close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Actievoorwaarden

IntégréTéléchargement
CASHBACK
DEELNEMINGSFORMULIER / BULLETIN DE PARTICIPATION
Promotie/Aanbod enkel geldig op aankopen in België van 1/04/2016 tot en met 15/06/2016
Promotion/Offre valable uniquement sur les achats effectués en Belgique
du 1/04/2016 au 15/06/2016
Home comfort
HOE TE WERK GAAN ? / COMMENT FAIRE ?
Registreer u online op www.bosch.web2actions.com of stuur deze bon volledig ingevuld terug,
samen met een kopie van het aankoopbewijs en de originele streepjescode (uitgesneden uit de
verpakking) naar :
Enregistrez-vous online sur notre site www.bosch.web2actions.com ou renvoyez ce bon, dûment complété et accompagné d’une copie de votre ticket de caisse et du code-barres original
(découpé de l’emballage) à :
ALLES OPSTUREN NAAR / LE TOUT DOIT ÊTRE ENVOYÉ À:
Service 2 Actions – Bosch Acties / Actions Bosch – Boîte postale 1 – 5310 Eghezée
Drukletters aub / Merci d’écrire en capitales :
Voornaam / Prénom :
Geboortedatum / Date de naissance :
Adres / Adresse :
Postcode / Code Postal :
Gemeente / Commune :
Telefoon / Téléphone :
E-mail :
Bankrekening nr. / N° compte bancaire (IBAN) :
Producttype / Type de produit :
Bar code product / Code barres du produit :
Aankoopdatum / Date d’achat :
VOORWAARDEN / CONDITIONS
-- Deze actie is enkel geldig op de referenties die in dit document vermeld staan.
-- Uw inzending of registratie moet ten laatste voor 30/06/2016 bij ons aankomen (poststempel geldt als bewijs)
-- LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE INZENDINGEN (zonder originele barcode!) WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.
-- Cette action est seulement valable sur les références indiquées dans ce document.
-- Votre enregistrement ou envoi doit nous parvenir pour le 30/06/2016 au plus tard (cachet de la poste faisant foi)
-- LES ENVOIS TARDIFS OU INCOMPLETS (sans code barres original !) NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDERATION.
¨¨Ik geef de toestemming aan Bosch huishoudelectro (BSH NV) om me op de hoogte te houden van zijn producten
en promoties. Ik kan mijn gegevens op elk ogenblik raadplegen, verbeteren of verwijderen van het bestand van
BSH Home Appliances nv.
¨¨J’autorise Bosch Electroménager (BSH S.A.) à m’envoyer des informations
sur ses produits et promotions. Je peux à tout moment consulter, corriger
ou faire rayer mes données dans le fichier de BSH Home Appliances S.A.
Consumentendienst
Service Consommateur
081/234.422
bosch@2actions.com
SA BSH Home Appliances NV – Avenue du Laerbeeklaan 74 – 1090 Jette – Ondernemingsnr : 0465.054.226 – RPR Brussel – RPM Bruxelles
Naam / Nom :
Acties geldig / Actions valables :
01/04 tot / au 15/06/2016
* Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d’autres actions.
HOME COMFORT
* Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d’autres actions.
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
4 089 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler