close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Barème traitements personnel contractuel

IntégréTéléchargement
BAREME TRAITEMENTS
PERSONNEL CONTRACTUEL
BAREMA WEDDEN
CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN
FEDERAL – FEDERAAL
01-07-2016
(index)
FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE
PERSOPOINT - WEDDEN
HANDELSSTRAAT 96
1040 BRUSSEL
SPF PERSONNEL ET ORGANISATION
PERSOPOINT - TRAITEMENTS
RUE DU COMMERCE 96
1040 BRUXELLES
www.wedden.fgov.be
www.traitements.fgov.be
QU’EST- CE QUI FIGURE DANS CE BAREME?
Le calcul du traitement mensuel imposable relatif à différents traitements barémiques dans le
cadre de prestations complètes.
COLONNE
DENOMINATION
OBJET
Colonne 1
Traitement barémique
100%
Dans cette colonne, figurent tous les traitements
barémiques utilisés par le service Paiements –
Traitements le 01.07.2016 pour calculer les
traitements du personnel contractuel des
services publics fédéraux.
Colonne 2
Attention : il est très probable que certains
traitements barémiques n’étaient pas
d’application le 01.07.2016. Vous ne trouverez
donc aucune donnée les concernant.
Traitement mensuel brut Traitement mensuel brut en cas de prestations
complètes.
Formule :
Traitement mensuel brut =
traitement barémique x index (1,6406 )
12
Colonne 3
O.N.S.S.
Colonne 4
Foyer / Résidence
Colonne 5
Imposable
Retenue Office National de Sécurité Sociale
(= 13,07% du traitement mensuel brut +
l’allocation de foyer ou de résidence)
Montant mensuel de l’allocation de foyer
(1ère ligne) ou de résidence (2ème ligne).
Le montant dépend du traitement barémique.
Le traitement mensuel imposable est calculé
comme suit:
traitement mensuel brut
- retenue O.N.S.S.
+ foyer ou résidence
= imposable
Colonne 6
Montant/heure
Le montant/heure est utilisé pour le personnel
payé à l’heure (1/1976ème du traitement
barémique indexé).
WAT VINDT U IN DIT BAREMA?
De berekening van de belastbare maandwedde bij volledige prestaties voor verschillende
jaarwedden.
KOLOM
NAAM
WAT
Kolom 1
Jaarwedde 100%
In deze kolom vindt u alle jaarwedden terug die
op 01.07.2016 door de dienst Betalingen Wedden gebruikt werden om de wedden van
het federale, contractuele overheidspersoneel te
berekenen.
Kolom 2
Brutomaandwedde
Opgelet : het is dus zeer goed mogelijk dat
bepaalde jaarwedden op 01.07.2016
niet in gebruik waren. Voor deze
jaarwedden vindt u dan ook geen
gegevens terug.
De brutomaandwedde bij volledige prestaties.
Formule :
brutomaandwedde =
jaarwedde x index (1,6406)
12
Kolom 3
R.S.Z.
Kolom 4
Haard / Standplaats
Kolom 5
Belastbaar
Kolom 6
Uurbedrag
Inhouding Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (=
13,07% van de brutomaandwedde + de haardof standplaatstoelage)
Het maandbedrag van de haard- (1ste lijn) of
standplaatstoelage (2de lijn).
Het bedrag is afhankelijk van de jaarwedde.
De belastbare maandwedde wordt als volgt
berekend :
brutomaandwedde
- inhouding R.S.Z.
+ haard- of standplaats
= belastbaar
Het uurbedrag wordt gebruikt voor het per uur
betaald personeel (1/1976ste van de
geïndexeerde jaarwedde).
Barème traitement personnel contractuel
Barema wedden contractuele personeelsleden
FEDERAL – FEDERAAL
01 07 2016
Coefficient d'augmentation / Verhogingscoëfficient 1,6406
Cotisations O.N.S.S -. R.S.Z. bijdragen
01.07.2016
Secteurs
Sectoren
Soins de santé
Gezondheidszorgen
Indemnités
Uitkeringen
Chomâge
Werkloosheid
Pension
Pensioen
C.S.F.F.E. (1)
B.B.F.S.O. (1)
Accueil des enfants
Kinderopvang
Etudiants
Studenten
Total - Totaal
Contractuel
Contractuelen
ACS - GEKO
Pers
Patr
Pers
Patr
3,55
-
3,55
-
1,15
-
0,87
-
7,50
-
1,15
0,87
7,50
Etudiants
Studenten
Pers
Patr
Managers
Pers
Patr
3,55
-
7,50
-
13,07
23,66
0,01
13,07
23,66
2,71
5,42
2,71
5,43
11,05
14,12 / 10,51 /
21,90
-1-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
12.246,70 €
1.674,32 €
12.727,66 €
12.863,71 €
12.873,24 €
12.921,88 €
12.950,94 €
12.950,95 €
12.951,00 €
12.952,00 €
12.978,00 €
12.980,05 €
13.005,00 €
13.032,00 €
13.059,00 €
13.061,84 €
13.074,00 €
13.076,76 €
13.086,00 €
13.091,65 €
13.113,00 €
1.740,08 €
1.758,68 €
1.759,98 €
1.766,63 €
1.770,60 €
1.770,61 €
1.770,61 €
1.770,75 €
1.774,30 €
1.774,58 €
1.778,00 €
1.781,69 €
1.785,38 €
1.785,77 €
1.787,43 €
1.787,81 €
1.789,07 €
1.789,84 €
1.792,76 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
231,70 €
98,42 €
1.541,04 €
10,16 €
225,27 €
49,21 €
1.498,26 €
240,29 €
98,42 €
1.598,21 €
233,86 €
49,21 €
1.555,43 €
242,72 €
98,42 €
1.614,38 €
236,29 €
49,21 €
1.571,60 €
242,89 €
98,42 €
1.615,51 €
236,46 €
49,21 €
1.572,73 €
243,76 €
98,42 €
1.621,29 €
237,33 €
49,21 €
1.578,51 €
244,28 €
98,42 €
1.624,74 €
237,85 €
49,21 €
1.581,96 €
244,28 €
98,42 €
1.624,75 €
237,85 €
49,21 €
1.581,97 €
244,28 €
98,42 €
1.624,75 €
237,85 €
49,21 €
1.581,97 €
244,30 €
98,42 €
1.624,87 €
237,87 €
49,21 €
1.582,09 €
244,76 €
98,42 €
1.627,96 €
238,33 €
49,21 €
1.585,18 €
244,80 €
98,42 €
1.628,20 €
238,37 €
49,21 €
1.585,42 €
245,25 €
98,42 €
1.631,17 €
238,82 €
49,21 €
1.588,39 €
245,73 €
98,42 €
1.634,38 €
239,30 €
49,21 €
1.591,60 €
246,21 €
98,42 €
1.637,59 €
239,78 €
49,21 €
1.594,81 €
246,26 €
98,42 €
1.637,93 €
239,83 €
49,21 €
1.595,15 €
246,48 €
98,42 €
1.639,37 €
240,05 €
49,21 €
1.596,59 €
246,53 €
98,42 €
1.639,70 €
240,10 €
49,21 €
1.596,92 €
246,69 €
98,42 €
1.640,80 €
240,26 €
49,21 €
1.598,02 €
246,80 €
98,42 €
1.641,46 €
240,36 €
49,21 €
1.598,69 €
247,18 €
98,42 €
1.644,00 €
240,75 €
49,21 €
1.601,22 €
10,56 €
10,68 €
10,68 €
10,72 €
10,75 €
10,75 €
10,75 €
10,75 €
10,77 €
10,77 €
10,79 €
10,81 €
10,84 €
10,84 €
10,85 €
10,85 €
10,86 €
10,86 €
10,88 €
-2-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
13.133,70 €
1.795,59 €
13.140,00 €
13.151,43 €
13.166,00 €
13.172,74 €
13.190,84 €
13.195,00 €
13.201,65 €
13.231,74 €
13.268,00 €
13.274,00 €
13.276,32 €
13.283,64 €
13.301,00 €
13.317,00 €
13.328,00 €
13.342,98 €
13.355,00 €
13.371,83 €
13.382,00 €
1.796,45 €
1.798,01 €
1.800,01 €
1.800,93 €
1.803,40 €
1.803,97 €
1.804,88 €
1.808,99 €
1.813,95 €
1.814,77 €
1.815,09 €
1.816,09 €
1.818,46 €
1.820,65 €
1.822,15 €
1.824,20 €
1.825,85 €
1.828,15 €
1.829,54 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
247,55 €
98,42 €
1.646,46 €
10,90 €
241,12 €
49,21 €
1.603,68 €
247,66 €
98,42 €
1.647,21 €
241,23 €
49,21 €
1.604,43 €
247,86 €
98,42 €
1.648,57 €
241,43 €
49,21 €
1.605,79 €
248,12 €
98,42 €
1.650,31 €
241,69 €
49,21 €
1.607,53 €
248,25 €
98,42 €
1.651,10 €
241,81 €
49,21 €
1.608,33 €
248,57 €
98,42 €
1.653,25 €
242,14 €
49,21 €
1.610,47 €
248,64 €
98,42 €
1.653,75 €
242,21 €
49,21 €
1.610,97 €
248,76 €
98,42 €
1.654,54 €
242,33 €
49,21 €
1.611,76 €
249,30 €
98,42 €
1.658,11 €
242,87 €
49,21 €
1.615,33 €
249,95 €
98,42 €
1.662,42 €
243,52 €
49,21 €
1.619,64 €
250,05 €
98,42 €
1.663,14 €
243,62 €
49,21 €
1.620,36 €
250,10 €
98,42 €
1.663,41 €
243,66 €
49,21 €
1.620,64 €
250,23 €
98,42 €
1.664,28 €
243,79 €
49,21 €
1.621,51 €
250,54 €
98,42 €
1.666,34 €
244,10 €
49,21 €
1.623,57 €
250,82 €
98,42 €
1.668,25 €
244,39 €
49,21 €
1.625,47 €
251,02 €
98,42 €
1.669,55 €
244,59 €
49,21 €
1.626,77 €
251,29 €
98,42 €
1.671,33 €
244,85 €
49,21 €
1.628,56 €
251,50 €
98,42 €
1.672,77 €
245,07 €
49,21 €
1.629,99 €
251,80 €
98,42 €
1.674,77 €
245,37 €
49,21 €
1.631,99 €
251,98 €
98,42 €
1.675,98 €
245,55 €
49,21 €
1.633,20 €
10,90 €
10,91 €
10,93 €
10,93 €
10,95 €
10,95 €
10,96 €
10,98 €
11,01 €
11,02 €
11,02 €
11,02 €
11,04 €
11,05 €
11,06 €
11,07 €
11,08 €
11,10 €
11,11 €
-3-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
13.402,32 €
1.832,32 €
13.439,00 €
13.448,00 €
13.461,66 €
13.490,00 €
13.521,00 €
13.548,32 €
13.561,00 €
13.566,50 €
13.580,34 €
13.629,00 €
13.639,68 €
13.682,00 €
13.688,41 €
13.699,02 €
13.758,36 €
13.761,17 €
13.776,20 €
13.804,00 €
13.809,00 €
1.837,33 €
1.838,56 €
1.840,43 €
1.844,30 €
1.848,54 €
1.852,28 €
1.854,01 €
1.854,76 €
1.856,65 €
1.863,31 €
1.864,77 €
1.870,55 €
1.871,43 €
1.872,88 €
1.880,99 €
1.881,38 €
1.883,43 €
1.887,23 €
1.887,92 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
252,35 €
98,42 €
1.678,39 €
11,12 €
245,92 €
49,21 €
1.635,61 €
253,00 €
98,42 €
1.682,75 €
246,57 €
49,21 €
1.639,97 €
253,16 €
98,42 €
1.683,82 €
246,73 €
49,21 €
1.641,04 €
253,41 €
98,42 €
1.685,44 €
246,98 €
49,21 €
1.642,66 €
253,91 €
98,42 €
1.688,81 €
247,48 €
49,21 €
1.646,03 €
254,47 €
98,42 €
1.692,49 €
248,04 €
49,21 €
1.649,71 €
254,96 €
98,42 €
1.695,74 €
248,52 €
49,21 €
1.652,97 €
255,18 €
98,42 €
1.697,25 €
248,75 €
49,21 €
1.654,47 €
255,28 €
98,42 €
1.697,90 €
248,85 €
49,21 €
1.655,12 €
255,53 €
98,42 €
1.699,54 €
249,10 €
49,21 €
1.656,76 €
256,40 €
98,42 €
1.705,33 €
249,97 €
49,21 €
1.662,55 €
256,59 €
98,42 €
1.706,60 €
250,16 €
49,21 €
1.663,82 €
257,34 €
98,42 €
1.711,63 €
250,91 €
49,21 €
1.668,85 €
257,46 €
98,42 €
1.712,39 €
251,03 €
49,21 €
1.669,61 €
257,65 €
98,42 €
1.713,65 €
251,22 €
49,21 €
1.670,87 €
258,71 €
98,42 €
1.720,70 €
252,28 €
49,21 €
1.677,92 €
258,76 €
98,42 €
1.721,04 €
252,33 €
49,21 €
1.678,26 €
259,03 €
98,42 €
1.722,82 €
252,60 €
49,21 €
1.680,04 €
259,52 €
98,42 €
1.726,13 €
253,09 €
49,21 €
1.683,35 €
259,61 €
98,42 €
1.726,73 €
253,18 €
49,21 €
1.683,95 €
11,15 €
11,16 €
11,17 €
11,20 €
11,22 €
11,24 €
11,25 €
11,26 €
11,27 €
11,31 €
11,32 €
11,35 €
11,36 €
11,37 €
11,42 €
11,42 €
11,43 €
11,46 €
11,46 €
-4-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
13.817,70 €
1.889,10 €
13.877,04 €
13.900,77 €
13.909,68 €
13.926,00 €
13.955,84 €
13.989,10 €
13.990,00 €
14.004,43 €
14.048,00 €
14.088,00 €
14.130,95 €
14.131,82 €
14.150,51 €
14.169,00 €
14.170,00 €
14.273,70 €
14.274,00 €
14.291,00 €
14.345,18 €
1.897,22 €
1.900,46 €
1.901,68 €
1.903,91 €
1.907,99 €
1.912,54 €
1.912,66 €
1.914,63 €
1.920,59 €
1.926,06 €
1.931,93 €
1.932,05 €
1.934,61 €
1.937,13 €
1.937,27 €
1.951,45 €
1.951,49 €
1.953,81 €
1.961,22 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
259,77 €
98,42 €
1.727,75 €
11,47 €
253,34 €
49,21 €
1.684,97 €
260,83 €
98,42 €
1.734,81 €
254,40 €
49,21 €
1.692,03 €
261,25 €
98,42 €
1.737,63 €
254,82 €
49,21 €
1.694,85 €
261,41 €
98,42 €
1.738,69 €
254,98 €
49,21 €
1.695,91 €
261,70 €
98,42 €
1.740,63 €
255,27 €
49,21 €
1.697,85 €
262,24 €
98,42 €
1.744,17 €
255,81 €
49,21 €
1.701,39 €
262,83 €
98,42 €
1.748,13 €
256,40 €
49,21 €
1.705,35 €
262,85 €
98,42 €
1.748,23 €
256,42 €
49,21 €
1.705,45 €
263,11 €
98,42 €
1.749,94 €
256,67 €
49,21 €
1.707,17 €
263,88 €
98,42 €
1.755,13 €
257,45 €
49,21 €
1.712,35 €
264,60 €
98,42 €
1.759,88 €
258,17 €
49,21 €
1.717,10 €
265,37 €
98,42 €
1.764,98 €
258,93 €
49,21 €
1.722,21 €
265,38 €
98,42 €
1.765,09 €
258,95 €
49,21 €
1.722,31 €
265,72 €
98,42 €
1.767,31 €
259,29 €
49,21 €
1.724,53 €
266,05 €
98,42 €
1.769,50 €
259,61 €
49,21 €
1.726,73 €
266,06 €
98,42 €
1.769,63 €
259,63 €
49,21 €
1.726,85 €
267,92 €
98,42 €
1.781,95 €
261,49 €
49,21 €
1.739,17 €
267,92 €
98,42 €
1.781,99 €
261,49 €
49,21 €
1.739,21 €
268,23 €
98,42 €
1.784,00 €
261,79 €
49,21 €
1.741,23 €
269,19 €
98,42 €
1.790,45 €
262,76 €
49,21 €
1.747,67 €
11,52 €
11,54 €
11,54 €
11,56 €
11,58 €
11,61 €
11,61 €
11,62 €
11,66 €
11,69 €
11,73 €
11,73 €
11,74 €
11,76 €
11,76 €
11,85 €
11,85 €
11,86 €
11,91 €
-5-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
14.351,00 €
1.962,02 €
14.352,22 €
14.463,00 €
14.474,00 €
14.513,94 €
14.530,00 €
14.531,00 €
14.534,00 €
14.541,01 €
14.568,00 €
14.573,49 €
14.597,00 €
14.656,00 €
14.669,29 €
14.674,00 €
14.712,00 €
14.732,60 €
14.740,00 €
14.778,00 €
14.780,00 €
1.962,18 €
1.977,33 €
1.978,83 €
1.984,29 €
1.986,49 €
1.986,62 €
1.987,04 €
1.987,99 €
1.991,68 €
1.992,43 €
1.995,65 €
2.003,71 €
2.005,53 €
2.006,18 €
2.011,37 €
2.014,19 €
2.015,20 €
2.020,39 €
2.020,67 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
269,30 €
98,42 €
1.791,14 €
11,91 €
262,87 €
49,21 €
1.748,36 €
269,32 €
98,42 €
1.791,28 €
262,89 €
49,21 €
1.748,50 €
271,30 €
98,42 €
1.804,45 €
264,87 €
49,21 €
1.761,67 €
271,50 €
98,42 €
1.805,75 €
265,06 €
49,21 €
1.762,98 €
272,21 €
98,42 €
1.810,50 €
265,78 €
49,21 €
1.767,72 €
272,50 €
98,42 €
1.812,41 €
266,07 €
49,21 €
1.769,63 €
272,51 €
98,42 €
1.812,53 €
266,08 €
49,21 €
1.769,75 €
272,57 €
98,42 €
1.812,89 €
266,14 €
49,21 €
1.770,11 €
272,69 €
98,42 €
1.813,72 €
266,26 €
49,21 €
1.770,94 €
273,18 €
98,42 €
1.816,92 €
266,74 €
49,21 €
1.774,15 €
273,27 €
98,42 €
1.817,58 €
266,84 €
49,21 €
1.774,80 €
273,69 €
98,42 €
1.820,38 €
267,26 €
49,21 €
1.777,60 €
274,75 €
98,42 €
1.827,38 €
268,32 €
49,21 €
1.784,60 €
274,99 €
98,42 €
1.828,96 €
268,55 €
49,21 €
1.786,19 €
275,07 €
98,42 €
1.829,53 €
268,64 €
49,21 €
1.786,75 €
275,75 €
98,42 €
1.834,04 €
269,32 €
49,21 €
1.791,26 €
276,12 €
98,42 €
1.836,49 €
269,69 €
49,21 €
1.793,71 €
276,25 €
98,42 €
1.837,37 €
269,82 €
49,21 €
1.794,59 €
276,93 €
98,42 €
1.841,88 €
270,50 €
49,21 €
1.799,10 €
276,97 €
98,42 €
1.842,12 €
270,53 €
49,21 €
1.799,35 €
11,91 €
12,00 €
12,01 €
12,05 €
12,06 €
12,06 €
12,06 €
12,07 €
12,09 €
12,09 €
12,11 €
12,16 €
12,17 €
12,18 €
12,21 €
12,23 €
12,23 €
12,26 €
12,27 €
-6-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
14.794,76 €
2.022,69 €
14.808,32 €
14.873,00 €
14.883,00 €
14.900,00 €
14.921,70 €
14.929,00 €
14.946,10 €
14.993,40 €
15.000,00 €
15.021,00 €
15.026,00 €
15.072,00 €
15.073,00 €
15.075,63 €
15.143,81 €
15.159,60 €
15.169,00 €
15.200,93 €
15.259,46 €
2.024,54 €
2.033,38 €
2.034,75 €
2.037,07 €
2.040,04 €
2.041,04 €
2.043,38 €
2.049,84 €
2.050,75 €
2.053,62 €
2.054,30 €
2.060,59 €
2.060,73 €
2.061,08 €
2.070,41 €
2.072,56 €
2.073,85 €
2.078,22 €
2.086,22 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
277,23 €
98,42 €
1.843,88 €
12,28 €
270,80 €
49,21 €
1.801,10 €
277,47 €
98,42 €
1.845,49 €
271,04 €
49,21 €
1.802,71 €
278,63 €
98,42 €
1.853,17 €
272,19 €
49,21 €
1.810,40 €
278,81 €
98,42 €
1.854,36 €
272,37 €
49,21 €
1.811,59 €
279,11 €
98,42 €
1.856,38 €
272,68 €
49,21 €
1.813,60 €
279,50 €
98,42 €
1.858,96 €
273,06 €
49,21 €
1.816,19 €
279,63 €
98,42 €
1.859,83 €
273,20 €
49,21 €
1.817,05 €
279,93 €
98,42 €
1.861,87 €
273,50 €
49,21 €
1.819,09 €
280,78 €
98,42 €
1.867,48 €
274,35 €
49,21 €
1.824,70 €
280,90 €
98,42 €
1.868,27 €
274,46 €
49,21 €
1.825,50 €
281,27 €
98,42 €
1.870,77 €
274,84 €
49,21 €
1.827,99 €
281,36 €
98,42 €
1.871,36 €
274,93 €
49,21 €
1.828,58 €
282,18 €
98,42 €
1.876,83 €
275,75 €
49,21 €
1.834,05 €
282,20 €
98,42 €
1.876,95 €
275,77 €
49,21 €
1.834,17 €
282,25 €
98,42 €
1.877,25 €
275,81 €
49,21 €
1.834,48 €
283,47 €
98,42 €
1.885,36 €
277,03 €
49,21 €
1.842,59 €
283,75 €
98,42 €
1.887,23 €
277,32 €
49,21 €
1.844,45 €
283,92 €
98,42 €
1.888,35 €
277,48 €
49,21 €
1.845,58 €
284,49 €
98,42 €
1.892,15 €
278,06 €
49,21 €
1.849,37 €
285,53 €
98,42 €
1.899,11 €
279,10 €
49,21 €
1.856,33 €
12,29 €
12,34 €
12,35 €
12,37 €
12,38 €
12,39 €
12,40 €
12,44 €
12,45 €
12,47 €
12,47 €
12,51 €
12,51 €
12,51 €
12,57 €
12,58 €
12,59 €
12,62 €
12,66 €
-7-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
15.265,00 €
2.086,97 €
15.273,00 €
15.312,00 €
15.317,51 €
15.335,00 €
15.373,10 €
15.386,00 €
15.431,97 €
15.433,00 €
15.473,00 €
15.492,86 €
15.506,95 €
15.513,00 €
15.530,00 €
15.583,57 €
15.586,60 €
15.591,00 €
15.598,00 €
15.630,00 €
15.641,62 €
2.088,07 €
2.093,40 €
2.094,15 €
2.096,55 €
2.101,75 €
2.103,52 €
2.109,80 €
2.109,94 €
2.115,41 €
2.118,13 €
2.120,05 €
2.120,88 €
2.123,20 €
2.130,53 €
2.130,94 €
2.131,54 €
2.132,50 €
2.136,88 €
2.138,47 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
285,63 €
98,42 €
1.899,76 €
12,67 €
279,20 €
49,21 €
1.856,98 €
285,77 €
98,42 €
1.900,72 €
279,34 €
49,21 €
1.857,94 €
286,47 €
98,42 €
1.905,35 €
280,04 €
49,21 €
1.862,57 €
286,57 €
98,42 €
1.906,00 €
280,14 €
49,21 €
1.863,22 €
286,88 €
98,42 €
1.908,09 €
280,45 €
49,21 €
1.865,31 €
287,56 €
98,42 €
1.912,61 €
281,13 €
49,21 €
1.869,83 €
287,79 €
98,42 €
1.914,15 €
281,36 €
49,21 €
1.871,37 €
288,61 €
98,42 €
1.919,61 €
282,18 €
49,21 €
1.876,83 €
288,63 €
98,42 €
1.919,73 €
282,20 €
49,21 €
1.876,95 €
289,35 €
98,42 €
1.924,48 €
282,92 €
49,21 €
1.881,70 €
289,70 €
98,42 €
1.926,85 €
283,27 €
49,21 €
1.884,07 €
289,95 €
98,42 €
1.928,52 €
283,52 €
49,21 €
1.885,74 €
290,06 €
98,42 €
1.929,24 €
283,63 €
49,21 €
1.886,46 €
290,37 €
98,42 €
1.931,25 €
283,93 €
49,21 €
1.888,48 €
291,32 €
98,42 €
1.937,63 €
284,89 €
49,21 €
1.894,85 €
291,38 €
98,42 €
1.937,98 €
284,95 €
49,21 €
1.895,20 €
291,46 €
98,42 €
1.938,50 €
285,02 €
49,21 €
1.895,73 €
291,58 €
98,42 €
1.939,34 €
285,15 €
49,21 €
1.896,56 €
292,15 €
98,42 €
1.943,15 €
285,72 €
49,21 €
1.900,37 €
292,36 €
98,42 €
1.944,53 €
285,93 €
49,21 €
1.901,75 €
12,68 €
12,71 €
12,71 €
12,73 €
12,76 €
12,77 €
12,81 €
12,81 €
12,84 €
12,86 €
12,87 €
12,87 €
12,89 €
12,93 €
12,94 €
12,94 €
12,95 €
12,97 €
12,98 €
-8-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
15.672,00 €
2.142,62 €
15.699,24 €
15.701,62 €
15.732,76 €
15.752,00 €
15.788,31 €
15.794,00 €
15.800,10 €
15.810,00 €
15.814,00 €
15.841,91 €
15.872,00 €
15.873,00 €
15.896,29 €
15.950,00 €
15.965,73 €
16.037,00 €
16.050,00 €
16.067,21 €
16.072,00 €
2.146,34 €
2.146,67 €
2.150,93 €
2.153,56 €
2.158,52 €
2.159,30 €
2.160,13 €
2.161,49 €
2.162,03 €
2.165,85 €
2.169,96 €
2.170,10 €
2.173,28 €
2.180,63 €
2.182,78 €
2.192,52 €
2.194,30 €
2.196,65 €
2.197,31 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
292,90 €
98,42 €
1.948,14 €
13,01 €
286,47 €
49,21 €
1.905,36 €
293,39 €
98,42 €
1.951,37 €
286,96 €
49,21 €
1.908,59 €
293,43 €
98,42 €
1.951,66 €
287,00 €
49,21 €
1.908,88 €
293,99 €
98,42 €
1.955,36 €
287,56 €
49,21 €
1.912,58 €
294,33 €
98,42 €
1.957,65 €
287,90 €
49,21 €
1.914,87 €
294,98 €
98,42 €
1.961,96 €
288,55 €
49,21 €
1.919,18 €
295,08 €
98,42 €
1.962,64 €
288,65 €
49,21 €
1.919,86 €
295,19 €
98,42 €
1.963,36 €
288,76 €
49,21 €
1.920,58 €
295,37 €
98,42 €
1.964,54 €
288,94 €
49,21 €
1.921,76 €
295,44 €
98,42 €
1.965,01 €
289,01 €
49,21 €
1.922,23 €
295,94 €
98,42 €
1.968,33 €
289,51 €
49,21 €
1.925,55 €
296,48 €
98,42 €
1.971,90 €
290,05 €
49,21 €
1.929,12 €
296,50 €
98,42 €
1.972,02 €
290,06 €
49,21 €
1.929,25 €
296,91 €
98,42 €
1.974,79 €
290,48 €
49,21 €
1.932,01 €
297,87 €
98,42 €
1.981,18 €
291,44 €
49,21 €
1.938,40 €
298,15 €
98,42 €
1.983,05 €
291,72 €
49,21 €
1.940,27 €
299,43 €
98,42 €
1.991,51 €
292,99 €
49,21 €
1.948,74 €
299,66 €
98,42 €
1.993,06 €
293,23 €
49,21 €
1.950,28 €
299,97 €
98,42 €
1.995,10 €
293,53 €
49,21 €
1.952,33 €
300,05 €
98,42 €
1.995,68 €
293,62 €
49,21 €
1.952,90 €
13,03 €
13,03 €
13,06 €
13,07 €
13,10 €
13,11 €
13,11 €
13,12 €
13,12 €
13,15 €
13,17 €
13,17 €
13,19 €
13,24 €
13,25 €
13,31 €
13,32 €
13,34 €
13,34 €
-9-
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
16.090,00 €
2.199,77 €
16.090,96 €
16.140,07 €
16.149,15 €
16.155,00 €
16.190,96 €
16.192,00 €
16.230,00 €
16.272,00 €
16.285,63 €
16.289,84 €
16.324,00 €
16.342,00 €
16.370,00 €
16.374,60 €
16.391,00 €
16.411,92 €
16.423,55 €
16.455,63 €
16.465,00 €
2.199,90 €
2.206,61 €
2.207,85 €
2.208,65 €
2.213,57 €
2.213,71 €
2.218,91 €
2.224,65 €
2.226,51 €
2.227,09 €
2.231,76 €
2.234,22 €
2.238,05 €
2.238,68 €
2.240,92 €
2.243,78 €
2.245,37 €
2.249,75 €
2.251,03 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
300,37 €
98,42 €
1.997,82 €
13,35 €
293,94 €
49,21 €
1.955,04 €
300,39 €
98,42 €
1.997,93 €
293,96 €
49,21 €
1.955,15 €
300,55 €
92,92 €
1.998,98 €
294,12 €
43,71 €
1.956,20 €
300,55 €
91,67 €
1.998,97 €
294,12 €
42,46 €
1.956,19 €
300,55 €
90,87 €
1.998,97 €
294,12 €
41,66 €
1.956,19 €
300,55 €
85,96 €
1.998,98 €
294,12 €
36,75 €
1.956,20 €
300,55 €
85,82 €
1.998,98 €
294,12 €
36,61 €
1.956,20 €
300,55 €
80,62 €
1.998,98 €
294,12 €
31,41 €
1.956,20 €
300,55 €
74,88 €
1.998,98 €
294,12 €
25,67 €
1.956,20 €
300,55 €
73,02 €
1.998,98 €
294,22 €
24,60 €
1.956,89 €
300,55 €
72,44 €
1.998,98 €
294,30 €
24,60 €
1.957,39 €
300,55 €
67,77 €
1.998,98 €
294,91 €
24,60 €
1.961,45 €
300,55 €
65,31 €
1.998,98 €
295,23 €
24,60 €
1.963,59 €
300,55 €
61,48 €
1.998,98 €
295,73 €
24,60 €
1.966,92 €
300,55 €
60,85 €
1.998,98 €
295,81 €
24,60 €
1.967,47 €
300,55 €
58,61 €
1.998,98 €
296,10 €
24,60 €
1.969,42 €
300,55 €
55,75 €
1.998,98 €
296,48 €
24,60 €
1.971,90 €
300,55 €
54,16 €
1.998,98 €
296,69 €
24,60 €
1.973,28 €
300,55 €
49,77 €
1.998,97 €
297,26 €
24,60 €
1.977,09 €
300,64 €
49,21 €
1.999,60 €
297,42 €
24,60 €
1.978,21 €
13,35 €
13,40 €
13,40 €
13,41 €
13,44 €
13,44 €
13,47 €
13,51 €
13,52 €
13,52 €
13,55 €
13,56 €
13,59 €
13,59 €
13,60 €
13,62 €
13,63 €
13,66 €
13,67 €
- 10 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
16.471,00 €
2.251,86 €
16.474,00 €
16.480,30 €
16.482,00 €
16.498,20 €
16.506,30 €
16.510,00 €
16.540,01 €
16.610,00 €
16.613,95 €
16.647,00 €
16.671,00 €
16.710,00 €
16.779,89 €
16.804,00 €
16.810,00 €
16.829,35 €
16.847,25 €
16.871,00 €
16.889,06 €
2.252,27 €
2.253,13 €
2.253,36 €
2.255,57 €
2.256,68 €
2.257,19 €
2.261,29 €
2.270,86 €
2.271,40 €
2.275,92 €
2.279,20 €
2.284,53 €
2.294,09 €
2.297,38 €
2.298,20 €
2.300,85 €
2.303,29 €
2.306,54 €
2.309,01 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
300,75 €
49,21 €
2.000,32 €
13,67 €
297,53 €
24,60 €
1.978,93 €
300,80 €
49,21 €
2.000,68 €
297,59 €
24,60 €
1.979,28 €
300,92 €
49,21 €
2.001,42 €
297,70 €
24,60 €
1.980,03 €
300,95 €
49,21 €
2.001,62 €
297,73 €
24,60 €
1.980,23 €
301,23 €
49,21 €
2.003,55 €
298,02 €
24,60 €
1.982,15 €
301,38 €
49,21 €
2.004,51 €
298,16 €
24,60 €
1.983,12 €
301,45 €
49,21 €
2.004,95 €
298,23 €
24,60 €
1.983,56 €
301,98 €
49,21 €
2.008,52 €
298,77 €
24,60 €
1.987,12 €
303,23 €
49,21 €
2.016,84 €
300,02 €
24,60 €
1.995,44 €
303,30 €
49,21 €
2.017,31 €
300,09 €
24,60 €
1.995,91 €
303,89 €
49,21 €
2.021,24 €
300,68 €
24,60 €
1.999,84 €
304,32 €
49,21 €
2.024,09 €
301,11 €
24,60 €
2.002,69 €
305,02 €
49,21 €
2.028,72 €
301,80 €
24,60 €
2.007,33 €
306,27 €
49,21 €
2.037,03 €
303,05 €
24,60 €
2.015,64 €
306,70 €
49,21 €
2.039,89 €
303,48 €
24,60 €
2.018,50 €
306,81 €
49,21 €
2.040,60 €
303,59 €
24,60 €
2.019,21 €
307,15 €
49,21 €
2.042,91 €
303,94 €
24,60 €
2.021,51 €
307,47 €
49,21 €
2.045,03 €
304,26 €
24,60 €
2.023,63 €
307,90 €
49,21 €
2.047,85 €
304,68 €
24,60 €
2.026,46 €
308,22 €
49,21 €
2.050,00 €
305,00 €
24,60 €
2.028,61 €
13,67 €
13,68 €
13,68 €
13,69 €
13,70 €
13,70 €
13,73 €
13,79 €
13,79 €
13,82 €
13,84 €
13,87 €
13,93 €
13,95 €
13,95 €
13,97 €
13,98 €
14,00 €
14,02 €
- 11 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
16.910,00 €
2.311,87 €
16.914,00 €
16.938,06 €
17.010,00 €
17.035,53 €
17.057,00 €
17.071,00 €
17.074,00 €
17.095,00 €
17.110,00 €
17.115,00 €
17.178,40 €
17.196,30 €
17.204,12 €
17.210,00 €
17.213,25 €
17.238,00 €
17.238,11 €
17.258,24 €
17.270,00 €
2.312,42 €
2.315,71 €
2.325,55 €
2.329,04 €
2.331,97 €
2.333,89 €
2.334,30 €
2.337,17 €
2.339,22 €
2.339,90 €
2.348,57 €
2.351,02 €
2.352,08 €
2.352,89 €
2.353,33 €
2.356,72 €
2.356,73 €
2.359,48 €
2.361,09 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
308,59 €
49,21 €
2.052,49 €
14,03 €
305,38 €
24,60 €
2.031,09 €
308,67 €
49,21 €
2.052,96 €
305,45 €
24,60 €
2.031,57 €
309,10 €
49,21 €
2.055,82 €
305,88 €
24,60 €
2.034,43 €
310,38 €
49,21 €
2.064,38 €
307,16 €
24,60 €
2.042,99 €
310,84 €
49,21 €
2.067,41 €
307,62 €
24,60 €
2.046,02 €
311,22 €
49,21 €
2.069,96 €
308,00 €
24,60 €
2.048,57 €
311,47 €
49,21 €
2.071,63 €
308,25 €
24,60 €
2.050,24 €
311,52 €
49,21 €
2.071,99 €
308,31 €
24,60 €
2.050,59 €
311,90 €
49,21 €
2.074,48 €
308,68 €
24,60 €
2.053,09 €
312,17 €
49,21 €
2.076,26 €
308,95 €
24,60 €
2.054,87 €
312,26 €
49,21 €
2.076,85 €
309,04 €
24,60 €
2.055,46 €
313,39 €
49,21 €
2.084,39 €
310,17 €
24,60 €
2.063,00 €
313,71 €
49,21 €
2.086,52 €
310,49 €
24,60 €
2.065,13 €
313,85 €
49,21 €
2.087,44 €
310,63 €
24,60 €
2.066,05 €
313,95 €
49,21 €
2.088,15 €
310,74 €
24,60 €
2.066,75 €
314,01 €
49,21 €
2.088,53 €
310,80 €
24,60 €
2.067,13 €
314,46 €
49,21 €
2.091,47 €
311,24 €
24,60 €
2.070,08 €
314,46 €
49,21 €
2.091,48 €
311,24 €
24,60 €
2.070,09 €
314,82 €
49,21 €
2.093,87 €
311,60 €
24,60 €
2.072,48 €
315,03 €
49,21 €
2.095,27 €
311,81 €
24,60 €
2.073,88 €
14,04 €
14,06 €
14,12 €
14,14 €
14,16 €
14,17 €
14,17 €
14,19 €
14,20 €
14,20 €
14,26 €
14,27 €
14,28 €
14,28 €
14,29 €
14,31 €
14,31 €
14,32 €
14,33 €
- 12 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
17.273,00 €
2.361,50 €
17.274,00 €
17.310,00 €
17.319,00 €
17.343,00 €
17.364,27 €
17.365,00 €
17.401,44 €
17.403,50 €
17.410,00 €
17.418,00 €
17.419,61 €
17.459,00 €
17.470,00 €
17.500,00 €
17.507,78 €
17.509,86 €
17.527,00 €
17.527,45 €
17.530,00 €
2.361,64 €
2.366,56 €
2.367,79 €
2.371,07 €
2.373,98 €
2.374,08 €
2.379,06 €
2.379,34 €
2.380,23 €
2.381,33 €
2.381,55 €
2.386,93 €
2.388,44 €
2.392,54 €
2.393,60 €
2.393,88 €
2.396,23 €
2.396,29 €
2.396,64 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
315,08 €
49,21 €
2.095,63 €
14,34 €
311,86 €
24,60 €
2.074,24 €
315,10 €
49,21 €
2.095,75 €
311,88 €
24,60 €
2.074,36 €
315,74 €
49,21 €
2.100,03 €
312,52 €
24,60 €
2.078,64 €
315,90 €
49,21 €
2.101,10 €
312,69 €
24,60 €
2.079,70 €
316,33 €
49,21 €
2.103,95 €
313,11 €
24,60 €
2.082,56 €
316,71 €
49,21 €
2.106,48 €
313,49 €
24,60 €
2.085,09 €
316,72 €
49,21 €
2.106,57 €
313,51 €
24,60 €
2.085,17 €
317,37 €
49,21 €
2.110,90 €
314,16 €
24,60 €
2.089,50 €
317,41 €
49,21 €
2.111,14 €
314,19 €
24,60 €
2.089,75 €
317,53 €
49,21 €
2.111,91 €
314,31 €
24,60 €
2.090,52 €
317,67 €
49,21 €
2.112,87 €
314,46 €
24,60 €
2.091,47 €
317,70 €
49,21 €
2.113,06 €
314,48 €
24,60 €
2.091,67 €
318,40 €
49,21 €
2.117,74 €
315,19 €
24,60 €
2.096,34 €
318,60 €
49,21 €
2.119,05 €
315,38 €
24,60 €
2.097,66 €
319,14 €
49,21 €
2.122,61 €
315,92 €
24,60 €
2.101,22 €
319,28 €
49,21 €
2.123,53 €
316,06 €
24,60 €
2.102,14 €
319,31 €
49,21 €
2.123,78 €
316,10 €
24,60 €
2.102,38 €
319,62 €
49,21 €
2.125,82 €
316,40 €
24,60 €
2.104,43 €
319,63 €
49,21 €
2.125,87 €
316,41 €
24,60 €
2.104,48 €
319,67 €
49,21 €
2.126,18 €
316,46 €
24,60 €
2.104,78 €
14,34 €
14,37 €
14,37 €
14,39 €
14,41 €
14,41 €
14,44 €
14,44 €
14,45 €
14,46 €
14,46 €
14,49 €
14,50 €
14,52 €
14,53 €
14,53 €
14,55 €
14,55 €
14,55 €
- 13 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
17.545,35 €
2.398,74 €
17.554,31 €
17.563,00 €
17.587,16 €
17.610,00 €
17.613,00 €
17.659,14 €
17.663,76 €
17.677,65 €
17.689,77 €
17.753,97 €
17.780,00 €
17.786,00 €
17.786,73 €
17.803,00 €
17.810,00 €
17.856,00 €
17.876,50 €
17.881,43 €
17.883,00 €
2.399,96 €
2.401,15 €
2.404,45 €
2.407,58 €
2.407,99 €
2.414,29 €
2.414,93 €
2.416,82 €
2.418,48 €
2.427,26 €
2.430,82 €
2.431,64 €
2.431,74 €
2.433,96 €
2.434,92 €
2.441,21 €
2.444,01 €
2.444,68 €
2.444,90 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
319,95 €
49,21 €
2.128,00 €
14,56 €
316,73 €
24,60 €
2.106,61 €
320,11 €
49,21 €
2.129,06 €
316,89 €
24,60 €
2.107,67 €
320,26 €
49,21 €
2.130,10 €
317,05 €
24,60 €
2.108,70 €
320,69 €
49,21 €
2.132,97 €
317,48 €
24,60 €
2.111,57 €
321,10 €
49,21 €
2.135,69 €
317,89 €
24,60 €
2.114,29 €
321,16 €
49,21 €
2.136,04 €
317,94 €
24,60 €
2.114,65 €
321,98 €
49,21 €
2.141,52 €
318,76 €
24,60 €
2.120,13 €
322,06 €
49,21 €
2.142,08 €
318,85 €
24,60 €
2.120,68 €
322,31 €
49,21 €
2.143,72 €
319,09 €
24,60 €
2.122,33 €
322,53 €
49,21 €
2.145,16 €
319,31 €
24,60 €
2.123,77 €
323,67 €
49,21 €
2.152,80 €
320,46 €
24,60 €
2.131,40 €
324,14 €
49,21 €
2.155,89 €
320,92 €
24,60 €
2.134,50 €
324,25 €
49,21 €
2.156,60 €
321,03 €
24,60 €
2.135,21 €
324,26 €
49,21 €
2.156,69 €
321,04 €
24,60 €
2.135,30 €
324,55 €
49,21 €
2.158,62 €
321,33 €
24,60 €
2.137,23 €
324,68 €
49,21 €
2.159,45 €
321,46 €
24,60 €
2.138,06 €
325,50 €
49,21 €
2.164,92 €
322,28 €
24,60 €
2.143,53 €
325,86 €
49,21 €
2.167,36 €
322,65 €
24,60 €
2.145,96 €
325,95 €
49,21 €
2.167,94 €
322,73 €
24,60 €
2.146,55 €
325,98 €
49,21 €
2.168,13 €
322,76 €
24,60 €
2.146,74 €
14,57 €
14,58 €
14,60 €
14,62 €
14,62 €
14,66 €
14,66 €
14,67 €
14,68 €
14,74 €
14,76 €
14,76 €
14,76 €
14,78 €
14,78 €
14,82 €
14,84 €
14,84 €
14,84 €
- 14 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
17.894,40 €
2.446,46 €
17.903,98 €
17.907,50 €
17.914,00 €
17.917,73 €
18.010,00 €
18.019,51 €
18.027,11 €
18.033,00 €
18.045,00 €
18.089,39 €
18.152,00 €
18.186,28 €
18.210,00 €
18.220,50 €
18.225,55 €
18.243,45 €
18.247,00 €
18.269,00 €
18.282,75 €
2.447,77 €
2.448,25 €
2.449,14 €
2.449,65 €
2.462,26 €
2.463,56 €
2.464,60 €
2.465,41 €
2.467,05 €
2.473,12 €
2.481,68 €
2.486,36 €
2.489,61 €
2.491,04 €
2.491,73 €
2.494,18 €
2.494,66 €
2.497,67 €
2.499,55 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
326,18 €
49,21 €
2.169,49 €
14,85 €
322,97 €
24,60 €
2.148,09 €
326,36 €
49,21 €
2.170,62 €
323,14 €
24,60 €
2.149,23 €
326,42 €
49,21 €
2.171,04 €
323,20 €
24,60 €
2.149,65 €
326,53 €
49,21 €
2.171,82 €
323,32 €
24,60 €
2.150,42 €
326,60 €
49,21 €
2.172,26 €
323,38 €
24,60 €
2.150,87 €
328,25 €
49,21 €
2.183,22 €
325,03 €
24,60 €
2.161,83 €
328,42 €
49,21 €
2.184,35 €
325,20 €
24,60 €
2.162,96 €
328,55 €
49,21 €
2.185,26 €
325,34 €
24,60 €
2.163,86 €
328,66 €
49,21 €
2.185,96 €
325,44 €
24,60 €
2.164,57 €
328,88 €
49,21 €
2.187,38 €
325,66 €
24,60 €
2.165,99 €
329,67 €
49,21 €
2.192,66 €
326,45 €
24,60 €
2.171,27 €
330,79 €
49,21 €
2.200,10 €
327,57 €
24,60 €
2.178,71 €
331,40 €
49,21 €
2.204,17 €
328,18 €
24,60 €
2.182,78 €
331,82 €
49,21 €
2.207,00 €
328,61 €
24,60 €
2.185,60 €
332,01 €
49,21 €
2.208,24 €
328,79 €
24,60 €
2.186,85 €
332,10 €
49,21 €
2.208,84 €
328,88 €
24,60 €
2.187,45 €
332,42 €
49,21 €
2.210,97 €
329,20 €
24,60 €
2.189,58 €
332,48 €
49,21 €
2.211,39 €
329,27 €
24,60 €
2.189,99 €
332,88 €
49,21 €
2.214,00 €
329,66 €
24,60 €
2.192,61 €
333,12 €
49,21 €
2.215,64 €
329,91 €
24,60 €
2.194,24 €
14,86 €
14,86 €
14,87 €
14,87 €
14,95 €
14,96 €
14,96 €
14,97 €
14,98 €
15,01 €
15,07 €
15,09 €
15,11 €
15,12 €
15,13 €
15,14 €
15,14 €
15,16 €
15,17 €
- 15 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
18.298,00 €
2.501,64 €
18.326,00 €
18.337,00 €
18.349,25 €
18.397,80 €
18.410,00 €
18.422,00 €
18.500,00 €
18.510,41 €
18.514,12 €
18.535,33 €
18.554,58 €
18.574,60 €
18.592,50 €
18.594,07 €
18.610,00 €
18.650,72 €
18.692,00 €
18.696,84 €
18.717,00 €
2.505,46 €
2.506,97 €
2.508,64 €
2.515,28 €
2.516,95 €
2.518,59 €
2.529,25 €
2.530,68 €
2.531,18 €
2.534,08 €
2.536,72 €
2.539,45 €
2.541,90 €
2.542,11 €
2.544,29 €
2.549,86 €
2.555,50 €
2.556,16 €
2.558,92 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
333,40 €
49,21 €
2.217,45 €
15,19 €
330,18 €
24,60 €
2.196,06 €
333,90 €
49,21 €
2.220,77 €
330,68 €
24,60 €
2.199,38 €
333,95 €
48,15 €
2.221,17 €
330,74 €
23,54 €
2.199,77 €
333,95 €
46,47 €
2.221,16 €
330,74 €
21,87 €
2.199,77 €
333,95 €
39,84 €
2.221,17 €
330,74 €
15,23 €
2.199,77 €
333,95 €
38,17 €
2.221,17 €
330,74 €
13,56 €
2.199,77 €
333,95 €
36,53 €
2.221,17 €
330,74 €
11,92 €
2.199,77 €
333,95 €
25,86 €
2.221,16 €
330,74 €
1,26 €
2.199,77 €
333,95 €
24,44 €
2.221,17 €
330,76 €
0,00 €
2.199,92 €
333,95 €
23,93 €
2.221,16 €
330,83 €
0,00 €
2.200,35 €
333,95 €
21,03 €
2.221,16 €
331,20 €
0,00 €
2.202,88 €
333,95 €
18,40 €
2.221,17 €
331,55 €
0,00 €
2.205,17 €
333,95 €
15,67 €
2.221,17 €
331,91 €
0,00 €
2.207,54 €
333,95 €
13,22 €
2.221,17 €
332,23 €
0,00 €
2.209,67 €
333,95 €
13,00 €
2.221,16 €
332,25 €
0,00 €
2.209,86 €
333,95 €
10,83 €
2.221,17 €
332,54 €
0,00 €
2.211,75 €
333,95 €
5,26 €
2.221,17 €
333,27 €
0,00 €
2.216,59 €
334,00 €
0,00 €
2.221,50 €
334,00 €
0,00 €
2.221,50 €
334,09 €
0,00 €
2.222,07 €
334,09 €
0,00 €
2.222,07 €
334,45 €
0,00 €
2.224,47 €
334,45 €
0,00 €
2.224,47 €
15,21 €
15,22 €
15,23 €
15,27 €
15,28 €
15,29 €
15,35 €
15,36 €
15,37 €
15,38 €
15,40 €
15,42 €
15,43 €
15,43 €
15,45 €
15,48 €
15,51 €
15,52 €
15,54 €
- 16 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
18.718,20 €
2.559,08 €
18.728,00 €
18.847,58 €
18.868,00 €
18.884,38 €
18.890,64 €
18.906,36 €
18.920,00 €
18.923,65 €
18.944,00 €
18.961,00 €
18.990,73 €
19.000,00 €
19.010,00 €
19.014,74 €
19.116,06 €
19.150,00 €
19.225,27 €
19.231,00 €
19.233,43 €
2.560,42 €
2.576,77 €
2.579,57 €
2.581,80 €
2.582,66 €
2.584,81 €
2.586,67 €
2.587,17 €
2.589,96 €
2.592,28 €
2.596,34 €
2.597,61 €
2.598,98 €
2.599,63 €
2.613,48 €
2.618,12 €
2.628,41 €
2.629,19 €
2.629,53 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
334,47 €
0,00 €
2.224,61 €
15,54 €
334,47 €
0,00 €
2.224,61 €
334,65 €
0,00 €
2.225,77 €
334,65 €
0,00 €
2.225,77 €
336,78 €
0,00 €
2.239,99 €
336,78 €
0,00 €
2.239,99 €
337,15 €
0,00 €
2.242,42 €
337,15 €
0,00 €
2.242,42 €
337,44 €
0,00 €
2.244,36 €
337,44 €
0,00 €
2.244,36 €
337,55 €
0,00 €
2.245,11 €
337,55 €
0,00 €
2.245,11 €
337,83 €
0,00 €
2.246,98 €
337,83 €
0,00 €
2.246,98 €
338,08 €
0,00 €
2.248,59 €
338,08 €
0,00 €
2.248,59 €
338,14 €
0,00 €
2.249,03 €
338,14 €
0,00 €
2.249,03 €
338,51 €
0,00 €
2.251,45 €
338,51 €
0,00 €
2.251,45 €
338,81 €
0,00 €
2.253,47 €
338,81 €
0,00 €
2.253,47 €
339,34 €
0,00 €
2.257,00 €
339,34 €
0,00 €
2.257,00 €
339,51 €
0,00 €
2.258,10 €
339,51 €
0,00 €
2.258,10 €
339,69 €
0,00 €
2.259,29 €
339,69 €
0,00 €
2.259,29 €
339,77 €
0,00 €
2.259,86 €
339,77 €
0,00 €
2.259,86 €
341,58 €
0,00 €
2.271,90 €
341,58 €
0,00 €
2.271,90 €
342,19 €
0,00 €
2.275,93 €
342,19 €
0,00 €
2.275,93 €
343,53 €
0,00 €
2.284,88 €
343,53 €
0,00 €
2.284,88 €
343,64 €
0,00 €
2.285,55 €
343,64 €
0,00 €
2.285,55 €
343,68 €
0,00 €
2.285,85 €
343,68 €
0,00 €
2.285,85 €
15,54 €
15,64 €
15,66 €
15,67 €
15,68 €
15,69 €
15,70 €
15,71 €
15,72 €
15,74 €
15,76 €
15,77 €
15,78 €
15,78 €
15,87 €
15,89 €
15,96 €
15,96 €
15,96 €
- 17 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
19.238,58 €
2.630,23 €
19.272,70 €
19.274,33 €
19.290,00 €
19.310,00 €
19.321,00 €
19.383,36 €
19.388,50 €
19.390,00 €
19.414,00 €
19.430,00 €
19.441,00 €
19.468,50 €
19.497,70 €
19.501,00 €
19.529,97 €
19.541,00 €
19.570,00 €
19.577,00 €
19.582,48 €
2.634,89 €
2.635,12 €
2.637,26 €
2.639,99 €
2.641,50 €
2.650,02 €
2.650,73 €
2.650,93 €
2.654,21 €
2.656,40 €
2.657,90 €
2.661,66 €
2.665,66 €
2.666,11 €
2.670,07 €
2.671,58 €
2.675,54 €
2.676,50 €
2.677,25 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
343,77 €
0,00 €
2.286,46 €
15,97 €
343,77 €
0,00 €
2.286,46 €
344,38 €
0,00 €
2.290,51 €
344,38 €
0,00 €
2.290,51 €
344,41 €
0,00 €
2.290,71 €
344,41 €
0,00 €
2.290,71 €
344,69 €
0,00 €
2.292,57 €
344,69 €
0,00 €
2.292,57 €
345,05 €
0,00 €
2.294,94 €
345,05 €
0,00 €
2.294,94 €
345,24 €
0,00 €
2.296,26 €
345,24 €
0,00 €
2.296,26 €
346,36 €
0,00 €
2.303,66 €
346,36 €
0,00 €
2.303,66 €
346,45 €
0,00 €
2.304,28 €
346,45 €
0,00 €
2.304,28 €
346,48 €
0,00 €
2.304,45 €
346,48 €
0,00 €
2.304,45 €
346,91 €
0,00 €
2.307,30 €
346,91 €
0,00 €
2.307,30 €
347,19 €
0,00 €
2.309,21 €
347,19 €
0,00 €
2.309,21 €
347,39 €
0,00 €
2.310,51 €
347,39 €
0,00 €
2.310,51 €
347,88 €
0,00 €
2.313,78 €
347,88 €
0,00 €
2.313,78 €
348,40 €
0,00 €
2.317,26 €
348,40 €
0,00 €
2.317,26 €
348,46 €
0,00 €
2.317,65 €
348,46 €
0,00 €
2.317,65 €
348,98 €
0,00 €
2.321,09 €
348,98 €
0,00 €
2.321,09 €
349,18 €
0,00 €
2.322,40 €
349,18 €
0,00 €
2.322,40 €
349,69 €
0,00 €
2.325,85 €
349,69 €
0,00 €
2.325,85 €
349,82 €
0,00 €
2.326,68 €
349,82 €
0,00 €
2.326,68 €
349,92 €
0,00 €
2.327,33 €
349,92 €
0,00 €
2.327,33 €
16,00 €
16,00 €
16,01 €
16,03 €
16,04 €
16,09 €
16,09 €
16,09 €
16,11 €
16,13 €
16,14 €
16,16 €
16,18 €
16,19 €
16,21 €
16,22 €
16,24 €
16,25 €
16,25 €
- 18 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
19.593,00 €
2.678,68 €
19.598,88 €
19.696,16 €
19.770,00 €
19.774,99 €
19.841,29 €
19.843,00 €
19.876,20 €
19.897,94 €
19.911,58 €
20.057,00 €
20.063,00 €
20.067,00 €
20.089,00 €
20.092,11 €
20.097,50 €
20.107,32 €
20.114,93 €
20.153,58 €
20.154,00 €
2.679,49 €
2.692,79 €
2.702,88 €
2.703,57 €
2.712,63 €
2.712,86 €
2.717,40 €
2.720,38 €
2.722,24 €
2.742,12 €
2.742,94 €
2.743,49 €
2.746,50 €
2.746,92 €
2.747,66 €
2.749,00 €
2.750,04 €
2.755,33 €
2.755,38 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
350,10 €
0,00 €
2.328,58 €
16,26 €
350,10 €
0,00 €
2.328,58 €
350,21 €
0,00 €
2.329,28 €
350,21 €
0,00 €
2.329,28 €
351,95 €
0,00 €
2.340,84 €
351,95 €
0,00 €
2.340,84 €
353,27 €
0,00 €
2.349,61 €
353,27 €
0,00 €
2.349,61 €
353,36 €
0,00 €
2.350,21 €
353,36 €
0,00 €
2.350,21 €
354,54 €
0,00 €
2.358,09 €
354,54 €
0,00 €
2.358,09 €
354,57 €
0,00 €
2.358,29 €
354,57 €
0,00 €
2.358,29 €
355,16 €
0,00 €
2.362,24 €
355,16 €
0,00 €
2.362,24 €
355,55 €
0,00 €
2.364,83 €
355,55 €
0,00 €
2.364,83 €
355,80 €
0,00 €
2.366,44 €
355,80 €
0,00 €
2.366,44 €
358,40 €
0,00 €
2.383,72 €
358,40 €
0,00 €
2.383,72 €
358,50 €
0,00 €
2.384,44 €
358,50 €
0,00 €
2.384,44 €
358,57 €
0,00 €
2.384,92 €
358,57 €
0,00 €
2.384,92 €
358,97 €
0,00 €
2.387,53 €
358,97 €
0,00 €
2.387,53 €
359,02 €
0,00 €
2.387,90 €
359,02 €
0,00 €
2.387,90 €
359,12 €
0,00 €
2.388,54 €
359,12 €
0,00 €
2.388,54 €
359,29 €
0,00 €
2.389,71 €
359,29 €
0,00 €
2.389,71 €
359,43 €
0,00 €
2.390,61 €
359,43 €
0,00 €
2.390,61 €
360,12 €
0,00 €
2.395,21 €
360,12 €
0,00 €
2.395,21 €
360,13 €
0,00 €
2.395,25 €
360,13 €
0,00 €
2.395,25 €
16,27 €
16,35 €
16,41 €
16,41 €
16,47 €
16,47 €
16,50 €
16,52 €
16,53 €
16,65 €
16,65 €
16,66 €
16,67 €
16,68 €
16,68 €
16,69 €
16,70 €
16,73 €
16,73 €
- 19 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
20.218,00 €
2.764,13 €
20.310,00 €
20.345,00 €
20.368,56 €
20.464,90 €
20.521,55 €
20.579,00 €
20.584,58 €
20.688,00 €
20.777,19 €
20.807,43 €
20.843,00 €
20.867,00 €
21.000,00 €
21.061,50 €
21.118,00 €
21.134,13 €
21.145,16 €
21.162,45 €
21.209,58 €
2.776,71 €
2.781,50 €
2.784,72 €
2.797,89 €
2.805,63 €
2.813,49 €
2.814,25 €
2.828,39 €
2.840,58 €
2.844,72 €
2.849,58 €
2.852,86 €
2.871,05 €
2.879,45 €
2.887,18 €
2.889,38 €
2.890,89 €
2.893,25 €
2.899,70 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
361,27 €
0,00 €
2.402,86 €
16,78 €
361,27 €
0,00 €
2.402,86 €
362,92 €
0,00 €
2.413,79 €
362,92 €
0,00 €
2.413,79 €
363,54 €
0,00 €
2.417,96 €
363,54 €
0,00 €
2.417,96 €
363,96 €
0,00 €
2.420,76 €
363,96 €
0,00 €
2.420,76 €
365,68 €
0,00 €
2.432,21 €
365,68 €
0,00 €
2.432,21 €
366,70 €
0,00 €
2.438,93 €
366,70 €
0,00 €
2.438,93 €
367,72 €
0,00 €
2.445,77 €
367,72 €
0,00 €
2.445,77 €
367,82 €
0,00 €
2.446,43 €
367,82 €
0,00 €
2.446,43 €
369,67 €
0,00 €
2.458,72 €
369,67 €
0,00 €
2.458,72 €
371,26 €
0,00 €
2.469,32 €
371,26 €
0,00 €
2.469,32 €
371,80 €
0,00 €
2.472,92 €
371,80 €
0,00 €
2.472,92 €
372,44 €
0,00 €
2.477,14 €
372,44 €
0,00 €
2.477,14 €
372,87 €
0,00 €
2.479,99 €
372,87 €
0,00 €
2.479,99 €
375,25 €
0,00 €
2.495,80 €
375,25 €
0,00 €
2.495,80 €
376,34 €
0,00 €
2.503,11 €
376,34 €
0,00 €
2.503,11 €
377,35 €
0,00 €
2.509,83 €
377,35 €
0,00 €
2.509,83 €
377,64 €
0,00 €
2.511,74 €
377,64 €
0,00 €
2.511,74 €
377,84 €
0,00 €
2.513,05 €
377,84 €
0,00 €
2.513,05 €
378,15 €
0,00 €
2.515,10 €
378,15 €
0,00 €
2.515,10 €
378,99 €
0,00 €
2.520,71 €
378,99 €
0,00 €
2.520,71 €
16,86 €
16,89 €
16,91 €
16,99 €
17,03 €
17,08 €
17,09 €
17,17 €
17,25 €
17,27 €
17,30 €
17,32 €
17,43 €
17,48 €
17,53 €
17,54 €
17,55 €
17,57 €
17,60 €
- 20 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
21.216,40 €
2.900,63 €
21.289,80 €
21.313,00 €
21.339,33 €
21.354,60 €
21.388,00 €
21.400,80 €
21.455,32 €
21.456,00 €
21.468,00 €
21.500,00 €
21.580,00 €
21.600,00 €
21.636,50 €
21.712,12 €
21.715,00 €
21.768,77 €
21.815,00 €
21.834,58 €
21.841,32 €
2.910,67 €
2.913,84 €
2.917,44 €
2.919,52 €
2.924,09 €
2.925,84 €
2.933,29 €
2.933,39 €
2.935,03 €
2.939,40 €
2.950,34 €
2.953,08 €
2.958,07 €
2.968,40 €
2.968,80 €
2.976,15 €
2.982,47 €
2.985,15 €
2.986,07 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
379,11 €
0,00 €
2.521,52 €
17,61 €
379,11 €
0,00 €
2.521,52 €
380,42 €
0,00 €
2.530,25 €
380,42 €
0,00 €
2.530,25 €
380,84 €
0,00 €
2.533,00 €
380,84 €
0,00 €
2.533,00 €
381,31 €
0,00 €
2.536,13 €
381,31 €
0,00 €
2.536,13 €
381,58 €
0,00 €
2.537,94 €
381,58 €
0,00 €
2.537,94 €
382,18 €
0,00 €
2.541,91 €
382,18 €
0,00 €
2.541,91 €
382,41 €
0,00 €
2.543,43 €
382,41 €
0,00 €
2.543,43 €
383,38 €
0,00 €
2.549,91 €
383,38 €
0,00 €
2.549,91 €
383,39 €
0,00 €
2.550,00 €
383,39 €
0,00 €
2.550,00 €
383,61 €
0,00 €
2.551,42 €
383,61 €
0,00 €
2.551,42 €
384,18 €
0,00 €
2.555,22 €
384,18 €
0,00 €
2.555,22 €
385,61 €
0,00 €
2.564,73 €
385,61 €
0,00 €
2.564,73 €
385,97 €
0,00 €
2.567,11 €
385,97 €
0,00 €
2.567,11 €
386,62 €
0,00 €
2.571,45 €
386,62 €
0,00 €
2.571,45 €
387,97 €
0,00 €
2.580,43 €
387,97 €
0,00 €
2.580,43 €
388,02 €
0,00 €
2.580,78 €
388,02 €
0,00 €
2.580,78 €
388,98 €
0,00 €
2.587,17 €
388,98 €
0,00 €
2.587,17 €
389,81 €
0,00 €
2.592,66 €
389,81 €
0,00 €
2.592,66 €
390,16 €
0,00 €
2.594,99 €
390,16 €
0,00 €
2.594,99 €
390,28 €
0,00 €
2.595,79 €
390,28 €
0,00 €
2.595,79 €
17,67 €
17,69 €
17,71 €
17,72 €
17,75 €
17,76 €
17,81 €
17,81 €
17,82 €
17,85 €
17,91 €
17,93 €
17,96 €
18,02 €
18,02 €
18,07 €
18,11 €
18,12 €
18,13 €
- 21 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
21.865,23 €
2.989,34 €
21.876,00 €
21.880,00 €
21.891,00 €
21.907,00 €
21.927,00 €
21.930,00 €
21.938,00 €
21.962,45 €
22.000,00 €
22.024,41 €
22.036,27 €
22.093,00 €
22.113,10 €
22.137,00 €
22.138,00 €
22.168,00 €
22.177,56 €
22.293,00 €
22.324,00 €
2.990,81 €
2.991,36 €
2.992,86 €
2.995,05 €
2.997,78 €
2.998,19 €
2.999,29 €
3.002,63 €
3.007,76 €
3.011,10 €
3.012,72 €
3.020,48 €
3.023,22 €
3.026,49 €
3.026,63 €
3.030,73 €
3.032,04 €
3.047,82 €
3.052,06 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
390,71 €
0,00 €
2.598,63 €
18,15 €
390,71 €
0,00 €
2.598,63 €
390,90 €
0,00 €
2.599,91 €
390,90 €
0,00 €
2.599,91 €
390,97 €
0,00 €
2.600,39 €
390,97 €
0,00 €
2.600,39 €
391,17 €
0,00 €
2.601,69 €
391,17 €
0,00 €
2.601,69 €
391,45 €
0,00 €
2.603,60 €
391,45 €
0,00 €
2.603,60 €
391,81 €
0,00 €
2.605,97 €
391,81 €
0,00 €
2.605,97 €
391,86 €
0,00 €
2.606,33 €
391,86 €
0,00 €
2.606,33 €
392,01 €
0,00 €
2.607,28 €
392,01 €
0,00 €
2.607,28 €
392,44 €
0,00 €
2.610,19 €
392,44 €
0,00 €
2.610,19 €
393,11 €
0,00 €
2.614,65 €
393,11 €
0,00 €
2.614,65 €
393,55 €
0,00 €
2.617,55 €
393,55 €
0,00 €
2.617,55 €
393,76 €
0,00 €
2.618,96 €
393,76 €
0,00 €
2.618,96 €
394,78 €
0,00 €
2.625,70 €
394,78 €
0,00 €
2.625,70 €
395,13 €
0,00 €
2.628,09 €
395,13 €
0,00 €
2.628,09 €
395,56 €
0,00 €
2.630,93 €
395,56 €
0,00 €
2.630,93 €
395,58 €
0,00 €
2.631,05 €
395,58 €
0,00 €
2.631,05 €
396,12 €
0,00 €
2.634,61 €
396,12 €
0,00 €
2.634,61 €
396,29 €
0,00 €
2.635,75 €
396,29 €
0,00 €
2.635,75 €
398,35 €
0,00 €
2.649,47 €
398,35 €
0,00 €
2.649,47 €
398,90 €
0,00 €
2.653,16 €
398,90 €
0,00 €
2.653,16 €
18,16 €
18,16 €
18,17 €
18,18 €
18,20 €
18,20 €
18,21 €
18,23 €
18,26 €
18,28 €
18,29 €
18,34 €
18,35 €
18,37 €
18,38 €
18,40 €
18,41 €
18,50 €
18,53 €
- 22 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
22.325,00 €
3.052,19 €
22.382,40 €
22.382,88 €
22.392,38 €
22.396,00 €
22.397,90 €
22.459,58 €
22.467,00 €
22.484,45 €
22.540,10 €
22.563,00 €
22.575,50 €
22.641,60 €
22.648,02 €
22.654,00 €
22.718,00 €
22.742,00 €
22.770,00 €
22.775,00 €
22.795,44 €
3.060,04 €
3.060,11 €
3.061,41 €
3.061,90 €
3.062,16 €
3.070,59 €
3.071,61 €
3.073,99 €
3.081,60 €
3.084,73 €
3.086,44 €
3.095,48 €
3.096,36 €
3.097,17 €
3.105,92 €
3.109,21 €
3.113,03 €
3.113,72 €
3.116,51 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
398,92 €
0,00 €
2.653,27 €
18,53 €
398,92 €
0,00 €
2.653,27 €
399,95 €
0,00 €
2.660,09 €
399,95 €
0,00 €
2.660,09 €
399,96 €
0,00 €
2.660,15 €
399,96 €
0,00 €
2.660,15 €
400,13 €
0,00 €
2.661,28 €
400,13 €
0,00 €
2.661,28 €
400,19 €
0,00 €
2.661,71 €
400,19 €
0,00 €
2.661,71 €
400,22 €
0,00 €
2.661,94 €
400,22 €
0,00 €
2.661,94 €
401,33 €
0,00 €
2.669,26 €
401,33 €
0,00 €
2.669,26 €
401,46 €
0,00 €
2.670,15 €
401,46 €
0,00 €
2.670,15 €
401,77 €
0,00 €
2.672,22 €
401,77 €
0,00 €
2.672,22 €
402,77 €
0,00 €
2.678,83 €
402,77 €
0,00 €
2.678,83 €
403,17 €
0,00 €
2.681,56 €
403,17 €
0,00 €
2.681,56 €
403,40 €
0,00 €
2.683,04 €
403,40 €
0,00 €
2.683,04 €
404,58 €
0,00 €
2.690,90 €
404,58 €
0,00 €
2.690,90 €
404,69 €
0,00 €
2.691,67 €
404,69 €
0,00 €
2.691,67 €
404,80 €
0,00 €
2.692,37 €
404,80 €
0,00 €
2.692,37 €
405,94 €
0,00 €
2.699,98 €
405,94 €
0,00 €
2.699,98 €
406,37 €
0,00 €
2.702,84 €
406,37 €
0,00 €
2.702,84 €
406,87 €
0,00 €
2.706,16 €
406,87 €
0,00 €
2.706,16 €
406,96 €
0,00 €
2.706,76 €
406,96 €
0,00 €
2.706,76 €
407,33 €
0,00 €
2.709,18 €
407,33 €
0,00 €
2.709,18 €
18,58 €
18,58 €
18,59 €
18,59 €
18,59 €
18,64 €
18,65 €
18,66 €
18,71 €
18,73 €
18,74 €
18,79 €
18,80 €
18,80 €
18,86 €
18,88 €
18,90 €
18,90 €
18,92 €
- 23 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
22.796,40 €
3.116,64 €
22.810,00 €
22.823,40 €
22.902,00 €
22.912,00 €
22.922,00 €
23.000,00 €
23.006,00 €
23.015,99 €
23.084,58 €
23.095,36 €
23.170,00 €
23.188,00 €
23.210,16 €
23.215,00 €
23.221,00 €
23.230,00 €
23.286,60 €
23.321,72 €
23.343,00 €
3.118,50 €
3.120,33 €
3.131,08 €
3.132,45 €
3.133,81 €
3.144,48 €
3.145,30 €
3.146,66 €
3.156,04 €
3.157,52 €
3.167,72 €
3.170,18 €
3.173,21 €
3.173,87 €
3.174,69 €
3.175,92 €
3.183,66 €
3.188,46 €
3.191,37 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
407,34 €
0,00 €
2.709,30 €
18,92 €
407,34 €
0,00 €
2.709,30 €
407,59 €
0,00 €
2.710,91 €
407,59 €
0,00 €
2.710,91 €
407,83 €
0,00 €
2.712,50 €
407,83 €
0,00 €
2.712,50 €
409,23 €
0,00 €
2.721,85 €
409,23 €
0,00 €
2.721,85 €
409,41 €
0,00 €
2.723,04 €
409,41 €
0,00 €
2.723,04 €
409,59 €
0,00 €
2.724,22 €
409,59 €
0,00 €
2.724,22 €
410,98 €
0,00 €
2.733,50 €
410,98 €
0,00 €
2.733,50 €
411,09 €
0,00 €
2.734,21 €
411,09 €
0,00 €
2.734,21 €
411,27 €
0,00 €
2.735,39 €
411,27 €
0,00 €
2.735,39 €
412,49 €
0,00 €
2.743,55 €
412,49 €
0,00 €
2.743,55 €
412,69 €
0,00 €
2.744,83 €
412,69 €
0,00 €
2.744,83 €
414,02 €
0,00 €
2.753,70 €
414,02 €
0,00 €
2.753,70 €
414,34 €
0,00 €
2.755,84 €
414,34 €
0,00 €
2.755,84 €
414,74 €
0,00 €
2.758,47 €
414,74 €
0,00 €
2.758,47 €
414,82 €
0,00 €
2.759,05 €
414,82 €
0,00 €
2.759,05 €
414,93 €
0,00 €
2.759,76 €
414,93 €
0,00 €
2.759,76 €
415,09 €
0,00 €
2.760,83 €
415,09 €
0,00 €
2.760,83 €
416,10 €
0,00 €
2.767,56 €
416,10 €
0,00 €
2.767,56 €
416,73 €
0,00 €
2.771,73 €
416,73 €
0,00 €
2.771,73 €
417,11 €
0,00 €
2.774,26 €
417,11 €
0,00 €
2.774,26 €
18,93 €
18,94 €
19,01 €
19,02 €
19,03 €
19,09 €
19,10 €
19,10 €
19,16 €
19,17 €
19,23 €
19,25 €
19,27 €
19,27 €
19,27 €
19,28 €
19,33 €
19,36 €
19,38 €
- 24 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
23.380,00 €
3.196,43 €
23.428,00 €
23.433,00 €
23.438,48 €
23.518,00 €
23.543,00 €
23.623,50 €
23.639,60 €
23.660,00 €
23.686,00 €
23.709,58 €
23.785,00 €
23.813,00 €
23.815,00 €
23.833,77 €
23.893,00 €
23.943,00 €
23.960,00 €
23.968,00 €
23.983,93 €
3.202,99 €
3.203,68 €
3.204,43 €
3.215,30 €
3.218,72 €
3.229,72 €
3.231,92 €
3.234,71 €
3.238,27 €
3.241,49 €
3.251,80 €
3.255,63 €
3.255,90 €
3.258,47 €
3.266,57 €
3.273,40 €
3.275,73 €
3.276,82 €
3.279,00 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
417,77 €
0,00 €
2.778,66 €
19,41 €
417,77 €
0,00 €
2.778,66 €
418,63 €
0,00 €
2.784,36 €
418,63 €
0,00 €
2.784,36 €
418,72 €
0,00 €
2.784,96 €
418,72 €
0,00 €
2.784,96 €
418,82 €
0,00 €
2.785,61 €
418,82 €
0,00 €
2.785,61 €
420,24 €
0,00 €
2.795,06 €
420,24 €
0,00 €
2.795,06 €
420,69 €
0,00 €
2.798,03 €
420,69 €
0,00 €
2.798,03 €
422,12 €
0,00 €
2.807,60 €
422,12 €
0,00 €
2.807,60 €
422,41 €
0,00 €
2.809,51 €
422,41 €
0,00 €
2.809,51 €
422,78 €
0,00 €
2.811,93 €
422,78 €
0,00 €
2.811,93 €
423,24 €
0,00 €
2.815,03 €
423,24 €
0,00 €
2.815,03 €
423,66 €
0,00 €
2.817,83 €
423,66 €
0,00 €
2.817,83 €
425,01 €
0,00 €
2.826,79 €
425,01 €
0,00 €
2.826,79 €
425,51 €
0,00 €
2.830,12 €
425,51 €
0,00 €
2.830,12 €
425,55 €
0,00 €
2.830,35 €
425,55 €
0,00 €
2.830,35 €
425,88 €
0,00 €
2.832,59 €
425,88 €
0,00 €
2.832,59 €
426,94 €
0,00 €
2.839,63 €
426,94 €
0,00 €
2.839,63 €
427,83 €
0,00 €
2.845,57 €
427,83 €
0,00 €
2.845,57 €
428,14 €
0,00 €
2.847,59 €
428,14 €
0,00 €
2.847,59 €
428,28 €
0,00 €
2.848,54 €
428,28 €
0,00 €
2.848,54 €
428,57 €
0,00 €
2.850,43 €
428,57 €
0,00 €
2.850,43 €
19,45 €
19,45 €
19,46 €
19,52 €
19,54 €
19,61 €
19,62 €
19,64 €
19,66 €
19,68 €
19,74 €
19,77 €
19,77 €
19,78 €
19,83 €
19,87 €
19,89 €
19,89 €
19,91 €
- 25 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
24.000,00 €
3.281,20 €
24.007,44 €
24.083,00 €
24.100,00 €
24.105,00 €
24.115,00 €
24.201,00 €
24.240,00 €
24.270,00 €
24.280,00 €
24.311,00 €
24.325,00 €
24.336,89 €
24.370,40 €
24.432,00 €
24.438,00 €
24.457,38 €
24.459,00 €
24.488,00 €
24.549,36 €
3.282,21 €
3.292,54 €
3.294,87 €
3.295,55 €
3.296,92 €
3.308,68 €
3.314,01 €
3.318,11 €
3.319,48 €
3.323,71 €
3.325,63 €
3.327,25 €
3.331,83 €
3.340,26 €
3.341,08 €
3.343,73 €
3.343,95 €
3.347,91 €
3.356,30 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
428,85 €
0,00 €
2.852,35 €
19,92 €
428,85 €
0,00 €
2.852,35 €
428,98 €
0,00 €
2.853,23 €
428,98 €
0,00 €
2.853,23 €
430,33 €
0,00 €
2.862,21 €
430,33 €
0,00 €
2.862,21 €
430,64 €
0,00 €
2.864,23 €
430,64 €
0,00 €
2.864,23 €
430,73 €
0,00 €
2.864,82 €
430,73 €
0,00 €
2.864,82 €
430,91 €
0,00 €
2.866,01 €
430,91 €
0,00 €
2.866,01 €
432,44 €
0,00 €
2.876,24 €
432,44 €
0,00 €
2.876,24 €
433,14 €
0,00 €
2.880,87 €
433,14 €
0,00 €
2.880,87 €
433,68 €
0,00 €
2.884,43 €
433,68 €
0,00 €
2.884,43 €
433,86 €
0,00 €
2.885,62 €
433,86 €
0,00 €
2.885,62 €
434,41 €
0,00 €
2.889,30 €
434,41 €
0,00 €
2.889,30 €
434,66 €
0,00 €
2.890,97 €
434,66 €
0,00 €
2.890,97 €
434,87 €
0,00 €
2.892,38 €
434,87 €
0,00 €
2.892,38 €
435,47 €
0,00 €
2.896,36 €
435,47 €
0,00 €
2.896,36 €
436,57 €
0,00 €
2.903,69 €
436,57 €
0,00 €
2.903,69 €
436,68 €
0,00 €
2.904,40 €
436,68 €
0,00 €
2.904,40 €
437,03 €
0,00 €
2.906,70 €
437,03 €
0,00 €
2.906,70 €
437,05 €
0,00 €
2.906,90 €
437,05 €
0,00 €
2.906,90 €
437,57 €
0,00 €
2.910,34 €
437,57 €
0,00 €
2.910,34 €
438,67 €
0,00 €
2.917,63 €
438,67 €
0,00 €
2.917,63 €
19,93 €
19,99 €
20,00 €
20,01 €
20,02 €
20,09 €
20,12 €
20,15 €
20,15 €
20,18 €
20,19 €
20,20 €
20,23 €
20,28 €
20,28 €
20,30 €
20,30 €
20,33 €
20,38 €
- 26 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
24.550,00 €
3.356,39 €
24.593,00 €
24.628,20 €
24.672,00 €
24.717,00 €
24.730,00 €
24.749,20 €
24.749,26 €
24.813,30 €
24.816,00 €
24.855,00 €
24.962,52 €
24.975,00 €
24.995,00 €
25.000,00 €
25.001,30 €
25.012,70 €
25.039,00 €
25.090,44 €
25.112,15 €
3.362,27 €
3.367,08 €
3.373,07 €
3.379,22 €
3.381,00 €
3.383,62 €
3.383,63 €
3.392,39 €
3.392,76 €
3.398,09 €
3.412,79 €
3.414,49 €
3.417,23 €
3.417,91 €
3.418,09 €
3.419,65 €
3.423,24 €
3.430,28 €
3.433,24 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
438,68 €
0,00 €
2.917,71 €
20,38 €
438,68 €
0,00 €
2.917,71 €
439,45 €
0,00 €
2.922,82 €
439,45 €
0,00 €
2.922,82 €
440,08 €
0,00 €
2.927,00 €
440,08 €
0,00 €
2.927,00 €
440,86 €
0,00 €
2.932,21 €
440,86 €
0,00 €
2.932,21 €
441,66 €
0,00 €
2.937,56 €
441,66 €
0,00 €
2.937,56 €
441,90 €
0,00 €
2.939,10 €
441,90 €
0,00 €
2.939,10 €
442,24 €
0,00 €
2.941,38 €
442,24 €
0,00 €
2.941,38 €
442,24 €
0,00 €
2.941,39 €
442,24 €
0,00 €
2.941,39 €
443,39 €
0,00 €
2.949,00 €
443,39 €
0,00 €
2.949,00 €
443,43 €
0,00 €
2.949,33 €
443,43 €
0,00 €
2.949,33 €
444,13 €
0,00 €
2.953,96 €
444,13 €
0,00 €
2.953,96 €
446,05 €
0,00 €
2.966,74 €
446,05 €
0,00 €
2.966,74 €
446,27 €
0,00 €
2.968,22 €
446,27 €
0,00 €
2.968,22 €
446,63 €
0,00 €
2.970,60 €
446,63 €
0,00 €
2.970,60 €
446,72 €
0,00 €
2.971,19 €
446,72 €
0,00 €
2.971,19 €
446,74 €
0,00 €
2.971,35 €
446,74 €
0,00 €
2.971,35 €
446,95 €
0,00 €
2.972,70 €
446,95 €
0,00 €
2.972,70 €
447,42 €
0,00 €
2.975,82 €
447,42 €
0,00 €
2.975,82 €
448,34 €
0,00 €
2.981,94 €
448,34 €
0,00 €
2.981,94 €
448,72 €
0,00 €
2.984,52 €
448,72 €
0,00 €
2.984,52 €
20,41 €
20,44 €
20,48 €
20,52 €
20,53 €
20,54 €
20,54 €
20,60 €
20,60 €
20,63 €
20,72 €
20,73 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,76 €
20,78 €
20,83 €
20,84 €
- 27 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
25.146,90 €
3.438,00 €
25.192,00 €
25.218,00 €
25.233,00 €
25.281,00 €
25.284,40 €
25.284,45 €
25.292,00 €
25.400,00 €
25.440,00 €
25.491,00 €
25.530,00 €
25.635,00 €
25.641,50 €
25.688,00 €
25.720,00 €
25.735,76 €
25.737,00 €
25.748,00 €
25.749,00 €
3.444,16 €
3.447,72 €
3.449,77 €
3.456,33 €
3.456,79 €
3.456,80 €
3.457,83 €
3.472,60 €
3.478,07 €
3.485,04 €
3.490,37 €
3.504,73 €
3.505,62 €
3.511,97 €
3.516,35 €
3.518,50 €
3.518,67 €
3.520,18 €
3.520,31 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
449,35 €
0,00 €
2.988,65 €
20,87 €
449,35 €
0,00 €
2.988,65 €
450,15 €
0,00 €
2.994,01 €
450,15 €
0,00 €
2.994,01 €
450,62 €
0,00 €
2.997,10 €
450,62 €
0,00 €
2.997,10 €
450,88 €
0,00 €
2.998,89 €
450,88 €
0,00 €
2.998,89 €
451,74 €
0,00 €
3.004,59 €
451,74 €
0,00 €
3.004,59 €
451,80 €
0,00 €
3.004,99 €
451,80 €
0,00 €
3.004,99 €
451,80 €
0,00 €
3.005,00 €
451,80 €
0,00 €
3.005,00 €
451,94 €
0,00 €
3.005,89 €
451,94 €
0,00 €
3.005,89 €
453,87 €
0,00 €
3.018,73 €
453,87 €
0,00 €
3.018,73 €
454,58 €
0,00 €
3.023,49 €
454,58 €
0,00 €
3.023,49 €
455,49 €
0,00 €
3.029,55 €
455,49 €
0,00 €
3.029,55 €
456,19 €
0,00 €
3.034,18 €
456,19 €
0,00 €
3.034,18 €
458,07 €
0,00 €
3.046,66 €
458,07 €
0,00 €
3.046,66 €
458,18 €
0,00 €
3.047,44 €
458,18 €
0,00 €
3.047,44 €
459,01 €
0,00 €
3.052,96 €
459,01 €
0,00 €
3.052,96 €
459,59 €
0,00 €
3.056,76 €
459,59 €
0,00 €
3.056,76 €
459,87 €
0,00 €
3.058,63 €
459,87 €
0,00 €
3.058,63 €
459,89 €
0,00 €
3.058,78 €
459,89 €
0,00 €
3.058,78 €
460,09 €
0,00 €
3.060,09 €
460,09 €
0,00 €
3.060,09 €
460,10 €
0,00 €
3.060,21 €
460,10 €
0,00 €
3.060,21 €
20,91 €
20,93 €
20,95 €
20,98 €
20,99 €
20,99 €
20,99 €
21,08 €
21,12 €
21,16 €
21,19 €
21,28 €
21,28 €
21,32 €
21,35 €
21,36 €
21,36 €
21,37 €
21,37 €
- 28 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
25.750,00 €
3.520,45 €
25.880,00 €
25.885,00 €
25.910,45 €
25.912,00 €
25.919,22 €
25.950,00 €
25.953,10 €
26.000,00 €
26.001,00 €
26.069,20 €
26.074,00 €
26.076,00 €
26.265,00 €
26.272,00 €
26.330,00 €
26.337,96 €
26.378,05 €
26.378,10 €
26.428,00 €
3.538,22 €
3.538,91 €
3.542,39 €
3.542,60 €
3.543,58 €
3.547,79 €
3.548,22 €
3.554,63 €
3.554,77 €
3.564,09 €
3.564,75 €
3.565,02 €
3.590,86 €
3.591,82 €
3.599,74 €
3.600,83 €
3.606,31 €
3.606,32 €
3.613,14 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
460,12 €
0,00 €
3.060,33 €
21,37 €
460,12 €
0,00 €
3.060,33 €
462,45 €
0,00 €
3.075,77 €
462,45 €
0,00 €
3.075,77 €
462,54 €
0,00 €
3.076,37 €
462,54 €
0,00 €
3.076,37 €
462,99 €
0,00 €
3.079,40 €
462,99 €
0,00 €
3.079,40 €
463,02 €
0,00 €
3.079,58 €
463,02 €
0,00 €
3.079,58 €
463,15 €
0,00 €
3.080,43 €
463,15 €
0,00 €
3.080,43 €
463,70 €
0,00 €
3.084,09 €
463,70 €
0,00 €
3.084,09 €
463,75 €
0,00 €
3.084,47 €
463,75 €
0,00 €
3.084,47 €
464,59 €
0,00 €
3.090,04 €
464,59 €
0,00 €
3.090,04 €
464,61 €
0,00 €
3.090,16 €
464,61 €
0,00 €
3.090,16 €
465,83 €
0,00 €
3.098,26 €
465,83 €
0,00 €
3.098,26 €
465,91 €
0,00 €
3.098,84 €
465,91 €
0,00 €
3.098,84 €
465,95 €
0,00 €
3.099,07 €
465,95 €
0,00 €
3.099,07 €
469,33 €
0,00 €
3.121,53 €
469,33 €
0,00 €
3.121,53 €
469,45 €
0,00 €
3.122,37 €
469,45 €
0,00 €
3.122,37 €
470,49 €
0,00 €
3.129,25 €
470,49 €
0,00 €
3.129,25 €
470,63 €
0,00 €
3.130,20 €
470,63 €
0,00 €
3.130,20 €
471,34 €
0,00 €
3.134,97 €
471,34 €
0,00 €
3.134,97 €
471,35 €
0,00 €
3.134,97 €
471,35 €
0,00 €
3.134,97 €
472,24 €
0,00 €
3.140,90 €
472,24 €
0,00 €
3.140,90 €
21,48 €
21,49 €
21,51 €
21,51 €
21,51 €
21,54 €
21,54 €
21,58 €
21,58 €
21,64 €
21,64 €
21,64 €
21,80 €
21,81 €
21,86 €
21,86 €
21,90 €
21,90 €
21,94 €
- 29 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
26.453,00 €
3.616,56 €
26.457,00 €
26.468,00 €
26.498,64 €
26.511,24 €
26.523,00 €
26.532,00 €
26.560,00 €
26.607,70 €
26.636,90 €
26.663,00 €
26.710,00 €
26.728,00 €
26.737,25 €
26.775,00 €
26.781,00 €
26.817,40 €
26.859,00 €
26.992,00 €
27.026,00 €
3.617,11 €
3.618,61 €
3.622,80 €
3.624,52 €
3.626,13 €
3.627,36 €
3.631,19 €
3.637,71 €
3.641,70 €
3.645,27 €
3.651,70 €
3.654,16 €
3.655,42 €
3.660,58 €
3.661,40 €
3.666,38 €
3.672,07 €
3.690,25 €
3.694,90 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
472,68 €
0,00 €
3.143,88 €
21,96 €
472,68 €
0,00 €
3.143,88 €
472,76 €
0,00 €
3.144,35 €
472,76 €
0,00 €
3.144,35 €
472,95 €
0,00 €
3.145,66 €
472,95 €
0,00 €
3.145,66 €
473,50 €
0,00 €
3.149,30 €
473,50 €
0,00 €
3.149,30 €
473,72 €
0,00 €
3.150,80 €
473,72 €
0,00 €
3.150,80 €
473,94 €
0,00 €
3.152,19 €
473,94 €
0,00 €
3.152,19 €
474,10 €
0,00 €
3.153,26 €
474,10 €
0,00 €
3.153,26 €
474,60 €
0,00 €
3.156,59 €
474,60 €
0,00 €
3.156,59 €
475,45 €
0,00 €
3.162,26 €
475,45 €
0,00 €
3.162,26 €
475,97 €
0,00 €
3.165,73 €
475,97 €
0,00 €
3.165,73 €
476,44 €
0,00 €
3.168,83 €
476,44 €
0,00 €
3.168,83 €
477,28 €
0,00 €
3.174,42 €
477,28 €
0,00 €
3.174,42 €
477,60 €
0,00 €
3.176,56 €
477,60 €
0,00 €
3.176,56 €
477,76 €
0,00 €
3.177,66 €
477,76 €
0,00 €
3.177,66 €
478,44 €
0,00 €
3.182,14 €
478,44 €
0,00 €
3.182,14 €
478,54 €
0,00 €
3.182,86 €
478,54 €
0,00 €
3.182,86 €
479,20 €
0,00 €
3.187,18 €
479,20 €
0,00 €
3.187,18 €
479,94 €
0,00 €
3.192,13 €
479,94 €
0,00 €
3.192,13 €
482,32 €
0,00 €
3.207,93 €
482,32 €
0,00 €
3.207,93 €
482,92 €
0,00 €
3.211,98 €
482,92 €
0,00 €
3.211,98 €
21,96 €
21,97 €
22,00 €
22,01 €
22,02 €
22,02 €
22,05 €
22,09 €
22,11 €
22,13 €
22,17 €
22,19 €
22,19 €
22,23 €
22,23 €
22,26 €
22,30 €
22,41 €
22,43 €
- 30 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
27.039,00 €
3.696,68 €
27.055,00 €
27.126,98 €
27.143,70 €
27.166,44 €
27.220,00 €
27.251,00 €
27.297,00 €
27.309,90 €
27.311,00 €
27.320,00 €
27.406,09 €
27.440,00 €
27.447,00 €
27.500,00 €
27.521,00 €
27.548,15 €
27.599,00 €
27.643,00 €
27.665,00 €
3.698,86 €
3.708,71 €
3.710,99 €
3.714,10 €
3.721,42 €
3.725,66 €
3.731,95 €
3.733,71 €
3.733,86 €
3.735,09 €
3.746,86 €
3.751,50 €
3.752,46 €
3.759,70 €
3.762,57 €
3.766,29 €
3.773,24 €
3.779,25 €
3.782,26 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
483,16 €
0,00 €
3.213,52 €
22,44 €
483,16 €
0,00 €
3.213,52 €
483,44 €
0,00 €
3.215,42 €
483,44 €
0,00 €
3.215,42 €
484,73 €
0,00 €
3.223,98 €
484,73 €
0,00 €
3.223,98 €
485,03 €
0,00 €
3.225,96 €
485,03 €
0,00 €
3.225,96 €
485,43 €
0,00 €
3.228,67 €
485,43 €
0,00 €
3.228,67 €
486,39 €
0,00 €
3.235,03 €
486,39 €
0,00 €
3.235,03 €
486,94 €
0,00 €
3.238,72 €
486,94 €
0,00 €
3.238,72 €
487,77 €
0,00 €
3.244,18 €
487,77 €
0,00 €
3.244,18 €
488,00 €
0,00 €
3.245,71 €
488,00 €
0,00 €
3.245,71 €
488,02 €
0,00 €
3.245,84 €
488,02 €
0,00 €
3.245,84 €
488,18 €
0,00 €
3.246,91 €
488,18 €
0,00 €
3.246,91 €
489,71 €
0,00 €
3.257,15 €
489,71 €
0,00 €
3.257,15 €
490,32 €
0,00 €
3.261,18 €
490,32 €
0,00 €
3.261,18 €
490,45 €
0,00 €
3.262,01 €
490,45 €
0,00 €
3.262,01 €
491,39 €
0,00 €
3.268,31 €
491,39 €
0,00 €
3.268,31 €
491,77 €
0,00 €
3.270,80 €
491,77 €
0,00 €
3.270,80 €
492,25 €
0,00 €
3.274,04 €
492,25 €
0,00 €
3.274,04 €
493,16 €
0,00 €
3.280,08 €
493,16 €
0,00 €
3.280,08 €
493,95 €
0,00 €
3.285,30 €
493,95 €
0,00 €
3.285,30 €
494,34 €
0,00 €
3.287,92 €
494,34 €
0,00 €
3.287,92 €
22,46 €
22,52 €
22,53 €
22,55 €
22,59 €
22,62 €
22,66 €
22,67 €
22,67 €
22,68 €
22,75 €
22,78 €
22,78 €
22,83 €
22,84 €
22,87 €
22,91 €
22,95 €
22,96 €
- 31 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
27.678,84 €
3.784,15 €
27.700,00 €
27.701,30 €
27.730,63 €
27.800,00 €
27.839,00 €
27.890,00 €
27.910,00 €
27.978,00 €
28.034,00 €
28.044,10 €
28.110,00 €
28.129,20 €
28.172,00 €
28.250,00 €
28.280,00 €
28.297,90 €
28.330,00 €
28.360,00 €
28.472,09 €
3.787,05 €
3.787,22 €
3.791,23 €
3.800,72 €
3.806,05 €
3.813,02 €
3.815,76 €
3.825,05 €
3.832,71 €
3.834,09 €
3.843,10 €
3.845,73 €
3.851,58 €
3.862,24 €
3.866,34 €
3.868,79 €
3.873,18 €
3.877,28 €
3.892,60 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
494,59 €
0,00 €
3.289,56 €
22,98 €
494,59 €
0,00 €
3.289,56 €
494,97 €
0,00 €
3.292,08 €
494,97 €
0,00 €
3.292,08 €
494,99 €
0,00 €
3.292,23 €
494,99 €
0,00 €
3.292,23 €
495,51 €
0,00 €
3.295,72 €
495,51 €
0,00 €
3.295,72 €
496,75 €
0,00 €
3.303,97 €
496,75 €
0,00 €
3.303,97 €
497,45 €
0,00 €
3.308,60 €
497,45 €
0,00 €
3.308,60 €
498,36 €
0,00 €
3.314,66 €
498,36 €
0,00 €
3.314,66 €
498,72 €
0,00 €
3.317,04 €
498,72 €
0,00 €
3.317,04 €
499,93 €
0,00 €
3.325,12 €
499,93 €
0,00 €
3.325,12 €
500,94 €
0,00 €
3.331,77 €
500,94 €
0,00 €
3.331,77 €
501,12 €
0,00 €
3.332,97 €
501,12 €
0,00 €
3.332,97 €
502,29 €
0,00 €
3.340,81 €
502,29 €
0,00 €
3.340,81 €
502,64 €
0,00 €
3.343,09 €
502,64 €
0,00 €
3.343,09 €
503,40 €
0,00 €
3.348,18 €
503,40 €
0,00 €
3.348,18 €
504,79 €
0,00 €
3.357,45 €
504,79 €
0,00 €
3.357,45 €
505,33 €
0,00 €
3.361,01 €
505,33 €
0,00 €
3.361,01 €
505,65 €
0,00 €
3.363,14 €
505,65 €
0,00 €
3.363,14 €
506,22 €
0,00 €
3.366,96 €
506,22 €
0,00 €
3.366,96 €
506,76 €
0,00 €
3.370,52 €
506,76 €
0,00 €
3.370,52 €
508,76 €
0,00 €
3.383,84 €
508,76 €
0,00 €
3.383,84 €
22,99 €
22,99 €
23,02 €
23,08 €
23,11 €
23,15 €
23,17 €
23,22 €
23,27 €
23,28 €
23,33 €
23,35 €
23,39 €
23,45 €
23,47 €
23,49 €
23,52 €
23,54 €
23,63 €
- 32 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
28.500,00 €
3.896,42 €
28.555,00 €
28.600,00 €
28.606,20 €
28.700,10 €
28.745,00 €
28.760,00 €
28.828,00 €
28.881,00 €
28.940,85 €
28.996,60 €
29.000,00 €
29.014,00 €
29.073,00 €
29.154,78 €
29.174,88 €
29.177,39 €
29.217,15 €
29.240,00 €
29.318,00 €
3.903,94 €
3.910,09 €
3.910,94 €
3.923,78 €
3.929,92 €
3.931,97 €
3.941,26 €
3.948,51 €
3.956,69 €
3.964,31 €
3.964,78 €
3.966,69 €
3.974,76 €
3.985,94 €
3.988,69 €
3.989,03 €
3.994,47 €
3.997,59 €
4.008,25 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
509,26 €
0,00 €
3.387,16 €
23,66 €
509,26 €
0,00 €
3.387,16 €
510,24 €
0,00 €
3.393,70 €
510,24 €
0,00 €
3.393,70 €
511,05 €
0,00 €
3.399,04 €
511,05 €
0,00 €
3.399,04 €
511,16 €
0,00 €
3.399,78 €
511,16 €
0,00 €
3.399,78 €
512,84 €
0,00 €
3.410,94 €
512,84 €
0,00 €
3.410,94 €
513,64 €
0,00 €
3.416,28 €
513,64 €
0,00 €
3.416,28 €
513,91 €
0,00 €
3.418,06 €
513,91 €
0,00 €
3.418,06 €
515,12 €
0,00 €
3.426,14 €
515,12 €
0,00 €
3.426,14 €
516,07 €
0,00 €
3.432,44 €
516,07 €
0,00 €
3.432,44 €
517,14 €
0,00 €
3.439,55 €
517,14 €
0,00 €
3.439,55 €
518,14 €
0,00 €
3.446,17 €
518,14 €
0,00 €
3.446,17 €
518,20 €
0,00 €
3.446,58 €
518,20 €
0,00 €
3.446,58 €
518,45 €
0,00 €
3.448,24 €
518,45 €
0,00 €
3.448,24 €
519,50 €
0,00 €
3.455,26 €
519,50 €
0,00 €
3.455,26 €
520,96 €
0,00 €
3.464,98 €
520,96 €
0,00 €
3.464,98 €
521,32 €
0,00 €
3.467,37 €
521,32 €
0,00 €
3.467,37 €
521,37 €
0,00 €
3.467,66 €
521,37 €
0,00 €
3.467,66 €
522,08 €
0,00 €
3.472,39 €
522,08 €
0,00 €
3.472,39 €
522,49 €
0,00 €
3.475,10 €
522,49 €
0,00 €
3.475,10 €
523,88 €
0,00 €
3.484,37 €
523,88 €
0,00 €
3.484,37 €
23,70 €
23,74 €
23,75 €
23,82 €
23,86 €
23,87 €
23,93 €
23,97 €
24,02 €
24,07 €
24,07 €
24,08 €
24,13 €
24,20 €
24,22 €
24,22 €
24,25 €
24,27 €
24,34 €
- 33 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
29.342,00 €
4.011,54 €
29.360,00 €
29.445,00 €
29.500,00 €
29.521,90 €
29.601,00 €
29.631,38 €
29.641,00 €
29.670,89 €
29.720,00 €
29.737,50 €
29.759,52 €
29.773,83 €
29.797,00 €
29.804,00 €
29.832,60 €
29.843,32 €
29.856,00 €
29.871,00 €
29.890,00 €
4.014,00 €
4.025,62 €
4.033,14 €
4.036,13 €
4.046,95 €
4.051,10 €
4.052,41 €
4.056,50 €
4.063,21 €
4.065,61 €
4.068,62 €
4.070,57 €
4.073,74 €
4.074,70 €
4.078,61 €
4.080,07 €
4.081,81 €
4.083,86 €
4.086,46 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
524,31 €
0,00 €
3.487,23 €
24,36 €
524,31 €
0,00 €
3.487,23 €
524,63 €
0,00 €
3.489,37 €
524,63 €
0,00 €
3.489,37 €
526,15 €
0,00 €
3.499,47 €
526,15 €
0,00 €
3.499,47 €
527,13 €
0,00 €
3.506,01 €
527,13 €
0,00 €
3.506,01 €
527,52 €
0,00 €
3.508,61 €
527,52 €
0,00 €
3.508,61 €
528,94 €
0,00 €
3.518,01 €
528,94 €
0,00 €
3.518,01 €
529,48 €
0,00 €
3.521,62 €
529,48 €
0,00 €
3.521,62 €
529,65 €
0,00 €
3.522,76 €
529,65 €
0,00 €
3.522,76 €
530,18 €
0,00 €
3.526,32 €
530,18 €
0,00 €
3.526,32 €
531,06 €
0,00 €
3.532,15 €
531,06 €
0,00 €
3.532,15 €
531,38 €
0,00 €
3.534,23 €
531,38 €
0,00 €
3.534,23 €
531,77 €
0,00 €
3.536,85 €
531,77 €
0,00 €
3.536,85 €
532,02 €
0,00 €
3.538,55 €
532,02 €
0,00 €
3.538,55 €
532,44 €
0,00 €
3.541,30 €
532,44 €
0,00 €
3.541,30 €
532,56 €
0,00 €
3.542,14 €
532,56 €
0,00 €
3.542,14 €
533,07 €
0,00 €
3.545,54 €
533,07 €
0,00 €
3.545,54 €
533,27 €
0,00 €
3.546,80 €
533,27 €
0,00 €
3.546,80 €
533,49 €
0,00 €
3.548,32 €
533,49 €
0,00 €
3.548,32 €
533,76 €
0,00 €
3.550,10 €
533,76 €
0,00 €
3.550,10 €
534,10 €
0,00 €
3.552,36 €
534,10 €
0,00 €
3.552,36 €
24,37 €
24,44 €
24,49 €
24,51 €
24,57 €
24,60 €
24,60 €
24,63 €
24,67 €
24,68 €
24,70 €
24,72 €
24,73 €
24,74 €
24,76 €
24,77 €
24,78 €
24,80 €
24,81 €
- 34 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
29.891,00 €
4.086,59 €
30.000,00 €
30.040,00 €
30.042,50 €
30.110,00 €
30.165,30 €
30.192,36 €
30.200,00 €
30.213,70 €
30.258,20 €
30.315,90 €
30.325,00 €
30.335,00 €
30.353,40 €
30.370,00 €
30.464,00 €
30.513,60 €
30.670,00 €
30.680,00 €
30.727,55 €
4.101,50 €
4.106,96 €
4.107,31 €
4.116,53 €
4.124,09 €
4.127,79 €
4.128,84 €
4.130,71 €
4.136,80 €
4.144,68 €
4.145,93 €
4.147,30 €
4.149,81 €
4.152,08 €
4.164,93 €
4.171,71 €
4.193,10 €
4.194,46 €
4.200,96 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
534,12 €
0,00 €
3.552,47 €
24,81 €
534,12 €
0,00 €
3.552,47 €
536,07 €
0,00 €
3.565,43 €
536,07 €
0,00 €
3.565,43 €
536,78 €
0,00 €
3.570,18 €
536,78 €
0,00 €
3.570,18 €
536,83 €
0,00 €
3.570,48 €
536,83 €
0,00 €
3.570,48 €
538,03 €
0,00 €
3.578,50 €
538,03 €
0,00 €
3.578,50 €
539,02 €
0,00 €
3.585,07 €
539,02 €
0,00 €
3.585,07 €
539,50 €
0,00 €
3.588,29 €
539,50 €
0,00 €
3.588,29 €
539,64 €
0,00 €
3.589,20 €
539,64 €
0,00 €
3.589,20 €
539,88 €
0,00 €
3.590,83 €
539,88 €
0,00 €
3.590,83 €
540,68 €
0,00 €
3.596,12 €
540,68 €
0,00 €
3.596,12 €
541,71 €
0,00 €
3.602,97 €
541,71 €
0,00 €
3.602,97 €
541,87 €
0,00 €
3.604,06 €
541,87 €
0,00 €
3.604,06 €
542,05 €
0,00 €
3.605,25 €
542,05 €
0,00 €
3.605,25 €
542,38 €
0,00 €
3.607,43 €
542,38 €
0,00 €
3.607,43 €
542,68 €
0,00 €
3.609,40 €
542,68 €
0,00 €
3.609,40 €
544,36 €
0,00 €
3.620,57 €
544,36 €
0,00 €
3.620,57 €
545,24 €
0,00 €
3.626,47 €
545,24 €
0,00 €
3.626,47 €
548,04 €
0,00 €
3.645,06 €
548,04 €
0,00 €
3.645,06 €
548,22 €
0,00 €
3.646,24 €
548,22 €
0,00 €
3.646,24 €
549,07 €
0,00 €
3.651,89 €
549,07 €
0,00 €
3.651,89 €
24,90 €
24,94 €
24,94 €
24,99 €
25,04 €
25,06 €
25,07 €
25,08 €
25,12 €
25,17 €
25,17 €
25,18 €
25,20 €
25,21 €
25,29 €
25,33 €
25,46 €
25,47 €
25,51 €
- 35 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
30.750,00 €
4.204,03 €
30.778,00 €
30.780,00 €
30.785,64 €
30.833,00 €
30.861,00 €
30.884,00 €
30.953,52 €
31.037,00 €
31.113,30 €
31.160,00 €
31.225,00 €
31.263,00 €
31.340,00 €
31.361,00 €
31.418,01 €
31.560,00 €
31.610,00 €
31.640,00 €
31.670,00 €
4.207,86 €
4.208,13 €
4.208,91 €
4.215,38 €
4.219,21 €
4.222,35 €
4.231,86 €
4.243,27 €
4.253,70 €
4.260,09 €
4.268,97 €
4.274,17 €
4.284,70 €
4.287,57 €
4.295,36 €
4.314,77 €
4.321,61 €
4.325,71 €
4.329,81 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
549,47 €
0,00 €
3.654,56 €
25,53 €
549,47 €
0,00 €
3.654,56 €
549,97 €
0,00 €
3.657,89 €
549,97 €
0,00 €
3.657,89 €
550,00 €
0,00 €
3.658,13 €
550,00 €
0,00 €
3.658,13 €
550,10 €
0,00 €
3.658,81 €
550,10 €
0,00 €
3.658,81 €
550,95 €
0,00 €
3.664,43 €
550,95 €
0,00 €
3.664,43 €
551,45 €
0,00 €
3.667,76 €
551,45 €
0,00 €
3.667,76 €
551,86 €
0,00 €
3.670,49 €
551,86 €
0,00 €
3.670,49 €
553,10 €
0,00 €
3.678,76 €
553,10 €
0,00 €
3.678,76 €
554,60 €
0,00 €
3.688,67 €
554,60 €
0,00 €
3.688,67 €
555,96 €
0,00 €
3.697,74 €
555,96 €
0,00 €
3.697,74 €
556,79 €
0,00 €
3.703,30 €
556,79 €
0,00 €
3.703,30 €
557,95 €
0,00 €
3.711,02 €
557,95 €
0,00 €
3.711,02 €
558,63 €
0,00 €
3.715,54 €
558,63 €
0,00 €
3.715,54 €
560,01 €
0,00 €
3.724,69 €
560,01 €
0,00 €
3.724,69 €
560,39 €
0,00 €
3.727,18 €
560,39 €
0,00 €
3.727,18 €
561,40 €
0,00 €
3.733,96 €
561,40 €
0,00 €
3.733,96 €
563,94 €
0,00 €
3.750,83 €
563,94 €
0,00 €
3.750,83 €
564,83 €
0,00 €
3.756,78 €
564,83 €
0,00 €
3.756,78 €
565,37 €
0,00 €
3.760,34 €
565,37 €
0,00 €
3.760,34 €
565,91 €
0,00 €
3.763,90 €
565,91 €
0,00 €
3.763,90 €
25,55 €
25,55 €
25,56 €
25,59 €
25,62 €
25,64 €
25,69 €
25,76 €
25,83 €
25,87 €
25,92 €
25,95 €
26,02 €
26,03 €
26,08 €
26,20 €
26,24 €
26,26 €
26,29 €
- 36 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
31.749,00 €
4.340,61 €
31.987,00 €
32.000,00 €
32.065,00 €
32.081,00 €
32.115,00 €
32.120,00 €
32.165,25 €
32.183,00 €
32.184,60 €
32.289,00 €
32.338,00 €
32.358,00 €
32.396,00 €
32.490,00 €
32.506,00 €
32.560,00 €
32.600,00 €
32.725,00 €
32.756,00 €
4.373,15 €
4.374,93 €
4.383,81 €
4.386,00 €
4.390,65 €
4.391,33 €
4.397,52 €
4.399,95 €
4.400,17 €
4.414,44 €
4.421,14 €
4.423,87 €
4.429,07 €
4.441,92 €
4.444,11 €
4.451,49 €
4.456,96 €
4.474,05 €
4.478,29 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
567,32 €
0,00 €
3.773,29 €
26,36 €
567,32 €
0,00 €
3.773,29 €
571,57 €
0,00 €
3.801,58 €
571,57 €
0,00 €
3.801,58 €
571,80 €
0,00 €
3.803,13 €
571,80 €
0,00 €
3.803,13 €
572,96 €
0,00 €
3.810,85 €
572,96 €
0,00 €
3.810,85 €
573,25 €
0,00 €
3.812,75 €
573,25 €
0,00 €
3.812,75 €
573,86 €
0,00 €
3.816,79 €
573,86 €
0,00 €
3.816,79 €
573,95 €
0,00 €
3.817,38 €
573,95 €
0,00 €
3.817,38 €
574,76 €
0,00 €
3.822,76 €
574,76 €
0,00 €
3.822,76 €
575,07 €
0,00 €
3.824,88 €
575,07 €
0,00 €
3.824,88 €
575,10 €
0,00 €
3.825,07 €
575,10 €
0,00 €
3.825,07 €
576,97 €
0,00 €
3.837,47 €
576,97 €
0,00 €
3.837,47 €
577,84 €
0,00 €
3.843,30 €
577,84 €
0,00 €
3.843,30 €
578,20 €
0,00 €
3.845,67 €
578,20 €
0,00 €
3.845,67 €
578,88 €
0,00 €
3.850,19 €
578,88 €
0,00 €
3.850,19 €
580,56 €
0,00 €
3.861,36 €
580,56 €
0,00 €
3.861,36 €
580,85 €
0,00 €
3.863,26 €
580,85 €
0,00 €
3.863,26 €
581,81 €
0,00 €
3.869,68 €
581,81 €
0,00 €
3.869,68 €
582,52 €
0,00 €
3.874,44 €
582,52 €
0,00 €
3.874,44 €
584,76 €
0,00 €
3.889,29 €
584,76 €
0,00 €
3.889,29 €
585,31 €
0,00 €
3.892,98 €
585,31 €
0,00 €
3.892,98 €
26,55 €
26,56 €
26,62 €
26,63 €
26,66 €
26,66 €
26,70 €
26,72 €
26,72 €
26,80 €
26,84 €
26,86 €
26,89 €
26,97 €
26,98 €
27,03 €
27,06 €
27,17 €
27,19 €
- 37 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
32.944,00 €
4.503,99 €
33.000,00 €
33.005,00 €
33.028,80 €
33.080,00 €
33.124,00 €
33.132,22 €
33.297,00 €
33.301,00 €
33.320,00 €
33.329,00 €
33.352,00 €
33.450,00 €
33.475,00 €
33.510,56 €
33.560,00 €
33.604,03 €
33.670,00 €
33.670,25 €
33.680,00 €
4.511,65 €
4.512,33 €
4.515,58 €
4.522,58 €
4.528,60 €
4.529,72 €
4.552,25 €
4.552,80 €
4.555,39 €
4.556,62 €
4.559,77 €
4.573,17 €
4.576,59 €
4.581,45 €
4.588,21 €
4.594,23 €
4.603,25 €
4.603,28 €
4.604,61 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
588,67 €
0,00 €
3.915,32 €
27,35 €
588,67 €
0,00 €
3.915,32 €
589,67 €
0,00 €
3.921,98 €
589,67 €
0,00 €
3.921,98 €
589,76 €
0,00 €
3.922,57 €
589,76 €
0,00 €
3.922,57 €
590,19 €
0,00 €
3.925,39 €
590,19 €
0,00 €
3.925,39 €
591,10 €
0,00 €
3.931,48 €
591,10 €
0,00 €
3.931,48 €
591,89 €
0,00 €
3.936,71 €
591,89 €
0,00 €
3.936,71 €
592,03 €
0,00 €
3.937,69 €
592,03 €
0,00 €
3.937,69 €
594,98 €
0,00 €
3.957,27 €
594,98 €
0,00 €
3.957,27 €
595,05 €
0,00 €
3.957,75 €
595,05 €
0,00 €
3.957,75 €
595,39 €
0,00 €
3.960,00 €
595,39 €
0,00 €
3.960,00 €
595,55 €
0,00 €
3.961,07 €
595,55 €
0,00 €
3.961,07 €
595,96 €
0,00 €
3.963,81 €
595,96 €
0,00 €
3.963,81 €
597,71 €
0,00 €
3.975,46 €
597,71 €
0,00 €
3.975,46 €
598,16 €
0,00 €
3.978,43 €
598,16 €
0,00 €
3.978,43 €
598,80 €
0,00 €
3.982,65 €
598,80 €
0,00 €
3.982,65 €
599,68 €
0,00 €
3.988,53 €
599,68 €
0,00 €
3.988,53 €
600,47 €
0,00 €
3.993,76 €
600,47 €
0,00 €
3.993,76 €
601,64 €
0,00 €
4.001,61 €
601,64 €
0,00 €
4.001,61 €
601,65 €
0,00 €
4.001,63 €
601,65 €
0,00 €
4.001,63 €
601,82 €
0,00 €
4.002,79 €
601,82 €
0,00 €
4.002,79 €
27,39 €
27,40 €
27,42 €
27,46 €
27,50 €
27,50 €
27,64 €
27,64 €
27,66 €
27,67 €
27,69 €
27,77 €
27,79 €
27,82 €
27,86 €
27,90 €
27,95 €
27,95 €
27,96 €
- 38 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
33.809,00 €
4.622,25 €
33.895,00 €
33.902,00 €
33.949,10 €
34.000,00 €
34.016,70 €
34.040,00 €
34.096,00 €
34.115,00 €
34.128,00 €
34.160,00 €
34.200,24 €
34.236,00 €
34.280,00 €
34.320,00 €
34.442,00 €
34.443,00 €
34.444,00 €
34.475,00 €
34.500,00 €
4.634,01 €
4.634,96 €
4.641,40 €
4.648,36 €
4.650,64 €
4.653,83 €
4.661,49 €
4.664,08 €
4.665,86 €
4.670,24 €
4.675,74 €
4.680,63 €
4.686,64 €
4.692,11 €
4.708,79 €
4.708,93 €
4.709,06 €
4.713,30 €
4.716,72 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
604,13 €
0,00 €
4.018,12 €
28,07 €
604,13 €
0,00 €
4.018,12 €
605,67 €
0,00 €
4.028,34 €
605,67 €
0,00 €
4.028,34 €
605,79 €
0,00 €
4.029,17 €
605,79 €
0,00 €
4.029,17 €
606,63 €
0,00 €
4.034,77 €
606,63 €
0,00 €
4.034,77 €
607,54 €
0,00 €
4.040,82 €
607,54 €
0,00 €
4.040,82 €
607,84 €
0,00 €
4.042,80 €
607,84 €
0,00 €
4.042,80 €
608,26 €
0,00 €
4.045,57 €
608,26 €
0,00 €
4.045,57 €
609,26 €
0,00 €
4.052,23 €
609,26 €
0,00 €
4.052,23 €
609,60 €
0,00 €
4.054,48 €
609,60 €
0,00 €
4.054,48 €
609,83 €
0,00 €
4.056,03 €
609,83 €
0,00 €
4.056,03 €
610,40 €
0,00 €
4.059,84 €
610,40 €
0,00 €
4.059,84 €
611,12 €
0,00 €
4.064,62 €
611,12 €
0,00 €
4.064,62 €
611,76 €
0,00 €
4.068,87 €
611,76 €
0,00 €
4.068,87 €
612,54 €
0,00 €
4.074,10 €
612,54 €
0,00 €
4.074,10 €
613,26 €
0,00 €
4.078,85 €
613,26 €
0,00 €
4.078,85 €
615,44 €
0,00 €
4.093,35 €
615,44 €
0,00 €
4.093,35 €
615,46 €
0,00 €
4.093,47 €
615,46 €
0,00 €
4.093,47 €
615,47 €
0,00 €
4.093,59 €
615,47 €
0,00 €
4.093,59 €
616,03 €
0,00 €
4.097,27 €
616,03 €
0,00 €
4.097,27 €
616,48 €
0,00 €
4.100,24 €
616,48 €
0,00 €
4.100,24 €
28,14 €
28,14 €
28,18 €
28,22 €
28,24 €
28,26 €
28,30 €
28,32 €
28,33 €
28,36 €
28,39 €
28,42 €
28,46 €
28,49 €
28,59 €
28,59 €
28,59 €
28,62 €
28,64 €
- 39 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
34.520,00 €
4.719,45 €
34.521,00 €
34.593,20 €
34.640,00 €
34.648,00 €
34.697,04 €
34.760,00 €
34.800,00 €
34.821,00 €
34.825,80 €
34.880,00 €
34.897,56 €
34.930,00 €
34.944,50 €
34.964,43 €
34.980,00 €
35.000,00 €
35.048,00 €
35.120,00 €
35.240,00 €
4.719,59 €
4.729,46 €
4.735,86 €
4.736,95 €
4.743,66 €
4.752,27 €
4.757,74 €
4.760,61 €
4.761,26 €
4.768,67 €
4.771,07 €
4.775,51 €
4.777,49 €
4.780,22 €
4.782,34 €
4.785,08 €
4.791,64 €
4.801,48 €
4.817,89 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
616,83 €
0,00 €
4.102,62 €
28,66 €
616,83 €
0,00 €
4.102,62 €
616,85 €
0,00 €
4.102,74 €
616,85 €
0,00 €
4.102,74 €
618,14 €
0,00 €
4.111,32 €
618,14 €
0,00 €
4.111,32 €
618,98 €
0,00 €
4.116,88 €
618,98 €
0,00 €
4.116,88 €
619,12 €
0,00 €
4.117,83 €
619,12 €
0,00 €
4.117,83 €
620,00 €
0,00 €
4.123,66 €
620,00 €
0,00 €
4.123,66 €
621,12 €
0,00 €
4.131,15 €
621,12 €
0,00 €
4.131,15 €
621,84 €
0,00 €
4.135,90 €
621,84 €
0,00 €
4.135,90 €
622,21 €
0,00 €
4.138,40 €
622,21 €
0,00 €
4.138,40 €
622,30 €
0,00 €
4.138,96 €
622,30 €
0,00 €
4.138,96 €
623,27 €
0,00 €
4.145,40 €
623,27 €
0,00 €
4.145,40 €
623,58 €
0,00 €
4.147,49 €
623,58 €
0,00 €
4.147,49 €
624,16 €
0,00 €
4.151,35 €
624,16 €
0,00 €
4.151,35 €
624,42 €
0,00 €
4.153,07 €
624,42 €
0,00 €
4.153,07 €
624,77 €
0,00 €
4.155,45 €
624,77 €
0,00 €
4.155,45 €
625,05 €
0,00 €
4.157,29 €
625,05 €
0,00 €
4.157,29 €
625,41 €
0,00 €
4.159,67 €
625,41 €
0,00 €
4.159,67 €
626,27 €
0,00 €
4.165,37 €
626,27 €
0,00 €
4.165,37 €
627,55 €
0,00 €
4.173,93 €
627,55 €
0,00 €
4.173,93 €
629,70 €
0,00 €
4.188,19 €
629,70 €
0,00 €
4.188,19 €
28,66 €
28,72 €
28,76 €
28,76 €
28,80 €
28,85 €
28,89 €
28,91 €
28,91 €
28,95 €
28,97 €
29,00 €
29,01 €
29,02 €
29,04 €
29,05 €
29,09 €
29,15 €
29,25 €
- 40 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
35.374,56 €
4.836,29 €
35.480,00 €
35.486,80 €
35.600,00 €
35.621,00 €
35.624,00 €
35.720,00 €
35.741,00 €
35.790,05 €
35.814,00 €
35.867,45 €
35.870,00 €
35.895,00 €
35.929,92 €
35.944,56 €
35.960,00 €
36.080,00 €
36.150,00 €
36.194,00 €
36.403,00 €
4.850,70 €
4.851,63 €
4.867,11 €
4.869,98 €
4.870,39 €
4.883,51 €
4.886,39 €
4.893,09 €
4.896,37 €
4.903,67 €
4.904,02 €
4.907,44 €
4.912,21 €
4.914,22 €
4.916,33 €
4.932,73 €
4.942,30 €
4.948,32 €
4.976,89 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
632,10 €
0,00 €
4.204,19 €
29,37 €
632,10 €
0,00 €
4.204,19 €
633,99 €
0,00 €
4.216,71 €
633,99 €
0,00 €
4.216,71 €
634,11 €
0,00 €
4.217,52 €
634,11 €
0,00 €
4.217,52 €
636,13 €
0,00 €
4.230,98 €
636,13 €
0,00 €
4.230,98 €
636,51 €
0,00 €
4.233,47 €
636,51 €
0,00 €
4.233,47 €
636,56 €
0,00 €
4.233,83 €
636,56 €
0,00 €
4.233,83 €
638,27 €
0,00 €
4.245,24 €
638,27 €
0,00 €
4.245,24 €
638,65 €
0,00 €
4.247,74 €
638,65 €
0,00 €
4.247,74 €
639,53 €
0,00 €
4.253,56 €
639,53 €
0,00 €
4.253,56 €
639,96 €
0,00 €
4.256,41 €
639,96 €
0,00 €
4.256,41 €
640,91 €
0,00 €
4.262,76 €
640,91 €
0,00 €
4.262,76 €
640,96 €
0,00 €
4.263,06 €
640,96 €
0,00 €
4.263,06 €
641,40 €
0,00 €
4.266,04 €
641,40 €
0,00 €
4.266,04 €
642,03 €
0,00 €
4.270,18 €
642,03 €
0,00 €
4.270,18 €
642,29 €
0,00 €
4.271,93 €
642,29 €
0,00 €
4.271,93 €
642,56 €
0,00 €
4.273,77 €
642,56 €
0,00 €
4.273,77 €
644,71 €
0,00 €
4.288,02 €
644,71 €
0,00 €
4.288,02 €
645,96 €
0,00 €
4.296,34 €
645,96 €
0,00 €
4.296,34 €
646,75 €
0,00 €
4.301,57 €
646,75 €
0,00 €
4.301,57 €
650,48 €
0,00 €
4.326,41 €
650,48 €
0,00 €
4.326,41 €
29,45 €
29,46 €
29,55 €
29,57 €
29,57 €
29,65 €
29,67 €
29,71 €
29,73 €
29,77 €
29,78 €
29,80 €
29,83 €
29,84 €
29,85 €
29,95 €
30,01 €
30,05 €
30,22 €
- 41 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
36.415,20 €
4.978,56 €
36.440,00 €
36.480,61 €
36.485,00 €
36.500,00 €
36.560,00 €
36.680,00 €
36.710,00 €
36.750,00 €
36.760,00 €
36.767,00 €
36.806,60 €
36.875,00 €
36.917,00 €
36.920,00 €
36.961,00 €
37.013,40 €
37.040,00 €
37.060,00 €
37.100,00 €
4.981,95 €
4.987,50 €
4.988,10 €
4.990,15 €
4.998,36 €
5.014,76 €
5.018,86 €
5.024,33 €
5.025,70 €
5.026,66 €
5.032,07 €
5.041,42 €
5.047,16 €
5.047,57 €
5.053,18 €
5.060,34 €
5.063,98 €
5.066,71 €
5.072,18 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
650,70 €
0,00 €
4.327,86 €
30,23 €
650,70 €
0,00 €
4.327,86 €
651,14 €
0,00 €
4.330,81 €
651,14 €
0,00 €
4.330,81 €
651,87 €
0,00 €
4.335,63 €
651,87 €
0,00 €
4.335,63 €
651,94 €
0,00 €
4.336,16 €
651,94 €
0,00 €
4.336,16 €
652,21 €
0,00 €
4.337,94 €
652,21 €
0,00 €
4.337,94 €
653,29 €
0,00 €
4.345,07 €
653,29 €
0,00 €
4.345,07 €
655,43 €
0,00 €
4.359,33 €
655,43 €
0,00 €
4.359,33 €
655,97 €
0,00 €
4.362,89 €
655,97 €
0,00 €
4.362,89 €
656,68 €
0,00 €
4.367,65 €
656,68 €
0,00 €
4.367,65 €
656,86 €
0,00 €
4.368,84 €
656,86 €
0,00 €
4.368,84 €
656,98 €
0,00 €
4.369,68 €
656,98 €
0,00 €
4.369,68 €
657,69 €
0,00 €
4.374,38 €
657,69 €
0,00 €
4.374,38 €
658,91 €
0,00 €
4.382,51 €
658,91 €
0,00 €
4.382,51 €
659,66 €
0,00 €
4.387,50 €
659,66 €
0,00 €
4.387,50 €
659,72 €
0,00 €
4.387,85 €
659,72 €
0,00 €
4.387,85 €
660,45 €
0,00 €
4.392,73 €
660,45 €
0,00 €
4.392,73 €
661,39 €
0,00 €
4.398,95 €
661,39 €
0,00 €
4.398,95 €
661,86 €
0,00 €
4.402,12 €
661,86 €
0,00 €
4.402,12 €
662,22 €
0,00 €
4.404,49 €
662,22 €
0,00 €
4.404,49 €
662,93 €
0,00 €
4.409,25 €
662,93 €
0,00 €
4.409,25 €
30,25 €
30,28 €
30,29 €
30,30 €
30,35 €
30,45 €
30,47 €
30,51 €
30,52 €
30,52 €
30,55 €
30,61 €
30,65 €
30,65 €
30,68 €
30,73 €
30,75 €
30,76 €
30,80 €
- 42 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
37.160,00 €
5.080,39 €
37.305,00 €
37.340,00 €
37.358,09 €
37.370,00 €
37.456,80 €
37.520,00 €
37.580,00 €
37.583,96 €
37.595,13 €
37.775,10 €
37.815,75 €
37.880,00 €
37.882,80 €
37.913,00 €
37.980,00 €
38.000,00 €
38.100,00 €
38.120,00 €
38.148,19 €
5.100,21 €
5.105,00 €
5.107,47 €
5.109,10 €
5.120,96 €
5.129,60 €
5.137,81 €
5.138,35 €
5.139,88 €
5.164,48 €
5.170,04 €
5.178,82 €
5.179,21 €
5.183,33 €
5.192,49 €
5.195,23 €
5.208,90 €
5.211,63 €
5.215,49 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
664,01 €
0,00 €
4.416,38 €
30,85 €
664,01 €
0,00 €
4.416,38 €
666,60 €
0,00 €
4.433,61 €
666,60 €
0,00 €
4.433,61 €
667,22 €
0,00 €
4.437,78 €
667,22 €
0,00 €
4.437,78 €
667,55 €
0,00 €
4.439,92 €
667,55 €
0,00 €
4.439,92 €
667,76 €
0,00 €
4.441,34 €
667,76 €
0,00 €
4.441,34 €
669,31 €
0,00 €
4.451,65 €
669,31 €
0,00 €
4.451,65 €
670,44 €
0,00 €
4.459,16 €
670,44 €
0,00 €
4.459,16 €
671,51 €
0,00 €
4.466,30 €
671,51 €
0,00 €
4.466,30 €
671,58 €
0,00 €
4.466,77 €
671,58 €
0,00 €
4.466,77 €
671,78 €
0,00 €
4.468,10 €
671,78 €
0,00 €
4.468,10 €
675,00 €
0,00 €
4.489,48 €
675,00 €
0,00 €
4.489,48 €
675,72 €
0,00 €
4.494,32 €
675,72 €
0,00 €
4.494,32 €
676,87 €
0,00 €
4.501,95 €
676,87 €
0,00 €
4.501,95 €
676,92 €
0,00 €
4.502,29 €
676,92 €
0,00 €
4.502,29 €
677,46 €
0,00 €
4.505,87 €
677,46 €
0,00 €
4.505,87 €
678,66 €
0,00 €
4.513,83 €
678,66 €
0,00 €
4.513,83 €
679,02 €
0,00 €
4.516,21 €
679,02 €
0,00 €
4.516,21 €
680,80 €
0,00 €
4.528,10 €
680,80 €
0,00 €
4.528,10 €
681,16 €
0,00 €
4.530,47 €
681,16 €
0,00 €
4.530,47 €
681,66 €
0,00 €
4.533,83 €
681,66 €
0,00 €
4.533,83 €
30,97 €
31,00 €
31,01 €
31,02 €
31,09 €
31,15 €
31,20 €
31,20 €
31,21 €
31,36 €
31,39 €
31,45 €
31,45 €
31,47 €
31,53 €
31,55 €
31,63 €
31,64 €
31,67 €
- 43 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
38.181,00 €
5.219,97 €
38.222,40 €
38.268,00 €
38.360,00 €
38.371,62 €
38.480,00 €
38.486,00 €
38.513,40 €
38.533,68 €
38.560,00 €
38.590,00 €
38.687,31 €
38.706,03 €
38.796,32 €
38.960,00 €
39.059,00 €
39.080,00 €
39.085,32 €
39.140,00 €
39.200,00 €
5.225,63 €
5.231,87 €
5.244,45 €
5.246,03 €
5.260,85 €
5.261,67 €
5.265,42 €
5.268,19 €
5.271,79 €
5.275,89 €
5.289,20 €
5.291,75 €
5.304,10 €
5.326,48 €
5.340,01 €
5.342,88 €
5.343,61 €
5.351,09 €
5.359,29 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
682,25 €
0,00 €
4.537,72 €
31,70 €
682,25 €
0,00 €
4.537,72 €
682,99 €
0,00 €
4.542,64 €
682,99 €
0,00 €
4.542,64 €
683,81 €
0,00 €
4.548,06 €
683,81 €
0,00 €
4.548,06 €
685,45 €
0,00 €
4.559,00 €
685,45 €
0,00 €
4.559,00 €
685,66 €
0,00 €
4.560,37 €
685,66 €
0,00 €
4.560,37 €
687,59 €
0,00 €
4.573,26 €
687,59 €
0,00 €
4.573,26 €
687,70 €
0,00 €
4.573,97 €
687,70 €
0,00 €
4.573,97 €
688,19 €
0,00 €
4.577,23 €
688,19 €
0,00 €
4.577,23 €
688,55 €
0,00 €
4.579,64 €
688,55 €
0,00 €
4.579,64 €
689,02 €
0,00 €
4.582,77 €
689,02 €
0,00 €
4.582,77 €
689,56 €
0,00 €
4.586,33 €
689,56 €
0,00 €
4.586,33 €
691,30 €
0,00 €
4.597,90 €
691,30 €
0,00 €
4.597,90 €
691,63 €
0,00 €
4.600,12 €
691,63 €
0,00 €
4.600,12 €
693,25 €
0,00 €
4.610,85 €
693,25 €
0,00 €
4.610,85 €
696,17 €
0,00 €
4.630,31 €
696,17 €
0,00 €
4.630,31 €
697,94 €
0,00 €
4.642,07 €
697,94 €
0,00 €
4.642,07 €
698,31 €
0,00 €
4.644,57 €
698,31 €
0,00 €
4.644,57 €
698,41 €
0,00 €
4.645,20 €
698,41 €
0,00 €
4.645,20 €
699,39 €
0,00 €
4.651,70 €
699,39 €
0,00 €
4.651,70 €
700,46 €
0,00 €
4.658,83 €
700,46 €
0,00 €
4.658,83 €
31,73 €
31,77 €
31,84 €
31,85 €
31,94 €
31,95 €
31,97 €
31,99 €
32,01 €
32,03 €
32,12 €
32,13 €
32,21 €
32,34 €
32,42 €
32,44 €
32,45 €
32,49 €
32,54 €
- 44 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
39.300,00 €
5.372,96 €
39.304,71 €
39.401,00 €
39.440,00 €
39.490,40 €
39.497,42 €
39.500,00 €
39.501,60 €
39.560,00 €
39.570,00 €
39.587,50 €
39.632,00 €
39.660,00 €
39.738,12 €
39.800,00 €
39.810,00 €
39.832,00 €
39.920,00 €
39.963,37 €
40.132,20 €
5.373,60 €
5.386,77 €
5.392,10 €
5.398,99 €
5.399,95 €
5.400,30 €
5.400,52 €
5.408,51 €
5.409,87 €
5.412,27 €
5.418,35 €
5.422,18 €
5.432,86 €
5.441,32 €
5.442,69 €
5.445,69 €
5.457,72 €
5.463,65 €
5.486,74 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
702,25 €
0,00 €
4.670,71 €
32,62 €
702,25 €
0,00 €
4.670,71 €
702,33 €
0,00 €
4.671,27 €
702,33 €
0,00 €
4.671,27 €
704,05 €
0,00 €
4.682,72 €
704,05 €
0,00 €
4.682,72 €
704,75 €
0,00 €
4.687,35 €
704,75 €
0,00 €
4.687,35 €
705,65 €
0,00 €
4.693,34 €
705,65 €
0,00 €
4.693,34 €
705,77 €
0,00 €
4.694,18 €
705,77 €
0,00 €
4.694,18 €
705,82 €
0,00 €
4.694,48 €
705,82 €
0,00 €
4.694,48 €
705,85 €
0,00 €
4.694,67 €
705,85 €
0,00 €
4.694,67 €
706,89 €
0,00 €
4.701,62 €
706,89 €
0,00 €
4.701,62 €
707,07 €
0,00 €
4.702,80 €
707,07 €
0,00 €
4.702,80 €
707,38 €
0,00 €
4.704,89 €
707,38 €
0,00 €
4.704,89 €
708,18 €
0,00 €
4.710,17 €
708,18 €
0,00 €
4.710,17 €
708,68 €
0,00 €
4.713,50 €
708,68 €
0,00 €
4.713,50 €
710,07 €
0,00 €
4.722,79 €
710,07 €
0,00 €
4.722,79 €
711,18 €
0,00 €
4.730,14 €
711,18 €
0,00 €
4.730,14 €
711,36 €
0,00 €
4.731,33 €
711,36 €
0,00 €
4.731,33 €
711,75 €
0,00 €
4.733,94 €
711,75 €
0,00 €
4.733,94 €
713,32 €
0,00 €
4.744,40 €
713,32 €
0,00 €
4.744,40 €
714,10 €
0,00 €
4.749,55 €
714,10 €
0,00 €
4.749,55 €
717,12 €
0,00 €
4.769,62 €
717,12 €
0,00 €
4.769,62 €
32,63 €
32,71 €
32,74 €
32,78 €
32,79 €
32,79 €
32,79 €
32,84 €
32,85 €
32,86 €
32,90 €
32,92 €
32,99 €
33,04 €
33,05 €
33,07 €
33,14 €
33,18 €
33,32 €
- 45 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
40.173,72 €
5.492,41 €
40.180,00 €
40.205,00 €
40.339,00 €
40.400,00 €
40.420,00 €
40.493,64 €
40.588,80 €
40.621,00 €
40.665,72 €
40.778,00 €
40.880,00 €
41.010,60 €
41.022,36 €
41.030,00 €
41.141,45 €
41.220,00 €
41.301,10 €
41.351,00 €
41.360,00 €
5.493,27 €
5.496,69 €
5.515,01 €
5.523,35 €
5.526,08 €
5.536,15 €
5.549,16 €
5.553,56 €
5.559,68 €
5.575,03 €
5.588,97 €
5.606,83 €
5.608,44 €
5.609,48 €
5.624,72 €
5.635,46 €
5.646,54 €
5.653,37 €
5.654,60 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
717,86 €
0,00 €
4.774,55 €
33,35 €
717,86 €
0,00 €
4.774,55 €
717,97 €
0,00 €
4.775,30 €
717,97 €
0,00 €
4.775,30 €
718,42 €
0,00 €
4.778,27 €
718,42 €
0,00 €
4.778,27 €
720,81 €
0,00 €
4.794,20 €
720,81 €
0,00 €
4.794,20 €
721,90 €
0,00 €
4.801,45 €
721,90 €
0,00 €
4.801,45 €
722,26 €
0,00 €
4.803,82 €
722,26 €
0,00 €
4.803,82 €
723,57 €
0,00 €
4.812,58 €
723,57 €
0,00 €
4.812,58 €
725,28 €
0,00 €
4.823,88 €
725,28 €
0,00 €
4.823,88 €
725,85 €
0,00 €
4.827,71 €
725,85 €
0,00 €
4.827,71 €
726,65 €
0,00 €
4.833,03 €
726,65 €
0,00 €
4.833,03 €
728,66 €
0,00 €
4.846,37 €
728,66 €
0,00 €
4.846,37 €
730,48 €
0,00 €
4.858,49 €
730,48 €
0,00 €
4.858,49 €
732,81 €
0,00 €
4.874,02 €
732,81 €
0,00 €
4.874,02 €
733,02 €
0,00 €
4.875,42 €
733,02 €
0,00 €
4.875,42 €
733,16 €
0,00 €
4.876,32 €
733,16 €
0,00 €
4.876,32 €
735,15 €
0,00 €
4.889,57 €
735,15 €
0,00 €
4.889,57 €
736,55 €
0,00 €
4.898,91 €
736,55 €
0,00 €
4.898,91 €
738,00 €
0,00 €
4.908,54 €
738,00 €
0,00 €
4.908,54 €
738,90 €
0,00 €
4.914,47 €
738,90 €
0,00 €
4.914,47 €
739,06 €
0,00 €
4.915,54 €
739,06 €
0,00 €
4.915,54 €
33,35 €
33,38 €
33,49 €
33,54 €
33,55 €
33,62 €
33,69 €
33,72 €
33,76 €
33,85 €
33,94 €
34,04 €
34,05 €
34,06 €
34,15 €
34,22 €
34,29 €
34,33 €
34,33 €
- 46 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
41.411,00 €
5.661,57 €
41.505,00 €
41.640,00 €
41.740,00 €
41.742,00 €
41.841,00 €
41.990,70 €
42.029,35 €
42.034,67 €
42.250,00 €
42.402,50 €
42.413,88 €
42.505,00 €
42.521,04 €
42.526,80 €
42.638,83 €
42.860,00 €
42.892,00 €
42.897,19 €
42.920,00 €
5.674,42 €
5.692,88 €
5.706,55 €
5.706,82 €
5.720,36 €
5.740,82 €
5.746,11 €
5.746,83 €
5.776,27 €
5.797,12 €
5.798,68 €
5.811,14 €
5.813,33 €
5.814,12 €
5.829,43 €
5.859,67 €
5.864,05 €
5.864,76 €
5.867,87 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
739,97 €
0,00 €
4.921,60 €
34,38 €
739,97 €
0,00 €
4.921,60 €
741,65 €
0,00 €
4.932,77 €
741,65 €
0,00 €
4.932,77 €
744,06 €
0,00 €
4.948,82 €
744,06 €
0,00 €
4.948,82 €
745,85 €
0,00 €
4.960,70 €
745,85 €
0,00 €
4.960,70 €
745,88 €
0,00 €
4.960,94 €
745,88 €
0,00 €
4.960,94 €
747,65 €
0,00 €
4.972,71 €
747,65 €
0,00 €
4.972,71 €
750,33 €
0,00 €
4.990,49 €
750,33 €
0,00 €
4.990,49 €
751,02 €
0,00 €
4.995,09 €
751,02 €
0,00 €
4.995,09 €
751,11 €
0,00 €
4.995,72 €
751,11 €
0,00 €
4.995,72 €
754,96 €
0,00 €
5.021,31 €
754,96 €
0,00 €
5.021,31 €
757,68 €
0,00 €
5.039,44 €
757,68 €
0,00 €
5.039,44 €
757,89 €
0,00 €
5.040,79 €
757,89 €
0,00 €
5.040,79 €
759,52 €
0,00 €
5.051,62 €
759,52 €
0,00 €
5.051,62 €
759,80 €
0,00 €
5.053,53 €
759,80 €
0,00 €
5.053,53 €
759,91 €
0,00 €
5.054,21 €
759,91 €
0,00 €
5.054,21 €
761,91 €
0,00 €
5.067,52 €
761,91 €
0,00 €
5.067,52 €
765,86 €
0,00 €
5.093,81 €
765,86 €
0,00 €
5.093,81 €
766,43 €
0,00 €
5.097,62 €
766,43 €
0,00 €
5.097,62 €
766,52 €
0,00 €
5.098,24 €
766,52 €
0,00 €
5.098,24 €
766,93 €
0,00 €
5.100,94 €
766,93 €
0,00 €
5.100,94 €
34,46 €
34,57 €
34,65 €
34,65 €
34,73 €
34,86 €
34,89 €
34,89 €
35,07 €
35,20 €
35,21 €
35,29 €
35,30 €
35,30 €
35,40 €
35,58 €
35,61 €
35,61 €
35,63 €
- 47 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
43.052,04 €
5.885,93 €
43.100,00 €
43.160,00 €
43.224,99 €
43.300,00 €
43.400,00 €
43.463,00 €
43.470,00 €
43.500,00 €
43.501,96 €
43.605,79 €
43.680,00 €
43.820,00 €
44.030,00 €
44.080,00 €
44.200,00 €
44.231,16 €
44.234,92 €
44.340,00 €
44.360,00 €
5.892,48 €
5.900,69 €
5.909,57 €
5.919,83 €
5.933,50 €
5.942,11 €
5.943,07 €
5.947,17 €
5.947,44 €
5.961,63 €
5.971,78 €
5.990,92 €
6.019,63 €
6.026,47 €
6.042,87 €
6.047,13 €
6.047,65 €
6.062,01 €
6.064,75 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
769,29 €
0,00 €
5.116,64 €
35,74 €
769,29 €
0,00 €
5.116,64 €
770,15 €
0,00 €
5.122,33 €
770,15 €
0,00 €
5.122,33 €
771,22 €
0,00 €
5.129,47 €
771,22 €
0,00 €
5.129,47 €
772,38 €
0,00 €
5.137,19 €
772,38 €
0,00 €
5.137,19 €
773,72 €
0,00 €
5.146,11 €
773,72 €
0,00 €
5.146,11 €
775,51 €
0,00 €
5.157,99 €
775,51 €
0,00 €
5.157,99 €
776,63 €
0,00 €
5.165,48 €
776,63 €
0,00 €
5.165,48 €
776,76 €
0,00 €
5.166,31 €
776,76 €
0,00 €
5.166,31 €
777,30 €
0,00 €
5.169,87 €
777,30 €
0,00 €
5.169,87 €
777,33 €
0,00 €
5.170,11 €
777,33 €
0,00 €
5.170,11 €
779,19 €
0,00 €
5.182,44 €
779,19 €
0,00 €
5.182,44 €
780,51 €
0,00 €
5.191,27 €
780,51 €
0,00 €
5.191,27 €
783,01 €
0,00 €
5.207,91 €
783,01 €
0,00 €
5.207,91 €
786,77 €
0,00 €
5.232,86 €
786,77 €
0,00 €
5.232,86 €
787,66 €
0,00 €
5.238,81 €
787,66 €
0,00 €
5.238,81 €
789,80 €
0,00 €
5.253,07 €
789,80 €
0,00 €
5.253,07 €
790,36 €
0,00 €
5.256,77 €
790,36 €
0,00 €
5.256,77 €
790,43 €
0,00 €
5.257,22 €
790,43 €
0,00 €
5.257,22 €
792,30 €
0,00 €
5.269,71 €
792,30 €
0,00 €
5.269,71 €
792,66 €
0,00 €
5.272,09 €
792,66 €
0,00 €
5.272,09 €
35,78 €
35,83 €
35,88 €
35,95 €
36,03 €
36,08 €
36,09 €
36,11 €
36,11 €
36,20 €
36,26 €
36,38 €
36,55 €
36,59 €
36,69 €
36,72 €
36,72 €
36,81 €
36,83 €
- 48 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
44.690,00 €
6.109,86 €
44.860,00 €
44.981,00 €
44.983,80 €
45.240,00 €
45.300,00 €
45.423,78 €
45.760,00 €
45.765,00 €
45.856,41 €
45.910,00 €
46.025,76 €
46.118,20 €
46.200,00 €
46.414,70 €
46.476,00 €
46.520,00 €
46.555,60 €
46.800,00 €
47.020,00 €
6.133,10 €
6.149,65 €
6.150,03 €
6.185,06 €
6.193,26 €
6.210,18 €
6.256,15 €
6.256,83 €
6.269,33 €
6.276,66 €
6.292,48 €
6.305,12 €
6.316,31 €
6.345,66 €
6.354,04 €
6.360,05 €
6.364,92 €
6.398,34 €
6.428,41 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
798,56 €
0,00 €
5.311,30 €
37,10 €
798,56 €
0,00 €
5.311,30 €
801,60 €
0,00 €
5.331,50 €
801,60 €
0,00 €
5.331,50 €
803,76 €
0,00 €
5.345,89 €
803,76 €
0,00 €
5.345,89 €
803,81 €
0,00 €
5.346,22 €
803,81 €
0,00 €
5.346,22 €
808,39 €
0,00 €
5.376,67 €
808,39 €
0,00 €
5.376,67 €
809,46 €
0,00 €
5.383,80 €
809,46 €
0,00 €
5.383,80 €
811,67 €
0,00 €
5.398,51 €
811,67 €
0,00 €
5.398,51 €
817,68 €
0,00 €
5.438,47 €
817,68 €
0,00 €
5.438,47 €
817,77 €
0,00 €
5.439,06 €
817,77 €
0,00 €
5.439,06 €
819,40 €
0,00 €
5.449,93 €
819,40 €
0,00 €
5.449,93 €
820,36 €
0,00 €
5.456,30 €
820,36 €
0,00 €
5.456,30 €
822,43 €
0,00 €
5.470,05 €
822,43 €
0,00 €
5.470,05 €
824,08 €
0,00 €
5.481,04 €
824,08 €
0,00 €
5.481,04 €
825,54 €
0,00 €
5.490,77 €
825,54 €
0,00 €
5.490,77 €
829,38 €
0,00 €
5.516,28 €
829,38 €
0,00 €
5.516,28 €
830,47 €
0,00 €
5.523,57 €
830,47 €
0,00 €
5.523,57 €
831,26 €
0,00 €
5.528,79 €
831,26 €
0,00 €
5.528,79 €
831,90 €
0,00 €
5.533,02 €
831,90 €
0,00 €
5.533,02 €
836,26 €
0,00 €
5.562,08 €
836,26 €
0,00 €
5.562,08 €
840,19 €
0,00 €
5.588,22 €
840,19 €
0,00 €
5.588,22 €
37,24 €
37,34 €
37,34 €
37,56 €
37,61 €
37,71 €
37,99 €
37,99 €
38,07 €
38,11 €
38,21 €
38,29 €
38,35 €
38,53 €
38,58 €
38,62 €
38,65 €
38,85 €
39,03 €
- 49 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
47.040,00 €
6.431,15 €
47.130,00 €
47.195,50 €
47.294,76 €
47.320,00 €
47.340,00 €
47.560,20 €
47.700,00 €
47.740,00 €
47.802,11 €
47.896,00 €
48.000,00 €
48.025,00 €
48.031,00 €
48.099,40 €
48.210,86 €
48.350,00 €
48.360,00 €
48.427,20 €
48.526,32 €
6.443,45 €
6.452,41 €
6.465,98 €
6.469,43 €
6.472,16 €
6.502,27 €
6.521,38 €
6.526,85 €
6.535,34 €
6.548,18 €
6.562,40 €
6.565,81 €
6.566,63 €
6.575,98 €
6.591,22 €
6.610,25 €
6.611,61 €
6.620,80 €
6.634,35 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
840,55 €
0,00 €
5.590,60 €
39,05 €
840,55 €
0,00 €
5.590,60 €
842,16 €
0,00 €
5.601,29 €
842,16 €
0,00 €
5.601,29 €
843,33 €
0,00 €
5.609,08 €
843,33 €
0,00 €
5.609,08 €
845,10 €
0,00 €
5.620,88 €
845,10 €
0,00 €
5.620,88 €
845,55 €
0,00 €
5.623,88 €
845,55 €
0,00 €
5.623,88 €
845,91 €
0,00 €
5.626,25 €
845,91 €
0,00 €
5.626,25 €
849,85 €
0,00 €
5.652,42 €
849,85 €
0,00 €
5.652,42 €
852,34 €
0,00 €
5.669,04 €
852,34 €
0,00 €
5.669,04 €
853,06 €
0,00 €
5.673,79 €
853,06 €
0,00 €
5.673,79 €
854,17 €
0,00 €
5.681,17 €
854,17 €
0,00 €
5.681,17 €
855,85 €
0,00 €
5.692,33 €
855,85 €
0,00 €
5.692,33 €
857,71 €
0,00 €
5.704,69 €
857,71 €
0,00 €
5.704,69 €
858,15 €
0,00 €
5.707,66 €
858,15 €
0,00 €
5.707,66 €
858,26 €
0,00 €
5.708,37 €
858,26 €
0,00 €
5.708,37 €
859,48 €
0,00 €
5.716,50 €
859,48 €
0,00 €
5.716,50 €
861,47 €
0,00 €
5.729,75 €
861,47 €
0,00 €
5.729,75 €
863,96 €
0,00 €
5.746,29 €
863,96 €
0,00 €
5.746,29 €
864,14 €
0,00 €
5.747,47 €
864,14 €
0,00 €
5.747,47 €
865,34 €
0,00 €
5.755,46 €
865,34 €
0,00 €
5.755,46 €
867,11 €
0,00 €
5.767,24 €
867,11 €
0,00 €
5.767,24 €
39,13 €
39,18 €
39,26 €
39,28 €
39,30 €
39,48 €
39,60 €
39,63 €
39,68 €
39,76 €
39,85 €
39,87 €
39,87 €
39,93 €
40,02 €
40,14 €
40,15 €
40,20 €
40,28 €
- 50 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
48.760,00 €
6.666,30 €
48.803,00 €
49.395,00 €
50.000,00 €
50.200,00 €
51.044,00 €
51.139,08 €
51.282,52 €
51.360,00 €
51.436,27 €
51.547,20 €
51.631,00 €
51.640,00 €
51.815,28 €
52.330,00 €
52.633,64 €
52.673,28 €
52.990,00 €
53.082,00 €
53.460,00 €
6.672,18 €
6.753,11 €
6.835,83 €
6.863,17 €
6.978,56 €
6.991,56 €
7.011,17 €
7.021,76 €
7.032,19 €
7.047,36 €
7.058,81 €
7.060,04 €
7.084,01 €
7.154,38 €
7.195,89 €
7.201,31 €
7.244,61 €
7.257,19 €
7.308,87 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
871,29 €
0,00 €
5.795,01 €
40,48 €
871,29 €
0,00 €
5.795,01 €
872,05 €
0,00 €
5.800,13 €
872,05 €
0,00 €
5.800,13 €
882,63 €
0,00 €
5.870,48 €
882,63 €
0,00 €
5.870,48 €
893,44 €
0,00 €
5.942,39 €
893,44 €
0,00 €
5.942,39 €
897,02 €
0,00 €
5.966,15 €
897,02 €
0,00 €
5.966,15 €
912,10 €
0,00 €
6.066,46 €
912,10 €
0,00 €
6.066,46 €
913,80 €
0,00 €
6.077,76 €
913,80 €
0,00 €
6.077,76 €
916,36 €
0,00 €
6.094,81 €
916,36 €
0,00 €
6.094,81 €
917,74 €
0,00 €
6.104,02 €
917,74 €
0,00 €
6.104,02 €
919,11 €
0,00 €
6.113,08 €
919,11 €
0,00 €
6.113,08 €
921,09 €
0,00 €
6.126,27 €
921,09 €
0,00 €
6.126,27 €
922,59 €
0,00 €
6.136,22 €
922,59 €
0,00 €
6.136,22 €
922,75 €
0,00 €
6.137,29 €
922,75 €
0,00 €
6.137,29 €
925,88 €
0,00 €
6.158,13 €
925,88 €
0,00 €
6.158,13 €
935,08 €
0,00 €
6.219,30 €
935,08 €
0,00 €
6.219,30 €
940,50 €
0,00 €
6.255,39 €
940,50 €
0,00 €
6.255,39 €
941,21 €
0,00 €
6.260,10 €
941,21 €
0,00 €
6.260,10 €
946,87 €
0,00 €
6.297,74 €
946,87 €
0,00 €
6.297,74 €
948,51 €
0,00 €
6.308,68 €
948,51 €
0,00 €
6.308,68 €
955,27 €
0,00 €
6.353,60 €
955,27 €
0,00 €
6.353,60 €
40,51 €
41,01 €
41,51 €
41,67 €
42,37 €
42,45 €
42,57 €
42,64 €
42,70 €
42,79 €
42,86 €
42,87 €
43,02 €
43,44 €
43,69 €
43,73 €
43,99 €
44,07 €
44,38 €
- 51 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
53.465,76 €
7.309,66 €
53.482,00 €
53.750,84 €
53.984,76 €
54.122,20 €
54.439,25 €
54.858,00 €
55.079,00 €
55.405,00 €
55.530,70 €
55.631,16 €
55.989,92 €
55.990,00 €
56.702,31 €
56.831,88 €
56.948,50 €
57.212,40 €
57.221,10 €
57.238,65 €
57.790,90 €
7.311,88 €
7.348,63 €
7.380,61 €
7.399,40 €
7.442,75 €
7.500,00 €
7.530,21 €
7.574,78 €
7.591,97 €
7.605,70 €
7.654,75 €
7.654,76 €
7.752,15 €
7.769,86 €
7.785,80 €
7.821,88 €
7.823,07 €
7.825,47 €
7.900,97 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
955,37 €
0,00 €
6.354,29 €
44,39 €
955,37 €
0,00 €
6.354,29 €
955,66 €
0,00 €
6.356,22 €
955,66 €
0,00 €
6.356,22 €
960,47 €
0,00 €
6.388,16 €
960,47 €
0,00 €
6.388,16 €
964,65 €
0,00 €
6.415,96 €
964,65 €
0,00 €
6.415,96 €
967,10 €
0,00 €
6.432,30 €
967,10 €
0,00 €
6.432,30 €
972,77 €
0,00 €
6.469,98 €
972,77 €
0,00 €
6.469,98 €
980,25 €
0,00 €
6.519,75 €
980,25 €
0,00 €
6.519,75 €
984,20 €
0,00 €
6.546,01 €
984,20 €
0,00 €
6.546,01 €
990,02 €
0,00 €
6.584,76 €
990,02 €
0,00 €
6.584,76 €
992,27 €
0,00 €
6.599,70 €
992,27 €
0,00 €
6.599,70 €
994,06 €
0,00 €
6.611,64 €
994,06 €
0,00 €
6.611,64 €
1.000,48 €
0,00 €
6.654,27 €
1.000,48 €
0,00 €
6.654,27 €
1.000,48 €
0,00 €
6.654,28 €
1.000,48 €
0,00 €
6.654,28 €
1.013,21 €
0,00 €
6.738,94 €
1.013,21 €
0,00 €
6.738,94 €
1.015,52 €
0,00 €
6.754,34 €
1.015,52 €
0,00 €
6.754,34 €
1.017,60 €
0,00 €
6.768,20 €
1.017,60 €
0,00 €
6.768,20 €
1.022,32 €
0,00 €
6.799,56 €
1.022,32 €
0,00 €
6.799,56 €
1.022,48 €
0,00 €
6.800,59 €
1.022,48 €
0,00 €
6.800,59 €
1.022,79 €
0,00 €
6.802,68 €
1.022,79 €
0,00 €
6.802,68 €
1.032,66 €
0,00 €
6.868,31 €
1.032,66 €
0,00 €
6.868,31 €
44,40 €
44,62 €
44,82 €
44,93 €
45,19 €
45,54 €
45,73 €
46,00 €
46,10 €
46,18 €
46,48 €
46,48 €
47,07 €
47,18 €
47,28 €
47,50 €
47,50 €
47,52 €
47,98 €
- 52 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
58.032,48 €
7.934,00 €
58.732,56 €
59.484,90 €
59.500,00 €
59.540,00 €
59.682,30 €
60.148,80 €
60.944,44 €
61.069,80 €
61.525,00 €
61.573,70 €
61.663,80 €
61.770,00 €
63.369,72 €
64.692,37 €
64.728,60 €
64.900,00 €
65.000,00 €
65.620,10 €
65.657,45 €
8.029,71 €
8.132,57 €
8.134,64 €
8.140,11 €
8.159,56 €
8.223,34 €
8.332,12 €
8.349,25 €
8.411,49 €
8.418,15 €
8.430,46 €
8.444,98 €
8.663,69 €
8.844,52 €
8.849,47 €
8.872,91 €
8.886,58 €
8.971,36 €
8.976,46 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
1.036,97 €
0,00 €
6.897,03 €
48,18 €
1.036,97 €
0,00 €
6.897,03 €
1.049,48 €
0,00 €
6.980,23 €
1.049,48 €
0,00 €
6.980,23 €
1.062,93 €
0,00 €
7.069,64 €
1.062,93 €
0,00 €
7.069,64 €
1.063,20 €
0,00 €
7.071,44 €
1.063,20 €
0,00 €
7.071,44 €
1.063,91 €
0,00 €
7.076,20 €
1.063,91 €
0,00 €
7.076,20 €
1.066,45 €
0,00 €
7.093,11 €
1.066,45 €
0,00 €
7.093,11 €
1.074,79 €
0,00 €
7.148,55 €
1.074,79 €
0,00 €
7.148,55 €
1.089,01 €
0,00 €
7.243,11 €
1.089,01 €
0,00 €
7.243,11 €
1.091,25 €
0,00 €
7.258,00 €
1.091,25 €
0,00 €
7.258,00 €
1.099,38 €
0,00 €
7.312,11 €
1.099,38 €
0,00 €
7.312,11 €
1.100,25 €
0,00 €
7.317,90 €
1.100,25 €
0,00 €
7.317,90 €
1.101,86 €
0,00 €
7.328,60 €
1.101,86 €
0,00 €
7.328,60 €
1.103,76 €
0,00 €
7.341,22 €
1.103,76 €
0,00 €
7.341,22 €
1.132,34 €
0,00 €
7.531,35 €
1.132,34 €
0,00 €
7.531,35 €
1.155,98 €
0,00 €
7.688,54 €
1.155,98 €
0,00 €
7.688,54 €
1.156,63 €
0,00 €
7.692,84 €
1.156,63 €
0,00 €
7.692,84 €
1.159,69 €
0,00 €
7.713,22 €
1.159,69 €
0,00 €
7.713,22 €
1.161,48 €
0,00 €
7.725,10 €
1.161,48 €
0,00 €
7.725,10 €
1.172,56 €
0,00 €
7.798,80 €
1.172,56 €
0,00 €
7.798,80 €
1.173,22 €
0,00 €
7.803,24 €
1.173,22 €
0,00 €
7.803,24 €
48,76 €
49,38 €
49,40 €
49,43 €
49,55 €
49,93 €
50,59 €
50,70 €
51,08 €
51,12 €
51,19 €
51,28 €
52,61 €
53,71 €
53,74 €
53,88 €
53,96 €
54,48 €
54,51 €
- 53 -
Fédéral
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
66.059,44 €
9.031,42 €
66.150,00 €
66.400,00 €
66.590,52 €
66.910,00 €
67.600,00 €
68.273,40 €
69.460,53 €
70.145,00 €
70.155,10 €
70.314,00 €
71.000,00 €
71.655,00 €
71.667,00 €
72.610,00 €
72.981,00 €
73.185,81 €
73.378,80 €
73.480,68 €
74.079,30 €
9.043,80 €
9.077,98 €
9.104,03 €
9.147,71 €
9.242,04 €
9.334,11 €
9.496,41 €
9.589,99 €
9.591,37 €
9.613,09 €
9.706,88 €
9.796,43 €
9.798,07 €
9.926,99 €
9.977,71 €
10.005,71 €
10.032,10 €
10.046,03 €
10.127,87 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
1.180,41 €
0,00 €
7.851,01 €
54,84 €
1.180,41 €
0,00 €
7.851,01 €
1.182,02 €
0,00 €
7.861,78 €
1.182,02 €
0,00 €
7.861,78 €
1.186,49 €
0,00 €
7.891,49 €
1.186,49 €
0,00 €
7.891,49 €
1.189,90 €
0,00 €
7.914,13 €
1.189,90 €
0,00 €
7.914,13 €
1.195,61 €
0,00 €
7.952,10 €
1.195,61 €
0,00 €
7.952,10 €
1.207,93 €
0,00 €
8.034,11 €
1.207,93 €
0,00 €
8.034,11 €
1.219,97 €
0,00 €
8.114,14 €
1.219,97 €
0,00 €
8.114,14 €
1.241,18 €
0,00 €
8.255,23 €
1.241,18 €
0,00 €
8.255,23 €
1.253,41 €
0,00 €
8.336,58 €
1.253,41 €
0,00 €
8.336,58 €
1.253,59 €
0,00 €
8.337,78 €
1.253,59 €
0,00 €
8.337,78 €
1.256,43 €
0,00 €
8.356,66 €
1.256,43 €
0,00 €
8.356,66 €
1.268,69 €
0,00 €
8.438,19 €
1.268,69 €
0,00 €
8.438,19 €
1.280,39 €
0,00 €
8.516,04 €
1.280,39 €
0,00 €
8.516,04 €
1.280,61 €
0,00 €
8.517,46 €
1.280,61 €
0,00 €
8.517,46 €
1.297,46 €
0,00 €
8.629,53 €
1.297,46 €
0,00 €
8.629,53 €
1.304,09 €
0,00 €
8.673,62 €
1.304,09 €
0,00 €
8.673,62 €
1.307,75 €
0,00 €
8.697,96 €
1.307,75 €
0,00 €
8.697,96 €
1.311,20 €
0,00 €
8.720,90 €
1.311,20 €
0,00 €
8.720,90 €
1.313,02 €
0,00 €
8.733,01 €
1.313,02 €
0,00 €
8.733,01 €
1.323,71 €
0,00 €
8.804,16 €
1.323,71 €
0,00 €
8.804,16 €
54,92 €
55,12 €
55,28 €
55,55 €
56,12 €
56,68 €
57,67 €
58,23 €
58,24 €
58,37 €
58,94 €
59,49 €
59,50 €
60,28 €
60,59 €
60,76 €
60,92 €
61,00 €
61,50 €
Fédéral
- 54 -
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
74.331,20 €
10.162,31 €
75.018,60 €
75.018,65 €
75.224,52 €
75.553,00 €
76.952,16 €
77.108,40 €
77.297,00 €
77.592,70 €
79.505,00 €
79.843,08 €
81.827,90 €
81.872,16 €
82.159,44 €
82.589,30 €
83.505,60 €
83.901,12 €
85.000,00 €
86.922,00 €
87.465,24 €
10.256,29 €
10.256,29 €
10.284,44 €
10.329,35 €
10.520,64 €
10.542,00 €
10.567,78 €
10.608,21 €
10.869,65 €
10.915,87 €
11.187,23 €
11.193,28 €
11.232,56 €
11.291,33 €
11.416,60 €
11.470,68 €
11.620,91 €
11.883,68 €
11.957,95 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
1.328,21 €
0,00 €
8.834,10 €
61,71 €
1.328,21 €
0,00 €
8.834,10 €
1.340,50 €
0,00 €
8.915,79 €
1.340,50 €
0,00 €
8.915,79 €
1.340,50 €
0,00 €
8.915,79 €
1.340,50 €
0,00 €
8.915,79 €
1.344,18 €
0,00 €
8.940,26 €
1.344,18 €
0,00 €
8.940,26 €
1.350,05 €
0,00 €
8.979,30 €
1.350,05 €
0,00 €
8.979,30 €
1.375,05 €
0,00 €
9.145,59 €
1.375,05 €
0,00 €
9.145,59 €
1.377,84 €
0,00 €
9.164,16 €
1.377,84 €
0,00 €
9.164,16 €
1.381,21 €
0,00 €
9.186,57 €
1.381,21 €
0,00 €
9.186,57 €
1.386,49 €
0,00 €
9.221,72 €
1.386,49 €
0,00 €
9.221,72 €
1.420,66 €
0,00 €
9.448,99 €
1.420,66 €
0,00 €
9.448,99 €
1.426,70 €
0,00 €
9.489,17 €
1.426,70 €
0,00 €
9.489,17 €
1.462,17 €
0,00 €
9.725,06 €
1.462,17 €
0,00 €
9.725,06 €
1.462,96 €
0,00 €
9.730,32 €
1.462,96 €
0,00 €
9.730,32 €
1.468,10 €
0,00 €
9.764,46 €
1.468,10 €
0,00 €
9.764,46 €
1.475,78 €
0,00 €
9.815,55 €
1.475,78 €
0,00 €
9.815,55 €
1.492,15 €
0,00 €
9.924,45 €
1.492,15 €
0,00 €
9.924,45 €
1.499,22 €
0,00 €
9.971,46 €
1.499,22 €
0,00 €
9.971,46 €
1.518,85 €
0,00 €
10.102,06 €
1.518,85 €
0,00 €
10.102,06 €
1.553,20 €
0,00 €
10.330,48 €
1.553,20 €
0,00 €
10.330,48 €
1.562,90 €
0,00 €
10.395,05 €
1.562,90 €
0,00 €
10.395,05 €
62,28 €
62,28 €
62,45 €
62,72 €
63,89 €
64,02 €
64,17 €
64,42 €
66,01 €
66,29 €
67,93 €
67,97 €
68,21 €
68,57 €
69,33 €
69,66 €
70,57 €
72,16 €
72,61 €
Fédéral
- 55 -
Contractuel
Federaal
TRAITEMENT
ANNUEL
Trait. mensuel brut
JAARWEDDE 100%
Brutomaandwedde
88.020,00 €
12.033,80 €
89.129,52 €
89.889,24 €
91.011,48 €
91.051,98 €
92.970,12 €
94.043,85 €
97.151,04 €
98.050,08 €
98.510,00 €
100.753,00 €
108.715,08 €
113.081,45 €
118.840,20 €
122.584,08 €
12.185,49 €
12.289,35 €
12.442,78 €
12.448,32 €
12.710,56 €
12.857,36 €
13.282,16 €
13.405,08 €
13.467,95 €
13.774,61 €
14.863,16 €
15.460,11 €
16.247,43 €
16.759,28 €
Contractueel
ONSS
Foyer /
Résidence
Imposable
Taux horaire 1/1976
R.S.Z.
Haard /
Standplaats
Belastbaar
Uurbedrag 1/1976
1.572,82 €
0,00 €
10.460,98 €
73,07 €
1.572,82 €
0,00 €
10.460,98 €
1.592,64 €
0,00 €
10.592,85 €
1.592,64 €
0,00 €
10.592,85 €
1.606,22 €
0,00 €
10.683,13 €
1.606,22 €
0,00 €
10.683,13 €
1.626,27 €
0,00 €
10.816,51 €
1.626,27 €
0,00 €
10.816,51 €
1.627,00 €
0,00 €
10.821,32 €
1.627,00 €
0,00 €
10.821,32 €
1.661,27 €
0,00 €
11.049,29 €
1.661,27 €
0,00 €
11.049,29 €
1.680,46 €
0,00 €
11.176,90 €
1.680,46 €
0,00 €
11.176,90 €
1.735,98 €
0,00 €
11.546,18 €
1.735,98 €
0,00 €
11.546,18 €
1.752,04 €
0,00 €
11.653,04 €
1.752,04 €
0,00 €
11.653,04 €
1.760,26 €
0,00 €
11.707,69 €
1.760,26 €
0,00 €
11.707,69 €
1.800,34 €
0,00 €
11.974,27 €
1.800,34 €
0,00 €
11.974,27 €
1.942,62 €
0,00 €
12.920,54 €
1.942,62 €
0,00 €
12.920,54 €
2.020,64 €
0,00 €
13.439,47 €
2.020,64 €
0,00 €
13.439,47 €
2.123,54 €
0,00 €
14.123,89 €
2.123,54 €
0,00 €
14.123,89 €
2.190,44 €
0,00 €
14.568,84 €
2.190,44 €
0,00 €
14.568,84 €
74,00 €
74,63 €
75,56 €
75,59 €
77,18 €
78,08 €
80,66 €
81,40 €
81,78 €
83,65 €
90,26 €
93,88 €
98,66 €
101,77 €
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
201 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler