close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

2005 Sezione 12

IntégréTéléchargement
CATALOGUS WARMTESYSTEMEN /
CATALOGUE SYSTÈMES DE CHALEUR
1312
Caleffi International N.V.
Moesdijk 10-12
P.O. Box 10357
6000 GJ WEERT (NL)
E-mail: info.nl@caleffi.com - info.be@caleffi.com
Web: www.caleffi.nl - www.caleffi.be
Vertegenwoordiging België /
Représentation Belgique
Groothandel / Grossiste:
Limburg / Antwerpen / Vlaams Brabant:
Limbourg / Anvers / Brabant Flamand:
Tel. +32 473 803 280
Oost- en West-Vlaanderen/Vlaams Brabant:
Flandre occidentale / Flandre orientale / Brabant flamand:
Tel. +32 475 894 816
Brussel, Wallonië, GH Luxemburg en Waals Brabant:
Bruxelles, Wallonie, GD Luxembourg et Brabant wallon:
Tel. +32 473 430 112
OEM / studieburelen:
Tel. +32 478 075 586
Prijzen op aanvraag
Prix sur demande
Vertegenwoordiging Nederland
Groothandel:
• Oost Nederland:
Tel. +31 6 535 500 95
• West Nederland:
Tel. +31 6 577 325 63
OEM / adviseurs:
Tel: +31 6 520 200 60
Sales & Marketing Manager /
Chef Vente & Marketing
+32 495 557 113
12A
12A
ENERGIEMETERS
COMPTEURS D’ÉNERGIE
SERIE 7554 CONTECA
SÉRIE 7554 CONTECA
SERIE 7557 CONTECA ULTRA
SÉRIE 7557 CONTECA ULTRA
SERIE CAL1915 SENSONICAL
SÉRIE CAL1915 SENSONICAL
SERIE CAL1918 SENSONICAL ULTRA
SÉRIE CAL1918 SENSONICAL ULTRA
SERIE 75525 CONTECA SOLAR
SÉRIE 75525 CONTECA SOLAR
SERIE 7556 AQUAPRO
SÉRIE 7556 AQUAPRO
12B
12B
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNITS PLURIMOD
SOUS-STATIONS UNIVERSELLES PLURIMOD
SERIE 7000 PLURIMOD
SÉRIE 7000 PLURIMOD
SERIE 7001 PLURIMOD CLIMA
SÉRIE 7001 PLURIMOD CLIMA
SERIE 70009 PLURIMOD -
VERDELER SERIE 350
SÉRIE 70009 PLURIMOD -
COLLECTEUR SÉRIE 350
SERIE 70008 PLURIMOD -
VERDELER SERIE 662
SÉRIE 70008 PLURIMOD -
COLLECTEUR SÉRIE 662
SERIE 70006 PLURIMOD -
VERDELER SERIE 662 MET VOORREGELING
SÉRIE 70006 PLURIMOD -
COLLECTEUR SÉRIE 662 AVEC PRÉRÉGLAGE
SERIE 7000 DUPLEX PLURIMOD
SÉRIE 7000 DUPLEX PLURIMOD
SERIE 7001 DUPLEX PLURIMOD CLIMA
SÉRIE 7001 DUPLEX PLURIMOD CLIMA
SERIE 7000 VAN PLURIMOD
SÉRIE 7000 VAN PLURIMOD
SERIE 799 - 7992
SÉRIE 799 - 7992
12C
12C
DISTRIBUTIE-UNITS SATK
SOUS-STATIONS SATK
SERIE SATK20
SÉRIE SATK20
SERIE SATK30
SÉRIE SATK30
SERIE SATK40
SÉRIE SATK40
SERIE SATK12
SÉRIE SATK12
SERIE SATK15
SÉRIE SATK15
SERIE SATK50
SÉRIE SATK50
SERIE SATK60
SÉRIE SATK60
12D
12D
AFMETINGEN
DIMENSIONS
12 A
ENERGIEMETER MET DIRECTE AFLEZING CONTECA - GECENTRALISEERDE TRANSMISSIE BUS RS485
COMPTEUR D’ÉNERGIE À LECTURE LOCALE CONTECA - TRANSMISSION CENTRALISÉE BUS RS485
Conform MID
Kenmerken
CONTECA is een thermische energiemeter met directe aflezing die
bijzonder geschikt is voor het meten van het warmteverbruik in
gebouwen met een civiele bestemming. Dankzij een dubbel
geheugenregister is het toestel in staat om zowel bij verwarming als
koeling (optie 755810) de thermische energie te berekenen.
Caractéristiques
De warmtemeter CONTECA beschikt over 3 extra impulsingangen.
Daarnaast ook 2 extra digitale ingangen voor alarmstatussen en is
voorzien van een gecentraliseerde gegevenstransmissie (max. n° 250
modules) in modus Bus RS485.
Le compteur CONTECA possède trois entrées à impulsions
supplémentaires, deux entrées numériques d’alarme-état
supplémentaires et est pré-équipé pour la télétransmission
centralisée (250 modules maximum) en mode Bus RS485.
CONTECA est un compteur intégrateur d’énergie thermique à lecture
locale particulièrement adapté aux relevés des consommations
thermiques dans les logements de type résidentiel. Grâce à un double
registre de mémorisation, il permet de comptabiliser l’énergie en mode
chauffage et en mode rafraîchissement (option 755810).
Technische gegevens
Prestaties
Elektrische voeding:
24 V (ac) - 50 Hz - 1 W
Gegevenstransmissie:
volgens Bus RS485
Bescherming tegen forcering
Naleving van wettelijke normen: richtlijn 2004/22/EG (MI004) EN1 434
Caractéristiques techniques
Performances
Alimentation:
Transmission des données:
Protection anti-effraction
Conforme à la directive:
24 V (ac) - 50 Hz - 1 W
Bus RS485
2004/22/CE (MID) et EN 1434
Installatieschema met meting op elke kring
Schéma d’installation avec comptabilisation sur chaque dérivation
BELANGRIJK
Na de installatie moeten
alle meetonderdelen
worden verzegeld.
IMPORTANT
Une fois l'installation
terminée, plomber tous les
éléments de mesure.
4
12 A
CONFORMITEITSCERTIFICAAT VOLGENS RICHTLIJN 2004/22/CE (Richtlijn MID)
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE 2004/22/CE (Directive MID)
CONTECA serie 7554
Richtlijn MID (MI004)
De richtlijn 2004/22/CE, beter bekend als de richtlijn
MID verplicht de nationale markten gebruik te maken
van warmtemeters die uitsluitend conform zijn aan het
MID.
CONTECA série 7554
Directive MID (MI004)
La directive 2004/22/CE, meilleur connu comme la
directive MID, oblige le marché nationale d'utiliser
exclusivement des compteurs conforme au MID.
Certificaat van productonderzoek
(volgens module B - richtlijn MID)
Conformiteitsattest van het productieproces
(volgens module D - richtlijn MID)
Certificat d’examen du produit
(selon module B - directive MID)
Certificat de conformité du processus de production
(selon module D - directive MID)
5
12 A
CONTECA ENERGIEMETER VOOR VERWARMING EN KOELING
DIRECTE AFLEZING, MET IMPULSMETER, GECENTRALISEERDE TRANSMISSIE BUS RS485
7554
7554
Energiemeter met directe aflezing
voor verwarmings- en koelinstallaties
met centrale ketel.
Energiemeter met directe aflezing
voor verwarmings- en koelinstallaties
met centrale ketel.
CONTECA serie 7554
Meting met directe aflezing door middel van lcd- display of
gecentraliseerde meting via controller code 755010 of interface
code 755055.
De meetmodule wordt geleverd met de volgende onderdelen:
- Set temperatuursondes met dompelbuis (kabellengte: 1,9 m)
- Set Y-stukken
- Volumetrische teller met turbine met impulsuitgang (Tmax 90°C)
- Koppelingen
- Volumemeter met display (LCD)
Naleving van richtlijn
Voeding van 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
2004/22/CE (MI004)
Geschikt voor transmissie Bus RS485.
Werkingsdebiet (geluid) - Maximaal aanbevolen debiet
Om de gebruikers te beschermen tegen geluidshinder dat zich binnen het
systeem kan verspreiden, dient er een debietwaarde onder de wettelijke
geluidslimiet gekozen te worden op basis van de differentiële druk.
De hieronder vermelde waarden kunnen als indicatie worden gebruikt.
Geluidslimieten - Dp (mm w.k.)
Dp £ 1800 geluid onwaarschijnlijk
1800 < Dp < 2200 geluid waarschijnlijk
Dp ≥ 2200 geluid zeer waarschijnlijk
Op basis van de hydraulische kenmerken van de warmtemeter wordt
het volgende maximale werkingsdebiet aanbevolen.
Art. code
Aansl.
Type meting
755404
755405
755406
755407
755408
755409
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
mono-jet
Qp
m3/h
Maximaal
aanbevolen
debiet l/h
Qi
l/h
11,5 30
12,5 50 1200÷1400
13,5 70 1800÷2200
16,0 120 2900÷3500
10,0 200
15,0 300
mono-jet
multi-jet
multi-jet
multi-jet
multi-jet
DN 200
1
Q (m3/h)
1 1/4” 1 1/2”
10,1
16,9
2”
25,3
DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
55,9
89,4 134,0 223,0 335,0 559,0
Retour
Temp. sensor aanvoer
2
500
300
350
400
450
250
200
120
140
160
180
100
60
70
80
90
50
30
35
40
45
25
20
12
14
16
18
6
7
8
9
10
5
2,5
3
3,5
4
4,5
2
1
1,2
1,4
1,6
1,8
1,8
1,6
1,4
1,2
5
Temp. sensor retour
2,5
0,18
0,16
0,14
0,12
0,6
0,7
0,8
0,9
woltmann
10
0,25
0,5
woltmann
1000
1400
2000
3500
4500
8000
20
4,5
4
3,5
3
0,25
6
woltmann
125
145
170
100
150
250
50
0,45
0,40
0,35
0,30
1”
woltmann
Qmin
l/h
IIe impuls
IIIe impuls
9
8
7
6
5,9
woltmann
Verw./Aircond.
0,9
0,8
0,7
0,6
4,2
woltmann
Qnom
m3/h
Ie impuls
18
16
14
12
3/4”
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
Meter
25
1,8
1,6
1,4
1,2
2,5
755410
755411
755412
755413
755414
755415
Status zoneventiel
DN 150
DN 125
DN 100
DN 80
DN 65
2"
1 1/2"
1 1/4"
1"
2,5
1/2”
Type meting
Elektrische aansluitingen CONTECA serie 7554
45
40
35
30
0,5
Kv
Aansl.
N.B.: Zowel horizontale als verticale montage mogelijk.
4,5
4
3,5
3
0,1
Art. code
Gepolariseerde kabel
1
3/4"
1/2"
2
Meting met directe aflezing door middel van lcd- display of
gecentraliseerde meting via controller code 755010 of interface
code 755055.
De meetmodule wordt geleverd met de volgende onderdelen:
- set temperatuursondes met dompelbuis (kabellengte: 1,9 m)
- lasverbindingsstuk van 1/2”
- volumetrische teller met turbine met impulsuitgang (Tmax 90°C)
- geflensde aansluiting EN 1092-1 PN 16
- volumemeter met display (LCD)
Naleving van richtlijn
Voeding van 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
2004/22/CE (MI004)
Geschikt voor transmissie Bus RS485.
Voor de warmtemeters van de serie 7554 CONTECA is een
gecentraliseerde voeding van 24 V (ac) vereist.
Drukverlies serie 7554
5
CONTECA serie 7554
Aanvoer
Sensoren verwarming
(voor installaties met 2 buizen)
12 A
CONTECA ULTRA ULTRASONE ENERGIEMETER VOOR VERWARMING EN KOELING
DIRECTE AFLEZING, MET IMPULSMETER, GECENTRALISEERDE TRANSMISSIE BUS RS485
7557
7557
Ultrasone energiemeter met directe
aflezing voor verwarmings- en
koelinstallaties met centrale ketel.
Ultrasone energiemeter met directe
aflezing voor verwarmings- en
koelinstallaties met centrale ketel.
CONTECA ULTRA serie 7557
Meting met directe aflezing door middel van lcd- display of
gecentraliseerde meting via controller code 755010 of interface
code 755055.
De meetmodule wordt geleverd met de volgende onderdelen:
- Set temperatuursondes met dompelbuis (kabellengte: 1,9 m)
- Set Y-stukken
- Ultrasone meter (Tmax 90°C)
- Koppelingen
- Volumemeter met display (LCD)
Naleving van richtlijn
- Voeding van 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
2004/22/CE (MI004)
- Geschikt voor transmissie Bus RS485.
Art. code
Aansl.
755704
755705
755706
755707
755708
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
Qp
m3/h
Qi
l/h
11,5
6
12,5
10
13,5
35
16,5
24
10,5 40/100*
* Verticale installatie
Ultrasone debietmeter
Technische kenmerken:
Bereik:1÷100.
Voeding: Lithiumbatterij - 3 V (dc) met een levensduur van 12 jaar.
Uitgangsfrequentie: ≤ 20 Hz.
Nauwkeurigheid - EN 1434 - klasse 2.
PN 16.
Tmax 90°C.
755709
755710
755711
755712
DN
DN
DN
DN
50
65
80
100
Qp
m3/h
Qi
l/h
115
125
140
160
60/150*
250
400
600
* Verticale installatie
DN100
DN 80
DN 65
DN 50
1 1/2"
1" - 1 1/4”
Voor de warmtemeters van de serie 7557 CONTECA is een
gecentraliseerde voeding van 24 V (ac) vereist.
50
4,5
4
3,5
3
45
40
35
30
2,5
25
1,8
1,6
1,4
1,2
18
16
14
12
0,9
0,8
0,7
0,6
9
8
7
6
Elektrische aansluitingen CONTECA serie 7557
20
10
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
5,0
7,9
17,8
17,8
33,0
53,0
89,0
142,0
223,0
WIT
Retour
Temp. sensor aanvoer
Q (m3/h)
Temp. sensor retour
1
e impuls
2
500
300
350
400
450
250
200
120
140
160
180
100
60
70
80
90
50
30
35
40
45
25
20
12
14
16
18
6
7
8
9
10
5
2,5
3
3,5
4
4,5
2
1,2
1,4
1,6
1,8
1
0,5
0,1
0,6
0,7
0,8
0,9
1,8
1,6
1,4
1,2
e impuls
2,5
0,18
0,16
0,14
0,12
Verw./Aircond.
0,25
0,25
5
e impuls
4,5
4
3,5
3
Meter
0,45
0,40
0,35
0,30
Status zoneventiel
0,5
Kv
Aansl.
Gepolariseerde kabel
1
3/4"
1/2"
2
Meting met directe aflezing door middel van lcd- display of
gecentraliseerde meting via controller code 755010 of interface
code 755055.
De meetmodule wordt geleverd met de volgende onderdelen:
- Set temperatuursondes met dompelbuis (kabellengte: 1,9 m)
- Lasverbindingsstuk van 1/2” met dompelbuis
- Ultrasone meter (Tmax 90°C)
- Geflensde aansluitingen EN 1092-1 PN 16
- Volumemeter met display (LCD)
Naleving van richtlijn
- Voeding van 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
2004/22/CE (MI004)
- Geschikt voor transmissie Bus RS485.
Art. code
Drukverlies serie 7557
5
CONTECA ULTRA serie 7557
Aanvoer
BLAU
A
M07 1259
07185865
Sensoren verwarming
(voor installaties met 2 buizen)
7
12 A
CONTECA COMPTEUR D’ÉNERGIE POUR CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
À LECTURE LOCALE, À IMPULSION, TRANSMISSION CENTRALISÉE BUS RS485
7554
7554
Compteur d'énergie individuel
pour chaufferie central.
Compteur d'énergie individuel
pour chaufferie central.
CONTECA série 7554
Comptabilisation à lecture locale sur écran LCD ou centralisée
par contrôleur code 755010 ou interface série 755055.
Le module de comptabilisation comprend:
- Deux sondes de température à plongeur (L= 1,9 m)
- Deux doigts de gant en Y
- Compteur-intégrateur avec sortie à impulsions (Tmaxi 90°C)
- Raccords union
- Compteur-intégrateur électronique avec écran (LCD)
Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
Prédisposé pour la transmission Bus RS485. Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Débit maximal recommandé.
Pour protéger les utilisateurs contre le bruit qui peut se propager dans le
système, il devrait y avoir une valeur de débit choisie, pour être sous la limite
légale du bruit, basée sur la pression différentielle dont les valeurs
mentionnées ci-dessous peuvent servir d'indication.
Seuil de bruit - Dp (mm C.E.)
Dp £ 1800 présence de bruit peu probable
1800 < Dp < 2200 présence de bruit probable
Dp ≥ 2200 présence de bruit
Les caractéristiques fluido-dynamique du compteur requièrent des
débits dont les valeurs sont indiquèes ci-dessous.
Art. code
Racc.
Type dim.
755404
755405
755406
755407
755408
755409
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
monojet
Qp
m3/h
Qi
l/h
Débit max
conseillé l/h
11,5 30
12,5 50 1200÷1400
13,5 70 1800÷2200
16,0 120 2900÷3500
10,0 200
15,0 300
monojet
multijets
multijets
multijets
multijets
1
DN 200
DN 150
DN 125
DN 100
DN 80
DN 65
2"
4,5
4
3,5
3
45
40
35
30
2,5
25
1,8
1,6
1,4
1,2
18
16
14
12
0,9
0,8
0,7
0,6
9
8
7
6
0,5
50
20
10
0,45
0,40
0,35
0,30
4,5
4
3,5
3
0,25
2,5
0,25
0,18
0,16
0,14
0,12
5
2
1
500
300
350
400
450
250
200
120
140
160
180
100
60
70
80
90
50
30
35
40
45
25
20
12
14
16
18
6
7
8
9
10
5
2,5
3
3,5
4
4,5
2
1,2
1,4
1,6
1,8
1
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,8
1,6
1,4
1,2
0,1
Q (m3/h)
Kv
8
1/2”
3/4”
1”
2,5
4,2
5,9
1 1/4” 1 1/2”
10,1
Racc.
Mesure
755410
755411
755412
755413
755414
755415
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
woltmann
woltmann
woltmann
woltmann
woltmann
woltmann
Qp
m3/h
Qi
l/h
125
145
170
100
150
250
1000
1400
2000
3500
4500
8000
N.B.: Montage horizontale et verticale possible
1 1/2"
1 1/4"
1"
3/4"
1/2"
2
Art. code
Les compteurs d’énergie série 7554 CONTECA doivent être
alimentés en 24 V (ac).
Pertes de charge série 7554
5
CONTECA série 7554
Comptabilisation à lecture locale sur écran LCD ou centralisée
par contrôleur code 755010 ou interface série 755055.
Le module de comptabilisation comprend:
- Deux sondes de température à plongeur (L= 1,9 m)
- Manchon à souder de 1/2”
- Compteur volumétrique avec sortie à impulsions (Tmaxi 90°C)
- Raccordement à brides EN 1092-1 PN 16
- Compteur-intégrateur électronique avec écran (LCD)
- Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
- Prédisposé pour la transmission Bus RS485.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
16,9
2”
25,3
DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
55,9
89,4 134,0 223,0 335,0 559,0
Connexions électriques CONTECA série 7554
12 A
CONTECA ULTRA COMPTEUR D’ÉNERGIE POUR CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
À LECTURE LOCALE, À IMPULSION, TRANSMISSION CENTRALISÉE BUS RS485
7557
7557
Compteur d'énergie à ultrasons
pour chaufferie central.
Compteur d'énergie à ultrasons
pour chaufferie central.
CONTECA ULTRA série 7557
Comptabilisation à lecture locale sur écran LCD ou centralisée
par contrôleur code 755010 ou interface série 755055.
Le module de comptabilisation comprend:
- Deux sondes de température à plongeur (L= 1,9 m)
- Deux doigt de gant en Y
- Compteur volumétrique à ultrasons (Tmaxi 90°C)
- Raccordement à brides EN 1092-1 PN 16
- Raccords union
- Compteur-intégrateur électronique avec écran (LCD)
- Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
- Prédisposé pour la transmission Bus RS485.
Art. code
Racc.
755704
755705
755706
755707
755708
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
Qp
m3/h
CONTECA ULTRA série 7557
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Qi
l/h
11,5
6
12,5
10
13,5
35
16,5
24
10,5 40/100*
Comptabilisation à lecture locale sur écran LCD ou centralisée
par contrôleur code 755010 ou interface série 755055.
Le module de comptabilisation comprend:
- Deux sondes de température à plongeur (L= 1,9 m)
- Manchon à souder de 1/2” avec doigt de gant
- Compteur volumétrique à ultrasons (Tmaxi 90°C)
- Raccordement à brides EN 1092-1 PN 16
- Compteur-intégrateur électronique avec écran (LCD)
- Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
- Prédisposé pour la transmission Bus RS485.
* Installation verticale
Racc.
Art. code
Mesure du débit à ultrasons
Caractéristiques techniques:
Plage: 1÷100.
Alimentation: Pile lithium - 3 V (dc), durée de vie 12 ans.
Fréquence de sortie: £ 20 Hz.
Précision - EN 1434 - classe 2.
PN 16.
Tmaxi 90°C.
60/150*
250
400
600
DN100
DN 80
DN 65
DN 50
1 1/2"
1" - 1 1/4”
50
4,5
4
3,5
3
45
40
35
30
2,5
25
1,8
1,6
1,4
1,2
18
16
14
12
0,9
0,8
0,7
0,6
9
8
7
6
Connexions électriques CONTECA série 7557
20
10
L
BLANC
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
5,0
7,9
17,8
17,8
33,0
53,0
89,0
142,0
223,0
M07 1259
07185865
m3
IIIϒ Impulsion
m3
IMP
Retour
Sonde temp.départ
N
Sonde temp. retour
Q (m3/h)
IIϒ Impulsion
1
Chauff/Raf
2
500
300
350
400
450
250
200
120
140
160
180
100
60
70
80
90
50
30
35
40
45
25
20
12
14
16
18
6
7
8
9
10
5
2,5
3
3,5
4
4,5
2
1,2
1,4
1,6
1,8
1
0,5
0,1
0,6
0,7
0,8
0,9
1,8
1,6
1,4
1,2
Iϒ Impulsion
2,5
0,18
0,16
0,14
0,12
Compteur
0,25
0,25
5
État vanne de zone
4,5
4
3,5
3
Câble polarisé
Rx
0,45
0,40
0,35
0,30
24 V (a c)
0,5
Kv
115
125
140
160
Les compteurs d’énergie série 7557 CONTECA doivent être
alimentés en 24 V (ac).
Tx
1
3/4"
1/2"
2
50
65
80
100
Qi
l/h
* Installation verticale
Pertes de charge série 7557
5
DN
DN
DN
DN
755709
755710
755711
755712
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Qp
m3/h
Départ
BLEU
TR
TD
Sondes chauffage
(installation 2 tubes)
9
12 A
CONTECA ENERGIEMETER
7554
WISSELSTUKKEN
7559
CONTECA energiemeter
met directe aflezing
Energiemeter met directe aflezing
voor de serie SATK en/of meetkastje,
code 789540.
Voorzien van LCD-scherm met acht cijfers.
Voeding 24 V (ac) 50 Hz - 1 W gecentraliseerd.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Art. code
755404K
755405K
Qnom
m3/u
Qmin
l/h
1,5
enkelvoudig 2,5
30
50
Aansluiting
Type meting
1/2”
3/4”
enkelvoudig
Wisselstukken
Beschrijving
Art. code
755904
755905
755906
755907
755908
755909
755914
755915
755916
755917
755918
755919
755930
755931
755947*
755975
Y-dompelbuis voor CONTECA 1/2”
Y-dompelbuis voor CONTECA 3/4”
Y-dompelbuis voor per CONTECA 1”
Y-dompelbuis voor CONTECA 1 1/4”
Y-dompelbuis voor CONTECA 1 1/2”
Y-dompelbuis voor CONTECA 2”
impulsvolumemeter 1/2”
impulsvolumemeter 3/4”
impulsvolumemeter 1”
impulsvolumemeter 1 1/4”
impulsvolumemeter 1 1/2”
impulsvolumemeter 2”
temperatuursensor voor CONTECA (l = 1,9 m)
temperatuursensor voor CONTECA (l = 6,0 m)
vervangende printplaat CONTECA serie 7554
vervangende batterij CONTECA
* Geef bij het bestellen het serienummer, het DN en het IDB van de
CONTECA-meter op die moet worden gereset
ELEKTRISCHE/ELEKTRONISCHE OPTIES CONTECA
755890
De opties moeten worden besteld samen met de energiemeters
waarmee ze moeten worden samengevoegd
755810
Kouderegistratie
De CONTECA-meter is bij activering van de software in
staat om via de berekening van de inversie van de
thermische sprong, de warmte en koude in
afzonderlijke registers te boeken.
✔
755810
digitale meter
755883
kouderegistratie
755825
Art. code
755890
Art. code
Zelfdiagnosefunctie AUTOEXPERT
Energiemeters voor warmtecentrales kunnen bij afwezigheid van een
centraliseringszone voor transmissie (controller met code 755010)
worden uitgevoerd met de functie AUTOEXPERT.
Algemene input impulsen
De CONTECA-meter is in staat om met behulp van
geïmplementeerde hardware/software, code 755825,
een derde extra impulsingang te verkrijgen
(bijvoorbeeld gas-/elektriciteitsmeter).
De algemene impuls moet potentiaalvrij zijn
(maximale frequentie 1 Hz).
TA
TR
G
impulsingang
Art. code
Impulsuitgang
Via de impulsuitgang kunnen de energiewaarden van
warmte en/of koude naar een algemene opnemer
worden overgebracht. De sterkte van de impuls
bedraagt 1 kWh.
De impulsuitgang is potentiaalvrij en is een open
collector met een impulsperiode van 120 ms.
Art. code
10
enkele impulsuitgang - WARMTE
dubbele impulsuitgang - WARMTE/KOUDE
De functie AUTOEXPERT is een
zelfdiagnosefunctie voor de correctheid
van de primaire registratie-elementen:
- Aanvoertemperatuur
- Retourtemperatuur
- Debiet gekoppeld aan status pomp
Bij eventuele tegenstrijdigheden in de metingen wordt er een relais in de
CONTECA-elektronica geactiveerd.
De informatie over een functioneel alarm kan via SMS naar de speciale
service worden verzonden (code 755847, digitaal GSM-modem alarmbeheer CT).
code 755847
code 755883
Warmte
7558
Koude
impulsingang
Gemeenschappelijk
755825
755881
755882
Digitale meter
Digitale energiemeter op afstand
voor meters van de serie 7554.
Geleverd met plaat voor inbouwkast
voor 3 modules.
Afmetingen: 120 x 80 x 60 mm.
Maximale kabellengte: 50 m.
Gebruik een afgeschermde kabel 2x1 mm2.
TA
TR
G
Cod. 755847
Modem GSM
Art. code
755883
755847
AUTOEXPERT - functie zelfdiagnose
Regeleenheid GSM - alarmbeheer CT
12 A
CONTECA COMPTEUR D’ÉNERGIE
7554
PIÈCES DE RECHANGE
Compteur d'énergie à lecture
locale CONTECA
Compteur d'énergie à lecture locale
pour série SATK et/ou coffret de mesure
code 789540.
Avec écran LCD à huit chiffres.
Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W centralisée.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Art. code
Racc.
755404K
755405K
1/2”
3/4”
Type de
mesure
Qnom
m3/h
Qmin
l/h
monojet
1,5
2,5
30
50
monojet
7559
Pièces de rechange
Art. code
Description
755904
755905
755906
755907
755908
755909
755914
755915
755916
755917
755918
755919
755930
755931
755947*
755975
plongeur en Y pour CONTECA 1/2”
plongeur en Y pour CONTECA 3/4”
plongeur en Y pour CONTECA 1”
plongeur en Y pour CONTECA 1 1/4”
plongeur en Y pour CONTECA 1 1/2”
plongeur en Y pour CONTECA 2”
compteur volumétrique à impulsions 1/2”
compteur volumétrique à impulsions 3/4”
compteur volumétrique à impulsions 1”
compteur volumétrique à impulsions 1 1/4”
compteur volumétrique à impulsions 1 1/2”
compteur volumétrique à impulsions 2”
sonde de température pour CONTECA (l = 1,9 m)
sonde de température pour CONTECA (l = 6,0 m)
tableau électronique de rechange CONTECA série 7554
batterie de rechange CONTECA
* Indiquer dans l’ordre le numéro de série, le DN et l’IDB du compteur CONTECA
à réinitialiser
OPTIONS ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES CONTECA
755890
Les options doivent être commandées en même temps que
les compteurs d'énergie qu’elles équipent.
755810
Comptabilisation de la consommation
pour rafraîchissement
Le compteur CONTECA utilise un logiciel pour
comptabiliser les consommations de chauffage et
de rafraîchissement à partir de l’inversion de
l’écart thermique, dans des registres séparés.
Art. code
✔
755810
totalisateur numérique
755890
755883
Art. code
comptabilisation du rafraîchissement
755825
Fonction d’autodiagnostic AUTOEXPERT
Les compteurs d'énergie de centrale thermique, sans centralisation des
données (contrôleur code 755010), peuvent être équipés de la fonction
AUTOEXPERT.
Acquisition d’entrée à
impulsions générique
Le complément Hardware/Software code 755825
équipe le compteur CONTECA d’une troisième
entrée à impulsions (pour compteur de
gaz/compteur électrique, par exemple).
L’impulsion générique doit être sans potentiel
(contact sec, fréquence max. 1 Hz).
TA
TR
G
La fonction AUTOEXPERT fournit un
autodiagnostic de fonctionnement des
principaux éléments de comptabilisation:
- Température de départ
- Température de retour
- Débit associé au circulateur
entrée à impulsions
Art. code
Sortie à impulsion
La sortie à impulsions permet de transférer les valeurs
de consommation en chauffage et/ou rafraîchissement
à un dispositif d’acquisition. Le poids de l’impulsion
est de 1 kWh.
La sortie à impulsions sans potentiel est de type open
collector (collecteur ouvert) avec période d’impulsions
de 120 ms.
code 755883
TA
TR
G
Cod. 755847
Modem GSM
Art. code
Art. code
755881
755882
Toute incohérence entre ces mesures déclenche un relais électronique
embarqué CONTECA. Le message d’alarme fonctionnelle peut être
communiqué par SMS au service concerné (code 755847 modem
numérique GSM - gestion des alarmes chaufferie).
code 755847
Chauffage
7558
Rafraîchissement
entrée à impulsions
Commun
755825
Totalisateur numérique
Totalisateur numérique d’énergie à distance
pour compteurs de la série 7554.
Équipé d’une plaque pour coffret encastrable
à 3 modules.
Dimensions : 120 x 80 x 60 mm.
Longueur de câble max. : 50 m.
Utiliser un câble blindé de 2x1 mm2.
sortie à impulsions simple - CHAUFFAGE
sortie à impulsions double - CHAUFF./RAFR.
755883
755847
AUTOEXPERT - autodiagnostic fonctionnel
Centrale GSM - gestion des alarmes chaufferie
11
12 A
GECENTRALISEERDE VERZENDING CONTECA TOUCH
7550
7550
Controller CONTECA TOUCH
De controller kan via bus alle getotaliseerde waarden van de afzonderlijke
verbruikers verkrijgen (warmte / koude / massa / openingsuren van het
zoneventiel), werkingsstatus van de verbruiker (ON/OFF), de getotaliseerde
waarden afkomstig van extra impulsmeters (sanitair koud/sanitair warm) en
de werkingsdiagnose. Alle bovenbeschreven getotaliseerde waarden
worden geregistreerd met dagelijkse frequentie in historiek die nuttig zijn
voor de analyse van het verbruik en de verdeling van de kosten.
Maximum aantal verbruikers: 250.
Interface FAST
Als alternatief voor de controller code 755010 is het mogelijk te voorzien
in een gecentraliseerde verzending Bus RS485 via interface FAST.
De beheerder, voorzien van draagbare PC met besturingssysteem
Windows en bijgeleverde software, kan, door deze interface plaatselijk
aan te sluiten op de draagbare PC de verbruiksgegevens van de
afzonderlijke gebruikers verzenden.
Maximum aantal verbruikers: 30.
Bevat:
- Acquisitiesoftware
- Handleiding
- Verbindingskabel PC/interface
Bevat:
- 1 CPU aanraakscherm
- 1 bevestigingsbeugel
voor verankering aan de muur
Kenmerken:
- 1 LCD monitor aanraakscherm voor
het aflezen van het verbruik en
gegevens gebruikers
- 1 RS485-poort
- 2 USB-poorten
- 1 LAN-poort
- GSM-modem + SIM M2M beheerd
door Caleffi S.p.A.
- Acquisitiesoftware
- Handleiding
Voeding: 230 V (ac) ±10% - 50 Hz - 60 W.
Omgevingsomstandigheden: 10÷35°C stofvrij.
Art. code
755010
aanraakscherm met controller + GSM-modem
Voor het leveren en in gebruik nemen moeten de gegevens
van de gebruikers uit het bevolkingsregister naar Caleffi
worden gestuurd.
VOORBEELD
OORBEELD SAMENSTELLING MODULE
* NAAM
AM APP
APPARTEMENT
A
ARTEMENT
RTEMENT
APPAR
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT A3
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT
AR
5
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT XX
X
APPAR
Eigenschappen:
Voeding: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA.
Interface RS232.
Afmetingen 165 x 120 x 40 mm.
Art. code
755055
7550
Stijgleiding
Stijgleiding
Serienr.
Serienr.
BEWONER
BEWONER
JANSEN PE
PETER
TER
DEFLO
DEFLO RIK
SMETS
SMETS JOHN
De FTP-dienst (bij controller met code 755010) is het eerste
jaar van gebruik gratis.
Vanaf het tweede jaar wordt een abbonementskost voor
het FTP gebruik in rekening gebracht.
●
Interface FAST-TELE
Naast de controller met code 755010 is een gecentraliseerde
transmissie via RS485-bus via de interface FAST-TELE mogelijk om de
verbruiksgegevens op afstand door te geven.
De beheerder kan met behulp van een computer (Windows
besturingssysteem), een modem (code 755846 LSC) en de
bijgeleverde software de verbruiksgegevens van de afzonderlijke
gebruikers doorgeven.
Maximaal aantal gebruiker: 30.
Inbegrepen:
- Voeding 230 V (ac) / 12 V (dc)
- Acquisitiesoftware
- Geïntegreerd GSM-modem
- Antennekabel met een lengte van 2 m
- Instructiehandleiding
* VERPLICHT
VERDIEPING
VER
RDIEPING
interface FAST voor plaatselijke aflezing
Art. code
755059
Kenmerken:
Voeding: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA.
Aansluitpoort RS485.
Afmetingen 120 x 120 x 25 mm.
N.B.: SIM niet meegeleverd.
interface FAST-TELE
Opties
Art. code
MULTIPLEXER lijnen bus (max. 4 trajecten)
755005
755855 LSC kabel bus (FROR 450/750 - 2x1 mm2) - rol 100 m
N.B.: bij aanwezigheid van een huls/kabelgoot die uitsluitend wordt gebruikt
voor de leiding van de transmissiebus mag er een tweewegkabel worden
gebruikt (type FROR 450/750 - doorsnede 2 x 1 mm2). Er geldt een maximum
van 250 gebruikers voor de controller. Bij de configuratie wordt een
boomdistributie (ster) gebruikt.
De maximale lengte van elk afzonderlijk traject is 1.200 m.
Configuraties van transmissielijnen mogen niet naast vermogenskabels
worden aangebracht.
Er kunnen maximaal 4 afzonderlijke trajecten worden aangebracht, met
behulp van de MULTIPLEXER, code 755005.
Art. code
755845 LSC analoog modem
755846 LSC digitaal GSM-modem
slave-omvormer M-Bus - RS485
755058
software kostenverdeling warmteverbruik
755830
software voor controller 755010 voor het SMS-beheer (Domotica)
755831
12
12 A
TRANSMISSION CENTRALISÉE CONTECA TOUCH
7550
7550
Contrôleur CONTECA TOUCH
Le contrôleur sert à enregistrer toutes les valeurs totalisées sur chaque
logement (chauffage / rafraîchissement / volume / heures d’ouverture
de la vanne de zone), les valeurs totalisées provenant des compteurs
à impulsions supplémentaires (sanitaire froid/sanitaire chaud), l’état
de fonctionnement du chauffage (ON/OFF), le diagnostic de
fonctionnement.
Les valeurs totalisées, sont enregistrées quotidiennement et archivées
pour permettre d’analyser les consommations et la répartition des frais.
Nombre maximal de dérivations: 250.
Interface FAST
Alternativement au contrôleur code 755010, il est possible d’ajouter une
transmission centralisée BUS RS485 à l’aide d’une interface FAST.
Le syndic, équipé d’un PC portable sous Windows et du logiciel, en
connectant localement l’interface au PC portable, est en mesure de
transférer les données de consommation.
Nombre maximal de dérivations: 30.
Composé de:
- Logiciel d’acquisition
- Manuel d’instructions
- Câble de raccordement PC/interface
Composé de:
- 1 CPU touch screen
- 1 support de fixation au mur
Le contrôleur comprend:
- 1 écran tactile LCD pour la lecture des
consommations et des identifiants
- 1 sortie RS485
- 2 sorties USB
1 sortie LAN
- modem GSM + SIM M2M
gérée par Caleffi S.p.A.
- logiciel d’acquisition
- manuel d’instructions
Alimentation: 230 V (ac) ±10% - 50 Hz - 60 W.
Conditions ambiantes: 10÷35°C en absence de poussière.
Art. code
755055
7550
contrôleur touch screen + modem GSM
Pour pouvoir effectuer l’installation et procéder à la mise
en service, Caleffi doit impérativement disposer de la fiche
d’identification des compteurs.
EXEMPLE CCOMPILATION
OMPILATION
T
MODULE
* RRÉFÉRENCE
ÉFÉRENCE
ENCE APP
APPARTEMENT
A
ARTE
RTEMENT
APPAR
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT A3
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT
AR
5
APPARTEMENT
APP
APPAR
PARTEMENT XXX
Colonne
lonne montante
montant
Numéro
Numér de série
●
Interface FAST-TELE
Caractéristiques:
Alimentation: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA.
Port RS485.
Dimensions: 120 x 120 x 25 mm.
N.B.: SIM non fournie
* OBLIGA
OBLIGATOIRE
TOIRE
ÉÉTAGE
TAGE
interface FAST pour lecture locale
Alternativement au contrôleur code 755010, il est possible de transférer
les données de consommation à distance via une transmission
centralisée Bus RS485, à l'aide de l'interface FAST-TELE.
Le syndic, équipé d’un ordinateur fonctionnant sous Windows; d’un
modem de bureau (code 755846 LSC) et du logiciel requis, peut
transférer les données de consommation de chaque compteur.
Nombre maximum de compteurs: 30.
Comprend:
- Une alimentation 230 V (ac) / 12 V (dc).
- Un logiciel d’acquisition.
- Un modem GSM intégré.
- Un câble d’antenne de 2 m de longueur.
- Un mode d’emploi.
Art. code
755010
Caractéristiques:
Alimentation: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA.
Interface RS232.
Dimensions 165 x 120 x 40 mm.
OCCUPANT
OC
CUPPANT
AUL
JAMBON
BON PPAUL
PA
MOUTON
ON D
DAVID
AVID
MOUT
PIRSON YVES
Art. code
755059
interface FAST-TELE
Options
Le service FTP (en présence du contrôleur code 755010) est
gratuit pendant la première année de service.
Art. code
Dès la deuxième année un coût d'abonnement pour
l'utilisations du service FTP sera facturée.
MULTIPLEXER lignes de bus (4 tronçons maximum)
755005
755855 LSC câble bus (FROR 450/750 - 2 x 1 mm2) - bobine de 100 m
N.B.: en présence d’une gaine/d’un caniveau exclusivement dédié(e) à la
ligne de bus de transmission, le câble peut être à 2 voies (type FROR 450/750
- section 2 x 1 mm2). Le contrôleur supporte 250 compteurs maximum. La
pose doit respecter la distribution en étoile.
La longueur maximale de chaque tronçon est de 1 200 m.
La pose de lignes de transmission à côté de câbles de puissance n’est pas
autorisée.
Le MULTIPLEXER code 755005 permet de poser jusqu’à 4 tronçons
séparés maximum.
Art. code
755845 LSC modem analogique
755846 LSC modem numérique GSM
convertisseur esclave M-Bus - RS485
755058
logiciel de répartition des frais des consommations de chaleur
755830
logiciel contrôleur 755010 pour la gestion SMS (domotique)
755831
13
12 A
GECENTRALISEERDE TRANSMISSIE CONTECA TOUCH
EXTRA FUNCTIES CONTECA
755871
Voorziening OUT (Domotica)
Bij gecentraliseerde transmissie en gebruik van de CONTECA TOUCH
-controller (code 755010) kunnen de verwarmings-/koelfunctie van elke
afzonderlijke gebruiker op afstand worden in-/uitgeschakeld.
Huizen, hotels en vakantiehuizen zijn bijzonder geschikte
toepassingen.
Aansluitingen servomotor serie 6460
Opent
755002
Balancing - Beheer Extra sturing voor
verschillende pompen
De CONTECA TOUCH-controller (code 755010) herkent (als het
hulpcontact van het zoneventiel is aangesloten op de warmtemeter van de
gebruiker) de gebruikers die om de dienst vragen.
Dankzij de koppeling met gegevens uit het bevolkingsregister van de
gebruikers aan de circulatiepomp worden alleen de juiste pompen
geactiveerd.
De balancing-voorziening levert via de relaisomzetting (max. 4) de
logische toestanden van de begunstiging.
Als alle bijbehorende gebruikers van een circulatiepomp op OFF staan,
wordt het bijbehorende relais ook op OFF gezet.
Bus verzendlijn
Als één gebruiker voor een besturing op ON staat, wordt het
bijbehorende relais op ON gezet.
VOORBEELD
OORBEELD SAMENSTELLING MODULE
* VERPLICHT
* NAAM
AM APP
APPARTEMENT
PARTEMENT
ARTEMENT
VERDIEPING
RDIEPING
SStijgleiding
tijgleiding
Serienr.
Serienr.
APPAR
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT A3
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT
AR
5
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT XXX
APPAR
BE
BEWONER
WONER
JANSEN PE
PETER
TER
DEFLO RIK
DEFLO
SMETS JOHN
SMETS
Aansluitingen servomotor serie 6450
Bus verzendlijn
Opent
Elektrische aansluitingen code 755002
Aansluitingen servomotor serie 6440
L
N
L
N
A GND B IN 1 GND IN 2
RL1/C NC NO RL2/C NC NO RL3/C NC NO RL4/C NC NO
L
N
Voeding: 230 V (ac) - 50 Hz - 35 mA (max)
4 relais - 8 A (max)
Art. code
755871
755831
14
voorziening OUT - 1 kanaal (Domotica)
Art. code
software controller 755010 SMS-beheer (Domotica)
755002
Balancing-pompen - max. 4 pompen/relais
Stijgleiding 4
Stijgleiding 3
Stijgleiding 2
Stijgleiding 1
Tx
Bus RS485 Gepolariseerde kabel
Rx
230 V (ac)
Bus verzendlijn
Opent
12 A
GECENTRALISEERDE TRANSMISSIE CONTECA TOUCH
EXTRA FUNCTIES CONTECA
755826
Debietscanning - SWW-recirculatie
Bij inachtneming van de norm UNI 9182 kan bij SWWdistributiesystemen voorzien van recirculatie op de groepen ook
uitbreiding van de recirculatiebuizen binnen bij de gebruikers nodig
zijn. De SWW-verbruiksmeters zijn dus onderhevig aan oneigenlijke
circulatie met als gevolg onjuiste informatie over het nettoverbruik
(werkelijk verbruik gebruiker). Met de optie debietscanning kunnen in
combinatie met de CONTECA TOUCH-controller de werkelijke
debieten worden onderscheiden van de oneigenlijke (of bruto)
verbruiken en kan het exacte SWW-verbruik worden weergegeven dat
onder de kostenverdeling valt. De optie moet worden gecombineerd
met de CONTECA-warmtemeter en de toepassing en opstelling
daarvan op locatie moeten worden uitgevoerd door een Caleffi-technicus
of door een andere technisch bevoegde instantie. Als het
recirculatiedebiet zonder opnames is geverifieerd, wordt elke CONTECA
geconfigureerd met de vastgestelde recirculatiedebietwaarde.
Als het debiet minder is dan of gelijk is aan deze waarde (SET), wordt
alleen de brutowaarde verhoogd.
Als het debiet hoger is dan deze waarde (SET), dan wordt naast de
brutowaarde ook de nettowaarde verhoogd.
De gebruiker kan het volgende op het lcd-display aflezen
7558
Thermische behoefte (kWh) naar individueel
verbruik van SWW geproduceerd in een
thermische centrale
Soms wil de warmtebeheerder de lading SWW (m3) niet verdelen, maar
wil hij de totale hoeveelheid kWh aan warmte voor verwarming en de
thermische behoefte (kWh) van het verbruik van SWW hebben, voor
meer
nauwkeurigheid
en
een
eenvoudigere
individuele
prijsvaststelling.
De voorgestelde methode bestaat uit het, van moment tot moment,
controleren van de levertemperatuur (Tc) aan de gebruiker van de
SWW die centraal wordt geproduceerd en het controleren van de
temperatuur (Ti) bij de ingang van het waternet van de bijbehorende
SKW volgens de onderstaande schema.
Tc
755827
1 - nettoverbruik
794204/C1
794205/C1
L - brutoverbruik
ri - SET voor recirculatie
CONTECA TOUCH
755010
Elektronische
module,
sonde (Ti)
en software
Tc
755837
230 V (ac)
755827
794204/C1
794205/C1
SWW
Elektronische controle impuls
Service 1
Keuken
RECIRCULATIE
Ti
Service 2
RECIRCULATIE
794204/C1
794205/C1
755010
bus
SWW
Art. code
755826
debietscanning - recirculatie SWW
7942
●
Volumemeter
Volumemeter
voor warm/koud sanitair water (MI001).
Met impulsuitgang.
Met aansluitingen.
Art. code
794204/C1
794205/C1
De CONTECA TOUCH-controller zet op basis van de BUS-informatie
die wordt verkregen via de elektronische module in CT aan de
verschillende randapparatuur van de CONTECA de waarde (Ti) over
van de temperatuursensor van het systeem die bij de ingang van de
boiler is geplaatst.
De CONTECA-randapparatuur kan op die manier de DT (Tc-Ti) van de
productie uitwerken die samen met het waterverbruik zoals verkregen van:
code 700051/794. de thermische behoefte (kWh) voor de productie
van SWW bepaalt.
Het thermische verbruik wordt geregistreerd in een speciale geheugencel
en wordt ook op het lcd-scherm van de CONTECA-warmtemeter
weergegeven.
Opmerking: de grootste nauwkeurigheid wordt verkregen doordat het
gebruik aan SWW in kWh nauwgezet wordt aangepast aan
het serviceniveau (SWW warmer of kouder) van dat
moment.
Art. code
impulsvolumemeter 1/2” - K1
impulsvolumemeter 3/4” - K1
755827
755837
warmte SWW (kWh) (individuele sensor + dompelbuis 3/4”)
software + sensor + module
De opties moeten worden besteld samen met de energiemeters waarmee ze moeten worden samengevoegd
15
12 A
TRANSMISSION CENTRALISÉE CONTECA TOUCH
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTECA
755871
755002
Dispositif OUT (domotique)
En régime de transmission centralisée avec le contrôleur
CONTECA TOUCH (code 755010), il est possible d’activer ou de
désactiver la fonction chauffage/rafraîchissement de chaque compteur
à distance.
Cette fonction est particulièrement utile pour les applications en
résidences, hôtels et maisons de vacances.
Raccordements servomoteur série 6460
Balancing - Gestions des circulateurs des
colonnes montantes
Le contrôleur CONTECA TOUCH (code 755010) détecte les demandes
thermiques des compteurs (si le contact auxiliaire de la vanne de zone
est relié au compteur de chaleur).
L’association entre les identifiants des compteurs et les circulateurs de
colonnes hydrauliques permet d’activer uniquement les circulateurs
appropriés.
Le dispositif de balancing fournit les états logiques de partialisation via
l’activation de relais (4 maximum).
Si tous les utilisateurs d’une colonne sont sur OFF,
le relais de colonne correspondant est désactivé.
Si un seul utilisateur est en mode ON sur une colonne,
le relais de colonne correspondant est activé.
Ligne bus
Ouvre
EXEMPLE CCOMPILATION
OMPILATION
T
MODULE
* OBLIGA
OBLIGATOIRE
ATTOIRE
* RRÉFÉRENCE
ÉFÉRENCE
ENCE APP
APPARTEMENT
PARTEMENT
ARTEMENT
ÉÉTAGE
TAGE
Colonne
olonne mon
montante
tant
Numéro
Numér de série
OCCUPANT
OC
CUPA
ANT
AUL
JAMBON
BON PPAUL
PA
MOUTON
ON D
DAVID
AVID
AV
MOUT
PIRSON YVES
APPPARTEMENT A3
APPARTEMENT
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT
A
AR
5
APPARTEMENT
APP
PARTEMENT XX
X
Raccordements servomoteur série 6450
Ligne bus
Ouvre
Raccordements électriques code 755002
Raccordements servomoteur série 6440
L
N
L
N
A GND B IN 1 GND IN 2
RL1/C NC NO RL2/C NC NO RL3/C NC NO RL4/C NC NO
L
N
Alimentation : 230 V (ac) - 50 Hz - 35 mA (max.)
N° 4 relais - 8 A (max.)
Codice
755871
755831
16
dispositif OUT - 1 canal (domotique)
Art. code
logiciel de contrôleur 755010 pour la gestion SMS (domotique)
755002
Gestion des circulateurs - max. 4 pompes/relais
Colonne
Montante 4
Colonne
Montante 3
Colonne
Montante 2
Colonne
Montante 1
Tx
Bus RS485 Câble polarisé
Rx
230 V (ac)
Ligne bus
Ouvre
12 A
TRANSMISSION CENTRALISÉE CONTECA TOUCH
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTECA
755826
7558
Scanner débit - bouclage ECS
Conformément à la norme UNI 9182, il peut être nécessaire de boucler
le circuit à l’intérieur même des logements dans les réseaux de
distribution ECS avec recirculation. Les compteurs de consommation
d’ECS peuvent, par conséquent, afficher une circulation inexacte, ce
qui fausse les données de consommation nettes (consommation réelle
du logement). L’option scanner de débit, en présence du contrôleur
CONTECA TOUCH, permet de distinguer le débit réel du débit brut
inexact et de fournir la consommation réelle d’ECS lors de la répartition
des frais. Cette option doit être associée au compteur de chaleur
CONTECA et sa mise en service doit être effectuée par le personnel
technique de Caleffi ou un centre d’assistance agréé. Après vérification
du débit de recirculation sans prélèvements, la valeur de débit du
circuit de recirculation relevée est configurée sur chaque CONTECA
associé.
Si le débit est inférieur ou égale à cette valeur (SET), seul le registre
BRUT est augmenté.
Si le débit est supérieur à cette valeur (SET), le registre NET est
également augmenté.
L’utilisateur peut lire sur l’écran LCD les informations suivantes:
Besoins thermiques (kWh) par rapport aux
consommations individuelles d’ECS produite
dans la centrale thermique
Il peut arriver que le syndic ne souhaite pas répartir l’ECS (m3) et
préfère obtenir le nombre total de kWh de chauffage et les besoins
thermiques (en kWh) des consommations d’ECS, pour plus de rigueur
et de facilité dans la facturation individuelle.
La méthode proposée consiste à surveiller en permanence la
température de fourniture (Tf) de l’ECS produite dans la centrale ainsi
que la température d’entrée (Te) du réseau hydraulique de l’ECS
correspondante, selon le schéma ci-dessous.
Tc
755827
794204/C1
794205/C1
1 - consommation nette
CONTECA TOUCH
755010
Module
électronique,
sonde (Te) et
logiciel
L - consommation brute
Tc
ri - SET de recirculation
755837
230 V (ac)
755827
794204/C1
794205/C1
ECS
Contrôle électronique de l'impulsion
Service 1
Ti
RECIRCULATION
Cuisine
Service 2
RECIRCULATION
794204/C1
794205/C1
755010
bus
ECS
Art. code
755826
scan du débit de recirculation d’ECS
7942
●
Compteur volumétrique
Compteur volumétrique
pour eau chaude/froide sanitaire (MI001).
Avec sortie à impulsions.
Avec raccordements.
Art. code
794204/C1
794205/C1
Le contrôleur CONTECA TOUCH se base sur les informations BUS
obtenues à l’aide du module électronique installé dans le CT pour
envoyer la valeur (Te), relevée par la sonde de température du système
et positionnée à l’entrée du boiler, aux différents périphériques
CONTECA.
Les périphériques CONTECA sont ainsi en mesure de calculer le DT
(Tf-Te) de production qui, avec les consommations d’eau relevées par
le code 700051/794., établissent les besoins thermiques (kWh) de
production d’ECS.
Cette consommation thermique est enregistrée dans une mémoire
consacrée à cet effet et s’affiche également sur l’écran LCD du
compteur de chaleur CONTECA.
Remarque: la rigueur accrue est liée au fait que les consommations de
kWh d’ECS sont mesurées précisément au niveau de service
actuel (ECS plus ou moins chaude).
Art. code
compteur volumétrique à impulsions 1/2” - K1
compteur volumétrique à impulsions 3/4” - K1
755827
755837
chauffage ECS (kWh) (sonde individuelle + plongeur 3/4”)
logiciel + sonde + module
Les options doivent être commandées en même temps que les compteurs d'énergie qu’elles équipent.
17
12 A
INSTALLATIESCHEMA CENTRALE STURING CONTECA
(A) Controller
Supervisor
Controller
(B) Interface FAST-TELE
755846 LSC
De centraliseringsoplossingen
(A) en (B) van de gegevens
zijn onderling verwisselbaar
Uitlezing op afstand
(C) Interface FAST
24 V (ac)
Bus verzendlijn 2 wegs x 1 mm²
Gecentraliseerde elektrische voedingslijn
Plaatselijk beheer
Toepassingsschema slave-converter M-bus / RS485 code 755058
Hiermee kunnen twee verzendstandaarden (M-Bus en RS485) galvanisch toegepast en gescheiden worden. Hiermee kunnen de CONTECA-meters
rechtstreeks aangesloten worden op een M-Bus verzendlijn, waardoor deze zichtbaar worden als "slave M-Bus" voorzieningen. Het softwareprotocol van
de dialoog tussen de supervisor en de CONTECT is volgens de M-Bus standaard (respons EN 1434 deel 3).
Supervisor
Netwerk RS485
18
12 A
SCHÉMA DE POSE TRANSMISSION CENTRALISÉE CONTECA
(A) Contrôleur
Superviseur
Contrôleur
(B) Interface FAST-TELE
755846 LSC
Les solutions (A) et (B) de
centralisation sont des
alternatives entre elles
Lecture à distance
(C) Interface FAST
24 V (ac)
Ligne bus de transmission 2 fils x 1 mm² (755855 LSC)
Service local
Ligne d’alimentation électrique centralisée 24 V (ac)
Schéma d’application du convertisseur esclave M-bus / RS485 code 755058
Il permet d’adapter et de séparer galvaniquement deux standards de transmission (M-Bus et RS485)
En connectant directement les compteurs CONTECA à une ligne de transmission M-Bus, ceux-ci deviennent visibles comme dispositifs esclaves M-Bus.
Le protocole software de dialogue entre le superviseur et le CONTECA est selon le standard M-Bus (correspondance EN 1434 partie 3).
Superviseur
Réseau RS485
19
12 A
SENSONICAL WARMTEMETER MET DIRECTE AFLEZING
SENSONICAL COMPTEUR DE CHALEUR À LECTURE LOCALE
CAL1915
●
Compacte warmtemeter voor
thermische energiemeting.
Voor installaties met verwarming en/of
koeling.
Compteur de chaleur pour la mesure
de l'énergie thermique.
Pour installations avec chauffage et/ou
refroidissement.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
De warmtemeter van de serie SENSONICAL CAL1915 is niet voorzien
voor een gecentraliseerde datatransmissie.
Voor de hydraulische installatie is men verplicht het montagelichaam
serie CAL19150 toe te passen.
De warmtemeter is voorzien van een batterijvoeding (levensduur 10 jaar).
Le compteur d’énergie de la série SENSONICAL CAL1915 n'est pas prévu
pour une transmission centralisée des données.
Pour l'installation hydraulique on est obligé d'utiliser le corps
série CAL19150.
Le compteur de chaleur est doté d'une alimentation par pile (durée de
vie 10 ans).
Hydraulische installatie serie CAL1915.
- Sluit de afsluiters voor en achter de warmtemeter.
- Verwijder de afdekplaat van het montagelichaam.
- Controleer of er 1 dichting voorzien is tussen het montagelichaam en
de meter (1).
- Schroef de meter manueel vast tot tegen de aanslag (2).
- Plaats de aanvoersonde in de dompelbuis tot tegen de aanslag (3).
- Open langzaam de afsluiters, controleer de hydraulische dichtheid en
de werking van de meter.
- Stuur de garantiekaart terug om de garantie geldig te verklaren.
Installation hydraulique série CAL1915.
- Fermer les vannes d'arrêt avant et derrière le compteur de chaleur.
- Enlever le couvercle du corps.
- S'assurer qu'il y a un seul joint entre le corps et le compteur (1).
- Viser le compteur manuellement à la butée (2).
- Monter la sonde de départ dans la gaine à la butée (3).
- Ouvrir lentement les vannes d'arrêt, contrôler l'étanchéité hydraulique
et le fonctionnement du compteur.
- Renvoyer le formulaire de garantie pour valider la garantie.
AANVOER
DÉPART
Voor verwarming met directe aflezing
Pour chauffage à lecture locale
Art. code
CAL19155
CAL19157
Debiet / Débit
3/4” F
3/4” F
1,5 m3/h
2,5 m3/h
RETOUR
RETOUR
Voor verwarming/koeling of alleen koeling met directe aflezing
Pour chauffage/refroidissement ou seulement refroidissement à
lecture locale
Art. code
CAL19155E
CAL19157E
Debiet / Débit
3/4” F
3/4” F
1,5 m3/h
2,5 m3/h
CAL19150
●
Montagelichaam voor warmtemeter
SENSONICAL met directe aflezing
Sensonical en T-stuk met dompelbuis
voor temperatuursensor.
Corps pour compteur de
chaleur SENSONICAL avec
lecture directe et Té avec
gaine pour sonde de
température.
Art. code
CAL19150
3/4”
CAL19159
●
Wandadapter voor elektronische meter van de
warmtemeter SENSONICAL.
Voorzien van pluggen en schroeven.
Adaptateur pour l'élément électronique du
compteur de chaleur SENSONICAL.
Avec vis et chevilles.
Art. code
CAL19159
20
N.B.: De warmtemeter kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd
worden.
N.B.: Le compteur de chaleur peut être monté horizontalement et
verticalement.
Installatie wandadapter serie CAL19159
De wandadapter wordt toegepast om de aflezing te vergemakkelijken
of om het elektronisch gedeelte van de SENSONICAL op een meer
geschikte plaats te monteren.
Maximale afstand tussen de SENSONICAL en het montagelichaam:
−̃ 25 cm.
Installation de l’adaptateur
série CAL19159
L’adaptateur est utilisé pour
faciliter la lecture et pour monter
l’élément électronique à une
place plus adaptée. Distance
maximal entre le SENSONICAL
et le corps: −̃ 25 cm.
12 A
SENSONICAL ULTRA COMPACTE ULTRASONE WARMTEMETER, DIRECTE AFLEZING,
VOOR VERWARMING OF KOELING
SENSONICAL ULTRA COMPTEUR DE CHALEUR COMPACT, À ULTRASONS, À LECTURE LOCALE,
POUR CHAUFFAGE OU REFROIDISSEMENT
CAL1918
●
Ultrasone, compacte warmtemeter
met directe aflezing voor thermische
energiemeting in verwarmings- en/of
airconditioninginstallatie.
Sensor Pt 1000 voor directe
onderdompeling.
Lengte aanvoersensor 1 m.
Voeding: lithiumbatterij
(levensduur 6+1 jaar).
Beveiligingsklasse: IP 54.
PN 16.
Compteur de chaleur direct compact à
ultrasons pour la mesure de l’énergie
thermique sur installations locales de
chauffage et/ou climatisation.
Sondes Pt 1000 à plongeur.
Longueur de la sonde: 1 m.
Alimentation: batterie au lithium
(longévité: 6+1 ans).
Indice de protection: IP 54.
PN 16.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Kenmerken:
- Geen bewegende delen.
- Conform Richtlijn 2004/22/CE.
- Min. drukverlies: 2,5 m3/h = 0,115 bar.
- Identificatie van terugstroming.
- Verwijderbare elektronische eenheid (kabellengte: 1 m).
- Interface: M-Bus.
- Debiet overbelasting: 100%.
- Temperatuurmeting elke 4 seconden.
Spécifications:
- Absence des pièces en mouvement.
- Conforme à la Directive 2004/22/CE.
- Perte de charge min.: 2,5 m3/h = 0,115 bar.
- Identification du flex inverse.
- Unité séparable (longueur câble 1 m).
- Interface: M-Bus.
- Débit de surcharge: 100%.
- Mesure de la température toutes les 4 secondes.
CAL19185M
Qp
m3/h
3/4”
Controller M-Bus
De controller kan via de bus alle getotaliseerde waarden van de
afzonderlijke gebruikers (warmte/koude/massa) en de getotaliseerde
waarden van de extra impulsmeters verzamelen.
Alle getotaliseerde waarden zoals hierboven beschreven, worden
dagelijks in historische archieven opgeslagen voor analyses van
het verbruik en de verdeling van de kosten.
Maximaal aantal gebruikers: 250.
Inbegrepen:
- 1 CPU met aanraakscherm
- 1 rek voor bevestiging aan de muur
De controller heeft de volgende
kenmerken:
- 1 lcd-monitor met aanraakbediening
voor het aflezen van het verbruik en
de gegevens van de verbruikers
- 1 poort voor M-Bus
- 2 USB-poorten
- 1 LAN-poort
- GSM-modem + SIM M2M beheerd
door Caleffi S.p.A.
- Instructiehandleiding
- Acquisitiesoftware
Voeding: 230 V (ac) ±10% - 50 Hz - 100 W.
Omgevingsomstandigheden: 10÷35°C stofvrij.
7550
Contrôleur M-Bus
Le contrôleur peut enregistrer toutes les valeurs cumulées des différentes
consommations (chauffage/rafraîchissement/masse), ainsi que les valeurs
cumulées des compteurs supplémentaires à impulsions, via bus.
Toutes les valeurs cumulées indiquées ci-dessus sont
enregistrées chaque jour dans un journal permettant d’analyser
les consommations et de répartir les frais.
Nombre maximum d’utilisateurs: 250.
Comprend:
- 1 écran tactile CPU
- 1 rail de fixation murale
Voor verwarmingsinstallatie met gecentraliseerde aflezing via M-Bus
Pour chauffage avec lecture centralisée via M-Bus
Art. code
7550
2,5
Le contrôleur comprend:
- 1 écran tactile LCD destiné à la lecture des consommations et des
informations utilisateurs
- 1 port M-Bus
- 2 ports USB
- 1 port LAN
- modem GSM + SIM M2M géré par Caleffi S.p.A.
- un logiciel d’acquisition
- un mode d’emploi
Alimentation : 230 V (ac) ±10 % - 50 Hz - 100 W.
Conditions ambiantes: 10÷35°C en absence de poussière.
CAL19180
●
Kogelafsluiter met aansluiting M10x1
voor directe aansluiting op
temperatuursonde
Vanne d'arrêt avec raccord M10x1
pour connection avec sonde de
température.
Art. code
755012
* Controller met aanraakscherm M-Bus + GSM-modem
Contrôleur touch screen M-Bus + modem GSM
Art. code
CAL19180
3/4”
21
a
12 A
ENERGIEMETER CONTECA VOOR ZONNE-ENERGIESYSTEMEN
COMPTEUR D’ÉNERGIE CONTECA POUR INSTALLATIONS SOLAIRES
75525
CONTECA
Rechtstreekse registratie met plaatselijke aflezing via LCD-display
of gecentraliseerd via controller code 755010 of interface
code 755055, voor zonne-energiesystemen.
Compteur d'énergie à lecture locale par affichage LCD ou
centralisée sur contrôleur code 755010 ou interface série 755055,
pour installations solaires.
Pmax.: 10 bar.
t°min.÷max.: 5÷120°C.
Max. glycol / Glycol maxi: 50%.
De CONTECA module wordt geleverd compleet met:
- stel temperatuursensoren met dompelbuizen.
- Y-dompelbuizen voor dompelsensoren.
- volumemeter met impulsuitgang (Tmax 120°C).
- volumemeter voorzien van LCD-display.
Voeding 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
Voorbereid voor verzending met Bus RS485 modaliteit.
In overeenstemming met EN 1434-1.
Art. code
aansl./racc.
Type
755254
755255
755256
755257
755258
755259
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
mono-jet
mono-jet
multi-jet
multi-jet
multi-jet
multi-jet
Qp
m3/h
Qi
l/h
11,5
12,5
13,5
16,5
10,5
15,5
130
150
170
120
200
300
Le module CONTECA comprend:
- Deux sondes de température à plongeurs.
- Raccords en Y pour sondes à plongeurs.
- Compteur volumétrique avec sortie à impulsions (Tmax 120°C).
- Compteur-intégrateur électronique avec LCD.
- Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
- Prédisposé pour la transmission Bus RS485.
- Conforme à la norme EN 1434-1.
De energiemeters serie 75525 CONTECA vereisen 24 V (ac) voeding.
Les compteurs d’énergie série 75525 CONTECA doivent être
alimentés en 24 V (ac).
Toepassingsschema energiemeter serie 75525 / Schéma d’installation du compteur d'énergie série 75525.
a
22
MEERVOUDIGE REGISTRATIE VERBRUIK SWW EN SKW AQUAPRO
COMPTEUR DE CONSOMMATIONS MULTIPLES ECS ET EFS AQUAPRO
Kenmerken
Technische kenmerken
AQUAPRO is een elektronische module voor het opvragen van het
verbruik van warm en koud sanitair water. Het apparaat is compact en
ontwikkeld als enkele rekeneenheid, waarop maximaal 8 volumemeters
kunnen worden aangesloten.
AQUAPRO is voorzien van een display van vloeibare kristallen met 8
cijfers, waarop zowel het verbruik als diverse technische gegevens
kunnen worden afgelezen.
AQUAPRO is voorbereid op het gebruik van gecentraliseerde
transmissie op afstand (max. 250 modules, max. 2.000 meetpunten).
Prestaties
Voeding:
Maximaal aantal volumemeters:
Omgevingsomstandigheden:
Transmissiegegevens:
Beveiliging
Caractéristiques
AQUAPRO est un module électronique de comptage des
consommations d’eau chaude et d’eau froide sanitaires. Cet appareil
compact se compose d’une unité de calcul pouvant être connectée à
8 compteurs volumétriques maximum.
AQUAPRO est équipé d’un écran à cristaux liquides à 8 chiffres
permettant de lire facilement les consommations et différentes
informations techniques.
AQUAPRO est prédisposé pour la transmission centralisée à distance
(250 modules et 2 000 points de mesure maximum).
24 V (ac) - 50 Hz - 1 W
8
5÷45°C (zonder vocht en stofvrij)
met Bus RS485 EN 1434
Caractéristiques techniques
Performances
Alimentation:
24 V (ac) - 50 Hz - 1 W
Nombre maximum de compteurs volumétriques:
8
Conditions ambiantes: 5÷45°C (en l’absence d’humidité et de poussière)
Transmission de données:
en mode Bus RS485 EN 1434
Protection anti-effraction
Het schema is louter indicatief / Le schéma est à titre indicatif
Centrale stookplaats /
Chaufferie
Naar andere gebruikers /
Vers d’autres consommateurs
BELANGRIJK
Na de installatie moeten
alle meetonderdelen
worden verzegeld.
Productie SWW /
Production d’ECS
IMPORTANT
Une fois l'installation
terminée, plomber tous les
éléments de mesure.
Voor de renovatie van bestaande gebouwen en de mogelijkheid om alternatieve energie te gebruiken (bijvoorbeeld zonne-energie) voor de
productie van SWW raden wij u aan om afzonderlijke meetvoorzieningen voor SWW te gebruiken die geschikt zijn voor het op afstand
verzenden van gegevens.
La rénovation de bâtiments existants et l’exploitation des différentes énergies alternatives disponibles pour la production d’ECS (comme l’énergie
solaire) nécessitent l’utilisation de compteurs individuels d’ECS équipés de systèmes de transmission de données à distance.
12 A
REGISTRATIE SANITAIR WATER AQUAPRO
7556
7941
AQUAPRO
Meervoudige meter voor verbruik
SWW en SKW.
Kenmerken:
- Plaatselijke aflezing via display (lcd).
- Max. aantal sanitaire aansluitingen: 8
(zie serie 7941-7942-7943).
- Opslag van het maandelijkse verbruik.
- Afmetingen 165 x 120 x 40 mm.
- Omgevingsomstandigheden: 5÷45°C (zonder vocht
en stofvrij). Voorbereid op gecentraliseerde transmissie.
- Voeding van 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W.
Opmerking: Maximale afwikkeling van aansluitkabel van
volumemeter 50 m en plaatsing in
speciale kabelgoot.
Aansluitingen van transmissielijnen mogen niet
naast elektrische kabels worden aangebracht.
Functie sanitair water
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met BALLSTOP-vergrendeling;
- volumemeter (MI001), met impulsuitgang;
- kogelafsluiter met buitendraad aansluiting.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Art. code
794140
794141
794150
794151
koud sanitair 1/2”
warm sanitair 1/2”
koud sanitair 3/4”
warm sanitair 3/4”
Art. code
755600
7943
module voor registratie sanitair AQUAPRO
Functie sanitair water
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter
met BALLSTOP-vergrendeling;
- volumemeter (MI001), met impulsuitgang;
- bocht van 90° bij de uitgang.
De meters van de serie 7556 AQUAPRO werken met een
gecentraliseerde voeding van 24 V (ac).
Elektrische aansluitingen AQUAPRO
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Art. code
koud sanitair 1/2”
warm sanitair 1/2”
koud sanitair 3/4”
warm sanitair 3/4”
Impuls
Impuls
Impuls
Impuls
Impuls
Impuls
Impuls
Impuls
Transmissie gegevens
Gepolariseerde kabel
794340
794341
794350
794351
7942
●
Volumemeter
Volumemeter
voor warm/koud sanitair water (MI001).
Met impulsuitgang.
Met aansluitingen.
Elke module van AQUAPRO kan maximaal 8 impulsingangen hebben.
Aan elke gebruiker kunnen maximaal 3 impulsingangen verbonden zijn.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
7556
Inbouwkast
Koud sanitair water (max 30°C)
Inbouwkast voor sanitair water.
Art. code
794204
794205
794206*
1/2”
3/4”
1”
Warm sanitair water (30÷90°C)
Art. code
Art. code
Nr. functie
Bruikbare afmetingen (b x h x d)
755604
755608
max 4
400 x 0650 x 110÷140
600 x 1100 x 110 ÷140
24
max 8
794204/C 1/2”
794205/C 3/4”
794206/C* 1”
* Deze kunnen niet in de inbouwkasten van de serie 7556 worden geplaatst
12 A
GECENTRALISEERDE TRANSMISSIE AQUAPRO
7550
AQUAPRO-controller
De controller kan via de bus alle getotaliseerde waarden van het verbruik
van sanitair water opvragen.
Alle getotaliseerde waarden, zoals hierboven beschreven, die worden
gebruikt voor het analyseren van het verbruik en de verdeling van
de kosten, worden dagelijks in de historiek geregistreerd.
Inbegrepen:
- 1 CPU met aanraakscherm
- 1 bevestigingsbeugel voor bevestiging
aan de muur
De controller heeft de volgende kenmerken:
- 1 lcd-monitor met aanraakscherm voor
aflezing verbruik en gegevens gebruikers
- 1 poort RS485
- 2 USB-poorten
- 1 LAN-poort
- GSM-modem + SIM M2M
beheerd door Caleffi S.p.A.
- Acquisitiesoftware
- Instructiehandleiding
Elektrische voeding: 230 V (ac) ±10% - 50 Hz - 60 W.
Omgevingsomstandigheden 10÷35 °C stofvrij.
N.B.: Bij aanwezigheid van een huls/kabelgoot die uitsluitend wordt gebruikt
voor de leiding van de transmissiebus mag er een tweewegkabel
worden gebruikt (type FROR 450/750 - doorsnede 2 x 1 mm2). Er geldt
een maximum van 250 gebruikers voor de controller. Bij de configuratie
wordt een boomstructuur gebruikt.
De maximale lengte van elk afzonderlijk traject is 1.200 m.
Configuraties van transmissielijnen mogen niet naast vermogenskabels
worden aangebracht.
Art. code
755011
AQUAPRO-controller + digitaal GSM-modem
Voor het leveren en in gebruik nemen moeten de gegevens
van de gebruikers uit het bevolkingsregister naar Caleffi
worden gestuurd.
OORBEELD SAMENSTELLING MODULE
VOORBEELD
* VERPLICHT
* SKW
* SW
SWW
W
W
ARM WA
W
ATER K
OUD WA
W
ATER
WARM
WATER
KOUD
WATER
* NAAM APPARTEMENT
APPARTEMENT / BE
BEWONER
WONER
VERDIEPING
APP..
APP
W
WATER
ATER
ATER
*IMPULS
7550 Interface AQUAPRO
Naast de controller, code 755011, kan ook in een gecentraliseerde
transmissie met een RS485-bus via de interface AQUAPRO worden
voorzien.
De beheerder kan op een laptop met Windows en de meegeleverde
software de interface ter plaatse op de laptop aansluiten en de
verbruiksgegevens van de afzonderlijke gebruikers overbrengen.
Maximaal aantal gebruiker: 30.
Inbegrepen:
- Acquisitiesoftware
- Instructiehandleiding en aansluitkabels
Kenmerken:
Voeding: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA.
Interface RS232.
Afmetingen 165 x 120 x 40 mm.
Art. code
755060
7550
interface AQUAPRO
●
Interface AQUAPRO-TELE
Naast de controller, code 755011, kan de gecentraliseerde transmissie
met RS485-bus via de interface AQUAPRO-TELE worden uitgevoerd om
de verbruiksgegevens op afstand te verzenden.
De beheerder kan met behulp van een computer (Windows
besturingssysteem), een modem (code 755846 LSC) en de
bijgeleverde software de verbruiksgegevens van de afzonderlijke
gebruikers doorgeven.
Maximaal aantal gebruikers: 30.
Inbegrepen:
- Voeding 230 V (ac) / 12 V (dc)
- Acquisitiesoftware
- Geïntegreerd GSM-modem
- Antennekabel met een lengte van 2 m
- Instructiehandleiding
Kenmerken:
Voeding: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA
Aansluitingspoort RS485
Afmetingen 120 x 120 x 25 mm
N.B.: SIM niet meegeleverd.
Art. code
JANSEN PE
PETER
TER
APPARTEMENT 5
APPARTEMENT
SMETS
SME
TS JOHN
755062
interface AQUAPRO-TELE
Gecentraliseerde transmissie - AQUAPRO
De FTP-dienst (bij controller met code 755010) is het eerste jaar
van gebruik gratis.
Vanaf het tweede jaar wordt een abbonementskost voor het
FTP gebruik in rekening gebracht.
Bus
verzendlijn
Opties
(A) Controller
Supervisor
Art. code
755855 LSC kabel bus (FROR 450/750 - 2x1 mm2) - rol 100 m
N.B.: Bij aanwezigheid van een huls/kabelgoot die uitsluitend wordt
gebruikt voor de leiding van de transmissiebus mag er een tweewegkabel
worden gebruikt (type FROR 450/750 - doorsnede 2 x 1 mm2). Bij de
configuratie wordt een boomstructuur gebruikt.
De maximale lengte van elk afzonderlijk traject is 1.200 m.
Configuraties van transmissielijnen mogen niet naast vermogenskabels
worden aangebracht.
(B) Interface
(B) AQUAPRO-TELE
Uitlezing op
afstand
GSM
(C) Interface
(C) AQUAPRO
Art. code
755845 LSC analoog modem
755846 LSC digitaal GSM-modem
software verdeling kosten verbruik water
755832
755846 LSC
De centraliseringsoplossingen
(A), (B) en (C) van de gegevens
zijn onderling verwisselbaar
Plaatselijk
beheer
25
12 A
COMPTEUR D’EAU SANITAIRE AQUAPRO
7556
7941
AQUAPRO
Compteurs pour consommations multiples
d’eau chaude et d’eau froide sanitaire.
Caractéristiques:
- Lecture locale à l’écran (LCD).
- Nombre maximum de raccordements
sanitaires: 8 (cf. séries 7941-7942-7943).
- Archivage de l’historique des
consommations mensuelles.
- Dimensions : 165 x 120 x 40 mm.
- Conditions ambiantes: 5÷45°C
(en l’absence d’humidité et de poussière).
Prédisposé pour la transmission centralisée.
- Alimentation 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W.
Remarque: Longueur maximum du câble de raccordement
entre le compteur volumétrique et le dispositif
d’acquisition: 50 m et positionnement dans une
gaine consacrée à cet effet.
La pose de lignes de transmission à côté de
câbles de puissance n’est pas autorisée.
Fonction eau sanitaire
Kit eau sanitaire composé de:
- vanne d'arrêt à sphère
avec clapet anti-retour BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001),
avec sortie à impulsions;
- vanne d’arrêt à sphère
avec embout mâle.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Art. code
794140
794141
794150
794151
sanitaire froid 1/2”
sanitaire chaud 1/2”
sanitaire froid 3/4”
sanitaire chaud 3/4”
Art. code
755600
7943
module d’acquisition pour eau sanitaire AQUAPRO
Fonction eau sanitaire
Kit eau sanitaire composé de:
- vanne d'arrêt à sphère
avec clapet anti-retour BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001)
avec sortie à impulsions;
- angle de 90° à la sortie.
Les dispositifs d’acquisition de la série 7556 AQUAPRO exigent
une alimentation centralisée de 24 V (ac).
Raccordements électriques AQUAPRO
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
sanitaire froid 1/2”
sanitaire chaud 1/2”
sanitaire froid 3/4”
sanitaire chaud 3/4”
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
794340
794341
794350
794351
Impulsion
Impulsion
Transmission données
Câble polarisé
Art. code
7942
Chaque module AQUAPRO peut recevoir 8 entrées à impulsions
maximum.
Il est possible d’attribuer à chaque utilisateur jusqu’à 3 entrées à
impulsions maximum.
7556
●
Compteur volumétrique
Compteur volumétrique
pour eau chaude/froide sanitaire (MI001).
Avec sortie à impulsions.
Avec raccordements.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Coffret
Coffret pour fonction d’eau sanitaire.
Eau froide sanitaire (max. 30°C)
Art. code
794204
794205
794206*
1/2”
3/4”
1”
Eau chaude sanitaire (30÷90°C)
Art. code
Art. code
n° de fonction
Dim. utiles (l x h x p)
755604
755608
max 4
max 8
400 x 0650 x 110÷140
600 x 1100 x 110 ÷140
26
794204/C 1/2”
794205/C 3/4”
794206/C* 1”
* Ne peuvent pas être insérés dans les gabarits série 7556
12 A
TRANSMISSION CENTRALISÉE AQUAPRO
7550
7550 Interface AQUAPRO
Contrôleur AQUAPRO
Le contrôleur peut enregistrer toutes les valeurs cumulées des
consommations d’eau sanitaire via bus.
Toutes les valeurs cumulées indiquées ci-dessus sont enregistrées
chaque jour dans un journal permettant d’analyser les
consommations et de répartir les frais.
Comprend:
- 1 écran tactile CPU
- 1 rail de fixation murale
Le contrôleur comprend:
- 1 écran tactile LCD pour la lecture des
consommations et des informations
utilisateurs
- 1 port RS485
- 2 ports USB
- 1 port LAN
- Modem GSM + SIM M2M
géré par Caleffi S.p.A.
- Logiciel d’acquisition
- Mode d’emploi
Alimentation électrique: 230 V (ac) ±10% - 50 Hz - 60 W.
Conditions ambiantes: 10÷35°C en absence de poussière.
N.B.: en présence d’une gaine/d’un caniveau exclusivement dédié(e) à la
ligne de bus de transmission, le câble peut être à 2 voies (type FROR 450/750
- section 2 x 1 mm2). Le contrôleur supporte 250 compteurs maximum.
La pose doit respecter la distribution en étoile.
La longueur maximale de chaque tronçon est de 1 200 m.
La pose de lignes de transmission à côté de câbles de puissance n’est pas
autorisée.
Art. code
755011
contrôleur AQUAPRO + modem numérique GSM
Pour pouvoir effectuer l’installation et procéder à la mise
en service, Caleffi doit impérativement disposer de la fiche
d’identification des compteurs.
EXEMPLE CCOMPILATION
OMPILATION MODULE
* OBLIGAT
OBLIGATOIRE
OBLIGA
TOIRE
*ECS
EA
U CHA
UDE
EAU
CHAUDE
* RÉFÉRENCE APPARTEMENT
APPARTEMENT / OC
OCCUPANT
CUPANT
CUP
ANT
ÉÉTAGE
TAGE
APP..
APP
*EFS
EA
U FR
OIDE
EAU
FROIDE
Alternativement au controleur code 755011, il est possible d'ajouter une
transmission centralisée Bus RS485 à l'aide de l'interface AQUAPRO.
Le syndic, équipé d’un PC portable sous Windows et du logiciel
adéquat, peut connecter localement cette interface à son PC portable
et transférer les données de consommation de chaque compteur.
Nombre maximum de compteurs: 30.
Comprend:
- Logiciel d’acquisition
- Mode d’emploi et câbles de raccordement
Caractéristiques:
Alimentation: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA.
Interface RS232.
Dimensions 165 x 120 x 40 mm.
Art. code
755060
7550
interface AQUAPRO
●
Interface AQUAPRO-TELE
Il est possible d’effectuer une transmission centralisée Bus RS485 à l’aide
de l’interface AQUAPRO-TELE plutôt que du contrôleur code 755011.
Le syndic, équipé d’un ordinateur fonctionnant sous Windows; d’un
modem de bureau (code 755846 LSC) et du logiciel requis, peut
transférer les données de consommation de chaque compteur.
Nombre maximum de compteurs: 30.
Comprend:
- Alimentation 230 V (ac) / 12 V (dc).
- Logiciel d’acquisition.
- Modem GSM intégré.
- Câble d’antenne de 2 m de longueur.
- Mode d’emploi.
Caractéristiques:
Alimentation: 230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA.
Port RS485.
Dimensions 120 x 120 x 25 mm.
N.B.: SIM non fournie.
EA
U
EAU
*IMPULSION
JAMBON PA
PPAUL
AUL
Art. code
APPARTEMENT 5
APPARTEMENT
MOUTON
MOUTON DAVID
DAVID
755062
interface AQUAPRO-TELE
Transmission centralisée - AQUAPRO
Le service FTP (en présence du contrôleur code 755010) est
gratuit pendant la première année de service.
Dès la deuxième année un coût d'abonnement pour
l'utilisations du service FTP sera facturée.
Ligne bus
(A) Contrôleur
Superviseur
Options
Art. code
755855 LSC câble bus (FROR 450/750 - 2x1 mm2) - bobine de 100 m
N.B.: en présence d’une gaine/d’un caniveau exclusivement dédié(e) à la
ligne de bus de transmission, le câble peut être à 2 voies (type FROR 450/750
- section 2 x 1 mm2). La pose doit respecter la distribution en étoile.
La longueur maximale de chaque tronçon est de 1 200 m.
La pose de lignes de transmission à côté de câbles de puissance n’est pas
autorisée.
(B) Interface
(B) AQUAPRO-TELE
Lecture à
distance
GSM
(C) Interface
(C) AQUAPRO
Art. code
755845 LSC modem analogique
755846 LSC modem numérique GSM
logiciel de répartition des frais de consommation d’eau
755832
755846 LSC
Les solutions (A), (B) et (C)
de centralisation sont des
alternatives entre elles
Service local
27
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT PLURIMOD
CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - METER CONTECA BUS RS485
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISÉE - COMPTEUR CONTECA BUS RS485
Kenmerken
Technische gegevens
Met de distributie-unit (autonome verwarmingsketel zonder vlam) kan
elke gebruiker autonoom zijn energiebehoefte invullen. Het toestel registreert
het rechtstreekse verbruik van zowel van verwarming/koeling als
warm/koud sanitair water.
De distributie-unit biedt meerdere hydraulische oplossingen die
rechtstreeks op de werf uitgevoerd kunnen worden.
· Drieweg zoneventiel voorzien van by-pass ijking.
· Tweeweg zoneventiel (by-pass in gesloten stand).
· Verticale of horizontale plaatsing met aansluiting op de rechter- of
linkerkant.
· Voorbereiding AUTOFLOW ®.
· Voorbereiding 3 sanitaire scheidingen.
Prestaties
Pmax:
Temperatuurbereik:
Vloeistof:
Maximum percentage glycol:
10 bar
3÷90°C
water, glycoloplossingen
30%
3/4” M
Aansluitingen
Isolatie
Materiaal:
Temperatuurbereik:
elastisch schuimpolyurethaan
3÷90°C
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Sous-station pour le comptage:
- d’énergie (en chaud ou en froid) et la gestion de la demande.
- de l’eau chaude et froide sanitaire.
- des volumes d’eau divers (eau de récupération,...).
Cette sous station individuelle offre de multiples solutions hydrauliques
pouvant être mises en oeuvre directement en chantier.
· Vanne de zone à trois voies, avec by-pass.
· Vanne de zone à deux voies (by-pass en position fermée).
· Positionnement vertical et horizontal avec raccordement à droite
ou à gauche.
· Pré-équipée pour AUTOFLOW ® (équilibrage automatique).
· Possibilité d’ajouter 3 compteurs volumétriques pour eau sanitaire.
Performances
Pmax:
Plage de température:
Fluides admissibles:
Pourcentage maxi de glycol:
Raccordements
Coque isolante
Matériau:
Plage de température:
10 bar
3÷90°C
eau, eau glycolée
30%
3/4” M
polyuréthane expansé semi-rigide
3÷90°C
Installatieschema is indicatief / Schéma d'installation indicatif
Centrale stookplaats /
Chaufferie
Naar andere gebruikers /
Vers d’autres consommateurs
Productie SWW /
Production d’ECS
BELANGRIJK
Na de installatie moeten alle
meetonderdelen worden verzegeld.
IMPORTANT
Une fois l'installation terminée,
plomber tous les éléments de mesure.
12 B
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT PLURIMOD
CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - METER CONTECA
serie 7000
7000
7000
PLURIMOD
Hydraulische module
PLURIMOD
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Inbouwkast
TOEVOER
KETEL
RETOUR
KETEL
Kv = 3,46
Inbouwkast met verzinkte bodem en gelakt deurtje voor toepassingen
binnen (RAL 9010); voorzien van verstelbare sierlijst van 120 tot 150 mm
diepte.
De inbouwkast code 700005 wordt geleverd voorzien van:
- 2 paar kogelventielen van 3/4” M
- 2 passtukken voor eerste spoeling van de installatie
- karton ter bescherming tegen gruis in de afwerkingsfase van de
bouwwerkzaamheden
- de kast heeft montagehaken voor de functies sanitair water serie 7000
Art. code
Aansluiting
Afmetingen (mm)
700005
3/4”
550 x 550
1 - zoneventieleenheid inclusief sensor dompelbuizen
2 - volumemeter Ø 3/4”
3 - servomotor serie 6440
4 - mal voor AUTOFLOW code 700075...
5 - elektronisch paneel CONTECA serie 7554 (voeding 24 V (ac))
gecentraliseerde verzending (Bus RS485)
6 - isolatie
A - inregelventiel by-pass
De hydraulische module code 700015/16 omvat de isolatie die alleen
gebruikt kan worden voor verwarmingstoepassingen.
Toepassingen voor koeling vereisen de ingreep van een bevoegde
installateur.
N.B.: De inbouwkast code 700005 voorziet niet in de isolatie van de
handmatige terugslagkleppen.
De hydraulische module code 700015/16 omvat de isolatie die alleen
gebruikt kan worden voor verwarmingstoepassingen.
Toepassingen voor koeling vereisen de ingreep van een bevoegde
installateur.
755810
De module omvat:
Werkingsdebiet (geluid) - Maximaal aanbevolen debiet
Om de gebruikers te behoeden tegen geluidshinder dat zich in het
interieur van de gebruiker zou kunnen ontwikkelen, raden we aan een
debietwaarde te hanteren onder de geluidslimieten. De geluidsdrempel
is gekoppeld aan de waarde van de differentiële druk.
De hieronder vermelde waarden kunnen als indicatie worden gebruikt.
Geluidslimieten - Dp (mm w.k.)
Dp £ 1800 Geluid onwaarschijnlijk
1800 < Dp < 2200 Geluid waarschijnlijk
Dp ≥ 2200 Geluid zeer waarschijnlijk
Kouderegistratie
De CONTECA-meter is bij activering van de software in
staat om via de berekening van de inversie van de
thermische sprong, de warmte en koude in
afzonderlijke registers te boeken.
✔
De hydraulische karakteristieken van de distributie-unit PLURIMOD raden
volgende max. werkingsdebieten aan:
Max. aanbevolen
debiet l/h
Art. code
Art. code
755810
30
kouderegistratie
700015
700016
module met servomotor 230 V (ac)
module met servomotor 24 V (ac)
1400
1400
12 B
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT PLURIMOD
HYDRAULISCHE OPTIES
7000
700075
Functie sanitair water
Automatische debietregelaar
in compacte uitvoering
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met
BALLSTOP- vergrendeling;
- volumemeter (MI001);
- kogelafsluiter met
mannelijk uiteinde;
- passtuk;
- ophangbeugel.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Als de mof (4) verwijderd wordt kan de automatische debietregelaar
code 700075... aangesloten worden.
Om de code te vervolledigen, raadpleeg onderstaande tabel.
Art. code
700050
700051
700052
700053
warm sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
warm sanitair water 3/4” met impulsuitgang
koud sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
koud sanitair water 3/4” met impulsuitgang
Art. code
700075
Volumemeter voor sanitair water
Naleving van richtlijn 2004/22/CE (MI001)
Voorbeeld: vereist maximumdebiet 600 l/h code 700075 M60.
±2%
±5%
±3%
±5%
7000
Retour
Mengfunctie
Mengfunctie bestaande uit:
- thermostatisch mengventiel serie 5217
met beveiliging tegen verbranding,
gecertificeerd volgens norm NF 079 met
temperatuurregeling 30÷50°C;
- koperen buizen.
Pmax.: 10 bar.
t°max.: 85°C.
Temp. sensor aanvoer
100 l/h
250 l/h
Temp. sensor retour
100 l/h
250 l/h
IIe impuls
IIIe impuls
Verticale installatie (V)
Minimumdebiet Q1
Transitiedebiet Q2
Verw./Aircond.
50 l/h
200 l/h
Ie impuls
50 l/h
200 l/h
Meter
Horizontale installatie (H)
Minimumdebiet Q1
Transitiedebiet Q2
Elektrische aansluitingen CONTECA
Status zoneventiel
KOUD WATER
WARM WATER
3/4”
3/4”
PN 16
2.500 l/h
2.500 l/h
3.125 l/h
3.125 l/h
< 30°C
30÷90°C
max % fouten voor Q2 £ Q £ Q4
voor Q1 £ Q £ Q2
1” wartel x 1” M
Gepolariseerde kabel
Afmeting
Enkele druppelmeter
Permanent debiet Q3
Debiet van overbelasting Q4
Werkingstemperatuurbereik
...
Aanvoer
Sensoren verwarming
(voor installaties met 2 buizen)
Schema aansluitingen servomotor serie 6440
SERVOMOTOR
aansl.
700055
1/2”
OPEN
Art. code
SLUIT
Terminal
CONTECA
RT
31
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISÉE - COMPTEUR CONTECA
série 7000
7000
7000
PLURIMOD
Module hydraulique
PLURIMOD
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Coffret
DÉPART
CHAUDIERE
RETOUR
CHAUDIERE
Kv = 3,46
Coffret d’encastrement avec fond en zinc et porte vernie (RAL 9010);
doté d’un cadre de finition réglable de 120 à 150 mm de profondeur.
Fourni avec:
- 2 paires de vannes à sphère de 3/4” M
- 2 gabarits
- carton pour protéger le module des débris en phase de finition
des travaux de construction
- le coffret dispose de guides de positionnement des compteurs
volumétriques série 7000
Art. code
Racc.
Dimensions (mm)
700005
3/4”
550 x 550
N.B.: Le coffret avec code 700005 ne prévoit pas l'isolation clapets de
retenue manuels.
Le module hydraulique code 700015/16 comprend l'isolation, seulement
pour application de chauffage. Applications pour refroidissement
nécessitent l'intervention d'un installateur qualifié.
755810
Le module comprend:
1 - groupe équipé d’une vanne de zone et de deux sondes
2 - compteur volumétrique Ø 3/4”
3 - servomoteur série 6440
4 - gabarit pour AUTOFLOW ® code 700075...
5 - boîtier électronique CONTECA série 7554 (alimentation 24 V (ac))
transmission centralisée (Bus RS485)
6 - coque d’isolation
A - vanne de régulation by-pass
N.B.: Le module hydraulique code 700015/16 comprend l'isolation,
seulement pour application de chauffage.
Applications pour refroidissement nécessitent l'intervention d'un
installateur qualifié
Débit maximal recommandé.
Pour protéger les utilisateurs contre le bruit qui peut se propager dans
le système, il devrait y avoir une valeur de débit choisie.
Pour être sous la limite légale du bruit, basée sur la pression
différentielle, les valeurs mentionnées ci-dessous peuvent servir
d'indication.
Seuil de bruit - Dp (mm C.E.)
Dp £ 1800 présence de bruit peu probable
1800 < Dp < 2200 présence de bruit probable
Dp ≥ 2200 présence de bruit
Comptabilisation de la consommation
pour rafraîchissement
Le compteur CONTECA utilise un logiciel pour
comptabiliser les consommations de chauffage et
de rafraîchissement à partir de l’inversion de
l’écart thermique, dans des registres séparés.
✔
Les caractéristiques fluido-dynamique du compteur requièrent des débits
dont les valeurs sont indiquées ci-dessous.
Débit maxi
conseillé en l/h
Art. code
Art. code
755810
32
comptabilisation du rafraîchissement
700015
700016
module avec servomoteur 230 V (ac)
module avec servomoteur 24 V (ac)
1400
1400
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD
OPTIONS HYDRAULIQUES
7000
700075
Fonction eau sanitaire
Stabilisateur automatique de
débit compact
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001);
- vanne d'arrêt à sphère
avec embout mâle;
- gabarit;
- kit de fixation.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Si le manchon est retiré, le stabilisateur de débit avec code 700075 ... est
connecté.
Pour le choix du code, se référer au tableau ci dessous.
Art. code
700050
700051
700052
700053
sanitaire chaud 3/4” à lecture locale
sanitaire chaud 3/4” avec sortie à impulsions
sanitaire froid 3/4” à lecture locale
sanitaire froid 3/4” avec sortie à impulsions
Art. code
700075
Compteur volumétrique pour eau sanitaire
Conforme à la directive 2004/22/CE (MI001)
50 l/h
200 l/h
50 l/h
200 l/h
Installation verticale (V)
Débit minimum Q1
Débit de transition Q2
100 l/h
250 l/h
100 l/h
250 l/h
±2%
±5%
±3%
±5%
% erreur maxi pour Q2 £ Q £ Q4
pour Q1 £ Q £ Q2
7000
Exemple:
Débit maximum requis: 600 l/h code 700075 M60.
Connexions électriques CONTECA
Compteur
Installation horizontale (H)
Débit minimum Q1
Débit de transition Q2
1” écrou tournant x 1” M
Fonction mitigeur
Schéma de raccordement électrique du servomoteur série 6440
SERVOMOTEUR
FERMETURE
Fonction mitigeur comprenant:
- mitigeur thermostatique série 5217 avec
sécurité anti-brûlure, homologué NF 079
avec plage de réglage 30÷50°C;
- tubes en cuivre.
Pmax.: 10 bar.
t°max.: 85°C.
Art. code
Racc.
700055
1/2”
OUVERTURE
Dimension
Compteur simple jet
Débit nominal Q3
Débit de surpression Q4
Plage de température d’exercice
EAU FROIDE
EAU CHAUDE
3/4”
3/4”
PN 16
2.500 l/h
2.500 l/h
3.125 l/h
3.125 l/h
< 30°C
30÷90°C
...
Terminal
CONTECA
RT
33
12 B
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT PLURIMOD CLIMA
CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - METER CONTECA
serie 7001
7001
7001
PLURIMOD CLIMA
Hydraulische module
PLURIMOD CLIMA
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Inbouwkast
TOEVOER
KETEL
123456
12
90
890
3
8
12
67
1
45
5 67
8 90
3
2 34
6
45 7
RETOUR
KETEL
Kv = 3,46
De module bestaat uit het volgende:
Inbouwkast met verzinkte bodem en gelakt deurtje voor toepassingen
binnen (RAL 9010); voorzien van verstelbare sierlijst met een diepte
van 120 tot 150 mm.
De inbouwkast (code 700105) wordt geleverd voorzien van:
- 2 paar kogelventielen van 3/4” M
- 2 passtukken voor eerste spoeling van de installatie
- Isolatie voor de bodem
- isolatie voorkant op achterkant van het deurtje van de kast
- karton ter bescherming tegen eventueel gruis in de afwerkingsfase
van de bouwwerkzaamheden
- de kast heeft montagehaken voor de 3 functies voor sanitair water
serie 7000
Art. code
Aansluiting
Afmetingen (mm)
700105
3/4”
550 x 550
755810
1 - zoneventieleenheid inclusief sensor dompelbuizen
2 - volumemeter Ø 3/4”
3 - servomotor, serie 6450
4 - mal voor AUTOFLOW®, code 700075...
5 - elektronisch paneel CONTECA, serie 7554 (voeding 24 V (ac))
centrale transmissie (Bus RS485)
A - inregelventiel by-pass
Dankzij de totale isolatie (geen koudebruggen) is de
PLURIMOD CLIMA ideaal voor de gecombineerde functies
verwarmen en koelen.
Werkingsdebiet (geluid) - Maximaal aanbevolen debiet
Om de gebruikers te behoeden tegen geluidshinder dat zich in het
interieur van de gebruiker zou kunnen ontwikkelen, raden we aan een
debietwaarde te hanteren onder de geluidslimieten. De geluidsdrempel
is gekoppeld aan de waarde van de differentiële druk.
De hieronder vermelde waarden kunnen als indicatie worden gebruikt.
Geluidslimieten - Dp (mm w.k.)
Dp £ 1800 Geluid onwaarschijnlijk
1800 < Dp < 2200 Geluid waarschijnlijk
Dp ≥ 2200 Geluid zeer waarschijnlijk
Kouderegistratie
De CONTECA-meter is bij activering van de software in
staat om via de berekening van de inversie van de
thermische sprong, de warmte en koude in
afzonderlijke registers te boeken.
✔
De hydraulische karakteristieken van de distributie-unit PLURIMOD CLIMA
raden volgende max. werkingsdebieten aan
Max. debiet
aanbevolen l/u
Art. code
Art. code
755810
34
kouderegistratie
700115
700116
module met servomotor 230 V (ac)
module met servomotor 24 V (ac)
1400
1400
12 B
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT PLURIMOD CLIMA
HYDRAULISCHE OPTIES
7000
700075
Functie sanitair water
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met
BALLSTOP- vergrendeling;
- volumemeter (MI001);
- kogelafsluiter met
mannelijk uiteinde;
- passtuk;
- ophangbeugel.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Automatische debietregelaar
in compacte uitvoering
Als de mof (4) verwijderd wordt kan de automatische debietregelaar
code 700075... aangesloten worden.
Voor de voltooiing van de code de volgende tabel raadplegen.
Art. code
700050
700051
700052
700053
warm sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
warm sanitair water 3/4” met impulsuitgang
koud sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
koud sanitair water 3/4” met impulsuitgang
Art. code
700075
Volumemeter voor sanitair water
Naleving van richtlijn 2004/22/CE (MI001)
Voorbeeld: vereist maximumdebiet 600 l/h code 700075 M60.
±3%
±5%
7000
Retour
Aanvoer
Sensoren verwarming
(voor installaties met 2 buizen)
Mengfunctie
Mengfunctie bestaande uit:
- thermostatisch mengventiel serie 5217
met beveiliging tegen verbranding,
gecertificeerd volgens norm NF 079 met
temperatuurregeling 30÷50°C;
- koperen buizen.
Pmax.: 10 bar.
t°max.: 85°C.
Temp. sensor aanvoer
±2%
±5%
Temp. sensor retour
100 l/h
250 l/h
IIe impuls
IIIe impuls
100 l/h
250 l/h
Verw./Aircond.
Verticale installatie (V)
Minimumdebiet Q1
Transitiedebiet Q2
Ie impuls
50 l/h
200 l/h
Meter
50 l/h
200 l/h
Elektrische aansluitingen CONTECA
Status zoneventiel
KOUD WATER
WARM WATER
3/4”
3/4”
PN 16
2.500 l/h
2.500 l/h
3.125 l/h
3.125 l/h
< 30°C
30÷90°C
Horizontale installatie (H)
Minimumdebiet Q1
Transitiedebiet Q2
max % fouten voor Q2 £ Q £ Q4
voor Q1 £ Q £ Q2
1” wartel x 1” M
Gepolariseerde kabel
Afmeting
Enkele druppelmeter
Permanent debiet Q3
Debiet van overbelasting Q4
Werkingstemperatuurbereik
...
Schema aansluitingen servomotor serie 6450
Terminal
CONTECA
230 V ˜
Max 6(2) A
M
MICRO AUX
MC1
aansl.
700055
1/2”
OPEN
Art. code
SLUIT
MC2
Open
N
L
RT
35
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD CLIMA
EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISÉE - COMPTEUR CONTECA
série 7001
7001
PLURIMOD CLIMA
Module hydraulique
PLURIMOD CLIMA
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
7001
Coffret
DÉPART
CHAUDIERE
123456
12
90
890
3
8
12
67
1
45
5 67
8 90
3
2 34
6
45 7
RETOUR
CHAUDIERE
Kv = 3,46
Le module comprend:
Coffret encastrable avec fond en zinc et porte pour intérieur vernie RAL 9010,
doté d’un cadre de finition réglable de 120 à 150 mm de profondeur.
Le gabarit code 700105 est livré avec:
- 2 paires de vannes à sphère de 3/4” M
- 2 gabarits
- coque isolante de fond installée
- coque isolante de face posée sur l’arrière de la porte du coffret
- carton pour protéger le module des débris en phase de finition des
travaux de construction
- le coffret dispose de guides de positionnement des 3 compteurs
volumétriques série 7000
Art. code
Racc.
Dimensions (mm)
700105
3/4”
550 x 550
755810
1 - groupe équipé d’une vanne de zone et de doigts de gant pour sonde
2 - compteur volumétrique Ø 3/4”
3 - servomoteur série 6450
4 - gabarit pour AUTOFLOW ® code 700075...
5 - boîtier électronique CONTECA série 7554 (alimentation 24 V (ac))
transmission centralisée (Bus RS485)
A - vanne de régulation by-pass
Grâce à sa coque d’isolation intégrale (absence de ponts
thermiques de plancher), le PLURIMOD CLIMA assure
parfaitement la fonction combinée de chauffage et de
rafraîchissement.
Débit maximal recommandé.
Pour protéger les utilisateurs contre le bruit qui peut se propager dans
le système, il devrait y avoir une valeur de débit choisie.
Pour être sous la limite légale du bruit, basée sur la pression
différentielle, les valeurs mentionnées ci-dessous peuvent servir
d'indication.
Seuil de bruit - Dp (mm C.E.)
Dp £ 1800 présence de bruit peu probable
1800 < Dp < 2200 présence de bruit probable
Dp ≥ 2200 présence de bruit
Comptabilisation de la consommation
pour rafraîchissement
Le compteur CONTECA utilise un logiciel pour
comptabiliser les consommations de chauffage et
de rafraîchissement à partir de l’inversion de
l’écart thermique, dans des registres séparés.
✔
Les caractéristiques fluido-dynamique du compteur requièrent des débits
dont les valeurs sont indiquées ci-dessous.
Débit maxi
conseillé en l/h
Art. code
Art. code
755810
36
comptabilisation du rafraîchissement
700115
700116
module avec servomoteur 230 V (ac)
module avec servomoteur 24 V (ac)
1400
1400
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD CLIMA
OPTIONS HYDRAULIQUES
7000
700075
Fonction eau sanitaire
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001);
- vanne d'arrêt à sphère
avec embout mâle;
- gabarit;
- kit de fixation.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Stabilisateur automatique de
débit compact
Si le manchon peut-être retiré, le stabilisateur de débit avec code 700075 ...
est connecté.
Pour le choix du code, se référer au tableau ci dessous.
Art. code
700050
700051
700052
700053
sanitaire chaud 3/4” à lecture locale
sanitaire chaud 3/4” avec sortie à impulsions
sanitaire froid 3/4” à lecture locale
sanitaire froid 3/4” avec sortie à impulsions
Art. code
700075
Dimension
Compteur simple jet
Débit nominal Q3
Débit de surpression Q4
Plage de température d’exercice
EAU FROIDE
EAU CHAUDE
3/4”
3/4”
PN 16
2.500 l/h
2.500 l/h
3.125 l/h
3.125 l/h
< 30°C
30÷90°C
Installation horizontale (H)
Débit minimum Q1
Débit de transition Q2
50 l/h
200 l/h
50 l/h
200 l/h
Installation verticale (V)
Débit minimum Q1
Débit de transition Q2
100 l/h
250 l/h
100 l/h
250 l/h
±2%
±5%
±3%
±5%
% erreur maxi pour Q2 £ Q £ Q4
pour Q1 £ Q £ Q2
7000
...
1” écrou tournant x 1” M
Exemple:
Débit maximum requis: 600 l/h code 700075 M60.
Connexions électriques CONTECA
Compteur
Compteur volumétrique pour eau sanitaire
Conforme à la directive 2004/22/CE (MI001)
Fonction mitigeur
Fonction mitigeur comprenant:
- mitigeur thermostatique série 5217 avec
sécurité anti-brûlure, homologué NF 079
avec plage de réglage 30÷50°C;
- tubes en cuivre.
Pmax.: 10 bar.
t°max.: 85°C.
Schéma de raccordement électrique du servomoteur série 6450
Terminal
CONTECA
230 V ˜
Max 6(2) A
M
MICRO AUX
Racc.
700055
1/2”
MC1
FERMETURE
Art. code
OUVERTURE
MC2
Ouvre
N
L
TA
37
12 B
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT PLURIMOD - CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER CONTECA METER MET VERDELER
70009
70008
Inbouwkast voor PLURIMOD
Inbouwkast voor PLURIMOD met verdeler.
Inbouwkast voor PLURIMOD
Inbouwkast voor PLURIMOD met verdeler
voor vloerverwarming.
Inbouwkast met verzinkte bodem en gelakt deurtje voor toepassingen
binnen (RAL 9010); h = 866 mm, l = 600 mm, voorzien van verstelbare
sierlijst van 120 tot 150 mm diepte.
Inbouwkast met verzinkte bodem en gelakt deurtje voor toepassingen
binnen (RAL 9010); h = 866 mm, l = 600 mm, voorzien van verstelbare
sierlijst van 120 tot 150 mm diepte.
De kast serie 70009 wordt geleverd inclusief:
- 2 paar kogelventielen van 3/4” M
- 2 passtukken voor de eerste spoeling van het systeem
- opvangbak sanitair condens
- montagehaken voor de sanitair water functies serie 7000
- 2 verdelers van 3/4” serie 350 (max. 8 aansluitingen
- fittingen voor verbinding en bevestiging
De kast serie 70008 wordt geleverd inclusief:
- 2 paar kogelventielen van 3/4” M
- 2 passtukken voor de eerste spoeling van het systeem
- opvangbak sanitair condens
- montagehaken voor de sanitair water functies serie 7000
- 2 verdelers van 3/4” serie 662 (max. 8 aansluitingen)
- fittingen voor verbinding en bevestiging
Art. code
70009B
70009C
70009D
70009E
70009F
70009G
70009H
Aantal
aftakkingen
Aftakaansluitingen
2
3
4
5
6
7
8
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
N.B. Bij toepassingen met koeling moet er isolatie door de
installateur worden aangebracht.
Toepassingsschema voor verdeling bij radiatorinstallaties
38
Art. code
70008B
70008C
70008D
70008E
70008F
70008G
70008H
Aantal
aftakkingen
Aftakaansluitingen
2
3
4
5
6
7
8
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
N.B. Bij toepassingen met koeling moet er isolatie door de
installateur worden aangebracht.
Toepassingschema voor verdeling bij ventilo-convectoren
12 B
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT PLURIMOD - CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER CONTECA METER MET VERDELER
70006
7000
Inbouwkast voor PLURIMOD
Inbouwkast voor PLURIMOD met verdeler
voor vloerverwarmingsinstallaties.
Hydraulische module PLURIMOD
Hydraulische module PLURIMOD
De module omvat:
- zoneventieleenheid inclusief sensor
dompelbuizen;
- volumemeter Ø 3/4”;
- servomotor serie 6440;
- mal voor AUTOFLOW® code 700075...;
- elektronisch paneel CONTECA serie 7554
(voeding 24 V (ac));
- inregelventiel;
- isolatie.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Max. aanbevolen
debiet l/h
Art. code
module met servomotor 230 V (ac)
700015
700016
module met servomotor 24 V (ac)
7000
1400
1400
Functie sanitair water
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met
BALLSTOP- vergrendeling;
- volumemeter (MI001);
- kogelafsluiter met mannelijk uiteinde;
- passtuk;
- ophangbeugel.
Inbouwkast met verzinkte bodem en gelakt deurtje voor toepassingen
binnen (RAL 9010); h = 866 mm, l = 600 mm, voorzien van verstelbare
sierlijst van 120 tot 150 mm diepte.
De inbouwkast serie 70006 wordt geleverd inclusief:
- 2 paar kogelafsluiters van 3/4” M
- 2 passtukken voor de eerste spoeling van het systeem
- opvangbak sanitair condens
- montagehaken voor de sanitair water functie serie 7000
- 2 verdelers serie 662, aanvoerverdeler compleet met
micrometrische ventielen voorregeling (max. 8 aansluitingen)
- fittingen voor verbinding en bevestiging
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Art. code
Art. code
Aantal
aftakkingen
Aftakaansluitingen
70006B
70006C
70006D
70006E
70006F
70006G
70006H
2
3
4
5
6
7
8
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
warm sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
700050
700051
700052
700053
warm sanitair water 3/4” met impulsuitgang
koud sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
koud sanitair water 3/4” met impulsuitgang
700075
Automatische debietregelaar
in compacte uitvoering
Art. code
N.B. Bij toepassingen met koeling moet er isolatie door de
installateur worden aangebracht.
700075
...
1” wartel x 1” M
Raadpleeg de tabel op pag. 31 om de code te vervolledigen.
Toepassingsschema voor verdeling bij vloerverwarming
755810
Kouderegistratie
Art. code
755810
kouderegistratie
39
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD - PRODUCTION ECS CENTRALISÉE COMPTEUR CONTECA AVEC COLLECTEUR
70009
70008
Coffret pour PLURIMOD
Coffret à encastrer pour PLURIMOD
avec collecteur de distribution.
Coffret pour PLURIMOD
Coffret à encastrer pour PLURIMOD
avec collecteur de distribution pour chauffage par le sol.
Coffret à encastrer avec fond en zinc et porte vernie, pour application
intérieure (RAL 9010), h = 866 mm, l = 600 mm, doté d’un cadre de
finition réglable de 120 à 150 mm de profondeur.
Coffret à encastrer avec fond en zinc et porte vernie, pour application
intérieure (RAL 9010), h = 866 mm, l = 600 mm, doté d’un cadre de
finition réglable de 120 à 150 mm de profondeur.
Le coffret série 70009 est composé de:
- 2 paires de vannes à sphère de 3/4” M
- 2 gabarits
- 1 barquette de récupération des condensats d’EFS
- guides de positionnement des compteurs d’eau sanitaire série 7000
- 2 collecteurs simples de 3/4” série 350 (maxi 8 dérivations)
- visserie de connexion et de fixation
Le coffret série 70008 est composé de:
- 2 paires de vannes à sphère de 3/4” M
- 2 gabarits
- 1 barquette de récupération des condensats d’EFS
- guides de positionnement des compteurs d’eau sanitaire série 7000
- 2 collecteurs simples de 1” série 662 (maxi 8 dérivations)
- visserie de connexion et de fixation
Art. code
Nombre
dérivations
Raccord.
dérivations
Art. code
Nombre
dérivations
Raccord.
dérivations
70009B
70009C
70009D
70009E
70009F
70009G
70009H
2
3
4
5
6
7
8
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
70008B
70008C
70008D
70008E
70008F
70008G
70008H
2
3
4
5
6
7
8
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
N.B. Les applications prévues pour le rafraîchissement doivent
être isolées par l’installateur.
Schéma d’application avec circuit radiateurs
40
N.B. Les applications prévues pour le rafraîchissement doivent
être isolées par l’installateur.
Schéma d'application avec circuit ventilo-convecteurs
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD - PRODUCTION ECS CENTRALISÉE COMPTEUR CONTECA AVEC COLLECTEUR
70006
7000
Coffret pour PLURIMOD
Module hydraulique PLURIMOD
Module hydraulique PLURIMOD.
Le module comprend:
- groupe vanne de zone avec doigts
de gant pour sondes;
- compteur volumétrique 3/4”;
- servomoteur série 6440;
- gabarit pour AUTOFLOW ®
code 700075...;
- boîtier électronique CONTECA
série 7554 (alimentation 24 V (ac));
- vanne de régulation;
- coque isolante.
Coffret à encastrer pour PLURIMOD
avec collecteur de distribution pour chauffage par le sol.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Débit maxi
conseillé en l/h
Art. code
module avec servomoteur 230 V (ac)
700015
700016
module avec servomoteur 24 V (ac)
7000
Art. code
Nombre
dérivations
Raccord.
dérivations
70006B
70006C
70006D
70006E
70006F
70006G
70006H
2
3
4
5
6
7
8
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
N.B. Les applications prévues pour le rafraîchissement doivent
être isolées par l’installateur.
Schéma d’application avec circuit chauffage par le sol
Fonction eau sanitaire
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001);
- vanne d'arrêt à sphère avec embout mâle;
- gabarit;
- kit de fixation.
Coffret à encastrer avec fond en zinc et porte vernie, pour application
intérieure (RAL 9010), h = 866 mm, l = 600 mm, doté d’un cadre de
finition réglable de 120 à 150 mm de profondeur.
Le coffret série 70006 est composé de:
- 2 paires de vannes à sphère de 3/4” M
- 2 gabarits
- 1 barquette de récupération des condensats d’EFS
- guides de positionnement des compteurs d’eau sanitaire série 7000
- 2 collecteurs simples de 1” série 662, collecteur de départ avec
robinets micrométriques de pré-réglage (maxi 8 dérivations)
- visserie de connexion et de fixation
1400
1400
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Art. code
sanitaire chaud 3/4” à lecture locale
700050
700051
700052
700053
sanitaire chaud 3/4” avec sortie à impulsions
sanitaire froid 3/4” à lecture locale
sanitaire froid 3/4” avec sortie à impulsions
700075
Stabilisateur automatique
de débit compact
Art. code
700075
...
1” écrou tournant x 1” M
Pour compléter la codification, se reporter au tableau pag. 33
755810
Comptabilisation de la
consommation pour
rafraîchissement
Art. code
755810
comptabilisation du rafraîchissement
41
12 B
UNIVERSELE DISTRUBUTIE-UNIT PLURIMOD DUPLEX CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - METER CONTECA
7000 DUPLEX
7000
Inbouwkast voor dubbele gebruiker
PLURIMOD.
Verzinkte bodem en gelakt deurtje
voor toepassingen binnen (RAL 9010);
voorzien van verstelbare sierlijst
met een diepte van 120 tot 150 mm.
De inbouwkast is voorzien van
montagehaken voor de beugels,
code 700005 002.
Voorbereid voor het plaatsen van de
functies voor sanitair water, serie 7000.
Beugel
Beugel voor bevestiging
hydraulische module PLURIMOD.
Beugel van verzinkte plaat voorzien van:
- 2 paar kogelventielen van 3/4” M;
- 2 passtukken voor de eerste spoeling van het systeem.
Art. code
Afm. (mm)
700025
550 x 1175
Art. code
700005 002
N.B. Bij toepassingen met koeling moet er isolatie door de
installateur worden aangebracht.
Beugel PLURIMOD
N.B. Bij toepassingen met koeling moet er isolatie door de
installateur worden aangebracht.
700075
7000
Hydraulische module PLURIMOD
Hydraulische module PLURIMOD
De module omvat:
- zoneventieleenheid inclusief sensor
dompelbuizen;
- volumemeter Ø 3/4”;
- servomotor serie 6440;
- mal voor AUTOFLOW® code 700075...;
- elektronisch paneel CONTECA serie 7554
(voeding 24 V (ac));
- inregelventiel by-pass;
- isolatie.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Max. aanbevolen
debiet l/h
Art. code
700015
700016
module met servomotor 230 V (ac)
module met servomotor 24 V (ac)
7000
1400
1400
Functie sanitair water
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met
BALLSTOP- vergrendeling;
- volumemeter (MI001);
- kogelafsluiter met mannelijk uiteinde;
- passtuk;
- ophangbeugel.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Art. code
700050
700051
700052
700053
42
warm sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
warm sanitair water 3/4” met impulsuitgang
koud sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
koud sanitair water 3/4” met impulsuitgang
Automatische debietregelaar
in compacte uitvoering
Art. code
700075
...
1” wartel x 1” M
Raadpleeg de tabel op pag. 31 om de code te vervolledigen.
Installatievoorbeeld met 2 hydraulische modules, bestaande uit:
- 1 inbouwkast code 700025;
- 2 beugels code 700005 002;
- 2 hydraulische modules PLURIMOD code 700015;
- 2 functies sanitair water code 700050 (SWW);
- 2 functies koud water code 700052 (SKW).
12 B
UNIVERSELE DISTRUBUTIE-UNIT PLURIMOD DUPLEX CLIMA CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - METER CONTECA
7000 DUPLEX
7001
Inbouwkast voor dubbele gebruiker
PLURIMOD.
Verzinkte bodem en gelakt deurtje
voor toepassingen binnen RAL 9010;
voorzien van verstelbare sierlijst
met een diepte van 120 tot 150 mm.
De inbouwkast is voorzien van
montagehaken voor de beugels,
code 700005 002.
Voorbereid voor het plaatsen van de
functies voor sanitair water, serie 7000.
Beugel
Beugel voor bevestiging
hydraulische module PLURIMOD.
Verzinkte beugel voorzien van:
- 2 paar kogelventielen van 3/4” M;
- 2 passtukken voor de eerste spoeling van het systeem.
Art. code
Afmetingen (mm)
700025
550 x 1175
Art. code
700105 002
7001
700075
Hydrulische module
PLURIMOD CLIMA
De module bestaat uit het volgende:
- zoneventieleenheid met sensor
dompelbuizen
- volumemeter Ø 3/4”
- servomotor, serie 6450
- mal voor AUTOFLOW® code 700075...
- elektronisch paneel CONTECA,
serie 7554 (voeding 24 V (ac))
gecentraliseerde transmissie Bus RS485
A - inregeling by-pass
De hydraulische karakteristieken van de distributie-unit PLURIMOD CLIMA
raden volgende max. werkingsdebieten aan.
700075
...
1” wartel x 1” M
Raadpleeg de tabel op pag. 31 om de code te vervolledigen.
755810
Kouderegistratie
Art. code
kouderegistratie
Montagevoorbeeld met 2 hydraulische modules, bestaande uit:
- 1 inbouwkast, code 700025;
- 2 beugels, code 700105 002;
- 2 hydraulische modules PLURIMOD, code 700115;
- 2 functies sanitair water, code 700050 (SWW);
- 2 functies koud water, code 700052 (SKW).
Max. aanbevolen
debiet l/h
Art. code
700115
700116
Automatische debietregelaar
in compacte uitvoering
Art. code
755810
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Beugel PLURIMOD
module met servomotor 230 V (ac)
module met servomotor 24 V (ac)
7000
1400
1400
Functie sanitair water
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met
BALLSTOP- vergrendeling;
- volumemeter (MI001);
- kogelafsluiter met mannelijk uiteinde;
- passtuk;
- ophangbeugel.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Art. code
700050
700051
700052
700053
warm sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
warm sanitair water 3/4” met impulsuitgang
koud sanitair water 3/4” met plaatselijke aflezing
koud sanitair water 3/4” met impulsuitgang
43
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD DUPLEX
PRODUCTION ECS CENTRALISÉE - COMPTEUR CONTECA
7000 DUPLEX
7000
Coffret à encastrer double PLURIMOD.
Fond en zinc porte vernie (RAL 9010)
pour application intérieure,
doté d’un cadre de finition réglable
de 120 à 150 mm de profondeur.
Le coffret dispose de guides de
positionnement des supports
code 700005 002.
Prévu pour le positionnement des
fonctions d’eau sanitaire de la série 7000.
Support pour module
hydraulique PLURIMOD.
Support
Support en zinc comprenant:
- 2 paires de vannes d’arrêt à sphère de 3/4” M;
- 2 gabarits.
Art. code
Dimensions (mm)
700025
550 x 1175
Art. code
700005 002
N.B. Les applications prévues pour le rafraîchissement doivent
être isolées par l’installateur.
7000
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Débit maxi
conseillé en l/h
Art. code
700015
700016
module avec servomoteur 230 V (ac)
module avec servomoteur 24 V (ac)
7000
1400
1400
Fonction eau sanitaire
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001);
- vanne d'arrêt à sphère avec embout mâle;
- gabarit;
- kit de fixation.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Art. code
700050
700051
700052
700053
44
N.B. Les applications prévues pour le rafraîchissement doivent
être isolées par l’installateur.
700075
Module hydraulique PLURIMOD
Module hydraulique PLURIMOD.
Le module comprend:
- groupe vanne de zone avec doigts
de gant pour sondes;
- compteur volumétrique 3/4”;
- servomoteur série 6440;
- gabarit pour AUTOFLOW ®
code 700075...;
- boîtier électronique CONTECA
série 7554 (alimentation 24 V (ac));
- vanne de régulation;
- coque isolante.
sanitaire chaud 3/4” à lecture locale
sanitaire chaud 3/4” avec sortie à impulsions
sanitaire froid 3/4” à lecture locale
sanitaire froid 3/4” avec sortie à impulsions
Support PLURIMOD
Stabilisateur automatique
de débit compact
Art. code
700075
...
1” écrou tournant x 1” M
Pour compléter la codification, se reporter au tableau pag. 33
Exemple d’installation avec deux modules hydrauliques composé de:
- 1 coffret à encastrer code 700025;
- 2 supports code 700005 002;
- 2 modules hydrauliques PLURIMOD code 700015;
- 2 fonctions eau chaude sanitaire code 700050 (ECS);
- 2 fonctions eau froide sanitaire code 700052 (EFS).
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE PLURIMOD DUPLEX CLIMA
PRODUCTION ECS CENTRALISÉE - COMPTEUR CONTECA
7000 DUPLEX
7001
Coffret à encastrer double PLURIMOD.
Fond en zinc et porte vernie (RAL 9010)
pour application intérieure,
doté d’un cadre de finition réglable
de 120 à 150 mm de profondeur.
Le gabarit du coffret dispose de guides
de positionnement des étriers
code 700005 002.
Prévu pour le positionnement des
fonctions d’eau sanitaire de la série 7000.
Support de fixation du module
hydraulique PLURIMOD.
Support
Support en zinc doté de:
- 2 paires de vannes à sphère de 3/4” M;
- 2 tubes pour la mise en eau de l'installation.
Art. code
Dimensions (mm)
700025
550 x 1175
Art. code
700105 002
7001
700075
Module hydraulique
PLURIMOD CLIMA
Module hydraulique PLURIMOD.
Le module comprend:
- groupe équipé d’une vanne de zone
et de doigts de gant pour sonde;
- compteur volumétrique 3/4”;
- servomoteur série 6450;
- gabarit pour AUTOFLOW ®
code 700075...;
- boîtier électronique CONTECA
série 7554
(alimentation 24 V (ac));
- vanne de régulation by-pass.
Les caractéristiques fluido-dynamique du compteur PLURIMOD CLIMA
requièrent des débits dont les valeurs sont indiquées ci-dessous.
700075
...
1” écrou tournant x 1” M
Pour compléter la codification, se reporter au tableau pag. 33
755810
Comptabilisation de la
consommation pour
rafraîchissement
Art. code
comptabilisation du rafraîchissement
Exemple d’installation avec deux modules hydrauliques composé de:
- 1 coffret à encastrer code 700025;
- 2 supports code 700105 002;
- 2 modules hydrauliques PLURIMOD code 700115;
- 2 fonctions eau chaude sanitaire code 700050 (ECS);
- 2 fonctions eau froide sanitaire code 700052 (EFS).
Débit maxi
conseillé en l/h
Art. code
700115
700116
Stabilisateur automatique
de débit compact
Art. code
755810
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
support PLURIMOD
module avec servomoteur 230 V (ac)
module avec servomoteur 24 V (ac)
7000
1400
1400
Fonction eau sanitaire
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001);
- vanne d'arrêt à sphère avec embout mâle;
- gabarit;
- kit de fixation.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Art. code
700050
700051
700052
700053
sanitaire chaud 3/4” à lecture locale
sanitaire chaud 3/4” avec sorite à impulsions
sanitaire froid 3/4” à lecture locale
sanitaire froid 3/4” avec sorite à impulsions
45
12 B
VOORGEMONTEERDE CENTRALE VAN PLURIMOD
CENTRAAL SANITAIR WATER - METER CONTECA
7000 VAN
7000
Voorgemonteerde centrale
voor plaatsing per verdieping.
Geschikt voor 3 gebruikers.
Hydraulische module PLURIMOD
Hydraulische module PLURIMOD
De module omvat:
- zoneventieleenheid inclusief sensor
dompelbuizen;
- volumemeter Ø 3/4”;
- servomotor serie 6440;
- mal voor AUTOFLOW® code 700075...;
- elektronisch paneel CONTECA serie 7554
(voeding 24 V (ac));
- inregelventiel by-pass;
- isolatie.
code 700036
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
code 700037
Max. debiet
aanbevolen l/u
Art. code
700015
700016
module met servomotor 230 V (ac)
7942
Art. code
steunframe met groepen mallen x klimaatregeling
700030
700036
700037
enkel groep mal x circuit verw./koeling
enkel groep mal x sanitair circuit
N.B. Bij toepassingen met koeling moet er isolatie door de
installateur worden aangebracht.
7000
Afdekkap
Afdekking voor afsluiting in gelakt staal
voor toepassing binnen
voor voorgemonteerde centrale.
Art. code
voor ingebouwde technische kast
700031
700032
voor opbouw technische kast
700075
Art. code
700075
...
Automatische debietregelaar
in compacte uitvoering
1” wartel x 1” M
Raadpleeg de tabel op pag. 31 om de code te vervolledigen.
755810
Art. code
755810
46
kouderegistratie
Kouderegistratie
●
Volumemeter
Volumemeter
voor warm/koud sanitair water (MI001).
Met impulsuitgang.
Steunframe voor voorgemonteerde centrale met omkeerbare
aansluitingen op de installatie. Bestaande uit:
- 1 coplanaire verdeler 1 1/4” - 3 aansluitingen 3/4”
voor verwarmings-/koelcircuit
- 1 enkelvoudige verdeler 1 1/4” - 3 aansluitingen 3/4” voor SWW
- 1 enkelvoudige verdeler 1 1/4” - 3 aansluitingen 3/4” voor SKW
- telescopische afsluitventielen
- passtukken
- blinde stoppen
- isolatie verdelers
Afmetingen (l x h x d): 970 x 1300 x 250 mm
1400
1400
module met servomotor 24 V (ac)
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Art. code
794205
3/4” - koud sanitair water (max. 30°C)
794205/C 3/4” - warm sanitair water (30÷90°C)
Installatievoorbeeld met 3 hydraulische modules, bestaande uit:
- 1 steunframe, code 700030;
- 3 hydraulische modules PLURIMOD, code 700015;
- 3 functies warm sanitair water, code 794205/C;
- 3 functies koud sanitair water, code 794205;
- 1 afdekkap, code 700031.
12 B
GAINE TECHNIQUE PRÉASSEMBLÉE VAN PLURIMOD
SANITAIRE CENTRALISÉ - COMPTEUR CONTECA
7000 VAN
7000
Module hydraulique PLURIMOD
Module hydraulique PLURIMOD.
Le module comprend:
- groupe vanne de zone avec doigts
de gant pour sondes;
- compteur volumétrique 3/4”;
- servomoteur série 6440;
- gabarit pour AUTOFLOW ®
code 700075...;
- boîtier électronique CONTECA
série 7554 (alimentation 24 V (ac));
- vanne de régulation;
- coque isolante.
Gaine technique préassemblée
pour installation sur un palier d’étage.
Prédisposée pour 3 logements.
code 700036
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
code 700037
Débit maxi
conseillé en l/h
Art. code
700015
700016
module avec servomoteur 230 V (ac)
module avec servomoteur 24 V (ac)
7942
Art. code
cadre de soutien avec groupe gabarit pour climatisation
700030
700036
700037
uniquement groupe gabarit pour circuit de chauff./refroid.
Compteur volumétrique
Compteur volumétrique
pour eau chaude/froide sanitaire (MI001).
Avec sortie à impulsions.
Cadre de soutien de gaine technique avec raccordements à
l’installation réversibles. Comprend:
- 1 collecteur coplanaire 1 1/4” - 3 raccordements 3/4”
pour circuit de chauffage/rafraîchissement
- 1 collecteur simple 1 1/4” - 3 raccordements 3/4” pour ECS
- 1 collecteur simple 1 1/4” - 3 raccordements 3/4” pour EFS
- des vannes télescopiques d’arrêt
- gabarits
- des ensembles de terminaison
- isolation des collecteurs
Dimensions (l x h x p): 970 x 1300 x 250 mm
●
1400
1400
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Art. code
794205
3/4” - eau froide sanitaire (max. 30°C)
794205/C 3/4” - eau chaude sanitaire (30÷90°C)
Exemple d’installation avec 3 modules hydrauliques, composé de:
- 1 cadre de soutien code 700030;
- 3 modules hydrauliques PLURIMOD code 700015;
- 3 fonctions eau chaude sanitaire code 794205/C;
- 3 fonctions eau froide sanitaire code 794205;
- 1 couvercle de fermeture code 700031.
uniquement groupe gabarit pour circuit sanitaire
N.B. Les applications prévues pour le rafraîchissement doivent
être isolées par l’installateur.
7000
Art. code
pour gaine technique encastrée
700031
700032
pour gaine technique en applique
700075
Art. code
700075
Couvercle de fermeture
Couvercle de fermeture en tôle vernie
pour intérieur pour gaine technique.
...
Stabilisateur automatique
de débit compact
1” écrou tournant x 1” M
Pour compléter la codification, se reporter au tableau pag. 33
755810
Art. code
755810
Comptabilisation de la
consommation pour
rafraîchissement
comptabilisation du rafraîchissement
47
UNIVERSELE DISTRIBUTIE-UNIT MET ZONEVENTIEL
CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER
SOUS-STATION UNIVERSELLE AVEC VANNE DE ZONE
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISÉE
Kenmerken
Technische gegevens
Basisfuncties
2-wegsklep ON/OFF
Energiemeter serie 7554
Materialen
Componenten:
Verbindingsleidingen:
Optionele functies
Distributie en meting van SWW
Distributie en meting van SKW
Gecentraliseerde transmissie van verbruik, serie 7550
Prestaties
Pmax.:
Temperatuurbereik:
Vloeistof:
Caractéristiques
Aansluitingen serie 7995 / 79925:
serie 7996 / 79926:
serie 7997 / 79927:
Fonctions de base
Vanne à deux voies ON/OFF
Comptage d'énergie série 7554
messing EN 12165 CW617N
geïsoleerd koper
10 bar
5÷90°C
water, glycoloplossingen (max 30%)
3/4” F
1” F
1 1/4” F
Caractéristiques techniques
Materiaux
Componenten:
Tubes de raccordement:
Optionel
Distribution et comptage d'ECS
Distribution et comptage d'EFS
Transmission centralisée de consommation, série 7550
laiton EN 12165 CW617N
cuivre isolé
Performances
Pmax:
Plage de température:
Fluides admissibles:
10 bar
5÷90°C
eau, eau glycolée (max 30%)
Raccordements série 7995 / 79925:
série 7996 / 79926:
série 7997 / 79927:
3/4” F
1” F
1 1/4” F
Installatieschema is indicatief / Schéma d'installation indicatif
Centrale stookplaats /
Chaufferie
Naar andere gebruikers /
Vers d’autres consommateurs
CALEFFI
Productie SWW /
Production d’ECS
BELANGRIJK
Na de installatie moeten alle
meetonderdelen worden verzegeld.
IMPORTANT
Une fois l'installation terminée,
plomber tous les éléments de mesure.
12 B
UNIVERSELE DITRIBUTIE-UNIT MET ZONEVENTIEL - MET AUTOFLOW® CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER
(AANSLUITING CONTECA METER BUS RS485 MOGELIJK)
serie 799
799 Universele distributie-unit met zoneventiel,
met AUTOFLOW®
Code ter aanvulling
2
1
serie 7940/41 - 7930/31
2
2
1
serie 7554
Art. code
799560
●●●
Nr. aftakk.
Hoofdaansl.
Aansl.
aftakk.
zonder aftakk.
3/4”
-
1.600
12
13
14
15
16
17
18
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.600
1.600
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
zonder aftakk.
1”
-
1.600
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
1.200
zonder aftakk.
1 1/4”
-
1.800
13
14
15
16
17
18
19
10
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
79956B ● ● ●
79956C ● ● ●
79958D ● ● ●
79958E ● ● ●
79958F ● ● ●
79958G ● ● ●
79951H ● ● ●
799660
Module voor installatie met afzonderlijke zones, voor verwarming en koeling:
- inbouwkast in gelakt plaatstaal voor toepassing binnen (RAL 9010),
h = 650 mm, d = 110 (140) mm
- 2 kogelafsluiters
- twee-weg zoneventiel serie 6470
- servomotor code 646002 230 V (ac)
(op aanvraag ook servomotor code 646004 24 V (ac) mogelijk)
- 2 automatische ontluchters serie 5021
- AUTOFLOW®
- verdeler 3/4” en 1” serie 350, en 1 1/4” serie 650
- fittingen voor verbinding en bevestiging
- mal voor energiemeter serie 7554
- houders voor temperatuursondes (houder vertrekleiding met filter)
- aansluiting voor dubbele functie sanitair serie 794. of als alternatief voor
aansluiting sanitair serie 793.
Coderingstabel AUTOFLOW®
●●●
13
14
15
16
17
18
19
10
79968C ● ● ●
79968D ● ● ●
79968E ● ● ●
79961F ● ● ●
79961G ● ● ●
79961H ● ● ●
79961 I ● ● ●
79962L ● ● ●
799780
●●●
79978C ● ● ●
79978D ● ● ●
79971E ● ● ●
79971F ● ● ●
79971G ● ● ●
79972H ● ● ●
79972 I ● ● ●
79972L ● ● ●
Raadpleeg onderstaande tabellen voor aanvulling van de code:
Dp 15÷200 kPa
Serie 7995
(3/4”)
●●●
m3/h
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
50
●●●
Lengte (mm)
cijfer
M30
M40
M50
M60
M70
M80
Dp 15÷200 kPa
Serie 7996
(1”)
●●●
m3/h
0,90
1,00
1,20
1,40
cijfer
M90
1M0
1M2
1M4
●●●
m3/h
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
cijfer
M60
M70
M80
M90
1M0
1M2
Dp 15÷200 kPa
Serie 7997
(1 1/4”)
●●●
●●●
m3/h
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25
cijfer
1M4
1M6
1M8
2M0
2M2
m3/h
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
cijfer
1M0
1M2
1M4
1M6
1M8
2M0
●●●
m3/h
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
cijfer
2M2
2M5
2M7
3M0
3M2
3M5
12 B
UNIVERSELE DITRIBUTIE-UNIT MET ZONEVENTIEL CENTRALE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER
(AANSLUITING CONTECA METER BUS RS485 MOGELIJK)
serie 7992
7992 Universele distributie-unit met zoneventiel
Code ter aanvulling
2
1
serie 7940/41 - 7930/31
2
2
1
serie 7554
Module voor installatie met afzonderlijke zones, voor verwarming en koeling:
- inbouwkast in gelakt plaatstaal voor toepassing binnen (RAL 9010),
h = 650 mm, d = 110 (140) mm
- 2 kogelafsluiters
- twee-weg zoneventiel serie 6470
- servomotor code 646002 230 V (ac)
(op aanvraag ook servomotor code 646004 24 V (ac) mogelijk)
- 2 automatische ontluchters serie 5021
- verdeler 3/4” en 1” serie 350, en 1 1/4” serie 650
- fittingen voor verbinding en bevestiging
- mal voor energiemeter serie 7554
- houders voor temperatuursondes (houder vertrekleiding met filter)
- aansluiting voor dubbele functie sanitair serie 794. of als alternatief voor
aansluiting sanitair serie 793.
Art. code
Nr. aftakk.
Hoofdaansl.
Aansl.
aftakk.
799250
zonder aftakk.
3/4”
23 p.1,5
1.600
79925B
79925C
79925D
79925E
79925F
79925G
79925H
12
13
14
15
16
17
18
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.600
1.600
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
799260
zonder aftakk.
1”
23 p.1,5
1.600
79926C
79926D
79926E
79926F
79926G
79926H
79926I
79926L
13
14
15
16
17
18
19
10
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
1.200
799270
zonder aftakk.
1 1/4”
3/4”
1.800
79927C
79927D
79927E
79927F
79927G
79927H
79927I
79927L
13
14
15
16
17
18
19
10
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
Lengte (mm)
Inbouwkasten - wisselstuk
R79674
R79675
R79676
R79677
R79088
1600 x 650 x 110/140 mm
1800 x 650 x 110/140 mm
1000 x 650 x 110/140 mm
1200 x 650 x 110/140 mm
0800 x 650 x 150/175 mm
51
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE AVEC VANNE DE ZONE - AVEC AUTOFLOW® PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISÉE
(RACCORDEMENT COMPTEUR CONTECA BUS RS485 POSSIBLE)
®
série 799
799 Sous-station universelle avec vanne de zone,
avec AUTOFLOW®
Complétion code
2
1
série 7940/41 - 7930/31
2
2
1
série 7554
Art. code
799560
●●●
N° dériv.
Racc.
principal
Racc.
dériv.
Longueur (mm)
sans dériv.
3/4”
-
1.600
12
13
14
15
16
17
18
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.600
1.600
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
sans dériv.
1”
-
1.600
13
14
15
16
17
18
19
10
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
1.200
sans dériv.
1 1/4”
-
1.800
13
14
15
16
17
18
19
10
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
79956B ● ● ●
79956C ● ● ●
79958D ● ● ●
79958E ● ● ●
79958F ● ● ●
79958G ● ● ●
79951H ● ● ●
799660
Module pour installation à zones séparées, pour chauffage et refroidissement:
- coffret d’encastrement en tôle vernie pour application intérieure (RAL 9010),
l = 650 mm, p = 110 (140) mm
- 2 vannes d’arrêts à sphère
- vanne de zone à deux voies série 6470
- servomoteur code 646002 230 V (ac)
(sur demande servomoteur code 646004 24 V (ac) possible)
- 2 purgeurs d’air automatique série 5021
- AUTOFLOW®
- collecteur 3/4” et 1” série 350, et 1 1/4” série 650
- visserie de connection et de fixation
- gabarit pour compteur d’énergie série 7554
- doigts de gant pour sondes de températures (doigt de gant départ
avec filtre)
- raccordement pour fonction double sanitaire série 794. ou alternativement
pour raccordement sanitaire série 793.
Tableau de codification AUTOFLOW®
●●●
79968C ● ● ●
79968D ● ● ●
79968E ● ● ●
79961F ● ● ●
79961G ● ● ●
79961H ● ● ●
79961 I ● ● ●
79962L ● ● ●
799780
●●●
79978C ● ● ●
79978D ● ● ●
79971E ● ● ●
79971F ● ● ●
79971G ● ● ●
79972H ● ● ●
79972 I ● ● ●
79972L ● ● ●
Pour le choix du code, se référer au tableau ci-dessous:
Dp 15÷200 kPa
Série 7995
(3/4”)
●●●
m3/h
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
52
●●●
chifre
M30
M40
M50
M60
M70
M80
Dp 15÷200 kPa
Série 7996
(1”)
●●●
m3/h
0,90
1,00
1,20
1,40
chifre
M90
1M0
1M2
1M4
●●●
m3/h
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
chifre
M60
M70
M80
M90
1M0
1M2
Dp 15÷200 kPa
Série 7997
(1 1/4”)
●●●
●●●
m3/h
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25
chifre
1M4
1M6
1M8
2M0
2M2
m3/h
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
chifre
1M0
1M2
1M4
1M6
1M8
2M0
●●●
m3/h
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
chifre
2M2
2M5
2M7
3M0
3M2
3M5
12 B
SOUS-STATION UNIVERSELLE AVEC VANNE DE ZONE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISÉE
(RACCORDEMENT COMPTEUR CONTECA BUS RS485 POSSIBLE)
®
série 7992
7992 Sous-station universelle avec vanne de zone
Complétion code
2
1
série 7940/41 - 7930/31
2
2
1
série 7554
Module pour installation à zones séparées, pour chauffage et refroidissement:
- coffret d’encastrement en tôle vernie pour application intérieure (RAL 9010),
l = 650 mm, p = 110 (140) mm
- 2 vannes d’arrêts à sphère
- vanne de zone à deux voies série 6470
- servomoteur code 646002 230 V (ac)
(sur demande servomoteur code 646004 24 V (ac) possible)
- 2 purgeurs d’air automatique série 5021
- collecteur 3/4” et 1” série 350, et 1 1/4” série 650
- visserie de connection et de fixation
- gabarit pour compteur d’énergie série 7554
- doigts de gant pour sondes de températures (doigt de gant départ
avec filtre)
- raccordement pour fonction double sanitaire série 794. ou alternativement
pour raccordement sanitaire série 793.
Art. code
N° dériv.
Racc.
principal
Racc.
dériv.
Longueur (mm)
799250
sans dériv.
3/4”
23 p.1,5
1.600
79925B
79925C
79925D
79925E
79925F
79925G
79925H
12
13
14
15
16
17
18
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.600
1.600
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
799260
sans dériv.
1”
23 p.1,5
1.600
79926C
79926D
79926E
79926F
79926G
79926H
79926I
79926L
13
14
15
16
17
18
19
10
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
1.200
799270
sans dériv.
1 1/4”
3/4”
1.800
79927C
79927D
79927E
79927F
79927G
79927H
79927I
79927L
13
14
15
16
17
18
19
10
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
Coffrets d’encastrement - pièce de rechange
R79674
R79675
R79676
R79677
R79088
1600 x 650 x 110/140 mm
1800 x 650 x 110/140 mm
1000 x 650 x 110/140 mm
1200 x 650 x 110/140 mm
0800 x 650 x 150/175 mm
53
12 B
HYDRAULISCHE OPTIES
ISOLATIE
7930 Functie sanitair water
1
798 Isolatie modules
met megventiel
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Isolatie voor modules
serie 799 en 7992.
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- 2 kogelafsluiters met
BALLSTOP- vergrendeling;
- 2 volumemeters (MI001),
directe aflezing;
- thermostatisch mengventiel;
- fittingen.
NB: bestel de isolatie samen met
de module. Het is nadien niet meer
mogelijk om de isolatie aan te
passen.
Art. code
Art. code
793040
793050
798205
798206
798207
mix 1/2”
mix 3/4”
3/4” - 2-weg
1” - 2-weg
1 1/4” - 2-weg
7931 Functie sanitair water
1
798
met megventiel
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- 2 kogelafsluiters met
BALLSTOP- vergrendeling;
- 2 volumemeters (MI001),
met impulsuitgang;
- thermostatisch mengventiel;
- fittingen.
NB: bestel de isolatie samen met
de module. Het is nadien niet meer
mogelijk om de isolatie aan te
passen.
Art. code
798015
798016
798017
Art. code
793140
793150
mix 1/2”
mix 3/4”
7940 Functie sanitair water
1
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met
BALLSTOP- vergrendeling;
- volumemeter (MI001), directe aflezing;
- kogelafsluiter met mannelijk uiteinde.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Art. code
794040
794041
794050
794051
koud sanitair water 1/2”
warm sanitair water 1/2”
koud sanitair water 3/4”
warm sanitair water 3/4”
7941 Functie sanitair water
1
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met
BALLSTOP- vergrendeling;
- volumemeter (MI001),
met impulsuitgang;
- kogelafsluiter met mannelijk uiteinde.
Art. code
794140
794141
794150
794151
54
koud sanitair water 1/2”
warm sanitair water 1/2”
koud sanitair water 3/4”
warm sanitair water 3/4”
Isolatie verdelers
Isolatie voor de verdelers
van serie 799 en 7992.
Max. 8 aftakkingen.
3/4”
1”
1 1/4”
12 B
CONTECA ENERGIEMETER
7554
2
CONTECA energiemeter
Elektrische aansluitingen CONTECA serie 7554
Art. code
Aansl.
Type meting
755405
755406
755407
3/4”
1”
1 1/4”
mono-jet
multi-jet
multi-jet
2,5
3,5
6,5
Maximaal
aanbevolen
debiet l/h
IIe impuls
IIIe impuls
Verw./Aircond.
Ie impuls
Retour
150 1200÷1400
170 1800÷2200
120 2900÷3500
Temp. sensor aanvoer
Qi
l/h
Temp. sensor retour
Qp
m3/h
Meter
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Status zoneventiel
Gepolariseerde kabel
Energiemeter met directe aflezing.
Voorzien van LCD-scherm met acht cijfers.
Voeding: 24 V (ac) 50 Hz - 1 W
gecentraliseerd.
Aanvoer
Sensoren verwarming
(voor installaties met 2 buizen)
ELEKTRISCHE/ELEKTRONISCHE OPTIES CONTECA
Art. code
755810
kouderegistratie
Warmte
✔
Impulsuitgang
Via de impulsuitgang kunnen de energiewaarden van
warmte en/of koude naar een algemene opnemer
worden overgebracht. De sterkte van de impuls
bedraagt 1 kWh.
De impulsuitgang is potentiaalvrij en is een open
collector met een impulsperiode van 120 ms.
Koude
7558
Kouderegistratie
De CONTECA-meter is bij activering van de software in
staat om via de berekening van de inversie van de
thermische sprong, de warmte en koude in
afzonderlijke registers te boeken.
Gemeenschappelijk
755810
Art. code
755881
755882
755825
enkele impulsuitgang - WARMTE
dubbele impulsuitgang - WARMTE/KOUDE
Algemene input impulsen
De CONTECA-meter is in staat om met behulp van
geïmplementeerde hardware/software, code 755825,
een derde extra impulsingang te verkrijgen
(bijvoorbeeld gas-/elektriciteitsmeter).
De algemene impuls moet potentiaalvrij zijn
(maximale frequentie 1 Hz).
755890
impulsingang
Art. code
755825
Digitale meter
Digitale energiemeter op afstand
voor meters van de serie 7554.
Geleverd met plaat voor inbouwkast
voor 3 modules.
Afmetingen: 120 x 80 x 60 mm.
Maximale kabellengte: 50 m.
Gebruik een afgeschermde kabel 2x1 mm2.
Art. code
impulsingang
755890
digitale meter
De opties moeten worden besteld samen met de energiemeters waarmee ze moeten worden samengevoegd
55
12 B
OPTIONS HYDRAULIQUES
ISOLATION
7930 Fonction eau sanitaire
1
798 Isolation modules
avec mitigeur
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Isolation pour modules
séries 799 et 7992.
Kit eau sanitaire comprenant:
- 2 vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- 2 compteur volumétrique (MI001),
à lecture locale;
- mitigeur thermostatique;
- raccordements.
NB: commandez l'isolation avec le
module. Après ce n'est pas possible
d'adapter l'isolation.
Art. code
Art. code
793040
793050
798205
798206
798207
mix 1/2”
mix 3/4”
3/4” - 2 voies
1” - 2 voies
1 1/4” - 2 voies
7931 Fonction eau sanitaire
1
798
avec mitigeur
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Kit eau sanitaire comprenant:
- 2 vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- 2 compteur volumétrique (MI001),
sortie à impulsion;
- mitigeur thermostatique;
- raccordements.
793140
793150
798015
798016
798017
mix 1/2”
mix 3/4”
1
7940
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001);
à lecture locale;
- vanne d'arrêt à sphère avec embout
mâle.
Fonction eau sanitaire
Art. code
794040
794041
794050
794051
sanitaire froid 1/2”
sanitaire chaud 1/2”
sanitaire froid 3/4”
sanitaire chaud 3/4”
1
7940
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d'arrêt à sphère avec clapet
anti-retour incorporé BALLSTOP;
- compteur volumétrique (MI001);
sortie à impulsion;
- vanne d'arrêt à sphère avec embout
mâle.
Art. code
794140
794141
794150
794151
56
sanitaire froid 1/2”
sanitaire chaud 1/2”
sanitaire froid 3/4”
sanitaire chaud 3/4”
NB: commandez l'isolation avec le
module. Après ce n'est pas possible
d'adapter l'isolation.
Art. code
Art. code
Fonction eau sanitaire
Isolation collecteurs
Isolation pour les collecteurs
des modules séries 799 et 7992.
Max. 8 dérivations.
3/4”
1”
1 1/4”
12 B
CONTECA COMPTEUR D’ÉNERGIE
7554
2
Connexions électriques CONTECA série 7554
Compteur d'énergie
CONTECA
Compteur d'énergie à lecture locale.
Avec écran LCD à huit chiffres.
Alimentation: 24 V (ac) 50 Hz - 1 W
centralisée.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Art. code
Racc.
Type dim.
755405
755406
755407
3/4”
1”
1 1/4”
multijets
monojet
multijets
Qp
m3/h
2,5
3,5
6,5
Qi
l/h
Débit max
conseillé l/h
150 1200÷1400
170 1800÷2200
120 2900÷3500
OPTIONS ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES
✔
Sortie à impulsion
La sortie à impulsions permet de transférer les valeurs
de consommation en chauffage et/ou rafraîchissement
à un dispositif d’acquisition. Le poids de l’impulsion
est de 1 kWh.
La sortie à impulsions sans potentiel est de type open
collector (collecteur ouvert) avec période d’impulsions
de 120 ms.
Art. code
755810
comptabilisation du rafraîchissement
Art. code
755881
755882
755825
Acquisition d’entrée à
impulsions générique
sortie à impulsions simple - CHAUFFAGE
sortie à impulsions double - CHAUFF./RAFR.
755890
Le complément Hardware/Software code 755825 équipe
le compteur CONTECA d’une troisième entrée à
impulsions (pour compteur de gaz/compteur
électrique, par exemple).
L’impulsion générique doit être sans potentiel
(contact sec, fréquence max. 1 Hz).
Totalisateur numérique
Totalisateur numérique d’énergie à distance
pour compteurs de la série 7554.
Équipé d’une plaque pour coffret encastrable
à 3 modules.
Dimensions : 120 x 80 x 60 mm.
Longueur de câble max. : 50 m.
Utiliser un câble blindé de 2x1 mm2.
entrée à impulsions
Art. code
Art. code
755825
Chauffage
Le compteur CONTECA utilise un logiciel pour
comptabiliser les consommations de chauffage et
de rafraîchissement à partir de l’inversion de
l’écart thermique, dans des registres séparés.
7558
Rafraîchissement
Comptabilisation de la consommation
pour rafraîchissement
Commun
755810
entrée à impulsions
755890
totalisateur numérique
Les options doivent être commandées en même temps que les compteurs d'énergie qu’elles équipent.
57
12 B
POMPGROEP VOORZIEN VOOR AANSLUITING ENERGIEMETER CONTECA
765
7554
Pompgroep met vaste temperatuur
voor verwarming.
Met isolatie.
Voorzien voor aansluiting
energiemeter CONTECA (MID004),
mal en adapters voor dompelbuizen.
Pmax: 10 bar.
Tmax: 100°C.
Voeding: 230 V - 50 Hz.
Aansluiting installatiezijde: 1” F.
Aansluiting ketelzijde: 1 1/2” M
met kogelafsluiter.
Asafstand: 125 mm.
Energiemeter voor pompgroepen
serie 765, 766 en 767.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Aansluiting ketel rechts
Art. code
765600HE
Aansl.
1” F - ALPHA2 L 25-60
CONTECA serie 7554
766
Pompgroep met thermostatische
regeling voor verwarming.
Met isolatie.
Voorzien voor aansluiting
energiemeter CONTECA (MID004),
mal en adapters voor dompelbuizen.
Pmax: 10 bar.
t°min÷max: 25÷50°C.
Max. inlaattemp.: 100°C.
Voeding: 230 V - 50 Hz.
Aansluiting installatiezijde: 1” F.
Aansluiting ketelzijde: 1 1/2” M
met kogelafsluiter.
Asafstand: 125 mm.
Meting met directe aflezing door middel van lcd- display of
gecentraliseerde meting via controller code 755010 of interface
code 755055.
De meetmodule wordt geleverd met de volgende onderdelen:
- Set temperatuursondes met dompelbuis (kabellengte: 1 m)
- Volumetrische teller met turbine met impulsuitgang (Tmax 90°C)
- Volumemeter met display (LCD)
- Schrijfjes van klittenband (velcro) om toestel aan isolatieschaal
te hechten
Voeding van 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
Geschikt voor transmissie Bus RS485.
Art. code
Aansl.
Type meting
Qp
m3/h
Qi
l/h
Maximaal
aanbevolen
debiet l/h
755405G
3/4”
mono-jet
2,5
50
1600
161
Aansluiting ketel rechts
Art. code
766600HE
Aansl.
1” F - ALPHA2 L 25-60
767
Pompgroep met gemotoriseerde
regeling voor verwarming.
Met isolatie.
Voorzien voor aansluiting
energiemeter CONTECA (MID004),
mal en adapters voor dompelbuizen.
Regeling met drieweg ventiel,
servomotor en driepuntsregeling.
Met microschakelaar.
Combineerbaar met regelaar
code 161000.
Pmax: 10 bar.
Tmax: 100°C.
Voeding: 230 V - 50 Hz.
Schakeltijd: 50 s (90°).
Aansluiting installatiezijde: 1” F.
Aansluiting ketelzijde: 1 1/2” M
met kogelafsluiter.
Asafstand: 125 mm.
Art. code
161000 LSC
792
Thermostatische veiligheidskit.
Art. code
Opwaartse stroming - aanvoer rechts
Art. code
767600HE
58
Aansl.
1” F - ALPHA2 L 25-60
Digitale regelaar
Digitale regelaar voor verwarming.
Compleet met sensoren
voor aanvoer en retour.
Met houders voor aanlegvoelers.
t°min÷max: 7÷78°C.
Voeding: 230 V - 50 Hz.
IP 40.
Aansluiting sonde: 1/8” M.
Lengte sonde: 1 m.
792585
12 B
GROUPES DE RÉGULATION AVEC RACCORDEMENT POUR COMPTEUR D’ÉNERGIE CONTECA
765
7554
Groupe de régulation à point fixe
pour chauffage.
Avec isolation.
Prédisposé pour raccordement
compteur d’énergie CONTECA (MID004),
gabarit et adapteurs pour capteurs.
Pmax: 10 bar.
Tmax: 100°C.
Alimentation: 230 V - 50 Hz.
Raccordement installation: 1” F.
Raccordement chaudière: 1 1/2” M
avec vanne d’arrêt à sphère.
Entraxe: 125 mm.
Compteur d’énergie pour groupes
de distribution séries 765, 766 et 767.
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Raccordement chaudière droite
Art. code
765600HE
Racc.
1” F - ALPHA2 L 25-60
CONTECA série 7554
766
Groupe de régulation thermostatique
pour chauffage.
Avec isolation.
Prédisposé pour raccordement
compteur d’énergie CONTECA (MID004),
gabarit et adapteurs pour capteurs.
Pmax: 10 bar.
t°min÷max: 25÷50°C.
Tmax d’entrée primaire: 100°C.
Alimentation: 230 V - 50 Hz.
Raccordement installation: 1” F.
Raccordement chaudière: 1 1/2” M
avec vanne d’arrêt à sphère.
Entraxe: 125 mm.
Comptabilisation à lecture locale sur écran LCD ou centralisée
par contrôleur code 755010 ou interface série 755055.
Le module de comptabilisation comprend:
- Deux sondes de température à plongeur (L= 1 m)
- Compteur-intégrateur avec sortie à impulsions (Tmaxi 90°C)
- Compteur-intégrateur électronique avec écran (LCD)
- Disques velcro pour appliquer le compteur au coquille d'isolation.
Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
Prédisposé pour la transmission Bus RS485.
Art. code
Racc.
Type dim.
Qp
m3/h
Qi
l/h
Débit max
conseillé l/h
755405G
3/4”
monojet
2,5
50
1600
161
Raccordement chaudière droite
Art. code
766600HE
Racc.
1” F - ALPHA2 L 25-60
767
Groupe de régulation motorisée
pour chauffage.
Avec isolation.
Prédisposé pour raccordement
compteur d’énergie CONTECA (MID004),
gabarit et adapteurs pour capteurs.
Régulation avec vanne à trois voies,
servomoteur avec commande à 3 contacts.
Avec contact auxiliaire.
Combinable avec régulateur code 161000.
Pmax: 10 bar.
t°max: 100°C.
Voeding: 230 V - 50 Hz.
Temps de manœuvre: 50 s (rot. 90°).
Raccordement installation: 1” F.
Raccordement chaudière: 1 1/2” M
avec vanne d’arrêt à sphère.
Entraxe: 125 mm.
Régulateur digital
Régulateur digital pour chauffage.
Avec sondes pour départ et retour.
Avec supports pour sondes de contacts.
t°min÷max: 7÷78°C.
Alimentation: 230 V - 50 Hz.
IP 40.
Raccordement sonde: 1/8” M.
Longueur sonde: 1 m.
Art. code
161000 LSC
792
Kit de sécurité thermostatique.
Art. code
Flux vers le haut - départ droite
Art. code
767600HE
792585
Racc.
1” F - ALPHA2 L 25-60
59
OPBOUW DISTRIBUTIE-UNITS SERIE SATK,
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER
SOUS-STATIONS MURALES SÉRIE SATK,
PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Kenmerken
Basisfuncties
• Modulerende verwarmingsregeling
• Modulerende regeling voor SWW
Te activeren functies
• Compensatiesensor retourset
• Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
• Sensor voor temperatuurregeling van retour van primair circuit
Extra functies
• Meetdoos
• Meting van de warmte
• Centrale gegevenstransmissie serie 7550
• SKW-functie
Caractéristiques
Fonctions de base
• Régulation modulante du chauffage
• Régulation modulante de l’ECS
Fonctions activables
• Capteur compensateur température de retour
• Echangeur préchauffé de l'ECS
• Capteur de contrôle de la température de retour primaire
Fonctions optionnelles
• Coffret de mesure
• Comptage d’énergie
• Transmission centralisée des données série 7550
• Fonction EFS
Technische gegevens
Materialen
Frame:
gelakt staal
Beschermende schaalafdekking:
PPE
Warmtewisselaar:
hardgesoldeerd
Verbindingsleidingen SAT20 - SATK30:
koper
Verbindingsleidingen SAT40:
staal
Pomp:
UPS2 15-60
Prestaties
Pmax.:
- SATK20:
10 bar
- SATK30 primair circuit:
16 bar
secundair verwarming:
3 bar
secundair circuit SWW: 10 bar
- SATK40 primair circuit:
16 bar
secundair circuit SWW: 3 bar
- SATK12 primair/secundair:
10 bar
- SATK15 primair/secundair:
10 bar
Max. temperatuur vloeistof:
85°C
Vloeistof:
water
Aansluitingen:
systeem
3/4” M
verwarmingszijde
3/4” M
SWW-zijde
1/2” M
Caractéristiques techniques
Matériaux
Cadre:
tôle vernie
Coque de protection:
PPE
Échangeur:
soudobrasé
Tubes de raccordement SAT20 - SATK30:
cuivre
Tubes de raccordement SAT40:
acier
Pompe:
UPS2 15-60
Performances
Pmax.:
- SATK20:
10 bar
- SATK30 primaire:
16 bar
secondaire chauffage:
3 bar
secondaire circuit ECS: 10 bar
- SATK40 primaire:
16 bar
secondaire chauffage:
3 bar
- SATK12 primaire/secondaire:
10 bar
- SATK15 primaire/secondaire:
10 bar
Température du fluide max.:
85°C
Fluide admissible:
eau
Raccordements:
installation
3/4” M
coté chauffage
3/4” M
coté ECS
1/2” M
Installatieschema is indicatief / Schéma d'installation indicatif
GEMEENSCHAPPELIJKE
RUIMTE/ WONING
LOGEMENT
ESPACE COMMUN
BELANGRIJK
Na de installatie moeten alle
meetonderdelen worden verzegeld.
IMPORTANT
Une fois l'installation terminée,
plomber tous les éléments de mesure.
WONING / LOGEMENT
12 C
OPBOUW DISTRIBUTIE-UNIT VOOR WONINGEN
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN CV EN SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK20
SOUS-STATION MURALE
PRODUCTION INSTANTANÉE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK20
SATK201
Versie LAGE temperatuur
Version à BASSE température
6
11
2
2
1
10
RESET
ON DHW CH FAULT
1
9
3
4
8
7
5
Distributie-unit voor woningen, voorzien van de volgende onderdelen:
Verwarming
1. Modulerende klep
2. Veiligheidsklep
3. Sensor voor aanvoertemperatuur
4. Veiligheidssensor
5. Pomp met by-pass voor beveiliging
6. Mal energiemeter code 755404K / 755405K
Productie SWW
7. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
8. Temperatuursensor SWW
9. Modulerende klep primaire circuit warmtewisselaar
10. Stromingsmeter voorrang SWW
NB: er is geen functie voorzien voor SKW
11. Elektronische regelaar
Voeding 230 V - 50 Hz
Temperatuurbereik verwarming: 25÷45°C
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Aansluitingen systeem 1” M
Omkasting van PPE, kleur grijs
Te activeren functies:
- Compensatiesensor retourset
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax.: 10 bar
Verbruik: 75 W
Sous-station pour application logement, comprenant:
Chauffage
1. Vanne modulante
2. Soupape de sécurité
3. Capteur de température de départ
4. Capteur de sécurité
5. Pompe avec protection by-pass
6. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
Production ECS
7. Échangeur à plaques brasées
8. Capteur de température d’ECS
9. Vanne modulante primaire échangeur
10. Flussostat prioritair ECS
NB: fonction EFS pas prévu
11. Régulateur électronique
Alimentation 230 V - 50 Hz
Plage de température chauffage: 25÷45°C
Plage de température ECS: 42÷60°C
Raccordement installation 1” M
Coque en PPE de couleur grise
Fonctions activables:
- Capteur compensateur température de retour
- Échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: 10 bar
Consommation: 75 W
Afmetingen (h x b x d): 450 x 550 x 265 mm
Dimensions (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm
Art. code
Art. code
SATK20103HE
warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 69
62
SATK20103HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 70
12 C
OPBOUW DISTRIBUTIE-UNIT VOOR WONINGEN
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN CV EN SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK20
SOUS-STATION MURALE
PRODUCTION INSTANTANÉE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK20
SATK202
Versie GEMIDDELDE temperatuur
Version à MOYENNE température
4
2
1
9
RESET
ON DHW CH FAULT
8
1
7
2
6
5
3
Distributie-unit voor woningen, voorzien van de volgende onderdelen:
Verwarming
1. Modulerende klep
2. Sensor voor aanvoertemperatuur
3. Pomp met by-pass voor beveiliging
4. Mal energiemeter code 755404K / 755405K
Productie SWW
5. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
6. Temperatuursensor SWW
7. Modulerende klep primaire circuit warmtewisselaar
8. Stromingsmeter voorrang SWW
NB: er is geen functie voorzien voor SKW
9. Elektronische regelaar
Voeding 230 V - 50 Hz
Temperatuurbereik verwarming: 50÷75°C
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Aansluitingen systeem 1” M
Omkasting van PPE, kleur grijs
Te activeren functies:
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax.: 10 bar
Verbruik: 75 W
Sous-station, pour application logement, comprenant:
Chauffage
1. Vanne modulante
2. Capteur de température de départ
3. Pompe avec protection by-pass
4. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
Production ECS
5. Echangeur à plaques brasées
6. Capteur de température d’ECS
7. Vanne modulante primaire échangeur
8. Flussostat prioritair ECS
NB: fonction EFS pas prévu
9. Régulateur électronique
Alimentation 230 V - 50 Hz
Plage de température chauffage: 50÷75°C
Plage de température ECS: 42÷60°C
Raccordement installation 1” M
Coque en PPE de couleur grise
Fonctions activables:
- Échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: 10 bar
Consommation: 75 W
Afmetingen (h x b x d): 450 x 550 x 265 mm
Dimensions (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm
Art. code
Art. code
SATK20203HE warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK20203HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 69
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 70
63
12 C
OPBOUW DISTRIBUTIE-UNIT VOOR WONINGEN
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN CV EN SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK20
SOUS-STATION MURALE
PRODUCTION INSTANTANÉE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK20
SATK203
Versie HOGE temperatuur
Version à HAUTE température
2
2
1
7
RESET
ON DHW CH FAULT
6
1
5
3
4
Distributie-unit voor woningen, voorzien van de volgende onderdelen:
Verwarming
1. 2-wegsklep ON/OFF
2. Mal energiemeter code 755404K / 755405K
Productie SWW
3. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
4. Temperatuursensor SWW
5. Modulerende klep primaire circuit warmtewisselaar
6. Stromingsmeter voorrang SWW
NB: er is geen functie voorzien voor SKW
7. Elektronische regelaar
Voeding 230 V - 50 Hz
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Aansluitingen systeem 1” M
Omkasting van PPE, kleur grijs
Te activeren functies:
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax.: 10 bar
Verbruik: 20 W
Sous-station, pour application logement, comprenant:
Chauffage
1. Vanne à 2 voies ON/OFF
2. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
Production ECS
3. Echangeur à plaques brasées
4. Capteur de température d’ECS
5. Vanne modulante primaire échangeur
6. Flussostat prioritair ECS
NB: fonction EFS pas prévu
7. Régulateur électronique
Alimentation 230 V - 50 Hz.
Plage de température ECS: 42÷60°C
Raccordement installation 1” M
Coque en PPE de couleur grise
Fonctions activables:
- Échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: 10 bar
Consommation: 20 W
Afmetingen (h x b x d): 450 x 550 x 265 mm
Dimensions (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm
Art. code
Art. code
SATK20303
warmtewisselaar 40 kW
Voor aanvullende componenten, zie pag. 69
64
SATK20303
échangeur 40 kW
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 70
12 C
OPBOUW DISTRIBUTIE-UNIT VOOR WONINGEN
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN CV EN SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK20
SOUS-STATION MURALE
PRODUCTION INSTANTANÉE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK20
SATK204
Versie HOGE temperatuur
met ondersteunende pomp
Version à HAUTE température avec pompe
3
2
1
8
RESET
ON DHW CH FAULT
7
1
6
2
5
4
Distributie-unit voor woningen, voorzien van de volgende onderdelen:
Verwarming
1. 2-wegsklep ON/OFF
Alternatieve mogelijkheid: modulerende klep (optie code 798586)
2. Ondersteunende pomp met by-pass voor beveiliging
3. Mal energiemeter code 755404K / 755405K
Productie SWW
4. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
5. Temperatuursensor SWW
6. Modulerende klep primaire circuit warmtewisselaar
7. Stromingsmeter voorrang SWW
NB: er is geen functie voorzien voor SKW
8. Elektronische regelaar
Voeding 230 V - 50 Hz
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Aansluitingen systeem 1” M
Omkasting van PPE, kleur grijs
Te activeren functies:
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax.: 10 bar
Verbruik: 75 W
Sous-station, pour application logement, comprenant:
Chauffage
1. Vanne 2 voies ON/OFF
En alternative: vanne modulante (option code 798586)
2. Pompe avec protection by-pass
3. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
Production ECS
4. Échangeur à plaques brasées
5. Capteur de température d’ECS
6. Vanne modulante primaire échangeur
7. Flussostat prioritair ECS
NB: fonction EFS pas prévu
8. Régulateur électronique
Alimentation 230 V - 50 Hz
Plage de température ECS: 42÷60°C
Raccordement installation 1” M
Coque en PPE de couleur grise
Fonctions activables:
- Échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: 10 bar
Consommation: 75 W
Afmetingen (h x b x d): 450 x 550 x 265 mm
Dimensions (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm
Art. code
Art. code
SATK20403HE warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK20403HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 69
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 70
65
12 C
DISTRIBUTIE-UNIT VOOR WONINGEN MET GESCHEIDEN WATERVOORZIENING
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK30
SOUS-STATION MURALE POUR LOGEMENTS AVEC SÉPARATION HYDRAULIQUE
PRODUCTION INSTANTANÉE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK30
SATK301
Distributie-unit
Sous-station
6
7
15
2
1
4
10
8
14
11
2
12
3
1
4
0
CALEFFI
5
13
9
3
Distributie-unit voor woningen met gescheiden watervoorziening,
warmtewisselaar SWW en warmtewisselaar verwarming,
voorzien van de volgende onderdelen:
Verwarming
1. Hardgesoldeerde warmtewisselaar (Pnom 15 kW);
2. Modulerende 2-wegsklep (primair circuit)
3. Veiligheidsklep 3 bar
4. Sensor aanvoertemperatuur
5. Veiligheidssensor
6. Mal energiemeter code 755404K / 755405K
7. Expansievat 7 l
8. Pomp met by-pass voor beveiliging
9. Vulset
10. Pressostaat
Productie SWW
11. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
12. Modulerende 2-wegsklep primair circuit
13. Temperatuursensor SWW
14. Stromingsmeter voorrang SWW
NB: er is geen functie voorzien voor SKW
15. Elektronische regelaar
Voeding: 230 V - 50 Hz
Verwarming: - bereik lage temperatuur: 25÷45°C
- bereik gemiddelde/hoge temperatuur: 50÷75°C
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Aansluitingen systeem 1” M
Omkasting van PPE, kleur grijs
Te activeren functies: - compensatiesensor retourset: lage temperatuur
- voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax: - primair: 16 bar
- secundair verwarming: 3 bar
- secundair SWW: 10 bar
Verbruik: 75 W
Sous-station murale pour logements avec séparation hydraulique,
échangeur ECS et échangeur chauffage, comprenant:
Chauffage
1. Échangeur à plaques brasées (Pnom 15 kW);
2. Vanne modulante 2 voies (primaire)
3. Soupape de sécurité 3 bar
4. Capteur de température de départ
5. Capteur de sécurité
6. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
7. Vase d’expansion 7 l
8. Pompe avec protection by-pass
9. Groupe de remplissage
10. Pressostat
Production ECS
11. Échangeur à plaques brasées
12. Vanne modulante primaire échangeur
13. Capteur de température ECS
14. Flussostat prioritair ECS
NB: fonction EFC pas prévu
15. Régulateur électronique
Alimentation 230 V - 50 Hz
Chauffage: - plage basse température: 25÷45°C
- plage moyenne/haute température: 50÷75°C
Plage de température ECS: 42÷60°C
Raccordement au réseau 1” M
Coque en PPE de couleur grise
Fonctions activables: - capteur compensateur température de retour
- échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: - primaire: 16 bar
- secondaire chauffage: 3 bar
- secondaire ECS: 10 bar
Consommation: 75 W
Dimensions (l x h x p): 550 x 630 x 265 mm
Afmetingen (h x b x d): 550 x 630 x 265 mm
Art. code
Art. code
SATK30103HE warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK30103HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 69
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 70
66
12 C
DISTRIBUTIE-UNIT VOOR WONINGEN MET GESCHEIDEN WATERVOORZIENING
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK30
SOUS-STATION MURALE POUR LOGEMENTS AVEC SÉPARATION HYDRAULIQUE
PRODUCTION INSTANTANÉE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK30
SATK301
Distributie-unit hoog vermogen
Sous-station haute puissance
1
23
2
22
3
21
20
4
5
6
7
8
19
18
17
16
15
9
14
10
13
12
11
Distributie-unit voor woningen met gescheiden watervoorziening,
warmtewisselaar SWW en warmtewisselaar verwarming,
voorzien van de volgende onderdelen:
Verwarming
1. Hardgesoldeerde warmtewisselaar (Pnom 15 kW);
2. Modulerende 2-wegsklep (primair circuit)
3. Veiligheidsklep 3 bar
4. Sensor aanvoertemperatuur
5. Veiligheidssensor
6. Mal energiemeter code 755404K / 755405K
7. Expansievat 7 l
8. Pomp met by-pass voor beveiliging
9. Vulset
10. Pressostaat
Productie SWW
11. Hardgesoldeerde warmtewisselaar (Pnom 65 kW)
12. Modulerende 2-wegsklep primair circuit
13. Temperatuursensor SWW
14. Stromingsmeter voorrang SWW
NB: er is geen functie voorzien voor SKW
15. Elektronische regelaar
Voeding: 230 V - 50 Hz
Verwarming: - bereik lage temperatuur: 25÷45°C
- bereik gemiddelde/hoge temperatuur: 50÷75°C
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Aansluitingen systeem 1” M
Omkasting van PPE, kleur grijs
Te activeren functies: - compensatiesensor retourset: lage temperatuur
- voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax: - primair: 16 bar
- secundair verwarming: 3 bar
- secundair SWW: 10 bar
Verbruik: 75 W
Sous-station murale pour logements avec séparation hydraulique,
échangeur ECS et échangeur chauffage, comprenant:
Chauffage
1. Échangeur à plaques brasées (Pnom 15 kW);
2. Vanne modulante 2 voies (primaire)
3. Soupape de sécurité 3 bar
4. Capteur de température de départ
5. Capteur de sécurité
6. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
7. Vase d’expansion 7 l
8. Pompe avec protection by-pass
9. Groupe de remplissage
10. Pressostat
Production ECS
11. Échangeur à plaques brasées (Pnom 65 kW)
12. Vanne modulante primaire échangeur
13. Capteur de température ECS
14. Flussostat prioritair ECS
NB: fonction EFC pas prévu
15. Régulateur électronique
Alimentation 230 V - 50 Hz.
Chauffage: - plage basse température: 25÷45°C
- plage moyenne/haute température: 50÷75°C
Plage de température ECS: 42÷60°C
Raccordement au réseau 1” M
Coque en PPE de couleur grise
Fonctions activables: - capteur compensateur température de retour
- échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: - primaire: 16 bar
- secondaire chauffage: 3 bar
- secondaire ECS: 10 bar
Consommation: 75 W
Dimensions (l x h x p): 550 x 630 x 265 mm
Afmetingen (h x b x d): 550 x 630 x 265 mm
Art. code
Art. code
SATK30105HE warmtewisselaar hoog vermogen - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK30105HE échangeur haute puissance - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 69
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 70
67
12 C
COMPACTE DISTRIBUTIE-UNIT
PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER IN COMBINATIE MET BOILER - SERIE SATK40
SOUS-STATION COMPACTE
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE EN COMBINAISON AVEC CHAUDIÈRE - SÉRIE SATK40
SATK401
Distributie-unit
Sous-station
8
10
2
1
4
RESET
ON DHW CH FAULT
1
2
7
3
2
6
1
0
3
4
5
9
vulling installatie
charge du système
Distributie-unit met gescheiden watertoevoer via hardgesoldeerde
warmtewisselaar, voorzien van:
Verwarming
1. Modulerende 2-wegsklep (primair circuit)
2. Modulerende klep voorrang SWW
3. Veiligheidsventiel 3 bar
4. Warmtewisselaar (40 kW)
5. Vulset
6. Expansievat 7 l
7. Pomp
8. Mal energiemeter code 755404K / 755405K
Productie SWW
9. Sensor boiler voorrang SWW
10. Elektronische regelaar
Voeding 230 V - 50 Hz
Verwarming: - bereik lage temperatuur: 25÷45°C
- bereik gemiddelde/hoge temperatuur: 50÷75°C
Aansluitingen systeem 1” M
Omkasting van PPE, kleur grijs
Pmax: primair 16 bar
secundair 3 bar
Verbruik: 75 W
Sous-station en applique pour eaux séparées par échangeur
soudobrasé, comprenant:
Chauffage
1. Vanne modulante 2 voies (primaire)
2. Vanne modulante prioritair ECS
3. Soupape de sécurité 3 bar
4. Échangeur (40 kW)
5. Groupe de remplissage
6. Vase d’expansion 7 l
7. Pompe
8. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
Production ECS
9. Sonde chaudière prioritair ECS
10. Régulateur électronique
Alimentation: 230 V - 50 Hz
Chauffage: - plage basse température: 25÷45°C
- plage moyenne/haute température: 50÷75°C
Raccordement au réseau 1” M
Coque en PPE de couleur grise
Pmax: primaire 16 bar
secondaire 3 bar
Consommation: 75 W
Afmetingen (h x b x d): 550 x 630 x 265 mm
Dimensions (l x h x p): 550 x 630 x 265 mm
Art. code
Art. code
SATK40103HE warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK40103HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 69
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 70
68
12 C
ONDERDELEN VOOR DE SERIE SATK20 - SATK30 - SATK40
789540
7554
Meetkastje
Ingebouwd meetkastje met verzinkte
bodem en gelakt deurtje
voor toepassing binnen RAL 9010.
CONTECA energiemeter
met directe aflezing
Energiemeter met directe aflezing
voor de serie SATK en/of meetkastje,
code 789540.
Voorzien van LCD-scherm met acht cijfers.
Voeding 24 V (ac) 50 Hz - 1 W gecentraliseerd.
Inbegrepen:
- twee handmatige afsluiters 3/4” M,
- twee temperatuurdompelbuizen;
- mal voor plaatsing van energiemeter,
- voorbereiding SWW.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Art. code
Aansluiting
Afm. (mm)
789540
3/4”
350 x 380 x 110
Art. code
755404K
755405K
7000
Functie sanitair water
Art. code
Gebruik
789020
789030
SATK30 - SATK40
1,5
2,5
30
50
789100
SATK20 - SATK30 - SATK40
789
Drukverschilregelaar.
Lichaam van messing.
Compleet met capillair
op de aanvoerleiding.
Pmax: 10 bar.
Vaste instelling drukverschil:
15 kPa - 30 kPa.
Lengte van capillair Ø 3 mm: 1,5 m.
koud sanitair water 3/4” met impulsuitgang
Diepte: 60 mm.
enkelvoudig
Gebruik
koud sanitair 3/4” met plaatselijke aflezing
Gelakte hydraulische achterplaat
RAL9010 met leidingen voor
koppelsysteem aan de onderkant.
Inbegrepen:
- frame
- stalen buizen
- handmatige afsluiters 3/4” M
enkelvoudig
Qmin
l/h
Art. code
Art. code
Hydraulische achterplaat
1/2”
3/4”
Qnom
m3/u
Ventiel voor spoelen installatie
met handmatige bediening
van de by-pass.
Aansluitingen zijde systeem: 1” M.
Aansluitingen zijde gebruiker: 3/4” M.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
789
Type meting
789100
Aftakking sanitair water bestaande uit:
- kogelafsluiter met BALLSTOP-vergrendeling;
- volumemeter (MI001);
- kogelafsluiter met mannelijk uiteinde;
- passtuk;
- ophangbeugel.
700052
700053
Aansluiting
Art. code
789120*
789140**
Regelkit Dp - 15 kPa
Regelkit Dp - 30 kPa
* 15 kPa geschikt voor radiatorverwarming
** 30 kPa geschikt voor vloerverwarming en ventiloconvectoren
Functie
De drukverschilregelaar behoudt
de ingestelde waarde bij een
bestaand drukverschil tussen 2
punten in een hydraulisch circuit.
Het wordt toegepast bij installaties
met variabel debiet met een 2-weg
zoneventiel (thermostatisch of
gemotoriseerd) om de toename van
het drukverschil te beperken. Dit
gebeurt via de gedeeltelijke of
volledige sluiting van het ventiel.
2
1
ON DHW CH FAUL
AULT
T
RESET
SATK20
69
12 C
ACCESSOIRES POUR SÉRIES SATK20 - SATK30 - SATK40
789540
7554
Coffret de mesure
Coffret de mesure encastré
avec fond en zinc et porte vernie
pour application intérieure (RAL 9010).
Compteur d'énergie à lecture locale
pour série SATK et/ou coffret de mesure
code 789540.
Avec écran LCD à huit chiffres.
Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W centralisée.
Comprend:
- deux vannes d’arrêt manuelles 3/4” M,
- deux sondes de température
à plongeur,
- gabarit d’encastrement
pour compteur d'énergie,
- prédisposition EFS.
Code
Racc.
Dim. (mm)
789540
3/4”
350 x 380 x 110
7000
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Art. code
Racc.
755404K
755405K
1/2”
3/4”
Fonction d’eau sanitaire
Type de
mesure
Qnom
m3/h
Qmin
l/h
monojet
1,5
2,5
30
50
monojet
789100
Kit eau sanitaire comprenant:
- vanne d’arrêt à sphère
avec clapet anti-retour BALLSTOP
- compteur volumétrique (MI001)
- vanne d’arrêt à sphère avec embout mâle
- gabarit
- support de fixation.
Vanne de mise en eau de l’installation
avec commande manuelle de by-pass.
Fixations côté installation: 1” M.
Fixations côté utilisateur: 3/4” M.
Art. code
Utilisation
789100
SATK20 - SATK30 - SATK40
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
789
Soupape differentielle
Corps de laiton
Avec capillaire sur la conduite de départ.
Pmax: 10 bar.
Configuration fixe de pression differentielle:
15 kPa - 30 kPa.
Longueur du capillaire Ø 3 mm: 1,5 m.
Art. code
700052
700053
Compteur d'énergie à lecture
locale CONTECA
sanitaire froid 3/4” à lecture locale
sanitaire froid 3/4” avec sortie à impulsions
Art. code
789
Kit de raccordement
hydraulique
Kit de raccordement hydraulique,
vernie RAL9010, avec tubes pour
installation par le bas.
Comprend:
- cadre
- tubes en acier
- vannes d’arrêt manuelles 3/4” M
Profondeur: 60 mm.
Code
789020
789030
70
Utilisation
SATK20
SATK30 - SATK40
789120*
789140**
kit de réglage Dp - 15 kPa
kit de réglage Dp - 30 kPa
* 15 kPa adapté pour le chauffage de radiateur
** 30 kPa adapté pour le chauffauge par le sol et unités de ventilo-convecteurs
Function
Le soupape différentielle maintient
la valeur choisie à une différence
de pression existant entre deux
points d'un circuit hydraulique. Il
est utilisé pour les installations à
débit variable avec une vanne de
zone à 2 voies (thermostatique ou
motorisé)
afin
de
réduire
l'augmentation de la différence de
pression. Ceci est fait par la
fermeture partielle ou totale de la
soupape.
2
1
ON DHW CH FAUL
AULT
T
RESET
12 C
DISTRIBUTIE-UNIT - ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER
MECHANISCHE VERSIE - SERIE SATK12 - SATK15
SATK12313
Distributie-unit
SATK12314 DWE
HEAT
Distributie-unit
NGER
A
EXCH
OVED
APPR
Distributie-unit voor productie SWW voorzien van:
- modulerende 2-wegsklep primair circuit
- hardgesoldeerde warmtewisselaar
- handmatige by-pass
- bevestigingsbeugel
Pmax: 10 bar.
Distributie-unit voor productie SWW voorzien van:
- modulerende 2-wegsklep primair circuit
- hardgesoldeerde dubbelwandige warmtewisselaar (KIWA gekeurd)
- handmatige by-pass
- thermostatisch mengventiel
- bevestigingsbeugel
Pmax: 10 bar.
Afmetingen (h x b x d): 420 x 175 x 150 mm
Afmetingen (h x b x d): 540 x 179 x 281 mm
Art. code
SATK12313
Art. code
warmtewisselaar 40 kW
SATK15303 DPCV
SATK12314 DWE warmtewisselaar 40 kW
Modulerende distributie-unit
SATK15313 ABC
Modulerende distributie-unit
Distributie-unit voor productie SWW voorzien van:
- modulerende 2-wegsklep primair circuit
- modulerende regeling productie SWW
- hardgesoldeerde warmtewisselaar
- drukverschilregelaar (30 kPa)
- bevestigingsbeugel
Distributie-unit voor productie SWW voorzien van:
- modulerende 2-wegsklep primair circuit
- modulerende regeling productie SWW
- hardgesoldeerde warmtewisselaar
- drukverschilregelaar (30 kPa)
- bevestigingsbeugel
Pmax: 10 bar.
Pmax: 10 bar.
Afmetingen (h x b x d): 420 x 250 x 130 mm
Afmetingen (h x b x d): 570 x 245 x 155 mm
Art. code
SATK15303 DPCV
Art. code
warmtewisselaar 40 kW
SATK15313 ABC
warmtewisselaar 40 kW
71
12 C
SOUS-STATION - PRODUCTION INSTANTANÉE D’EAU CHAUDE SANITAIRE VERSION MÉCANIQUE - SÉRIE SATK12 - SATK15
SATK12313
Sous-station
SATK12314 DWE
HEAT
Sous-station
ER
ANG
EXCH
OVED
APPR
Sous-station pour production d’ECS, comprenant:
- vanne modulante 2 voies circuit primair
- échangeur soudobrasé
- by-pass manuel
- support de fixation
Sous-station pour production d’ECS, comprenant:
- vanne modulante 2 voies circuit primair
- échangeur soudobrasé à double paroi (approuvé KIWA)
- by-pass manuel
- mitigeur thermostatique
- support de fixation
Pmax: 10 bar
Pmax: 10 bar
Dimensions (l x h x p): 420 x 175 x 150 mm
Dimensions (l x h x p): 540 x 179 x 281 mm
Art. code
SATK12313
Art. code
SATK12314 DWE échangeur 40 kW
échangeur 40 kW
SATK15303 DPCV
Sous-station modulante
SATK15313 ABC
Sous-station modulante
Sous-station pour production d’ECS, comprenant:
- vanne modulante 2 voies circuit primair
- régulation modulante production d’ECS
- échangeur soudobrasé
- régulateur de pression différentielle (30 kPa)
- support de fixation
Sous-station pour production d’ECS, comprenant:
- vanne modulante 2 voies circuit primair
- régulation modulante production d'ECS
- échangeur soudobrasé
- régulateur de pression différentielle (30 kPa)
- support de fixation
Pmax: 10 bar
Pmax: 10 bar
Dimensions (l x h x p): 420 x 250 x 130 mm
Dimensions (l x h x p): 570 x 245 x 155 mm
Art. code
Art. code
SATK15303 DPCV
72
échangeur 40 kW
SATK15313 ABC
échangeur 40 kW
COMPACTE INBOUW DISTRIBUTIE-UNITS SERIE SATK
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER
SOUS-STATIONS COMPACTES ENCASTRÉES SÉRIE SATK l
PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Kenmerken
Basisfuncties
• Modulerende verwarmingsregeling
• Modulerende regeling voor SWW
Te activeren functies
• Compensatiesensor retourset
• Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Extra functies
• Meting van de warmte
• Centrale gegevenstransmissie serie 7550
• SKW-functie
Caractéristiques
Fonctions de base
• Régulation modulante du chauffage
• Régulation modulante de l’ECS
Fonctions activables
• Capteur compensateur température de retour
• Échangeur préchauffé de l'ECS
Fonctions optionnelles
• Comptage d'énergie
• Transmission centralisée des données série 7550
• Fonction EFS
Technische gegevens
Materialen
Frame:
Warmtewisselaar:
Verbindingsleidingen:
Pomp:
Prestaties
Pmax:
Caractéristiques techniques
Matériaux
Cadre:
tôle vernie
Échangeur:
soudobrasé
Tubes de raccordement:
acier
Pompe:
UPS2 15-60
Performances
Pmax:
- SATK50:
10 bar
- SATK60 primaire:
16 bar
secondaire chauffage:
3 bar
secondaire circuit ECS: 10 bar
gelakt staal
hardgesoldeerd
staal
UPS2 15-60
- SATK50:
10 bar
- SATK60 primair circuit:
16 bar
secundair verwarming:
3 bar
secundair circuit SWW: 10 bar
Max. temperatuur vloeistof:
Vloeistof:
Aansluitingen:
systeem
zijde verwarming
zijde SWW
85°C
water
3/4” M
3/4” M
3/4” M
Température du fluide max.:
Fluide admissible:
Raccordements:
Installatieschema is indicatief / Schéma d'installation indicatif
GEMEENSCHAPPELIJKE
RUIMTE/ WONING
LOGEMENT
ESPACE COMMUN
BELANGRIJK
Na de installatie moeten alle
meetonderdelen worden verzegeld.
IMPORTANT
Une fois l'installation terminée,
plomber tous les éléments de mesure.
WONING / LOGEMENT
installation
coté chauffage
coté ECS
85°C
eau
3/4” M
3/4” M
3/4” M
12 C
COMPACTE INBOUW DISTRIBUTIE-UNIT
ONMIDDELLIJK PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK50
SOUS-STATION COMPACTE ENCASTRÉE
POUR PRODUCTION INSTANTANÉE D’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK50
SATK501
Versie LAGE temperatuur
Version à BASSE température
11
2
6
1
5
3
10
4
7
9
8
Complete distributie-unit met:
Verwarming
1. Modulerend ventiel
2. Veiligheidsventiel
3. Sensor aanvoertemperatuur
4. Veiligheidssensor
5. Pomp met by-pass voor beveiliging
6. Aftakking voor hoge temperatuur (radiator)
7. Mal voor energiemeter, code 755404K / 755405K
Productie SWW
8. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
9. Temperatuursensor SWW
10. Modulerend ventiel primair circuit warmtewisselaar
11. Stromingsmeter voor voorrang SWW
12. Elektronische regelaar op vast punt (SET)
Voeding 230 V - 50 Hz
Temperatuurbereik verwarming: 25÷45°C
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Te activeren functies:
- Compensatiesensor retourset
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax: 10 bar
Verbruik: 75 W
Afmetingen (h x b x d): 570 x 410 x 110 mm
Sous-station complète, comprenant:
Chauffage
1. Vanne à modulation
2. Vanne de sécurité
3. Sonde de température de départ
4. Sonde de sécurité
5. Pompe avec protection by-pass
6. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K/755405K
Production d’ECS
7. Échangeur soudobrasé
8. Sonde de température ECS
9. Vanne de modulation principale échangeur
10. Flussostat prioritair ECS
11. Régulateur électronique à point fixe (SET)
Alimentation 230 V - 50 Hz
Plage de température chauffage: 25÷45°C
Plage de température ECS: 42÷60°C
Fonctions activables
- Capteur compensateur température de retour
- Échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: 10 bar
Consommation: 75 W
Dimensions (l x h x p): 570 x 410 x 110 mm
Art. code
Art. code
SATK50103HE warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK50103HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 79
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 79
74
12 C
COMPACTE INBOUW DISTRIBUTIE-UNIT
ONMIDDELLIJK PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK50
SOUS-STATION COMPACTE ENCASTRÉE
POUR PRODUCTION INSTANTANÉE D’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK50
SATK502
Versie GEMIDDELDE temperatuur
Version à MOYENNE température
9
1
7
4
2
3
6
8
5
Complete distributie-unit met:
Verwarming
1. Modulerend ventiel
2. Sensor aanvoertemperatuur
3. Pomp met by-pass voor beveiliging
4. Mal voor energiemeter, code 755404K / 755405K
Productie SWW
5. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
6. Temperatuursensor SWW
7. Modulerend ventiel primair circuit warmtewisselaar
8. Stromingsmeter voor voorrang SWW
9. Elektronische regelaar op vast punt (SET)
Voeding 230 V - 50 Hz
Temperatuurbereik verwarming: 50÷75°C
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C.
Sous-station complète, comprenant:
Chauffage
1. Vanne à modulation
2. Sonde de température de départ
3. Pompe avec protection by-pass
4. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K/755405K
Production d’ECS
5. Échangeur soudobrasé
6. Sonde de température ECS
7. Vanne de modulation principale échangeur
8. Flussostat prioritair ECS
9. Régulateur électronique à point fixe (SET)
Alimentation 230 V - 50 Hz
Plage de température chauffage: 50÷75°C
Plage de température ECS: 42÷60°C
Te activeren functies:
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Fonctions activables
- Échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: 10 bar
Verbruik: 75 W
Afmetingen (h x b x d): 570 x 410 x 110 mm
Pmax: 10 bar
Consommation: 75 W
Dimensions (l x h x p): 570 x 410 x 110 mm
Art. code
Art. code
SATK50203HE warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK50203HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 79
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 79
75
12 C
COMPACTE INBOUW DISTRIBUTIE-UNIT
ONMIDDELLIJK PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK50
SOUS-STATION COMPACTE ENCASTRÉE
POUR PRODUCTION INSTANTANÉE D’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK50
SATK503
Versie HOGE temperatuur
Version à HAUTE température
7
1
5
2
4
6
3
Complete distributie-unit met:
Verwarming
1. 2-wegventiel ON/OFF
2. Mal voor energiemeter, code 755404K / 755405K
Productie SWW
3. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
4. Temperatuursensor SWW
5. Modulerend ventiel van primair circuit
6. Stromingsmeter voor voorrang SWW
7. Elektronische regelaar
Voeding 230 V - 50 Hz
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Te activeren functies:
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax: 10 bar
Verbruik: 20 W
Afmetingen (h x b x d): 570 x 410 x 110 mm
Art. code
SATK50303
Fonctions activables
Échangeur préchauffé de l'ECS
•
Pmax: 10 bar
Consommation: 20 W
Dimensions (l x h x p): 570 x 410 x 110 mm
Art. code
warmtewisselaar 40 kW
Voor aanvullende componenten, zie pag. 79
76
Sous-station complète, comprenant:
Chauffage
1. Vanne à 2 voies ON/OFF
2. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K/755405K
Production d’ECS
3. Échangeur soudobrasé
4. Sonde de température ECS
5. Vanne de modulation principale
6. Flussostat prioritair ECS
7. Régulateur électronique
Alimentation 230 V - 50 Hz
Plage de température ECS: 42÷60°C
SATK50303
échangeur 40 kW
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 79
12 C
DRUKVERSCHILREGELAAR / RÉGULATEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE
140
Drukverschilregelaar.
Lichaam van ontzinkingsvrije messing
.
Compleet met capillair voor aansluiting op de
afsluiter in de aanvoer.
Met isolatieschalen.
Régulateur de pression différentielle.
Corps en laiton antidézincable
.
Avec capillaire pour raccordement à la vanne
dans le départ.
Avec coquilles d'isolation.
Pmax.: 16 bar.
t°min.÷max.: -10÷120°C.
Max. glycol / Glycol maxi: 50%.
Lengte van capillair Ø 3 mm /
Longueur du capillaire Ø 3 mm:
1,5 m.
Fonctionnement
Le régulateur de pression différentielle maintient constant la différence
de pression entre 2 points dans un circuit. Le régulateur est installé sur
le retour d’un circuit et il est raccordé à une vanne sur le départ avec
un capillaire. Idéale pour des installations avec un débit variable et
avec des vannes thermostatiques ou motorisées à deux voies.
Le régulateur de pression différentielle maintient constant la différence
de pression si ces vannes sont entièrement ou partiellement ouvertes
ou entièrement fermées.
Regelbare different. druk /
Pression différent. réglable
(mbar)
Art. code
140350
Werking
De drukverschilregelaar houdt het drukverschil tussen twee punten in
een kring constant. Hij wordt geplaatst op de retour van een circuit en
wordt via een capillair verbonden met een ventiel in de aanvoer.
Ideaal voor installaties met een variabel debiet met thermostatische of
gemotoriseerde twee-weg ventielen.
De drukverschilregelaar houdt het drukverschil constant als deze
ventielen volledig geopend, volledig gesloten of gedeeltelijk geopend zijn.
3/4”
50÷300
1
5
142
Kogelafsluiter met voorinstelling.
Lichaam van ontzinkingsvrije messing
.
Met meetadapter voor aansluiting van capillair.
Met isolatieschalen.
Vanne d'arrêt à sphère avec préréglage.
Corps en laiton antidézincable
.
Avec prise pour raccordement du capillaire.
Avec coquilles d'isolation
Pmax.: 16 bar.
t°min.÷max.: -10÷120°C.
Max. glycol / Glycol maxi: 50%.
Art. code
142150
3/4”
1
5
77
12 C
INBOUW COMPACTE DISTRIBUTIE-UNIT MET GESCHEIDEN WATERVOORZIENING
ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER - SERIE SATK60
SOUS-STATION COMPACTE ENCASTRÉE AVEC SÉPARATION HYDRAULIQUE
PRODUCTION INSTANTANÉE D’EAU CHAUDE SANITAIRE - SÉRIE SATK60
SATK601
2
3
7
14
1
10
8
11
13
12
9
4
6
5
Inbouw distributie-unit met gescheiden watervoorziening via
warmtewisselaar SWW en warmtewisselaar voor verwarming, inclusief:
Verwarming
1. Hardgesoldeerde warmtewisselaar (Pnom 15 kW)
2. Modulerend 2-wegventiel (primair)
3. Veiligheidsventiel 3 bar
4. Sensor aanvoertemperatuur
5. Veiligheidssensor
6. Vulset
7. Expansievat 7 l
8. Pomp met by-pass voor beveiliging
9. Mal voor energiemeter, code 755404K / 755405K
Productie SWW
10. Hardgesoldeerde warmtewisselaar
11. Modulerend 2-wegventiel primair circuit
12. Temperatuursensor SWW
13. Stromingsmeter voorrang SWW
14. Elektronische regelaar
Voeding: 230 V - 50 Hz
Verwarming:
- Bereik lage temperatuur: 25÷45°C
- Bereik gemiddelde/hoge temperatuur: 45÷75°C
Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
Te activeren functies:
- Compensatiesensor retourset
- Voorverwarmde warmtewisselaar SWW
Pmax: primair 16 bar
secundair 3 bar
Verbruik: 75 W
Sous-station encastrée avec séparation hydraulique à l’aide d’un
échangeur ECS et d’un échangeur chauffage complet, comprenant:
Chauffage
1. Échangeur soudobrasé (Pnom 15 kW)
2. Vanne modulante 2 voies (primaire)
3. Vanne de sécurité 3 bar
4. Sonde de température d’envoi
5. Sonde de sécurité
6. Groupe de remplissage
7. Vase d’expansion 7 l
8. Pompe avec protection by-pass
9. Gabarit pour compteur d'énergie code 755404K / 755405K
Production d’ECS
10. Échangeur soudobrasé
11. Vanne à modulation à 2 voies circuit primaire
12. Sonde de température ECS
13. Flussostat prioritair ECS
14. Régulateur électronique
Alimentation: 230 V - 50 Hz
Chauffage:
- Plage de basse température: 25÷45°C
- Plage de température moyenne/haute: 45÷75°C
Plage de température ECS: 42÷60°C
Fonctions activables
- Capteur compensateur température de retour
- Échangeur préchauffé de l'ECS
Pmax: primaire 16 bar
secondaire 3 bar
Consommation: 75 W
Afmetingen (h x b x d) : 570 x 590 x 110 mm
Dimensions (l x h x p) : 570 x 590 x 110 mm
Art. code
Art. code
SATK60103HE warmtewisselaar 40 kW - hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
SATK60103HE échangeur 40 kW - pompe haut efficacité UPS2 15-60
Voor aanvullende componenten, zie pag. 79
Pour les composants supplémentaires, voir pag. 79
78
12 C
ONDERDELEN VOOR SERIE SATK50 - SATK60
ACCESSOIRES POUR SÉRIES SATK50 - SATK60
7949
7942
Inbouwkastje voor SATK50 en SATK60
Coffret d’encastrement pour SATK50 et SATK60
●
Volumemeter
Compteur volumétrique
Volumemeter voor SKW (max 30°C), (MI001).
Met impulsuitgang.
Compteur volumétrique pour EFS (maxi 30°C),
(MI001).
Avec sortie à impulsions.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI001)
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI001)
Art. code
794204
1/2”
794540
Mal sanitair water, bestaande uit:
- kogelafsluiter met BALLSTOP-vergrendeling;
- passtuk.
Gabarit eau sanitair
comprenant:
- vanne d’arrêt à sphère avec
clapet anti-retour BALLSTOP;
- gabarit.
Kast voor SATK50 en SATK60 inclusief:
- inbouwkastje van gelakt staal voor toepassing binnen (RAL 9010)
met voetje en sluiting
- kogelafsluiter met uiteinde 3/4” M
Coffret pour SATK50 et SATK60 complet, comprenant:
- coffret d’encastrement en tôle vernie pour application intérieure
(RAL 9010)
avec fixation et fermeture
- vannes d’arrêt à sphère avec embout de 3/4” M
Art. code
794950
794960
Mal sanitair water
Gabarit eau sanitaire
Afm./Dim. (mm)
voor/pour SATK50
700 x 600
Art. code
voor/pour SATK60
890 x 625
794540
7554
CONTECA-energiemeter
met directe aflezing
Compteur d'énergie
à lecture locale CONTECA
1/2”
Schema voor het aanbrengen van de mal voor sanitair water, code 794540
Schéma d’application du gabarit pour eau sanitaire code 794540
Energiemeter met directe aflezing
voor de serie SATK en/of meetkastje,
code 789540.
Voorzien van LCD-scherm met acht cijfers.
Voeding 24 V (ac) 50 Hz - 1 W gecentraliseerd.
Compteur d'énergie à lecture locale
pour série SATK et/ou coffret de mesure
code 789540.
Avec écran LCD à huit chiffres.
Alimentation 24 V (ac) 50 Hz - 1 W centralisée.
Naleving van richtlijn
2004/22/CE (MI004)
Conforme à la directive
2004/22/CE (MI004)
Art. code
Aansl.
Racc.
Type meting
Type de mesure
Qnom
m3/h
Qmin
l/h
755404K
755405K
1/2”
3/4”
enkelvoudig/monojet
1,5
2,5
30
50
enkelvoudig/monojet
79
12 C
WISSELSTUKKEN VOOR SERIE SATK / PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉRIES SATK
Art. code
Gebruik/Utilisation
Omschrijving/Description
SATKF0001
SATKF0002
SATKF0003
SATKF0004
SATKF0005
SATKF0006
SATKF0007
SATKF0008
SATKF0010
SATKF0012
SATKF0013
SATKF0014
SATKF0015
SATKF0016
SATKF0020
SATKF0021
SATKF0022
SATKF0023
SATKF0024
SATKF0025
SATKF0026
SATKF0027
SATKF0028
SATKF0029
SATKF0030
SATKF0031
SATKF0032
SATKF0033
SATKF0034
SATKF0035
SATKF0036
SATKF0037
SATKF0038
SATKF0039
SATKF0040
SATKF0041
SATKF0042
SATKF0043
SATKF0044
SATKF0045
SATKF0201
SATKF0202
SATKF0203
SATKF0204
SATKF0301
SATKF0401
SATK20/30/50/60
Stromingsmeter / Flussostat
SATK20/30/50/60
Sensor stromingsmeter / Sonde flussostat
SATK20/30
Modulerend ventiel / Vanne modulante
SATK20/30/40/50/60
Kit motor / Kit moteur
SATK30
Kit warmtewisselaar 24 platen (verwarming) / Kit échangeur 24 plaques (chauffage)
SATK20/30/50/60
Kit warmtewisselaar 30 platen (sanitair) / Kit échangeur 30 plaques (sanitaire)
SATK20/30/40/50/60
Temperatuursensor / Sonde de température
SATK20/30/40/50/60
Vuilfilter / Filtre impuretés
SATK20/30/40/50/60
Mal / Gabarit
SATK30/40
Manometer / Manomètre
SATK30/40/60
Pressostaat / Pressostat
SATK30/40
Pomp voor SATK30/40 / Pompe pour SATK30/40
SATK30/40/60
Klem voor veiligheidklep voor SATK30/40/60 / Pinces pour soupape de sécurité pour SATK30/40/60
SATK30/40/60
Expansievat voor SATK30/40/60 / Vase d’expansion pour SATK30/40/60
SATK30/40
Isolatiekit voor SATK 30/40 / Kit d’isolation pour SATK 30/40
SATK30/40
Schuifdeur voor SATK 30/40 / Porte coulissante SATK 30/40
SATK20
Isolatiekit voor SATK 20 / Kit d’isolation pour SATK 20
SATK20/50/60
Pomp voor SATK20/50/60 / Pompe pour SATK20/50/60
SATK20
Patroon afsluiter voor mengventiel (diam. 14) / Cartouche obturateur pour mitigeur (diam. 14)
SATK20
Schuifdeur voor SATK 20 / Porte coulissante SATK 20
SATK20/30/40/50/60
Kit o-ring voor warmtewisselaar SATK / Kit joint torique pour échangeur SATK
SATK20/30
Patroon afsluiter voor modulerend ventiel (diam. 15) / Cartouche obturateur pour vanne modulante (diam. 15)
SATK40
Kit warmtewisselaar 16 platen L278 / Kit échangeur 16 plaques L278
SATK40/SATK60
Netwerkfilter secundair circuit / Filtre réseau circuit secondaire
SATK20103/SATK20203
Mengventiel diam. 14 / Mitigeur diam. 14
SATK20303/ SATK50303
Ventiel ON/OFF diam. 14 / Vanne ON/OFF diam. 14
SATK50103/SATK50203
Mengventiel diam. 14 / Mitigeur diam. 14
SATK20103/50103
Afsluiter veiligheidsklep + magneetventiel / Sécurité vanne d’arrêt + électrovanne
SATK20103/50103
Elektroventiel / Électrovanne
SATK40
Besturingskit elektrische aansluitingen voor SATK40103 / Kit de controle connections électriques pour SATK40103
SATK40
Kit modulerend ventiel / Kit vanne modulante
SATK40
Kit by-pass ventiel / Kit vanne de dérivation
SATK60
Manometer voor SATK60 / Manomètre pour SATK60
SATK30105
Modulerend ventiel diam. 12 / Vanne modulante diam. 12
SATK30105
Patroon afsluiter voor modulerend ventiel (diam. 12) / Cartouche obturateur pour vanne modulante (diam. 12)
SATK30105
Ventiel ON/OFF diam. 12 / Vanne ON/OFF diam. 12
SATK30105
Mengventiel diam. 12 / Mitigeur diam. 12
SATK30105
Patroon afsluiter voor mengventiel (diam. 12) / Cartouche obturateur pour mitigeur (diam. 12)
SATK20
Hoge efficiëntie pomp voor SAT 20/50/60 / Pompe haut efficacité pour SATK20/50/60
SATK30/40
Hoge efficiëntie pomp voor SAT 30/40 / Pompe haut efficacité pour SATK30/40
SATK20103
Printplaat elektronische regelaar voor SAT20103 / Platine électronique régulateur pour SAT20103
80
SATK20203
Printplaat elektronische regelaar voor SAT20203 / Platine électronique régulateur pour SAT20203
SATK20303
Printplaat elektronische regelaar voor SAT20303 / Platine électronique régulateur pour SAT20303
SATK20403
Printplaat elektronische regelaar voor SAT20403 / Platine électronique régulateur pour SAT20403
SATK30103
Printplaat elektronische regelaar voor SAT30103 / Platine électronique régulateur pour SAT30103
SATK40103
Printplaat elektronische regelaar voor SAT40103 / Platine électronique régulateur pour SAT40103
80
170
160
160
160
AFMETINGEN
DIMENSIONS
D
DN
C
L
A
B
12 D
700005
700025
700050÷53
Prof. max
90
700055
B
550
F
145
G
80
C
45
H
391
E
120
I
42
L
120÷150
L
A
550
700005 002
B
1175
L
120÷150
M
F
I
L
700030
N
L
H
G
700015/16
I
F
A
B
1 1/4” 3/4”
Prof. max
125
82
H
I
1300 650
C
80
L
155
D
E
F
G
220 250 185 970
M
160
N
70
Prof. max
250
D
380
G
200
H
140
I
70
E
865
L
110
F
95
Prof. max
120÷150
12 D
700075
755010/11/12
F
05
L
700105 002
I
H
G
755055/60
D
380
H
140
I
70
L
110
F
95
755058
Prof. max
120÷150
F
G
200
E
865
700115/16
L
H
G
755059/62
90
3
567
2 34
6
45 7
I
70
L
110
8
12
89 0
1
H
140
45
G
200
E
865
67
I
12
3
D
380
A
123456
8 90
B
F
95
Prof. max
120÷150
Prof. max
130
A
120
B
120
C
C
25
83
12 D
170
160
160
160
755608
E
80
H
L
H
80
80
102
102
136
166
E
200
200
225
270
300
375
755600
755604
H
80
80
102
102
136
166
84
80 80 80
H
L
L
110÷150
L
120÷150
12 D
789020/30
766600HE
E
A
C
A
A
D
400
B
Cod.
A
789020 3/4”
789030 3/4”
B
450
550
C
25
25
D
135
135
E
550
630
767600HE
789100
755890
400
B
1”
767610HE
C
42
D
54÷68
E
88,5
789540
D
E
A
765600HE
A
3/4”
B
400
400
A
380
B
350
C
110÷150
C
E
80
D
150
85
12 D
794540
A
D
B
A
A
C
Prof. max
90
90
A
3/4”
B
110
D
76
C
230
794950/60
A
D
Prof.
110÷140
110÷140
110÷140
110÷140
110÷140
110÷140
110÷140
110÷140
110÷140
Prof. max
90
90
B
Cod.
794950
794960
Prof. max
90
90
86
A
700
890
C
B
C
D
600 100÷120 510
625 120÷140 690
Prof.
110÷140
110÷140
12 D
M10 p.1
D
DN
C
CAL19180
A
B
DN
3/4”
A
M.10x1
B
61
C
41
D
34,5
D
DN
C
CAL19185M
A
B
DN
3/4”
A
130
B
226
C
68
D
19
87
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CALEFFI
INTERNATIONAL N.V.
(hierna te noemen: “Caleffi”)
1.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
CONDITIONS GENERALES DE CALEFFI
INTERNATIONAL N.V.
(ci-dessous dénommée “Caleffi”)
1.
Applicabilité des conditions générales
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes en opdrachten welke door Caleffi worden
gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand
gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere
overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen.
1.1. Les présentes conditions générales sont applicables à toutes les
offres et missions faites ou acceptées par Caleffi et aux accords aux
quels celles-ci donnent naissance ainsi qu’aux accords
complémentaires et, le cas échéant, aux actes juridiques en
découlant, à moins que les parties n’en soient convenues autrement
par écrit.
1.2. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene voorwaarden
heeft geen effekt, tenzij afnemer daarbij vóór het aangaan van
enige overeenkomst de voorwaarden van Caleffi uitdrukkelijk
verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand
komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige
gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van afnemer en
andere op documenten van afnemer afgedrukte bepalingen bij
deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
1.2. La référence qu’un client fait à ses propres conditions générales ne
sortit aucun effet, à moins que, à cet égard, ce même client n’ait,
antérieurement à la conclusion d’une convention généralement
quelconque, rejeté de manière explicite les conditions de Caleffi.
Dans un tel cas, il n’y aura conclusion d’aucune convention, avant
que les parties ne parviennent à s’entendre à ce sujet. Dans les
autres cas, les éventuelles conditions générales du client et autres
dispositions insérées dans des documents du client, sont, par les
présentes, explicitement déclarés non applicables.
2.
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.
2.1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Caleffi zijn vrijblijvend,
waardoor Caleffi gerechtigd is zonder enige schadeplicht een
aanbod te herroepen, uiterlijk onverwijld na de aanvaarding van het
aanbod door afnemer.
Offres et naissance du contrat
2.1. Tous les offres et prix de Caleffi sont indiqués sans engagement;
Caleffi a, de ce fait, la faculté, sans aucune obligation de réparation
de dommages, de retirer toute offre, au plus tard immédiatement
après l’acceptation de l’offre par le client.
2.2. In catalogi, brochures, afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen,
schema’s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke opgenomen
gegevens zijn slechts bindend voor Caleffi indien en in zoverre dat
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Genoemde bescheiden
blijven eigendom van Caleffi.
2.2. Les catalogues, brochures, illustrations, projets, schémas, indications
de mesures et de poids et autres données similaires ne lient Caleffi
que dans le seul cas où les parties en sont expressément convenues par
écrit. Caleffi conserve la propriété de tous ces documents.
2.3. Een overeenkomst tussen Caleffi en een afnemer komt eerst tot
stand nadat Caleffi de bestellingen of opdrachten van afnemer en
eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q.
bevestigd, dan wel feitelijk door Caleffi met de verzending van de
te leveren goederen is aangevangen.
2.3. Il n’y a naissance d’un contrat entre Caleffi et le client qu’à partir du
moment où Caleffi a accepté, le cas échéant confir mé, les
commandes passées par le client ou les missions confiées par celuici voire où Caleffi a, dans les faits, commencé à expédier les articles
devant être livrés.
2.4. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de
schriftelijke bevestiging van Caleffi is uitsluitend deze bevestiging
bindend.
2.4. En cas de différence entre, d’une part, la commande passée par le
client ou la mission confiée par celui-ci, d’autre part, la confirmation
écrite remise par Caleffi, seule la confirmation écrite a force
contraignante.
3.
De levering
3.1
De levering omvat de te leveren zaak zoals in de aanbieding
omschreven en door de partijen is overeengekomen.
3.2. Levertijden en opleveringsdata worden slechts bij benadering
opgegeven. Bij overschrijding van deze termijn heeft afnemer geen
aan spraak op enige schadevergoeding noch recht op ontbinding
van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeen gekomen dat de opgegeven leveringstermijn en/of
opleveringsdatum als een fatale termijn moest worden beschouwd.
Bij niet tijdige levering dient Caleffi eerst schriftelijk in gebreke te
worden gesteld met inachtneming van een termijn van minimaal
dertig dagen om alsnog te presteren.
3.3. Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de
overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook
verlengd met de tijd dat afnemer met de uitvoering van enige
verplichting in vertraging is.
3.
Livraison
3.1
La livraison englobe ce qui doit être livré conformément à la
description contenue dans l’offre et à l’accord conclu entre les
parties.
3.2. Les durées de livraison et les dates de réception ne sont indiquées
que de manière approximative. En cas de dépassement des délais, le
client n’a aucun droit à des dommages et intérêts et n’a aucun droit
de résilier le contrat, à moins que les parties n’aient expressément
convenues, par écrit, que le délai de livraison et/ou la date de
réception indiqués doivent être considérés comme devant être
impérativement respectés. En cas de livraison tardive, Caleffi doit
d’abord être mise en demeure, par un écrit comportant un délai
minimal de trente jours pour fournir sa prestation.
3.3. Les délais de livraison se voient rallongés du temps pendant lequel la
force majeure retarde l’exécution du contrat; ils se voient
également rallongés du temps pendant lequel le client demeure en
défaut d’exécuter une quelconque de ses obligations.
89
3.4. Tenzij partijen anders overeenkomen, worden de door afnemer bij
Caleffi bestelde zaken door of namens Caleffi afgeleverd op een
door afnemer op te geven adres binnen België.
3.5. Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat over op de
afnemer zodra de zaken gereed zijn voor verzending aan de
afnemer.
4.
3.4. A moins que les parties n’en soient convenues autrement, les articles
commandés par le client à Caleffi sont livrés par celle-ci ou en son
nom à une adresse située sur le territoire de la Belgique ou le
Luxembourg et devant être communiquée par le client.
3.5. Le risque afférent aux articles devant être livrés est transféré au client
dès l’instant où les articles sont prêts à être expédiés à destination de
ce même client.
Afname, transport, lossing
4.
4.1. Caleffi heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren
zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de zaken zelf
(doet) afhalen bij het magazijn van Caleffi.
4.2. Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege
Caleffi geschiedt, is afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor
de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel,
nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is
aangekomen.
4.3. Niet-nakoming door afnemer van een verplichting genoemd in één
van de vorige twee leden geeft Caleffi het recht de zaken voor
rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk
opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in
rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling
van de overeengekomen prijs op te schorten.
5.
Prijs
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen af
magazijn van Caleffi en luiden deze in Euro, exclusief BTW. De
kosten van verpakking en de voorschotten terzake van vracht- en
andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in
rekening gebracht.
5.2. De vrachtkosten verbonden aan de aflevering van zaken binnen
België, Luxemburg en Nederland, die per zending een totale
nettowaarde hebben groter dan 1.000 EUR zijn voor rekening van
Caleffi. In het andere geval zijn de vrachtkosten voor rekening van
de afnemer.
6.
4.1. Caleffi a le choix des modalités de transport des articles devant être
livrés, à moins que les parties n’en aient convenues autrement ou que
le client ne prenne lui-même (ou ne fasse prendre) livraison des
articles dans les magasins de Caleffi.
4.2. Si le transport des articles devant être livrés s’effectue par les soins
de Caleffi ou du représentant de celli-ci, le client a l’obligation de
veiller (ou de faire veiller) à ce que le déchargement s’effectue le plus
rapidement possible, dès que les articles seront parvenus à la
destination dont les parties ont convenues.
4.3. Le non-respect, par le client, de l’une quelconque des obligations
visées aux deux clauses précédentes ouvre, à Caleffi, le droit
d’entreposer voire de garder en entrepôt les articles précités pour
compte et aux risques du client, et de facturer les coûts y afférents
audit client, qui, par ailleurs, n’a nullement le droit de surseoir au
paiement du prix convenu.
5.
Prix
5.1. A moins que les parties n’en aient convenu autrement et de manière
expresse, les prix s’entendent au départ du magasin de Caleffi et sont
libellés en Euro, TVA non comprise. Les frais de conditionnement et
les débours afférents aux frais de transpor t et autres frais
concomitants sont facturés séparément.
5.2. Les frais de transport liés à toute livraison d’articles sur le territoire de
la Belgique / le Luxembourg qui, par envoi, ont une valeur totale
excédant 1.000 EUR sont pris en charge par Caleffi; sinon, les frais
de transport sont supportés par le client.
Betaling
6.
6.1. Tenzij anders is overeengekomen, zal afnemer het
overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur
aangegeven ter mijn aan Caleffi betalen zonder dat afnemer recht
heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het
toepassen van verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de
factuur is aangegeven, zal afnemer binnen 30 dagen na
factuurdatum betalen.
6.2. Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het
overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan,
komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling
vereist zal zijn, in verzuim.
6.3. Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het vorige
lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen
onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd
met 1,5%.
6.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het
door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand
daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer.
6.5. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter
voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens
90
Prise de livraison, transport, déchargement
Paiement
6.1. A moins que les parties n’en soient autrement convenues, le client
versera, à Caleffi, avant l’expiration du délai indiqué sur la facture, le
montant convenu et facturé, le client n’ayant droit, si les parties n’en
ont pas expressément convenu, à aucune remise ni à l’application
d’aucune compensation. Si le délai de paiement n’est pas indiqué sur
la facture, le client effectuera le paiement dans les 30 jours suivant la
date de la facture.
6.2. Si, à l’expiration du délai de paiement, le client n’a pas payé
l’intégralité du prix convenu et facturé, celui-ci est en défaut de
paiement, et ce, sans qu’aucune sommation ou mise en demeure ne
puisse être exigée.
6.3. Pendant la période durant laquelle le client est en défaut de paiement
au sens du paragraphe précédent, le client est redevable d’un intérêt
calculé sur le solde restant dû, intérêt dont le taux est égal au taux
légal majoré de un point et demi de pourcentage.
6.4. Tous les frais de justice et autres exposés en vue de l’encaissement
du solde dû par le client, y compris les honoraires des conseillers
juridiques, sont supportés par le client.
6.5. Quelles que soient les circonstances, tout paiement effectué par le client
van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke
factuur naar evenredigheid.
6.6. Alvorens tot levering over te gaan, is Caleffi te allen tijde gerechtigd
te eisen dat de prijs tot 50% bij vooruitbetaling wordt voldaan,
danwel te eisen dat een garantie wordt afgegeven voor 50% van
het offertebedrag.
7.
Eigendomsvoorbehoud
7.1. Totdat de gehele koopprijs is betaald en ook overigens de afnemer
volledig aan zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst
alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten heeft voldaan, behoudt
Caleffi zich tot zekerheid van de betaling van het geleverde de
eigendom voor van alle door Caleffi geleverde zaken.
7.2. Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet
nakomt, is Caleffi, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is,
gerechtigd de zaken terug te nemen, onverminderd het recht een
redelijke vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en
interest te vorderen.
8.
Kwaliteit, garantie en aansprakelijkheid
8.1. Caleffi garandeert dat de geleverde zaak de eigenschappen bezit
die nodig zijn voor een nor maal gebruik alsmede de
eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat
Caleffi uitdrukkelijk schriftelijk bij de overeenkomst heeft
toegezegd.
8.2. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het, zonder
berekening van kosten, herleveren of doen herstellen, dit naar
keuze van Caleffi, van enige zaak die gebreken vertoont.
8.3. De aanspraak op garantie vervalt indien het vermelde gebrek blijkt
te zijn ontstaan door slecht of gebrekkig onderhoud, door het nor
male gebruik op te treden slijtage, door reparaties, vervanging en
verandering door derden verricht in opdracht van de afnemer,
alsmede in geval van overmacht van Caleffi.
8.4. Behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of
grove schuld van Caleffi of werknemers van Caleffi is toegebracht,
is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade
steeds uitgesloten.
8.5. In alle gevallen waarin Caleffi gehouden is tot betaling van
schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het hoogste
bedrag van de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of
in verband waarmee de schade is veroorzaakt, indien de schade
gedekt is door een verzekering van Caleffi, het bedrag dat
daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd, tenzij
volgens een dwin gendrechtelijke regel anders is bepaald.
9.
Klachten
9.1. Klachten dienen binnen 2 dagen na aflevering der zaken aan
Caleffi schriftelijk en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt.
9.2. Klachten over facturen dienen in geval deze gelijk met de zaken
aan afnemer worden overhandigd terstond aan Caleffi kenbaar te
wor den gemaakt. Indien de facturen worden verzonden, dienen
klachten over die facturen binnen 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk en uitdrukkelijk bij Caleffi te worden ingediend.
9.3. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 2
sert à éteindre, d’abord, les intérêts et coûts encourus et, ensuite, les
factures les plus anciennes qui sont en souffrance de paiement, même si
le client devait indiquer que le paiement effectué concerne une facture
plus récente. Lorsqu’il existe plusieures factures portant toutes la même
date, le règlement de chacune desdites factures s’effectue de manière
proportionnelle.
6.6. Préalablement à l’exécution de toute livraison, Caleffi a toujours le
droit d’exiger le paiement par anticipation de 50% du prix ou encore
d’exiger la fourniture d’une caution dont la hauteur est égale à 50%
du montant de l’offre.
7.
Conservation de la propriété
7.1. Tant que le prix d’achat n’a pas été réglé dans son intégralité, tant
que, par ailleurs, le client n’a pas rempli toutes ses obligations
résultant du contrat et tant que le client n’a pas entièrement acquitté
les créances trouvant leur origine dans tout manquement à un tel
contrat, Caleffi conserve la propriété des articles qu’elle a livrés, et ce
au titre de garantie du paiement du prix de ces mêmes articles.
7.2. Si le client ne satisfait pas à l’une quelconque de ses obligations
résultant du contrat, Caleffi a la faculté, sans qu’aucune mise en
demeure ne soit exigé à cet effet, de reprendre les articles, sans
préjudice du droit de réclamer un montant raisonnable de
compensation pour tout préjudice subi, pour tout manque à gagner et
des dommages-intérêts.
8.
Qualité, garantie et responsabilité
8.1. Caleffi garantit que les articles livrés présentent les caractéristiques
nécessaires à une utilisation normale ainsi que les caractéristiques
nécessaires à une utilisation spécifique relativement à laquelle Caleffi
s’est expressément engagée par écrit dans les clauses du contrat
conclu.
8.2. La garantie ne s’étend en aucun cas au-delà –compte non fait des
coûts- d’une livraison d’ar ticles de remplacement ou d’une
intervention consistant à faire réparer, et ce au choix de Caleffi, de
tous les articles présentant des vices.
8.3. Le droit d’invoquer le bénéfice de la garantie devient caduc, s’il
s’avère que le défaut signalé résulte d’un mauvais entretien, de
l’usure provoquée par une utilisation nor male voire de tous
réparations, remplacements ou modifications réalisés par des tiers à
la demande du client, ou si Caleffi fait face à des obstacles de force
majeure.
8.4. Sauf si, et dans la mesure où, Caleffi ou ses employés causent
sciemment des dommages ou en occasionnent en commettant une
faute grave, la responsabilité des dommages d’exploitation et des
dommages directs ou indirects est toujours exclue.
8.5. Dans tous les cas où Caleffi est tenue de verser un dédommagement,
celui-ci n’excédera jamais le montant le plus élévé de la valeur
indiquée sur la facture des articles livrés qui ont causé le dommage
ou qui ont un rapport avec celui-ci, ou, si le dommage est couvert par
une assurance de Caleffi, n’excédera jamais le montant effectivement
versé par l’assureur, à moins qu’un tribunal n’impose un autre
règlement.
9.
Réclamations
9.1. Les réclamations doivent être formellement signifiées à Caleffi, par
écrit, et ce dans les 2 jours de la livraison.
9.2. Toutes réclamations concernant les factures doivent, si ces mêmes
91
van dit artikel, wordt afnemer geacht de geleverde zaken,
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden
de klachten niet meer in behandeling genomen.
9.4. Het indienen van een klacht ontslaat afnemer nimmer van zijn
elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen
jegens Caleffi.
9.5. Gebreken aan een deel van het geleverde geeft afnemer niet het
recht tot afkeuring van het geheel.
10.
Tekortkoming
10.1. Ingeval van omstandigheden die de nakoming van een verbintenis
verhinderen en die niet aan Caleffi zijn toe te rekenen (hierna: over
macht) worden de verplichtingen van Caleffi gedurende het
voordoen van deze omstandigheden opgeschort.
10.2. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst door middel van een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien de overmacht
langer duurt dan 7 dagen. Hierdoor ontstaat geen verplichting tot
schadevergoeding.
10.3. Indien Caleffi voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds
gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen, is
Caleffi gerechtigd het reeds geleverde c.q. te leveren afzonderlijk te
faktureren.
10.4. Caleffi heeft daarnaast het recht om de overeenkomst te ontbinden,
indien afnemer van Caleffi verlangt dat Caleffi de levering uitvoert
ondanks het voordoen van een of meer omstandigheden, welke
omstandigheden zodanig zijn dat de nakoming voor Caleffi wegens het
voordoen daarvan bezwaarlijk is. Hieronder zijn in ieder geval
omstandigheden die als overmacht zijn te beschouwen te begrijpen,
alsook bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en
uitsluiting, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of
intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen,
storingen in de levering van energie, genoemde omstandigheden
zowel in het bedrijf van Caleffi als bij derden van wie Caleffi de
benodigde zaken en/of materialen geheel of gedeeltelijk moet
betrekken.
10.5. Wenst afnemer van zijn rechten uit niet-nakoming gebruik te maken
dan moet afnemer Caleffi steeds eerst de gelegenheid bieden
gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te
ontbinden op grond van artikel 10.4.
10.6. Indien afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens Caleffi
niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij
surséance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie
van zijn zaken of bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, indien ten
laste van afnemer beslag van welke aard dan ook, hetzij
executoriaal hetzij conservatoir, wordt gelegd, en in algemene zin in
al die gevallen waarin na het sluiten van de overeenkomst aan
Caleffi omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Caleffi goede
grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet zal
nakomen, heeft Caleffi het recht om de door Caleffi met deze
afnemer gesloten overeenkomst(en) dan wel het nog niet
uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden c.q. te wijzigen door
een schriftelijke verklaring aan afnemer zonder dat enige
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist dan wel de nakoming van
haar verbintenis op te schorten, alles onverminderd het recht op
vergoeding van kosten, schaden en interesten.
11.
Geschillen en toepasselijk recht
11.1. Op alle overeenkomsten tussen Caleffi en afnemer is uitsluitend
92
factures sont remises au client en même temps que les articles qui lui
sont livrés, être immédiatement portées à la connaissance de Caleffi.
Lorsque les factures sont envoyées au client, toutes réclamations
concernant les factures ainsi acheminées doivent être formellement
signifiées à Caleffi, par écrit, et ce dans 14 jours date de la facture.
9.3. A l’expiration des périodes visées aux clauses 1 et 2 du présent
article, le client est considéré comme ayant accepté les articles livrés
ainsi que les factures qu’il a reçues. Dès cet instant, les réclamations
cessent d’être prises en considération.
9.4. La signification de toute réclamation généralement quelconque ne
libère, en aucun cas, le client de ses obligations de paiement envers
Caleffi et qui sont décrites dans les présentes conditions générales.
9.5. Les défauts que présenterait une partie des articles livrés n’ouvrent,
au client, aucun droit d’annuler l’ensemble de la livraison.
10.
Manquements
10.1. S’il se produit des circonstances empêchant l’accomplissement d’un
engagement et que celles-ci ne soient pas imputables à Caleffi (cidessous : la force majeure), les obligations de Caleffi sont suspendues
durant toute la période d’existance de ces mêmes circonstances.
10.2. Si la force majeure a une durée de plus de 7 jours, les deux parties
ont la faculté, de résilier le contrat au moyen d’une déclaration
extrajudiciaire. Une telle résiliation ne donne naissance à aucune
obligation de verser des dédommagements.
10.3. Si, avant que la force majeure ne survienne, Caleffi a déjà satisfait à
une partie de ses obligations résultant du contrat ou qu’elle ait la
possibilité d’y satisfaire pour partie, Caleffi est en droit de facturer
séparément les articles déjà livrés ou pouvant l’être.
10.4. En outre, Caleffi a le droit de résilier le contrat, au cas où le client exige
de Caleffi qu’elle exécute la livraison en dépit de la survenance d’une
ou plusieurs circonstances qui sont d’une nature telle que l’exécution
de la livraison, au niveau de Caleffi, en raison de ladite survenance, est
dispendieuse. Sont en tout cas compris dans ces circonstances les
événements qui sont à considérer comme des cas de force majeure
ainsi que tout siège fait à des entreprises, grèves, grèves perlées ou
du zèle, grèves patronales (lock-outs), entraves au transport, y
compris toutes carences en moyens de transport ou tous
retranchements de ceux-ci, entraves à l’importation et à l’exportation,
pannes dans la fourniture de l’énergie, circonstances pouvant se
produire au sein de l’entreprise de Caleffi ou survenir chez des tiers
dont les articles et/ou equipements sont, pour tout ou partie,
nécessaires à Caleffi.
10.5. Si le client souhaite exercer ses droits en cas d’inexécution du
contrat, le client doit toujours permettre à Caleffi de faire usage le cas
échéant de la faculté de résilier le contrat sur la base de l’article 10.4.
10.6. Si le client ne satisfait pas à une ou à plusieurs de ses obligations
envers Caleffi, s’il est déclaré failli, s’il demande un quelconque sursis
de paiement, s’il entame la procédure de liquidation de ses affaires
ou de son entreprise, soit pour tout, soit pour partie, si une saisie de
toute nature généralement quelconque est pratiquée à la charge du
client, que ce soit par voie exécutoire ou conservatoire, et, d’une
façon générale, dans tous les cas où, postérieurement à la conclusion
du contrat, Caleffi obtient des renseignements au sujet de
circonstances qui, en ce qui concerne Caleffi, constituent de bonnes
raisons de craindre que le client ne remplira pas ses obligations,
Caleffi a le droit de résilier le ou les contrats qu’elle a conclus avec ce
même client, ou de résilier les parties non encore exécutées de
cesdits contrats, ou, le cas échéant, d’y apporter des modifications
au moyen d’une déclaration écrite signifiée au client, sans qu’une
quelconque démarche en justice ne soit exigée à cet effet, ou encore
Nederlands recht van toepassing.
de suspendre son engagement, le tout sans préjudice du droit au
remboursement des frais et dommages-intérêts.
11.2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.
11.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een
overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland
gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter van de vestigingsplaats van Caleffi, tenzij afnemer binnen
één maand nadat Caleffi schriftelijk een beroep op het onderhavige
beding heeft gedaan, kiest voor beslechting van het geschil door
de volgens de wet bevoegde rechter.
11.4. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een
overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in
Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in
gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het
Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te
Rotterdam. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de
aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman
aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen
gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitragereglement
van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
12.
Wijzigingen
12.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een
overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk
worden overeengekomen.
12.2. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid
wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts
voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt
bepaald.
13.
Taal
Litiges et droit applicable
11.1. Pour tous contrats conclu entre Caleffi et ses clients, seul le droit
néerlandais est applicable.
11.2. Le dispositif de Vienne sur les contrats de vente est explicitement
exclu.
11.3. Tout litige découlant ou se rapportant à un contrat quelconque ou à
la formation d’un contrat conclu avec un client établi sur le territoire
des Pays-Bas est soumis à l’arbitrage du juge compétent dans le
ressort du lieu d’établissement de Caleffi, à moins que, avant
l’expiration du mois commençant à courir à partir de l’instant où
Caleffi s’est pévalu, par écrit, de la présente clause, le client n’opte
pour la soumission du litige à l’arbitrage du juge déclaré compétent
selon la loi.
11.4. Tout litige découlant ou se rapportant à un contrat quelconque ou à
la formation d’un contrat conclu avec un client établi sur un territoire
autre que celui des Pays-Bas est soumis à l’arbitrage d’un commun
accord, conformément au règlement d’arbitrage du ‘Nederlands
Arbitrage Instituut’ à Rotterdam. Si les parties ne peuvent pas
s’entendre quant à la désignation d’un arbitre, chacune des parties
nomme son propre arbitre. Les arbitres ainsi désignés tranchent le
litige ensemble, conformément au règlement d’arbitrage du
‘Nederlands Arbitrage Instituut’ à Rotterdam.
12
Modifications
12.1. Pour être valablement adoptés, les ajouts ou modifications apportés
à toute disposition généralement quelconque du contrat et/ou des
présentes conditions doivent être convenues par écrit.
13.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert
boven enige vertaling.
12.2. Lorsqu’une modification et/ou un ajout tel que visé au paragraphe
précédent est convenue entre les parties, cette même modification
ou ce même ajout n’est valable que pour le seul contrat concerné, à
moins que les parties n’en conviennent autrement de manière explicite.
14.
13
Deponering
14.1. Deze algemene voorwaarden van Caleffi International N.V. zijn
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Roermond onder nummer 364/95.
Langue faisant loi
13.1. La version établie en néerlandais des présentes conditions
générales l’emporte sur toutes versions rédigées en d’autres
langues.
14
Enregistrement
14.1. Les présentes conditions générales de Caleffi International N.V. ont
été déposées au greffe du tribunal de première instance à Roermond
où elles sont enregistrées sous le numéro 364/95.
Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde en zonder voorafgaand bericht eventuele wijzigingen of correcties aan te brengen
aan de beschreven producten en hun desbetreffende technische specificaties.
Nous nous réservons le droit d’améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout
moment et sans préavis.
De artikelen in deze catalogus zijn ontworpen, geproduceerd en ingekocht door Caleffi volgens de vereisten van EN ISO 9001.
Niet door ons geproduceerde artikelen worden duidelijk aangegeven met een "groen bolletje ●".
Tous les articles dans le catalogue sont développés, produits et achetés par Caleffi conforme aux conditions EN ISO 9001.
Articles achetés ailleurs sont clairement indiqués avec un "point vert ●".
93
KWALITEITSCERTIFICAAT / CERTIFICAT DE QUALITÉ
94
0505313NL
Caleffi International N.V. Moesdijk 10-12 P.O. Box 10357 6000 GJ Weert - Nederland
Nederland: Tel. +31 495 54 77 33 · Fax +31 495 54 84 02
België / Belgique: Tel. +32 89 38 68 68 · Fax +32 89 38 54 00
www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© 2013 Copyright Caleffi
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
8
Taille du fichier
10 542 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler