close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

55 Tanto–Hjorthagen

IntégréTéléchargement
55
Tanto–Hjorthagen
Giltighetstid
24 juni–21 augusti 2016
55
Måndag–fredag
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
05.10
05.15
05.20
05.26
05.44
05.35
05.40
05.45
05.51
06.10
06.05
06.10
06.16
06.22
06.42
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
09.48
09.54
10.03
10.11
10.33
10.08
10.14
10.23
10.31
10.53
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
14.45
14.51
15.00
15.09
15.35
15.00
15.06
15.15
15.24
15.50
06.30
06.36
06.56
06.27
06.32
06.39
06.45
07.05
06.45
06.50
06.57
07.03
07.25
07.00
07.05
07.12
07.18
07.40
07.15
07.21
07.28
07.34
07.56
07.30
07.36
07.43
07.50
08.12
07.44
07.50
07.58
08.05
08.27
08.00
08.06
08.14
08.22
08.44
08.16
08.22
08.30
08.38
09.00
08.33
08.39
08.47
08.55
09.17
08.48
08.54
09.03
09.11
09.33
09.08
09.14
09.23
09.31
09.53
09.28
09.34
09.43
09.51
10.13
10.28
10.34
10.43
10.51
11.14
10.48
10.54
11.03
11.11
11.34
11.08
11.14
11.23
11.31
11.54
11.28
11.34
11.43
11.51
12.16
11.48
11.54
12.03
12.11
12.36
12.08
12.14
12.23
12.31
12.56
12.28
12.34
12.43
12.51
13.16
12.48
12.54
13.03
13.11
13.36
13.08
13.14
13.23
13.31
13.56
13.28
13.34
13.43
13.51
14.16
13.48
13.54
14.03
14.11
14.37
14.02
14.08
14.17
14.25
14.51
14.15
14.21
14.30
14.38
15.04
14.30
14.36
14.45
14.53
15.19
15.15
15.21
15.30
15.39
16.05
15.30
15.36
15.45
15.54
16.20
15.45
15.51
16.01
16.10
16.36
16.00
16.06
16.16
16.25
16.51
16.15
16.21
16.31
16.40
17.06
16.30
16.36
16.46
16.55
17.21
16.45
16.51
17.01
17.10
17.36
17.00
17.06
17.15
17.24
17.50
17.14
17.20
17.29
17.37
18.02
17.29
17.35
17.44
17.52
18.16
17.44
17.50
17.59
18.07
18.31
17.59
18.04
18.13
18.20
18.43
18.14
18.19
18.28
18.35
18.58
18.38
18.43
18.51
18.58
19.21
1
Fortsättning
Tanto–Hjorthagen
55
Måndag–fredag, fortsättning
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
19.08
19.13
19.21
19.28
19.50
55
Lördag
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
06.25
06.29
06.34
06.39
06.56
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
12.33
12.39
12.47
12.55
13.17
19.38
19.43
19.51
19.58
20.19
20.08
20.13
20.20
20.27
20.48
20.38
20.43
20.50
20.57
21.17
21.08
21.12
21.19
21.26
21.46
21.38
21.42
21.49
21.56
22.16
22.08
22.12
22.19
22.26
22.46
22.38
22.42
22.48
22.55
23.15
23.08
23.12
23.18
23.25
23.45
23.38
23.42
23.48
23.55
00.15
00.08
00.12
00.18
06.55
06.59
07.04
07.09
07.26
07.22
07.26
07.31
07.36
07.53
07.52
07.56
08.01
08.07
08.25
08.19
08.23
08.29
08.35
08.54
08.49
08.53
09.00
09.06
09.25
09.17
09.22
09.29
09.35
09.56
09.37
09.42
09.49
09.55
10.16
09.57
10.02
10.09
10.15
10.36
10.17
10.22
10.29
10.36
10.58
10.37
10.42
10.50
10.57
11.19
12.53
12.59
13.07
13.15
13.37
Var 20:e minut
13 33 53 16.13
19 39 59 16.19
27 47 07 16.27
35 55 15 16.35
57 17 37 16.57
16.33
16.39
16.47
16.55
17.16
16.53
16.59
17.07
17.14
17.35
17.13
17.19
17.27
17.34
17.55
17.33
17.39
17.47
17.54
18.15
17.53
17.59
18.07
18.14
18.35
18.13
18.19
18.26
18.33
18.54
10.55
11.01
11.09
11.16
11.38
18.38
18.43
18.50
18.57
19.16
11.13
11.19
11.27
11.35
11.57
19.08
19.13
19.20
19.26
19.45
11.33
11.39
11.47
11.55
12.17
11.53
11.59
12.07
12.15
12.37
Var 30:e minut
38 08 21.38
43 13 21.43
50 20 21.50
56 26 21.56
15 45 22.15
12.13
12.19
12.27
12.35
12.57
22.08
22.13
22.20
22.26
22.45
2
Fortsättning
Tanto–Hjorthagen
55
Lördag, fortsättning
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
22.38
22.42
22.48
22.53
23.12
55
Söndag och helgdag
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
06.25
06.29
06.34
06.39
06.56
06.55
06.59
07.04
07.09
07.26
07.22
07.26
07.31
07.36
07.53
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
12.33
12.39
12.47
12.54
13.16
12.53
12.59
13.07
13.14
13.36
Var 20:e minut
13 33 53 16.13
19 39 59 16.19
27 47 07 16.27
34 54 14 16.34
56 16 36 16.56
Tanto
Södra station
Slussen
Norrmalmstorg
Motalavägen
21.08
21.13
21.20
21.25
21.44
21.38
21.43
21.50
21.55
22.14
22.08
22.13
22.20
22.25
22.44
23.08
23.12
23.18
23.23
23.42
23.38
23.42
23.48
23.53
00.12
00.08
00.12
00.18
07.52
07.56
08.01
08.06
08.25
08.49
08.53
09.00
09.05
09.24
16.33
16.39
16.47
16.54
17.14
23.08
23.12
23.18
23.23
23.42
09.17
09.22
09.29
09.35
09.54
16.53
16.59
17.06
17.13
17.32
23.38
23.42
23.48
23.53
00.12
09.37
09.42
09.49
09.55
10.14
17.13
17.18
17.25
17.32
17.51
09.57
10.02
10.09
10.15
10.34
17.33
17.38
17.45
17.52
18.11
10.17
10.22
10.29
10.36
10.57
17.53
17.58
18.05
18.12
18.31
10.37
10.43
10.50
10.57
11.18
18.13
18.18
18.25
18.32
18.51
10.55
11.01
11.08
11.15
11.36
18.38
18.43
18.50
18.56
19.15
11.13
11.19
11.26
11.33
11.54
19.08
19.13
19.20
19.26
19.45
11.33
11.39
11.46
11.53
12.14
19.38
19.43
19.50
19.56
20.15
11.53
11.59
12.06
12.13
12.34
20.08
20.13
20.20
20.26
20.45
12.13
12.19
12.26
12.33
12.55
20.38
20.43
20.50
20.55
21.14
00.08
00.12
00.18
3
22.38
22.42
22.48
22.53
23.12
08.19
08.23
08.29
08.34
08.53
55
Hjorthagen–Tanto
Giltighetstid
24 juni–21 augusti 2016
55
Måndag–fredag
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
05.25
05.41
05.47
05.52
05.58
05.55
06.11
06.17
06.22
06.30
06.12
06.29
06.35
06.40
06.48
06.31
06.48
06.54
06.59
07.07
06.46
07.03
07.09
07.14
07.22
07.01
07.19
07.26
07.32
07.41
07.16
07.35
07.42
07.48
07.57
07.31
07.51
07.58
08.04
08.13
07.46
08.06
08.13
08.19
08.28
08.01
08.22
08.29
08.35
08.44
08.17
08.38
08.45
08.51
09.00
08.33
08.54
09.01
09.07
09.15
08.49
09.10
09.17
09.23
09.31
09.08
09.28
09.36
09.42
09.50
09.24
09.44
09.52
09.58
10.06
09.40
10.00
10.08
10.14
10.22
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
10.00
10.20
10.28
10.34
10.42
10.20
10.40
10.48
10.54
11.02
10.40
11.00
11.08
11.15
11.23
11.00
11.21
11.29
11.36
11.44
11.20
11.41
11.49
11.56
12.04
11.40
12.01
12.09
12.16
12.25
12.00
12.21
12.29
12.36
12.45
12.20
12.41
12.49
12.56
13.05
12.40
13.01
13.09
13.16
13.25
13.00
13.21
13.29
13.36
13.45
13.20
13.41
13.49
13.56
14.05
13.40
14.01
14.10
14.17
14.26
14.00
14.22
14.31
14.38
14.47
14.20
14.42
14.51
14.59
15.08
14.40
15.02
15.12
15.20
15.29
15.00
15.23
15.33
15.41
15.50
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
15.15
15.38
15.48
15.56
16.05
15.30
15.53
16.03
16.11
16.20
15.45
16.08
16.18
16.26
16.35
16.00
16.23
16.33
16.41
16.50
16.15
16.38
16.48
16.56
17.05
16.30
16.53
17.03
17.11
17.20
16.45
17.08
17.18
17.26
17.35
17.00
17.23
17.33
17.41
17.49
17.15
17.38
17.48
17.56
18.03
17.30
17.52
18.01
18.08
18.15
17.45
18.07
18.16
18.22
18.29
18.00
18.21
18.29
18.35
18.42
18.15
18.35
18.43
18.49
18.56
18.29
18.49
18.57
19.03
19.10
18.44
19.04
19.12
19.18
19.25
18.55
19.15
19.23
4
Fortsättning
Hjorthagen–Tanto
55
Måndag–fredag, fortsättning
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
19.05
19.24
19.32
19.38
19.45
19.23
19.42
19.50
19.56
20.03
19.53
20.12
20.20
20.26
20.33
20.23
20.41
20.48
20.54
21.01
20.53
21.11
21.18
21.24
21.31
21.23
21.41
21.48
21.54
22.01
21.53
22.11
22.18
22.24
22.31
22.23
22.40
22.47
22.53
23.00
22.53
23.08
23.14
23.19
23.26
23.23
23.38
23.44
23.49
23.56
23.53
00.08
00.14
00.19
00.26
00.23
00.38
00.44
00.49
00.56
5
Fortsättning
Hjorthagen–Tanto
55
Lördag
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
06.20
06.35
06.41
06.45
06.51
07.00
07.15
07.21
07.25
07.31
07.30
07.46
07.53
07.57
08.03
08.00
08.16
08.23
08.27
08.33
08.30
08.47
08.54
08.58
09.05
09.00
09.18
09.25
09.30
09.37
09.30
09.48
09.55
10.00
10.07
10.02
10.20
10.27
10.32
10.40
10.22
10.41
10.48
10.53
11.01
10.42
11.02
11.09
11.14
11.22
11.02
11.22
11.30
11.37
11.45
11.22
11.42
11.50
11.57
12.05
11.42
12.02
12.10
12.17
12.25
12.02
12.22
12.30
12.37
12.45
12.22
12.42
12.50
12.57
13.06
12.42
13.02
13.11
13.18
13.27
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
13.02
13.22
13.31
13.38
13.47
13.22
13.42
13.51
13.58
14.07
13.42
14.02
14.11
14.18
14.27
14.02
14.22
14.31
14.38
14.47
14.22
14.42
14.51
14.58
15.07
14.42
15.02
15.11
15.17
15.26
15.02
15.22
15.31
15.37
15.46
15.22
15.42
15.51
15.57
16.06
15.42
16.02
16.11
16.17
16.26
16.02
16.22
16.31
16.37
16.46
16.22
16.42
16.51
16.57
17.06
16.42
17.02
17.10
17.16
17.25
17.02
17.22
17.30
17.36
17.45
17.22
17.42
17.50
17.55
18.04
17.42
18.01
18.09
18.14
18.23
18.02
18.21
18.29
18.34
18.43
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
18.22
18.41
18.49
18.54
19.01
18.42
19.01
19.09
19.14
19.20
19.02
19.21
19.28
19.33
19.39
19.23
19.42
19.49
19.54
20.00
19.53
20.11
20.18
20.23
20.29
20.23
20.41
20.48
20.53
20.59
20.53
21.11
21.18
21.23
21.29
21.23
21.41
21.48
21.53
21.59
21.53
22.11
22.17
22.22
22.29
22.23
22.39
22.45
22.50
22.57
22.53
23.08
23.14
23.19
23.26
23.23
23.38
23.44
23.49
23.56
23.53
00.08
00.14
00.19
00.26
00.23
00.38
00.44
00.49
00.56
6
Fortsättning
Hjorthagen–Tanto
55
Söndag och helgdag
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
06.20
06.35
06.41
06.45
06.51
07.00
07.15
07.21
07.25
07.31
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
12.22
12.42
12.51
12.58
13.06
Var 20:e minut
42 02 22 15.42
02 22 42 16.02
11 31 51 16.11
18 38 58 16.18
26 46 06 16.26
Motalavägen
Kungsträdgården
Slussen
Södra station
Tanto
20.23
20.41
20.48
20.53
20.59
20.53
21.09
21.16
21.21
21.27
07.30
07.45
07.51
07.55
08.01
21.23
21.39
21.46
21.51
21.57
Hållplatser linje 55
Hjorthagen–Tanto och omvänt
Noter
1)Trafikeras endast i riktning mot Tanto.
2)Trafikeras endast i riktning mot Hjorthagen.
08.00
08.15
08.21
08.25
08.31
08.30
08.46
08.52
08.56
09.02
16.02
16.22
16.31
16.37
16.45
21.53
22.09
22.16
22.21
22.27
09.00
09.16
09.23
09.27
09.34
16.22
16.41
16.50
16.56
17.04
22.23
22.39
22.45
22.50
22.57
09.30
09.48
09.55
09.59
10.06
16.42
17.01
17.09
17.15
17.23
22.53
23.08
23.14
23.19
23.26
zA Motalavägen
17.02
17.21
17.29
17.35
17.43
23.23
23.38
23.44
23.49
23.56
10.22
10.41
10.50
10.55
11.02
17.22
17.41
17.49
17.55
18.03
23.53
00.08
00.14
00.19
00.26
10.42
11.01
11.10
11.15
11.22
17.42
18.01
18.09
18.15
18.23
11.02
11.21
11.30
11.35
11.42
18.02
18.20
18.28
18.34
18.42
11.22
11.41
11.50
11.55
12.02
18.22
18.40
18.48
18.53
19.00
11.42
12.01
12.10
12.15
12.22
18.42
19.00
19.08
19.13
19.19
12.02
12.21
12.30
12.37
12.45
19.02
19.20
19.27
19.32
19.38
19.23
19.41
19.48
19.53
19.59
19.53
20.11
20.18
20.23
20.29
00.23
00.38
00.44
00.49
00.56
Gasverket
Storängskroken 1)
Storängsvägen
Tennisstadion
Östermalms idrottsplats
Stadion
Humlegården
Linnégatan 2)
Stureplan
Stureplan
Kungsträdgården 1)
Norrmalmstorg 2)
Karl XII:s torg
Slottsbacken
Räntmästartrappan
Slussen
Mariatorget
Krukmakargatan
Wollmar Yxkullsgatan
Fatbursgatan
Södra station
Timmermansgränd
Rosenlundsgatan
Marmorgatan
Jägargatan
Tanto
7
Hjorthagens skola
Artemisgatan 1)
Skogvaktargatan
Nimrodsgatan
Ropsten
Drevergatan
10.02
10.20
10.27
10.31
10.38
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
71 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler