close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

.gov www .nu.ca/education .gov .nu.ca/education

IntégréTéléchargement
êĚęēîƨùĚįēĵĎýðĿĬĵĎý
êĕĚđƨ÷ý÷Ĝąý
Education Act Consultation
õĠïığƨĿîĥ
Hon. Paul Aarulaaq Quassa
ďĖĪþíĝĜĖñĸĖĝIJīćăĜĘĀ
0LQLVWHURI(GXFDWLRQ
Ministauyuq Ilinniaqtuliqiyikkutni
Ministre de l’Éducation
Iliharnikkut Maligaqmi Miiitiqtipkainiit
Consultation sur la Loi sur l’éducation
łįĝĹĈĭēįćąĘĚĻĕďïĀñĕēíĝĜĖñĸĖĝIJĖĸđĀ
íġĈįïńþïĭĝĔĀþēĸďćíġĈįïĭĜĚġïņüĀĤĻģĝņøņĤïúďĀ
ąúēúĀúúģğþìĜěĕðķĕĜıĕķĐÿòŁĮŇýòņāĈñĴúňĜĘĀ
üĨņúĀúĖĸďĀ
ĘĚĻĕďïĖĀóĝIJńúńĴēČĀþñĤıĬĚĦñņúģğþ
óįIJñńĸĖňĀēĝģğĈĀÿĪĦđŌìĜěĕðķĕĜıĕķĐÿòŁĮŅ
íąĮúńřĦĕēĀòņāćĦíĚĦĜĖĸďĀóïĢďĀíĝĜĖñĸĖĝIJĖĸďć
ÿćăĘŌíĝĜĖñņúłúĀúĜĖĀóńłīģğþíņąĚíįņúňĜĘĀ
ñüņþïĭĜĚĀúñņüďćñýúńĴĜĚņüďĀĘĚĝĜĘģğĀ
I would like to thank Nunavummiut and all education stakeholders
ZKRSDUWLFLSDWHGLQWKH¿UVWSKDVHRIWKHEducation Act
consultations.
Ă÷Đ÷ý÷ēƨþņĠĚĵČýùĥƨ÷ý÷ēĵČýðąîğĚĵČĪý
ïċĆġČýġ÷ðįĎý
The next phase of consultations is taking place
August 15 to September 2, 2016.
Tuklianik katimapkainiakhimangmiyut tatqiqhiutingni
Niqiliqivik 15 - Apitilirvik 2, 2016.
La prochaine phase de consultations prendra place du
15 août au 2 septembre 2016.
îĵĶîýArviat:
We want to work with Nunavummiut to make the changes necessary
to the Education ActVRWKDWWKLVSLHFHRIOHJLVODWLRQKHOSVXV
HVWDEOLVKWKHEHVWHGXFDWLRQV\VWHPSRVVLEOHIRUVWXGHQWVVWDIIZKR
support them and communities.
òĎĉĤ16/August 16/Niqiliqivik 16/16
/ août
ĿĵĜƨùƨKugluktuk:
Qyagiyumayatka Nunavunmiut tamaitalu ilinniarnikkut tigumiaqtiuyut
ilaungmata hivulliqpami katimapkaiyuni Iliharnirmut Maligaq
ihuaqhainahuakhutik katimapkaiyut.
òĎĉĤ18/August 18/Niqiliqivik 18/18 août
ôŊēƨúƨPangnirtung:
Havaqatigiyumayavut Nunavunmiut allanguqtiriluta ihuaqhaglugitlu
Iliharnirmut Maligaq hamna maliruagakhat ikayuutauyangani
hanaqinahuaqtitluta nakuukpiaktumik iliharnirmut atuqtakhanik
LKXDTWXQLNLOLKDTWXQXWKDYDNWLWOXLND\XXWLNKDLQLNQXQDODDWOX
òĎĉĤ22/August 22/Niqiliqivik 22/22 août
êĄðîĵĪĄArctic Bay Ikpiaryuk:
Je souhaite remercier tous les Nunavummiuts et tous les
intervenants en éducation qui ont pris part à la première phase des
consultations à la Loi sur l’éducation
l’éducation.
Nous voulons travailler avec les Nunavummiuts pour apporter les
PRGL¿FDWLRQVQpFHVVDLUHVjODLoi sur l’éducationHWDLQVLIDLUHHQ
sorte que cette loi contribue à mettre en place le meilleur système
G¶pGXFDWLRQSRVVLEOHSRXUOHVpOqYHVOHSHUVRQQHOTXLOHVVRXWLHQWHW
les collectivités.
òĎĉĤ30/August 30/Niqiliqivik 30/30 août
ēîĿęŇApex Niaqunngu:
ĤúóIJ2/September 2/Apitilirvik 2/2 septembre
www.gov.nu.ca/education
í
íĦĝĿĹñāćăüíĜĚĸĘĀāïįïĢņüĀĤúóIJ
ĦĝĿĹñāćăüíĜĚĸĘĀāïįïĢņüĀĤúóIJƢďĀ
ƢďĀ
7
KHGHDGOLQHWRSURYLGHSXEOLFIHHGEDFNLV6HSWHPEHU
7KHGHDGOLQHWRSURYLGHSXEOLFIHHGEDFNLV6HSWHPEHU
7DLPDJYLNKDWLQXQJLWXTDUXPD\DLQLNWXKDSNDL\XPD\XQLW$SLWLOLUYLD
7
DLPDJYLNKDWLQXQJLWXTDUXPD\DLQLNWXKDSNDL\XPD\XQLW$SLWLOLUYLD
Vous avez jusqu’au 2 septembre 2016 pour soumettre vos commentaires.
Vous
ý
ìŁìġĄĥ÷
ýìĸň
YRRKE
ėĄġì÷Ĝą
XS
M]EXMXYOYR
SQQIRXW
K
G
E
V
XI
Q
Y
Y
S
]
L
M
H
X
7 IR
WIWYMZER
RYUXY
W
E
I
V
U
H
X
M
E
M
«
P
R
k
Y
Y
W
PP
I
8Y]YUPYKM
QQIRXEMV
RMVZSWGS
I
Z
V
E
T
W
I
X
*EM
Department of Education
P. O. Box 1000, Station 900
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0
info.edu@gov.nu.ca
info.edu@gov.nu.ca
DOCKET NO.: A-08818.81
SIZE: 6 (62p) x 215ag
CONTACT: 1 800-263-1452 X 131 or fax to 1-800-417-2474
In Iqaluit (867) 979-1484 or fax to (867) 979-1487
PROOF – ELECTRONIC AD COPY
This is your proof, please check it carefully. Fax your pricing approval and proof approval back, clearly noting any errors or corrections necessary.
n
Approved as is
n
Please make corrections as shown
Signature
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
369 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler