close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

ART.2

IntégréTéléchargement
EDITOS
Het is met veel genoegen dat wij onze
medewerking verlenen aan dit nieuwe
wielerinitiatief, dat tegelijkertijd de
banden van Ieper met onze Franse
zusterstad Saint-Omer versterkt.
C’est avec beaucoup de plaisir que
nous prêtons notre collaboration à
cette nouvelle initiative destinée aux
cyclistes, mais qui consolide aussi les
liens entre Ypres et sa ville jumelée
française, Saint-Omer.
Ieper heeft de laatste jaren sterk ingezet
op belangrijke wielerevents. Denk
maar aan de start van de 6de rit van
de Ronde van Frankrijk op 9 juli 2014
of meer recent met Pasen van dit jaar,
toen 7 edities Gent-Wevelgem werden
gereden met Ieper en deelgemeente
Boezinge als epicentrum van deze
wielertopdag. Een uniek project
dankzij een intense samenwerking met
de Koninklijke Yperse Wielerclub, de
Koninklijke Wielerclub de SAS spurters
uit Boezinge en de organisatie GentWevelgem.
Ces dernières années, Ypres s’est
considérablement investie dans des
événements cyclistes majeurs. Des
événements tels que le départ de la
6e étape du Tour de France, le 9 juillet
2014 ou, plus récemment, à Pâques
cette année, sept éditions de GandWevelgem dont Ypres et sa section de
Boezinge ont été l’épicentre. Un projet
unique grâce à une collaboration
intense avec le Koninklijke Yperse
Wielerclub, le Koninklijke Wielerclub
de SAS spurters de Boezinge et les
organisateurs de Gand-Wevelgem.
Grensoverschrijdende samenwerking
met de buren uit Noord-Frankrijk is
voor de Stad Ieper een belangrijke
prioriteit. Zo’n samenwerking kan vele
vormen aannemen en een sportief
gebeuren als de eerste ‘Route des
Géants’ past daar zeker bij.
Ik bedank dan ook graag iedereen die
zich inzet om van deze wielerwedstrijd
op 17 juli 2016 een succes te maken.
In de eerste plaats de wielerclubs van
Saint-Omer en Ieper, maar zeker ook de
deelnemende teams en hun renners, de
politie en de betrokken stadsdiensten.
Veel succes aan allen!
JAN DURNEZ
Burgemeester van Ieper
Vlaams Volksvertegenwoordiger
La collaboration transfrontalière
avec nos voisins du nord de la France
est une priorité importante pour la
ville d’Ypres. Une telle collaboration
peut prendre de nombreuses formes,
notamment celle d’un événement
sportif tel que la première « Route des
Géants».
136 kilomètres de course, deux pays
traversés, 25 équipes, l’élite junior du
cyclisme international est réunie pour
une compétition exceptionnelle : la
1ère édition de la Route des Géants.
Notre agglomération est depuis
toujours une terre de cyclisme où se
mêlent à la fois le plaisir du vélo et les
compétitions cyclistes de haut niveau,
à l’image de la Flandre voisine.
C’est pourquoi nous avons décidé de
nous associer à Ypres afin d’organiser
une nouvelle course inédite qui
reliera Ypres à Saint-Omer, deux villes
jumelles.
Les 150 coureurs parcourront les 136
kilomètres de parcours avec nous
l’espérons autant de plaisir que nous
avons eu à organiser cette première
course transfrontalière.
La Route des Géants, symboles de
l’identité commune des Flamands
et des Audomarois, accueillera ainsi
le futur de l’élite internationale, les
géants du cyclisme de demain.
Grâce à l’action conjointe des vélosclubs d’Ypres et de Saint-Omer, c’est
une nouvelle page de l’amitié de
nos territoires et de la coopération
transfrontalière qui s’écrira le 17 juillet
prochain.
Merci à tous les bénévoles qui
essaimeront le parcours et à tous les
cyclistes qui participeront à cette
première édition.
Bonne course ! Goede race !
FRANCOIS DECOSTER
Maire de Saint-Omer
Président de la CASO
Vice-Président de la région
Hauts-de-France
136 kilometer doorheen twee
landen, 25 ploegen, de elite van het
internationale juniorenpeloton tekent
present voor een bijzondere wedstrijd:
de eerste editie van la Route des
Géants.
Onze agglomeratie is altijd al een
wielerregio geweest waar zowel
recreatieve
evenementen
als
wielerwedstrijden van hoog niveau
plaatsvinden, net als in het naburige
Vlaanderen.
Dat is de reden waarom we beslist
hebben om samen met Ieper een
volkomen nieuwe wedstrijd te
organiseren die de zustersteden Ieper
en Saint-Omer met elkaar verbindt.
We hopen dat de 150 renners die de
136 kilometer tussen Ieper en SaintOmer zullen afleggen, er evenveel
plezier aan zullen beleven als wij
hadden bij het organiseren van deze
eerste grensoverschrijdende wedstrijd.
La Route des Géants ofwel de Route
van de Reuzen, symbolen van de
gemeenschappelijke
identiteit
van de Vlamingen en van de
Audomarois, ontvangt de toekomstige
internationale toppers, de reuzen van
het wielrennen van morgen.
Dankzij de gezamenlijke inspanning
van de wielerclubs van Ieper en SaintOmer wordt op 17 juli een nieuw
hoofdstuk geschreven in het verhaal
van de vriendschap tussen onze
regio’s en van de grensoverschrijdende
samenwerking.
Dank aan alle vrijwilligers verspreid
over het parcours en aan alle renners
die aan deze eerste editie deelnemen.
depart ypres
PLAN ET ALTIMETRIE
START / DEPART
PERMANENTIE / PERMANENCE 17/07/2016
Vleeshuis. Neermarkt 9, 8900 Ieper Open van 19.00 u tot 13.30 u
Jury - UCI - KBWB: Bovenzaal Vleeshuis 10u tot 11.15u: inschrijving van de ploegen
11.30u: Vergadering UCl-commissarissen, organisatie en sportdirecteurs (loting)
Ouvert de 9h00 à 13h30
Jury - UCI - KBWB: Salle +1 Vleeshuis 10h00 à 11h15: Inscription des équipes
11h30: Réunion des commissaires UCI. Organisation et directeurs sportifs (tirage)
Open from 9.00 till 13.30
Jury - UCI - KBWB: Meeting room upstairs
10.00 till 11.15: Registration teams
11am 30: Meeting with UCI officials, organization and sports director (drawing of lots)
KLEEDKAMERS / VESTIAIRES / CHANGING ROOMS
Sporthal, Leopold 111-laan 16, 8900 IepeR
Open van 10u00 - 14u00
Ouvert de 10h - 14h
Open from 10am – 14pm
JURY UCI - KBWB
Vleeshuis - Neermarkt 9, Ieper
START / DEPART
PROGRAMMA/PROGRAMME/PROGRAM
10u00 -11u15: Permanentie Vleeshuis
12u00:briefing Koersdirectie - Politie - Seingevers - Rode Kruis (Vlees­huis)
12 u30-13u15:tekenen controleblad op het podium, op de Grote Markt
13u30:officieuze start Grote Markt Ieper 13u35: officiële start Oiksmuidseweg,Ieper
10h00 - 11h10: permanence Vleeshuis
12h00: Briefing Direction de la course - Police - Signaleurs - Croix Rouge
12h30 -13h15:signature de la feuille de contrôle sur le podium, sur la Grand Place
13h30: départ officieux Grote Markt Ieper 13h35: départ officiel Diksmuidseweg, Iepe r
10.00 am - 11.15am:Permanence in Vleeshuis
12 am: briefing race direction - Police - mobile esc ort - Red Cross
12.30 pm - 13.15:Signing of the control sheet on the platform on the Market Square
12.30 pm:unofficial start Grote Markt Ieper 13.35 am:officialstart Diksmuidseweg Ieper
PERMANENTIE / PERMANENCE / PERMANENCE
9u00-13u30 in het Vleeshuis, Neermarkt 9,8900 Ieper.
+32 479 43 81 74 (Alex Verbiest)
de 9h00 à 13h30 au Vleeshuis, Neerrnarkt 9, 8900 Ieper.
+32 479 43 81 74 (Alex Verbiest)
9.00am till 13.30pm Vleeshuis,Neermarkt 9, 8900 Ieper.
+32 479 43 81 74 (Alex Verbiest)
JURY - KBWB
Vleeshuis - Neermarkt 9,Ieper
MEDISCHE CONTROLE / CÔNTROLE MÉDICAL I MEDICAL CONTROL
Wijk Laënnec thuis / Maison de quartier Laennec / Neighborhood Laennec home
Rue du Général Leclerc Saint-Omer
START / DEPART
AANKOMST / ARRIVÉÉ / FINISH
Aankomstlijn : Boulevard de Strasbourg -Saint Omer.
Parking volgers met A-teken: Parking Laennec Saint-Omer
Afleiding volgwagens: Rue du Bon Mariage
Douches: Complexe sportif Allée des sports Saint-Omer
Antidopingcontrole: Maison de quartier Laennec –Rue du Général Leclerc Saint-Omer
Parking renners en verzorgers : Allée de sports Saint-Omer
Arrivée: Boulevard de Strasbourg -Saint Omer
Parking pour les suiveurs munis d’un signe A: Parking Laennec Saint-Omer
Déviation pour les voitures suiveuses: Rue du Bon Mariage
Douches: Complexe sportif Allée des sports Saint-Omer
Contrôle Antidopage: Maison de quartier Laennec –Rue du Général Leclerc Saint-Omer
Parking coureurs et soigneurs: Allée de sports Saint-Omer
Finish: Boulevard de Strasbourg -Saint Omer
Parking for cars foreseen with special sign A: Parking Laennec Saint-Omer
Diversion route followers in the race: Rue du Bon Mariage
Showers: Complexe sportif Allée des sports Saint-Omer
Antidoping tests: Maison de quartier Laennec –Rue du Général Leclerc Saint-Omer
Parking racers and attendants: Allée de sports Saint-Omer
(suite)
FINAL
ORGANIGRAMME
arrivee saint-omer
REGLEMENT
LA ROUTE DES GEANTS
WEDSTRIJDR EGLEMENT / RÈGLEMENT
DE LA COMPÉTITION /COMPETITION
RULES 201 6
ART.1
ORGANISATIE LA ROUTE DES GEANTS U19» wordt georgamseerd door
de VZW Komnklijke Yperse W1elerclub, Stations­straat 52,8900 Ieper
de fiets Club van Saint Omer 28B Longueville 62500 rue Saint Omer e
plaats op zondag, 17 juli 2016.
De race Director is Bart Vanmeuwenhuyze, Bargiestraat 7,8900 + 32
477 35 55 45 Ieper
ORGANISATION :LA ROUTE DES GEANTS U19 est organisé par le vélo club
K.YW Stat1onsstraat 52, 8900leper et
Le Vélo Club de Saint Omer 28 ter rue de Longueville 62500 Saint Omer
se déroule le dimanche 17 Juillet 2016.
Le Directeur de course est Bart Vanmeuwenhuyze, Bargiestraat 7,8900
Ieper +32 477 35 55 45
ORGANIZATION: The road of the Giants U19 is organized by cycling club
K.YW Stat1onsstraat 52, 8900 leper and the Bicycle Club of Saint Omer
28 ter Longueville 62500 rue Saint Omer e place on Sunday, July 17,
2016.
The race Director is Bart Vanmeuwenhuyze, Bargiestraat 7,8900 + 32
477 35 55 45 Ieper
ART.2
TYPE WEDSTRIJD De wedstrijd staat geregistreerd onder klasse Juniors
1.1 UCI en KBWB reglementering.
TYPE D’EPREUVE: L’épreuve est inscrite sous la catégorie Juniors 1.1
U19. Conformément aux règlements de l’UCI et RLVB
TYPE OF COMPETITION: The race ,is reserved for the category Juniors
1.lU19 ,accordance with the UCI and KBWB
ART.3
DELNAME: LA ROUTE DE GEANTS staat open voor volgende ploegen :
nationale ploegen, regionale ploegen, club ploegen en mixed ploegen
De ploegen bestaan uit min.4 en max.6 renners
PARTICIPATION LA ROUTE DES GEA NTS est ouvert aux équipes suivante
: équipes nationales, équipes régionales, équipes de club et équipes
mixtes Le nombre de coureurs par équipe est de minimum 4 et de
maximum 6 coureurs
PARTICIPATION: The following teams can anticipate to the competition
LA ROUTE DES GEANTS: National teams, reg1onal teams ,club teams
and mixed teams. The number of cyclists per team is minimum 4 and
maximum 6
ART.4
PERMANENTIE
De permanentie wordt gehouden op zaterdag 17 juli
2016
De Permanentie aan de aankomst is van 10u00-11u15
in het Vleeshuis, Neermarkt 9, 890-0 Ieper
De ploegen worden verwacht de rugnummers op te halen tussen
l0u00-11u15
De vergadering van de ploegleiders en de 1ury 1s gepland om 16u30De
debriefing tussen 1ury en organisatie is voorzien om 13u00
PERMANENCE
La permanence se tient le dimanche 17 juillet
La permanence se tient dans het Vleeshuis, Neermarkt 9,8900 Ieper de
10h00 à 11h15
Les équipes sont invitées à venir chercher leurs dossards entre 10h00
et 11h15
La réunion entre les responsables sportifs et le jury est prévue à 11h30.
le debriefing entre le 1ury et l’organisation es prévue à 13h00
PERMANENCE
The permanence stands on Sunday, July 17
The permanence stands in het Vleeshuis, Neermarkt 9,8900 Ieper, 10
h 00 to 11 h 15
The teams are invited to pick up their race numbers between 10:00 and
11:15
The meeting between sports officials and the Board is scheduled at
11:30
The debriefing between the 1ury and the Organization are laid down
at 13:00
REGLEMENT
ART.5
RADIO-TOUR De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden via radio-tourop de frequent1e Kan 2 160Mhz
RADIO6TOUR Toutes les i11formatons concours sont émises via radio
tour à la fréquence canal 2160 Mhz
RADIO-TOUR Ali competition announcements will be broadcasted on
the radio tour at canal 2 frequency 164.510 MHz
ART. 6
NEUTRALE MATERIAALWAGENS
Er zijn 2 neutrale wagens en l neutrale moto ter beschikking
ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
2 voitures neutres et1 moto seront à disposition
NEUTRAL CAR
The organisers will provide 2 neutral cars end 1neutral motorcycle
ART.7
VEILIGHEID De deelnemers en de toegestane volgers zijn verplicht
alle aanwi1zmgen van officials en federale politie onmiddellijk op te
volgen. De persfotografen op de motor en aan de aan­komst dienen
de reglementaire kazuifel te dragen
SECURITÉ Les participants et les suiveurs sont obligés immédiatement les directives des officiels et de la police fédérale. Les photographes de presse moto et à l’arrivée doivent porter la chasuble
règlementaire
SECURITY all participators and authorized follower are obligated to
obey immediately to instructions given by the officials and by the
federal police. The press photographers on the bike and the arrival
must wear a legal chasuble
ART. 8
STARTCONTROLE ledere deelnemende renner is verplicht eigenhandig het controle blad te komen tekenen van 8u30-9ul5 op het podium op de Grote Markt Het rugnummer 1s verplicht. De organisator
zal de volgorde van de teams vastleggen, waarin het controleblad
wordt getekend en de presentatie van het volledige team zal gebeuren ledere renner
is verplicht zich aan de off icieuze startlijn op te stellen en vandaar
de start te nemen
CONTRÔLE AU DÉPART Tout participant est tenu obligatoirement de
signer feuille de départ, de 8h30 à 9h15, sur le podium sur la Grand
Place Le dossard est obligatoire l’organisateur fixera l’ordre de passage par équipe pour la signature de la feuille de départ et la présentation des équipes complètes ; Chaque coureur est obligé de se
placer à la ligne de départ officieuse et d’y prendre son départ
START CONTROL each participating rider is required to come with
their own hands the control sheet Drawing 8.30 am-9ul5 on the
stage at the Grand Place The Jersey number 1s required. The Organizer will capture the order of the teams, in which the control sheet
is drawn and the presentation of the entire team will happen each rider is required to the start line off icieuze and hence to take the start
ART. 9
TIJDSLIMI ET ledere renner die later aankomt dan de tijd van de winnaar ver­meerdert met 8%, wordt niet weerhouden m de u1tslag.
Deze limiet kan in uitzonderlijke omstandigheden verhoogd worden
door de wedstrijdjury in overleg met de koersdirect1e
DELAIS D’ARRIVÉE tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8%
du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement En cas de circonstances exceptionnelles, le délai peut être augmenté par le Jury
de la compétition, en consultation avec l’organisateur
TIME of arrival any rider arriving within a period exceeding 8% of
the winner’s time is more retained the classification in exceptional
circumstances, the time limit can be increased by the Jury of the
competition, in consultation with the organiser
ART. 10
PRIJZEN De betaling van het prijzengeld verloopt via de Belgische
Wielrijdersbond. Het md1v1dueel prijzenbedrag bedraagt 1.650 EUR
Onderverdeeld in 20 prijzen: 350·200 150-125-100-90-80·70-6050·50-50-50-50-50-25- 25-25-25-25
PRIX Le règlement des prix se fait par la RLVB’. le montant total des
prix 1nd1viduels s’élève à 1650 EUR divisés en 20 pnx
150-200- 150· 125 100-90-80-70-60-50-50-50-5050-50-25-25 - 25-25-25
TABLE OF PRICES The payment of the prices occurs through the KBWB
The total amount md1vidual prices 1s 1.650 EUA div1ded into 20
award prices.
350-200-150-125-100 -90-80-70-60-50-50-50-50-50-50-25-25
-25-25-25
REGLEMENT
ART. 11
ANTIDOPINGCONTROLE
Het antidoping reglement van de UCI wordt integraal toegepast Bovendien wordt de antidopingwet van de
Vlaamse Gemeenschap toegepast conform de geldende Belg1sche en
Vlaamse wetgev1ng. De ant1dopingcontrole heeft plaats 1n het Stadhu1s, Grote Markt, Ieper ledere renner, dient zich moet aanbieden bij
de antidopingcontrole. De agent zal aan het ant1dopmglokaal een
lijst uithangen met de rugnummers van de renners welke zich moeten aanbieden voor de dopingcontrole. De organisator zorgt voor de
chaperonnes
ART 12
HULDIG ING De eerste 3 renners worden gehuldigd na de aankomst
op het podium aan de aankomstli1n. De renners dienen zich besch1kbaar te houden en worden begeleid tot aan het podium
REMISE DU.TROPHEE Les trois premiers coureurs doivent se présenter
au podium protocolaire immédiatement après l’arrivée .. Avant la cérémonie, ils doivent se rassembler, et ils seront accompagnés vers le
podium.
DELIVERY OF TROPHY tribute to the first three riders will take place at
the podium at the finish. Before the ceremony, they must come together, and they will be accompanied to the podium.
ART. 13
ANTIDOPAGE Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement a la présente épreuve En outre, la législation antidopage de la
Communauté Flamande s’applique conformément aux dispositions
de la législation belge et de la Communauté Flamande. le contrôle
antidopage a lieu dans la maison de quartier Laennec rue du General Leclerc. Chaque coureur doit s’assurer personnellement s’il doit se
présenter au contrôle antidopage. le responsable de l’antidopage affichera eu local antidopage, une liste avec le numéro des dossards des
coureurs devant se présenter au contrôle antidopage. Des chaperons
seront présents
Anti-DOPING the UCI anti-doping day fully applies this test also, the
Flemish anti-doping legislation applies in accordance with the provisions of the Belgian law and the Flemish community. doping control
takes place in the neighborhood House Laennec rue du Général Leclerc. Each rider must make sure personally to submit to doping
control. Anti-doping Manager will display had local anti-doping, a list
with the number of runners bibs to submit to doping control. Roof
flashing will be present
WEGWIJZERS De organisatoren kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor wegverg1ssingen door renners en/of
volgers
PANNEAUX.INDICATEURS les organisateurs ne peuvent en aucun cas
être tenus responsables pour les erreurs de parcours des coureurs et/
ou suiveurs.
PANELS INDICATORS the organisers can under no circumstances be
held responsible for mistakes along the way of the runners or followers
ART. 14
BOETES De boetes zijn overeenkomstig het UCI en KBWB -reglement
PÉNALITÉS le barème de pénalité de l’UCI et RLVB est le seul applicable
PENALTIES the scale of penalty of the UCI and RLVB is the only applicable
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
16 225 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler