close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Christiane DEDOBBELEER Christiane DEDOBBELEER

IntégréTéléchargement
Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal zwaar vallen
On voulait simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de nous,
sur notre chemin
We nemen afscheid van
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de
Mevrouw
Madame
Christiane DEDOBBELEER
Christiane DEDOBBELEER
lieve echtgenote van De heer Guy NERINCKX
tendre épouse de Monsieur Guy NERINCKX
geboren te Bellingen op 30 november 1939 en overleden te Leuven op 23 juli 2016,
gesterkt door het Ziekensacrament.
née à Bellingen le 30 novembre 1939 et décédée à Leuven le 23 juillet 2016,
réconfortée par le Sacrement des malades
Guy Nerinckx,
haar echtgenoot,
Eddy en Bénédicte Liégeois-Nerinckx,
Xavier en Jo Nerinckx-Heremans,
Cédric en Marie, Arnaud, Elise, Marie,
Camille, Arthur, Fien,
haar kinderen,
haar kleinkinderen,
José(†) en Marthe Castaigne-Dedobbeleer en familie,
Raymond(†) en Betty Dedobbeleer-De Beck en familie,
Jean(†) en Agnès Van Cutsem-Dedobbeleer en familie,
Maurice en Agnès Dedobbeleer-De Dobbeleer en familie,
Jules en Maria Dedobbeleer-Peeters en familie,
Edgard(†) en Linda Dedobbeleer-Lambrecht en familie,
Christian en Claudine Nerinckx-Rigaux en familie,
Michel en Irma Nerinckx-Tholomé en familie,
Jacques en Marie-Claire Nerinckx-Duran en familie,
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Dedobbeleer, Nerinckx, Langhendries en Vandermeer
Guy Nerinckx,
son époux,
Eddy et Bénédicte Liégeois-Nerinckx,
Xavier et Jo Nerinckx-Heremans,
ses enfants,
Cédric et Marie, Arnaud, Elise, Marie,
Camille, Arthur, Fien,
ses petits-enfants,
José(†) et Marthe Castaigne-Dedobbeleer et famille,
Raymond(†) et Betty Dedobbeleer-De Beck et famille,
Jean(†) et Agnès Van Cutsem-Dedobbeleer et famille,
Maurice et Agnès Dedobbeleer-De Dobbeleer et famille,
Jules et Maria Dedobbeleer-Peeters et famille,
Edgard(†) et Linda Dedobbeleer-Lambrecht et famille,
Christian et Claudine Nerinckx-Rigaux et famille,
Michel et Irma Nerinckx-Tholomé et famille,
Jacques et Marie-Claire Nerinckx-Duran et famille
Ses frères,soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces,
Les familles Dedobbeleer, Nerinckx, Langhendries et Vandermeer
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Christiane tijdens de
uitvaartliturgie in de St-Augustinuskerk te Beert op zaterdag 30 juli 2016 om 11.30 u.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
voor de bijzetting in de familekelder.
Nous vous invitons à vous recueillir autour de la mémoire de Christiane lors
du service religieux, suivi de l’inhumation dans le caveau familial, qui aura lieu
en l’église Saint-Augustin à Beert le samedi 30 juillet 2016 à 11h30.
Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 11.00 u
Namis in de kerk van Beert op 25 september 2016 om 9.30 u
Réunion pour un dernier hommage à l’église à partir de 11h00.
Une messe en sa mémoire aura lieu en l’église de Beert le dimanche 25 septembre 2016 à 9h30
Onze oprechte dank gaat uit naar het medische team van het U.Z. Gasthuisberg
en de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.
Nos sincères remerciements vont à l’équipe médicale de l’U.Z. Gasthuisberg
et aux infirmiers de la Croix Jaune et Blanche
Gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium Luypaert, Scherpstraat 15 te Herne
op donderdag 28 juli 2016 van 19 tot 20 u.
Un dernier hommage pourra lui être rendu au funérarium Luypaert, Scherpstraat 15 à Herne,
le jeudi 28 juillet 2016 de 19 à 20h.
Rouwbetuigenissen P/A: begrafenissen Luypaert, Scherpstraat 15 te Herne tav familie Christiane Dedobbeleer
Condoleren kan ook via www.begrafenissen-Luypaert.be
Condoléances P/A: begrafenissen Luypaert, Scherpstraat 15 te Herne c/o famille de Christiane Dedobbeleer
Condoléances en ligne : www.begrafenissen-Luypaert.be
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
10
Taille du fichier
64 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler