close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Aktioun Päiperlek Aktioun Päiperlek

IntégréTéléchargement
Aktioun Päiperlek
Interesséiert Dir Iech fir Päiperleken? Wëllt Dir si méi genee kenne léieren?
Wësse wéi een di verschidden Aarte kann ënnerscheeden a wou dass si
liewen? Wann Dir dëst a méi wëllt gewuer ginn, dann invitéiere mir Iech
häerzlech op eise Päiperleksbestëmmungsdag!
Mir treffen eis am Biodiversitéitszentrum fir eng theoretesch Aféierung, wéi
ee Päiperleken ka bestëmmen. No engem Picknick siche mir dann
zesummen um Terrain no interessanten Aarten.
Bréngt äre Picknick, Gezei dat dem Wieder entsprécht a fest Schung mat.
Wie scho Bestëmmungsbicher huet, kann déi och matbréngen. Alles
anescht kritt Dir gestallt.
Umelle kann ee sech bis zum 15. Juli beim SICONA ënnert der
Telefonsnummer
26303625
oder
ënnert
der
E-mail-Adress
corinne.camusel@sicona.lu.
Groupe de recherche
entomologique de la
SNL
Aktioun Päiperlek
Est-ce que les papillons vous intéressent ? Voulez-vous en savoir plus sur
ce groupe d’animaux fascinants ? Connaître les différentes espèces et
leurs milieux de vie. Si vous voulez découvrir les réponses à toutes ces
questions, nous vous invitons cordialement à notre journée de
détermination des papillons !
Nous vous donnons rendez-vous au Centre régional de biodiversité pour
une introduction théorique sur les méthodes de détermination des
papillons. Après un pique-nique, nous allons découvrir les différentes
espèces sur le terrain.
Emmenez votre pique-nique, des habits adaptés à la météo et des souliers
solides. Si vous avez des livres de détermination, vous pouvez les
emmener. Nous allons fournir tout le reste.
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 15 juillet auprès du SICONA sous le numéro
26303625 ou l’adresse e-mail corinne.camusel@sicona.lu. Le cours se
tiendra en luxembourgeois.
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
522 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler