Der Freischütz,
Suor Infirmiera / Suor Angelica, Contessa l’Ceprano / Il Paggio / Rigoletto et Vénus / Orphée aux
enfers (Offenbach).
5
Green Moon
Annelies Van Hullebusch
KOPfKINO
Green Moon bestaat uit Lorcan Fahy (viool en mandoGeluiden die je hoofd leiden.
line), Lucas Deru (contrabas)
En dus/ook: cinema in je kop.
en Teo Crommen (gitaar).
Je neemt in duo plaats aan
Dit trio brengt akoestische
een stel zelfgetimmerde
muziek, geassimileerd in de
bankjes. Binnenin vind je
traditie, op een ondeugende
snuisterijen, een mp3-speler
verfrissende manier !
en een paar hoofdtelefoons.
Hun eerste CD « Allô la Terre ? » bevat eigen insDe
stem
in
je
hoofd
doet
de rest.
trumentale composities met verrassende invloeden
uit de Ierse folk, de rock, de funk en de pop.
Les sons arrivent dans votre tête. Et donc aussi, les
Green Moon se compose de Lorcan Fahy (violon et images ! Vous prenez place à deux sur une paire de
mandoline), Lucas Deru (basse) et Teo Crommen bancs artisanaux. À l’intérieur, vous trouverez des
(guitare). Ce trio propose une musique acoustique, bibelots, un lecteur MP3, et une paire d’écouteurs.
assimilée à la tradition, d’une façon rafraîchissante La voix dans votre tête fera le reste !
et espiègle !
Leur premier CD « Allô la Terre ? » comprend des
compositions instrumentales avec des influences
surprenantes de folk irlandaise, de rock, de funk et
de pop.
5
13 :00 - 3 14 :30 - 1 16 :00
Caroline Wittemans
Caroline Wittemans (kostuumontwerpster) behaalde haar
Master in de beeldende
kunsten in de afstudeerrichting theaterkostuum aan
de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten in Antwerpen. Ze toont een installatie die mooi tot zijn recht
zal komen in het Hallerbos.
Caroline Wittemans (styliste) a obtenu sa maîtrise en
en arts visuels dans la section costume de théâtre
à l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers. Elle
présente ici une installation qui s’inscrit parfaitement
dans le décor du Bois de Hal.
7
14 :00 > 18 :00
Maxime Mandrake
Ondanks zijn jonge leeftijd is Maxime Mandrake al
een grootmeester van de illusie
Tijdens zijn wandeling door het Hallerbos, verbaast
hij jong en oud met de meest verbluffende trucs.
Passionné depuis toujours par la prestidigitation,
Maxime Mandrake, malgré son jeune âge, est déjà
un grand maître de l’illusion. Il déambulera dans le
bois avec dans son sac, des tours époustouflants
pour le bonheur des petits et des grands.
9
14 :00 - 5 15 :30
Geert van Hasselt
& Jan Vanlaet ‘Wasiswordt’
'Wasiswordt’ is een productie
van Jan Vanlaet en Geert
Vanhassel. Een zanger die
dicht met noten en een dichter die componeert met
woorden.
J an & G e e rt di c h te n e n
zingen honderduit over hun leven, over de liefde en
het verlangen, over de tranen van geluk en verdriet.
Soms aangrijpend. Dan weer hilarisch. Net als het
leven zelf. Jan Vanlaet is het gezicht van Chupa Libre
en Citizen Jane en was ooit een tijdlang de helft van
Mama’s Jasje. Geert Vanhassel is als journalist en
nieuwsanker actief bij Ring TV en FM Brussel. En zes
jaar lang was hij stadsdichter van Halle.
Geert van Hasselt was stadsdichter van Halle, hij
speelt als muzikant bij o.a. Jan de Wilde, Kokher,….
Tevens is hij ook actief als journalist en nieuwsanker
bij de regionale tv Ring TV.
" Wasiswordt " est une production de Jan Vanlaet et
Geert Vanhassel. Un chanteur qui raconte avec des
notes et un poète qui compose avec des paroles.
Jan & Geert racontent et chantent beaucoup sur
la vie, sur l’amour et le désir, sur les larmes de
bonheur et de tristesse. Parfois poignant. Parfois
hilarant. comme la vie elle-même.
Geert van Hasselt est un poète de Hal. Il joue en
tant que musicien avec entre autres Jan de Wilde,
Kokher.... Jan Vanlaet est le visage de Chupa Libre
et Citizen Jane. Geert Van Hasselt est journaliste et
présentateur sur Ring TV et FM Brussel.
Il est également actif comme journaliste et présentateur à la télévision régionale TV Ring.
2
13 :00 - 6 14 :00 - 9 15 :00
Productions en Zn
La Sirena Romantica
De West-Europese meermin
(sirena romantica) is, voor
alle duidelijkheid, een monster, een gruwelijke verleidster. Wee de man die niet aan
haar zang kan weerstaan !
13 :30 - 1 15 :30 - 3 17 :00
La sirène d’Europe occidentale (sirena romantica) est considérée comme un
monstre, une tentatrice horrible. Malheur à l’homme
qui ne peut résister à son chant !
9
13 :00 - 14 :00 - 16 :00
Gezelschap uit Rebecq dat
verschillende interactieve installaties opstelt in het bos :
« La mystérieuse machine » +
« M. Boutroule le funambule » + « Liseron Marguerite »
Marelle et Lune présentera plusieurs installations
interactives dans le bois. 6
14 :30 - 16 :00
Ensemble Ballo e Canto
Het ensemble Ballo e Canto
werd opgericht door fluitist
Thomas Deprez. Zijn repertoire van instrumentale en
vocale muziek strekt zich uit
van de middeleeuwen tot
vandaag.
Deze beroepsmusici zijn actief op de nationale en
internationale podia van de oude muziek, die ze op
oude instrumenten uitvoeren.
In het bos zullen ze in een trio van zang, fluit, en
gitaar een nieuw programma brengen rond de
natuurelementen.
L’ensemble Ballo e Canto a été fondé par le flûtiste
Thomas Deprez. Son répertoire de musique
instrumentale et vocale s’étend du Moyen Age
à nos jours.
Ces musiciens professionnels se produisent sur les
scènes nationales et internationales de la musique
ancienne, avec des instruments d’époque.
Dans le Bois de Hal, ils présenteront en trio chantflûte-guitare et un nouveau programme autour des
éléments naturels.
2
14 :00 - 15 :30 - 9 17 :00
O’tchalai
D i e pe , zac h te e n rau we
stemmen die elkaar kruisen.
Accordeon en viool in samenspel met contrabas.
Alles is aanwezig voor een
droomreis door de Balkan.
Met : Monique Gelders : zang
en accordeon, Pascale Trussart : viool en zang,
Alexandre Furnelle : bas en zang.
Des voix graves, douces et éraillées qui s’entremêlent, la générosité de l’accordéon, le violon qui
fait chavirer l’âme, la chaleur de la contrebasse, tout
est là pour un voyage éphémère et rêvé à travers
les Balkans.
Avec Monique Gelders : Chant et accordéon, Pascale
Trussart : Violon et chant, Alexandre Furnelle :
Contrebasse et chant.
6
8
3
13 :30 - 6 15 :00 - 8 15 :30 - 7 16 :30
Cirque Cirqulaire
Rudolf-Alfons-Frederico
Rumboza was begin vorige
eeuw wereldberoemd toen hij
rondtrok met zijn fenomenale
vlooiencircus. Langzamerhand
zijn we deze onwaarschijnlijk
magische minicircussen vergeten, en daarom doken wij op zolder en diepten we
het « Cirque de Puce » weer op om het publiek weer
te laten kriebelen van genot !
Het grote Vlooiencircus is uniek in zijn soort. Een
sterk staaltje die je verbeeldingsvermogen en je
lachspieren op de proef stelt !
Een grote koffer, een springplank met basin, het
gevaarlijk kanon voor de levende kanonskogel, de
koorddansinstallatie,... Cirque-Cirqulaire trainde zelfs
een vlo die je gedachten kan lezen.
Dit alles in een interactieve voorstelling voor het
hele gezin ! Een kriebelende ervaring !
Spel en idee : Benjamin Rummens
Le plus petit cirque du monde vous donne une
expérience de démangeaisons !
Rudolf - Alfons - Frederico Rumboza était au début
du siècle dernier célèbre dans le monde entier
grâce à son phénoménal cirque de puces. Peu à
peu, nous avons oublié cet improbable mini-cirque
magique C’est pourquoi nous plongeons dans le
grenier pour en ressortir notre « Cirque de Puce »
et à nouveau chatouiller le public de plaisir !
Le grand cirque de puces Cirqulaire est unique en
son genre. Un numéro qui met l’imagination et le rire
du public en éveil !
Une grande valise, un tremplin avec lavabo, le
numéro du canon vivant, le funambulisme,... Cirque
Cirqulaire a même formé une puce qui peut lire dans
votre esprit.
Tout cela dans un spectacle interactif pour toute
la famille !
Idée et jeu : Benjamin Rummens
14 :00 - 3 15 :30
13 :00 Liseron Marguerite est un personnage
qui adore la nature, elle accoste les gens
pour leur parler de cette nature, elle
taquine les enfants, elle réprimande ceux
et celle qui jettent leurs déchets, ou qui
dégradent les lieux... Mais surtout, à
chaque intervention, elle offre une fleur
en papier recyclable (fabriquée de ses
mains) à son interlocuteur.
14 :30 Ernesto est chapardeur, taquin, pas très
bien dans sa tête, il « importune » les
gens dans la rue, et surtout les enfants.
Equilibriste dans l’âme, il met les enfants
à contribution pour son numéro d’équilibre sur élastique !
17 :30 La Mystérieuse machine transforme
les déchets en bonbons. Introduisez un
déchet, programmez, exécutez-vous, la
machine s’occupe du reste ! !
Bert Kruismans
Bert Kruismans is columnist
op de RTBF-radiozender
« Première », journalist en
comedian. Als humorist gooit
hij zijn volle talent ertegenaan
om barrières te slopen. Hij
stelt de kwaliteiten, zwakheden en gemeenschappelijke punten van Vlamingen en
Walen in het licht… in de twee talen.
Hij is de eerste Vlaamse humorist die de taalgrens
oversteekt met een Franstalige show « La Flandre
pour les nuls ». Een eerste voorstelling is goed
voor de Prix des Cafés-théâtres’ op het Festival
International du Rire de Rochefort
Bert Kruismans is peter van Kunsten Bo( !)s des Arts !
Bert Kruismans est comédien et chroniqueur sur la
Premiere. Comme humoriste, il met tout son talent
pour démolir les barrières. Il met en lumière les
qualités, les faiblesses et les points communs des
Flamands et des Wallons... dans les deux langues.
Il est le premier humoriste flamand à avoir traversé
la frontière linguistique avec son spectacle en
français « La Flandre pour les nuls ». Il a reçu le Prix
des Cafés-Théâtres au Festival International du
Rire de Rochefort
Bert Kruismans est le parrain de Kunsten Bo( !)s des
Arts !
9
3
4
Marelle et Lune
13 :00
Isabelle De Hertogh
Isabelle De Hertogh is meter
van Kunstenbo(i)sdesarts. Ze
is een Belgische actrice en
werd in Vlaanderen vooral
bekend als Claude uit de film
Hasta la Vista. De Hertogh
studeerde af in Voordracht
en Drama aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel in 1993. Vervolgens studeerde ze aan het
Conservatorium van Bergen en behaalde haar
diploma in 1997. Ze woont in Rebecq.
Isabelle De Hertogh est la marraine du projet.
Diplômée en art dramatique au Conservatoire
Royal de Bruxelles en 1993, elle a ensuite étudié au
Conservatoire de Mons où elle obtenu son diplôme
en 1997.
Elle a, entre autres, joué pour Claude Lelouch,
Yolande Moreau et dans le fameux « Hasta la vista ».
Elle présentera ici des textes de Raymond Devos
adaptés à l’environnement…
Elle habite Rebecq.
9
13 :00
LES TAUPES QUI BOIVENT DU LAIT
De mollen die melk drinken…
Dat deze fanfare een rare
naam heeft, is wel het minste
dat je ervan kan zeggen! De
mollen omschrijven zichzelf
als Brusselse muzikanten die
samen een feestelijke klezmer en Oost-Europese brassband vormen.
Les Taupes qui boivent du lait est une fanfare
festive de musique klezmer et d’Europe de l’est
composée de musiciens professionnels et amateurs
tous vivants à Bruxelles.
2
Zapoï l’Elan
Animation /animatie
circus / Cirque
DAnse / dans
installatie / Installation
Musique / muziek
theater / Théâtre
Zapoï is een geanimeerd
spektakel gecreëerd rond
een levensgrote eland gem a a kt d oor v zw Boî te à
C lous.
De voorstelling start met het
eland en zijn temmer die zich
in een soort van jagershut bevinden. Geregeld gaat
de het eland op pad om kinderen te ontmoeten.
Avontuur en spanning verzekerd…
Zapoï l’Elan est un spectacle animé créé autour
d'un élan grandeur nature réalisé par le collectif
d’artistes Boîte à Clous. La présentation commence
avec l’élan et son dompteur qui se trouvent dans
une sorte de pavillon de chasse. Régulièrement,
l'élan va à la rencontre des enfants. Aventure et
excitation garanties !
5
13 :00 > 18:00
Didier Laloy
Didier Laloy's werk wordt gekenmerkt door zijn
drang naar nieuwe ervaringen en zijn drang om te
verrassen en verrast te worden. Wereldmuziek,
jazz, pop-rock en zelfs theater : geen genre is hem
vreemd. Hij creëerde een eigen stijl en neemt het
publiek graag mee naar onbekende plekken !
16 :30 - 8 15 :00
Crazy Bubbles
Animatie met grote zeepbellen !
Olivier Colette
et RaphaËlle Brochet
Faites la plus grosse bulle de
savon possible !
5
13 :00 > 18 :00
Pascale Quevauvillers et
Fabrice Holvoet
Gevormd aan de Koninklijke
Conservatoria van Brussel en
Bergen, behaalde Fabrice
Holvoet de Eerste Prijzen en
Hogere Diploma’s van Guitaar
en Kamermuziek (met I.
Alfonso & N. leclercq ; J.M.
Quenon & G. Van Waas). Hij is tevens musicoloog en
interesseert zich voor het uitvoeren van oude
muziek op originele instrumenten. Hij behaalde
onlangs een Meestergraad voor Luit bij Philippe
Malfeyt aan het Conservatorium van Gent.
Samen met Pascale Quevauvillers (sopraan) brengen
ze een combinatie van zang en guitaar.
Formé au Conservatoire royal de Bruxelles et de
Mons, Fabrice Holvoet obtient le premier prix et
prix d’excellence en guitare et musique de chambre
(avec I. Alfonso & N. Leclercq ; J.M. Quenon & G. Van
Waas). Il est également musicologue et s’intéresse à
la fabrication des instruments anciens et originaux. Il
obtient un Master en luth chez Philippe Malfeyt, au
Conservatoire de Gent.
Avec Pascale Quevauvillers, (Soprano), ils présenteront un duo de chant et guitare
13
14 :30 - 15 :30
Maris / Van Bockstal /
Geenaert Trio
Maris/Van Bockstal/Geernaert Trio brengt een ode
aan de jazztraditie. Met een
brede kijk op de beginjaren
van de jazzgeschiedenis baant
deze jonge band zich een weg
door de bebop met omwegen
langs het gipsy tijdperk en de hardbop. Op hun eigen
manier voegen ze alledrie een frisse kleur toe aan
het traditionele repertoire dat ze spelen. Laat u verrassen door dit trio !
Stan Maris - Accordeon
Rebekka Van Bockstal - Gitaar
Mattias Geernaert – Contrabas
Maris / Van Bockstal / Geernaert Trio rend hommage à la tradition du jazz. Avec une vue d'ensemble
des premières années de l'histoire du jazz, ce jeune
groupe se fraie un chemin à travers le bebop avec
des détours dans l’univers gipsy et hard bop. À
leur façon, ils ajoutent tous les trois des couleurs
fraîches au répertoire traditionnel qu'ils jouent.
Laissez vous surprendre par ce trio !
13 :30 - 15 :00
7
13 :30 - 14 :30 - 15 :30
Wie loop je voorbij ? En naar
wie kijk je om ? De Vlaamse
choreograaf Benjamin Vandewalle (doorliep de Koninklijke
Balletschool van Antwerpen
en studeerde in 2006 af aan
P.A.R.T.S) vraagt je even stil
te staan. Met zijn drie microtheatertjes zorgt hij voor
een intiem rendez-vous met een volslagen onbekende. Bij Inter-view zie je als toevallige passant niet
wat er precies aan de hand is. Tot je zelf een van de
kijkdozen binnengluurt, waarin Vandewalle theater
tot zijn meest pure vorm herleidt. Laat je verleiden
en kijk !
Qui passe par ici ? Et qui cherchez vous ? Le chorégraphe flamand Benjamin Vandewalle vous demande
Laat u meevoeren in de mu- de rester immobile. Avec ses trois micro théâtres,
zikale wereld van qanunspeler il crée un rendez-vous intime avec un total inconnu.
Osama Abdurasol. Enkele Il interpelle les passants. Jusqu’à ce que vous jetiez
seconden heeft deze top- un coup d’œil à l’intérieur des boîtes de spectacle,
muzikant maar nodig om elk où le théâtre Vandewalle remonte à sa forme la plus
soort publiek voor zich te pure. Laissez vous séduire et regardez !
winnen. Keer op keer raakt
men gebiologeerd door de magische snaren van de
3 13 :00 > 18 :00
qanun en de sfeer uit 1001 nacht.
Osama verweeft oude klanken uit Babylon met
invloeden uit de jazz en de klassieke wereld. In zijn
spel en composities vind je zowel het meesterschap
Luisterinstallatie opgebouwd
uit het oude Irak, als de creativiteit en de open blik
uit verhalen, hout en sprokvan de kosmopoliet terug. Zijn veelzijdigheid en
kels. Na een inleidende permeesterschap leverden hem in 2013 de cultuurprijs
formance-vertelling, mag je
van Stad Gent op.
kiezen waar jouw reis en dat
Osama Abdurasol geboren in Babylon (Irak) is muzivan je kleien mannetje heen
kant, componist, producer en beeldend kunstenaar.
gaat. Op één van de 4 punOsama speelt gitaar en ud, maar het is vooral op de
ten van de windroos kan je
qanun dat hij zowat overal in België en Europa te zien
dan gaan zitten & mag je even dromen & meewieen te horen is.
gen in een klein verhaaltje dat zijn geheim aan jou
Faites un voyage dans le monde musical d'Osama onthuld.
Abdurasol. Quelques secondes suffisent à ce
musicien pour séduire le public. Maintes et maintes Une installation sonore composée d’histoires, de bois
fois, on se sent hypnotisé par les cordes presque et de bois sec. Après une performance narrative
magiques du qanun et l'atmosphère de 1001 nuits d’introduction, vous pouvez choisir où votre voyage
vous mène. Sur l’un des quatre points cardinaux,
qu’évoque Osama Abdurasol.
Osama entremêle sons anciens de Babylone avec vous pouvez vous asseoir et peut-être même
des influences jazz et classique. Son jeu et ses rêver et vous balancer doucement.
compositions contiennent à la fois la maîtrise de
l'Irak antique, la créativité et l'ouverture d’un regard 9 13 :00 > 16 :00
cosmopolite. Sa polyvalence et sa maîtrise lui ont
valu en 2013 le Prix Culture de la Ville de Gand.
Osama Abdurasol est né à Babylone (Irak). Il est
musicien, compositeur, producteur et artiste.
Osama joue de la guitare et du oud, mais surtout
le qanun un peu partout en Belgique et en Europe.
World jazz muziek van Olivier
Colette met de bijzondere
stem van Raphaëlle Brochet.
13 15 :00 - 16 :00 - 9 17 :30
Musique World jazz par Olivier Colette avec la voix
particulière de Raphaëlle
"I ate the entire fruitsalad"
Brochet.
speelt zich af in een modern
Hof van Eden. Camille en
Ruben proberen te begrijpen 8 13 :30 - 14 :30
wat het betekent om vandaag de dag Adam en Eva te
zijn. Eeuwenoude rollen worGlimlach, het is magie! Oliver
den doorbroken en bepalen de verhouding tussen
ACE neemt je mee in een
man en vrouw. Samen gaan zij op zoeken naar de
wereld van magie en ballonantwoorden. Camille Paycha in de aerial straps en
nen .
Ruben Mardulier op de vloer combineren hun specialiteiten en ontwikkelen een nieuwe fysieke taal.
Souriez, c’est magique ! Oliver
ACE vous emmène dans un
« J’ai mangé toute la salade de fruit » est situé dans
monde de magie et de ballons.
un moderne jardin d’Eden. Camille et Ruben essayent de comprendre ce que signifie être Adam et
Eve aujourd’hui. Les parchemins antiques sont bri- 10 13 :00 > 18 :00
sés et déterminent la relation entre mari et femme.
Ensemble, ils essaient de trouver les réponses.
Camille Paycha en tissus aériens et Ruben Mardulier
au sol combinent leurs spécialités et développent un
«Attention jongleurs » is een
nouveau langage physique.
circusgezelschap met jonge
en minder jonge artiesten.
Ze betoveren jong en oud
12 13 :00 – 14 :30 – 16 :00
met hun talent en tomeloze
energie !
Puurlain
Le travail de Didier Laloy est dirigé par sa soif de
nouvelles expériences, sa volonté de surprendre et
d’être surpris !
Sa riche carrière lui a permis d'essayer quantité de
styles de musique tels que la musique du monde, le
jazz, le pop-rock ou même le théâtre... sans jamais
préférer l’un à l’autre. Le tout accompagné de son
accordéon.
Il a défini son propre style à travers sa « liberté
de création » , qui consiste à suivre ses besoins
personnels et surtout pour amener son public vers
des lieux inconnus.
5
Benjamin Vandewalle
Osama Abdurasol
Éditeur responsable : Olivier Van Hee - Rue Belotte 3 - 1490 Court-Saint-Étienne • Graphisme : Sylvie Renard/CCBW • Photo © Jorge Rojas Castro
SUSKEWIET
Hélaba compagnie
olivier ace
Attention Jongleurs
Moving Grounds – Comfortadel
Comfortadel is een intieme
performance van 2 dansers
om in, onder, rond, op… een
fauteuil.
Comfortadel is een ode aan
de luiheid in contrast met
de tijdsgeest : waar werk
het hoogste goed is, waar kinderen geen tijd meer
hebben om zich te vervelen, waar iedereen hunkert naar lanterfanten, waar de agenda volstaat van
verplichtingen,...Comfortadel laat zien hoe luiheid
leuk, elegant en mooi kan zijn.
Choreografie : Jolien Michielsen & Evelyne Van
Hecke
Dans : Jolien Michielsen en Evelyne Van Hecke
Met dank aan : Talitha De Decker, Artforum,
Fabuleus & Rosas Summer Studio
Comfortadel est un spectacle intime par deux
danseurs, sous, autour, sur... un fauteuil.
C’est une ode à la paresse en contraste avec l’air
du temps : où le travail est le plus grand bien, où
les enfants ont peu de temps pour s’ennuyer, tout
le monde a envie de flâner, où l’agenda est rempli
d’obligations...
Comfortadel, ou comment la paresse peut être
mignonne, élégante et belle.
Chorégraphie : Jolien Michielsen & Evelyne Van Hecke
Danse : Jolien Michielsen et Evelyne Van Hecke
11
13 :00 - 14 :00 - 15 :00 - 16 :30
Attention jongleurs est une
compagnie composée de jeunes et moins jeunes
passionnés par le cirque forain au travers de ses
aspects les plus divers et les plus riches.
Par un moyen d’expression atypique, ils enchantent
petits et grands par leur adresse, leur talent et leur
énergie débordante.
13
13 :30
Sculpture en torchis
Slib wordt beschouwd als een
van de oudste grondsoorten.
Het wordt al gebruikt sinds
het Neolithicum. De hele namiddag kan je zelf aan de
slag. Kom en creëer je eigen
sculpturen.
Le torchis est considéré comme le premier matériau
composite de l’histoire, car il est composé d’une
matrice plastique (terre) et de renforts (fibres
végétales), et était le matériau de construction des
habitations dès le néolithique.
Durant tout l’après-midi, venez créer des sculptures
éphémères en torchis !
13
13 :00 > 18 :00
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
2 609 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler